Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEMATICE PODLE PROFESORA HEJNÉHO Mgr. Marcela Mittnerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEMATICE PODLE PROFESORA HEJNÉHO Mgr. Marcela Mittnerová."— Transkript prezentace:

1 NOVÁ KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEMATICE PODLE PROFESORA HEJNÉHO Mgr. Marcela Mittnerová

2 Pokud dětem vnucujeme naše pravidla, tak v nich v podstatě zabíjíme jejich přirozenou zvídavost, radost z poznávání. Prof. Milan Hejný

3 PROGRAM: 1.ÚVODNÍ SLOVO – PROFESOR MILAN HEJNÝ A NOVÉ POJETÍ MATEMATIKY A. MATEMATICKÁ GRAMOTNOST B. KLÍČOVÉ KOMPETENCE C. ZÁSADY D. POSTUP OSVOJOVÁNÍ SI UČIVA 2.UČEBNICE A MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V NICH 3.ZKUŠENOSTI Z 7LETÉ VÝUKY TOUTO METODOU A VÝSLEDKY V MATEMATICKÝCH SOUTĚŽÍCH 4. DISKUZE – možnost využití v malotřídních školách MM

4 1.ÚVODNÍ SLOVO AUTOŘI KONCEPCE: prof. Milan Hejný, CSc.; RNDr. Darina Jirotková, Ph.D; PhDr. Jana Slezáková – Kratochvílová, Ph.D AUTOŘI UČEBNIC: prof. Milan Hejný, CSc.; PhDr. Eva Bomerová; RNDr. Darina Jirotková, Ph.D; PhDr. Jitka Michnová; PhDr. Jana Slezáková – Kratochvílová, Ph.D Vydavatelství nakladatelství Fraus www.fraus.cz MM

5 A.MATEMATICKÁ GRAMOTNOST Schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana. (definice Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, 2010) MM 1. SITUACE A KONTEXTY Zasazení problémů (řešení a aplikace získaných vědomostí a dovedností) v rozmanitých situacích a kontextech (autentický, hypotetický) 2. KOMPETENCE Uvažování Argumentace Komunikace Modelování Řešení problémů Užívání mat. jazyka Užívání pomůcek a nástrojů 3. MATEMATICKÝ OBSAH Kvantita Prostor a tvar Změna a vztahy Neurčitost

6 B. KLÍČOVÉ KOMPETENCE MM Dovedeme získat informace Víme, proč hodně znát Začínáme řídit své učení Poznáme problém Naplánujeme řešení a vyřešíme Nacházíme příčiny a důsledky jevů Dokážeme se správně rozhodovat Nasloucháme druhým Dovedeme vyjádřit vlastní myšlenky, potřeby a pocity Poznáváme lépe sebe i druhé Chráníme své zdraví a přírodu Spolupracujeme Máme radost z vlastních i cizích úspěchů Dokážeme být sami sebou Známe svá práva a povinnosti Vážíme si všech lidí různých národností Rozeznáme, co děláme rádi a dobře Víme, jak pracují dospělí a čím bychom jednou chtěli být my

7 C. ZÁSADY KONCEPCE MM Klima výuky Přiměřené možnosti pro každého žáka Poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý Komunikace Hierarchie cílů

8 D. POSTUP OSVOJOVÁNÍ SI UČIVA MM Koncepce matematického obsahu učebnice vychází z jedné, v současné době uznávané teorie poznávacího procesu – TEORIE GENERICKÉHO MODELU MOTIVACE IZOLOVANÝ MODEL (např. 1 hruška a 4 hrušky je 5 hrušek) ZOBECNĚNÍ (lze takto seskupit jakýkoliv předmět) GENERICKÝ MODEL (místo předmětů používá prsty) ABSTRAKCE (získané poznání může zapsat i číslicemi, nejen počítání předmětů, ale i pomíjivých jevů – tlesknutí, kroků, podlaží, …). Postupně poznání KRYSTALIZUJE.

9 PROFESOR MILAN HEJNÝ A NOVÉ POJETÍ MM MATEMATIKY  Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí.  Stále dětem něco předepisujeme, ale u matematiky je podstatné, že ji člověk vymýšlí, že ji žák tvoří.  Každé dítě musí zažít radost z poznání a pocit vlastní autenticity při řešení otázek.  Největší úbytek matematické tvořivosti dětí zažívá naše školství už po jejich nástupu na základní školu, právě tady se vytváří obraz matematiky jako nezáživného drilu.

10 2. UČEBNICE A MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V NICH A.PŘEHLED UČEBNIC, POMŮCEK, MATERIÁLŮ www.fraus.cz, katalog k nahlédnutí (včetně interaktivních materiálů)www.fraus.cz B.DIDAKTICKÉ PRVKY  Písmo v 1. pol. 1. třídy hůlkové – možno využít ke genetické metodě  Alternativa k textu – tabulky + zápis  Říkanky, motivační písničky na CD  Multikulturní výchova – na obrázcích jsou etnické skupiny žijící v ČR (součástí obsahu a činností je plnění v 1. až 5. ročníků všech průřezových témat, která reprezentují v RVP ZV okruh aktuálních problémů současného světa)  Lišta – základní pokyny, vysvětluje smysl činnosti (domácí příprava při nemoci)  Originální grafické řešení – kombinace fotografií a ilustrací  Vzorová řešení úloh – podrobněji v PU  Nestandardní úlohy – rozvoj myšlení MM

11 C. PROSTŘEDÍ MM 1. KROKOVÁNÍ A HÁZENÍ KOSTKOU16. ALGEBROGRAMY 2. AUTOBUS17. VÝSTAVIŠTĚ 3. STAVBY18. PARKETY 4. PODLAŽÍ19. HADI 5. DĚDA LESOŇ20. NEPOSEDOVÉ 6. SOUČTOVÉ TROJÚHELNÍKY21. RODOKMEN 7. SOUSEDÉ22. BILAND 8. BAREVNÉ TROJICE23. INDICKÉ NÁSOBENÍ 9. PAVUČINY24. VENNŮV DIAGRAM 10. NÁSOBILKOVÉ OBDÉLNÍKY25. LOGIKA 11. SLOVNÍ ÚLOHY26. DĚLITELNOST 12. HRY27. DESETINNÁ ČÍSLA, ZLOMEK 13. VÝVOJOVÝ DIAGRAM28. TVARY ZE DŘÍVEK 14. ŠIPKOVÝ DIAGRAM A ŠIPKY – MŘÍŽ29. NAKUPOVÁNÍ – FINANCE 15. GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU, OBLÉKÁME KRYCHLI 30. PRÁCE S DATY – ORIENTACE V ČASE, POPIS ZÁVISLOSTÍ V ŽIVOTĚ, EVIDUJE STATISTIKU, DOPLNĚNÍ TABULEK A SCHÉMAT

12 3. ZKUŠENOSTI Z 7LETÉ VÝUKY TOUTO METODOU A VÝSLEDKY V MATEMATICKÝCH SOUTĚŽÍCH „Pro mnohé učitele je tato silně netradiční cesta výuky těžko pochopitelná a nepřirozená. Ale ve všech sledovaných třídách, ve kterých učitel dokázal překonat tradiční postupy, vidíme nejen výrazný vzestup znalostí žáků, ale i jejich radost z matematiky. Projevuje se to v soutěžích jako je Cvrček, kde se tyto třídy umísťují na předních místech, přičemž i nejslabší žáci vykazují nadprůměrné výsledky.“ Prof. Milan Hejný OSOBNÍ ZKUŠENOST A POZOROVÁNÍ 4.DISKUZE – možnost využití v malotřídních školách MM

13 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. MM


Stáhnout ppt "NOVÁ KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEMATICE PODLE PROFESORA HEJNÉHO Mgr. Marcela Mittnerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google