Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gramotnost v sociální práci Zimní semestr Školního roku 2015/2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gramotnost v sociální práci Zimní semestr Školního roku 2015/2016."— Transkript prezentace:

1 Gramotnost v sociální práci Zimní semestr Školního roku 2015/2016

2 Gramotnost (literacy) základní pojmy 1.Gramotnost základní. Původní význam slova: osvojení základů čtení, psaní a počítání 2.Gramotnost funkční- schopnost ovládat různé druhy komunikace a početních úkonů za účelem využívání textových informací v rozmanitých životních situacích.(Průcha, 2009) 3.Negramotnost 4.Význam gramotnosti v sociální práci

3 Gramotnost – civilizační jev  Ukazatel vzdělanosti národa  Faktor hospodářského vývoje země  Předpokladem konkurenceschopnosti  Prostředkem integrace minoritních skupin, jedinců  Pojetí gramotnosti v evropských státech a rozvojových zemích se liší

4 Gramotnost ve světě  80% obyvatel světa je gramotných  Nejvyšší gramotnost je v Evropě, USA, Austrálii  Arabské státy 70%  Subsaharské státy 60%  Jižní Asie – 59%  Mezinárodní společenství, cíl – do roku 2015 vzdělání všech dětí na světě (UNESCO)  Negramotní dospělí: Mali 23%, Burkina Faso29%, Niger 30%, zde též 2/3 žen (Wiki) Údaje se liší v různých zdrojích, časových údajích.

5 Důsledky negramotnosti  Nízká ekonomická úroveň  Nízká sociokulturní úroveň  Brzda dalšího vývoje země  Snadná manipulovatelnost lidmi  Obtíže v dalším vzdělávání  V případě žen – negativní vliv na výchovu dětí

6 Negramotnost v číslech  Nárůst gramotnosti – v polovině zemí je gramotnost vyšší než 95% Negramotnost  774 miliónů lidí dosud neumí číst a psát  123 miliónů mladistvých, z toho 76 mil žen (WIKI 2011)  162 mil. v Africe, 666 mil. v Asii, 11 mil. v Latinské Americe (Morkes, 1990)  20% dívek a 17% chlapců nemá přístup ke vzdělání

7 Negramotnost globální problém lidstva  Negativně ovlivňuje hospodářské, zemědělské, sociální a zdravotní programy  Je dána kulturním a historickým vývoje země, socioekonomickými podmínkami (chudoba, přírůstky obyvatelstva)  Nedostupnost škol, náboženské a etnické faktory

8 Alfabetizační programy Důvody:  Sociální (obavy z napětí, radikalizace)  Ekonomické (kvalifikovaná pracovní síla vytváří hodnoty pro svoji zemi, menší ekonomická závislost na podpoře rozvinutých zemí)  Humánní Největší význam má vzdělávání dětí.

9 Organizace UNESCO  UIS: UNESCO Institut for Statistics  OECD: Organization for Economic Cooperation and Development  Eurosat: the statistical office for the European Union  A další organizace v Asii, Africe…

10 OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  Vytvořena jako protějšek NATO, je financována členskými zeměmi, výše rozpočtu je cca 336 mil EUR/rok (www.oecd.org)www.oecd.org  Vzdělání je jedním z témat. Direktorát v Paříži pomáhá formulovat vzdělávací politiku členských států. Vydává přehledy vzdělávacích systémů v členských i nečlenských státech.  ČR – jen 22% Čechů získává vyšší vzdělání než jejich rodiče, dospělí mají vyšší úroveň čtenářské a matematické gramotnosti než je průměr OECD, vliv výše vzdělání na příjmy

11 Stupně gramotnosti  Ve vyspělých zemích různé druhy gramotnosti vzhledem ke společenským, kulturním a ekonomickým podmínkám  Základní gramotnost – číst, psát, počítat  Funkční gramotnost – dovednost přemýšlet o informacích, funkčně je využívat pro řešení různých situací, formulovat vlastní názory

12 Druhy gramotnosti  Čtenářská  Matematická  Přírodovědná  Počítačová gr. Informační technologie  Komunikace v cizích jazycích  Sociální gramotnost

13 Faktory ovlivňující gramotnost Vnější 1.Rodina 2.Školní prostředí 3.Životní prostředí (společnost) Vnitřní (subjektivní) vrozené předpoklady 1.Zvláštnosti CNS 2.Osobnostní charakteristiky (motivace, vůle)

14 Zjišťování gramotnosti  Obtíže v chápání pojmu dotazovanými (Umíte číst a psát?)  Způsob zjišťování – UNESCO (zajišťuje celosvětově) - sčítání obyvatel - zjišťování v rodinách Základní 3 ukazatelé: 1.Navštěvuje primární vzdělávání 2.Dokončení povinné školní docházky 3.Ukazatelé pokroku ve vzdělávání

15 Literatura  TOŽIČKA T. A kol. Občanská odpovědnost ve světě globální chudoby. Praha: EDUCON, 2011  PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009  Webové stránky UNESCO, ADRA  Dalrymple, Theodor. Ztraceni v ghettu.Voznice:LEDA, 2011


Stáhnout ppt "Gramotnost v sociální práci Zimní semestr Školního roku 2015/2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google