Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodická komise OSÚ-ZL Cvičitel lyžování © 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodická komise OSÚ-ZL Cvičitel lyžování © 2010."— Transkript prezentace:

1 Metodická komise OSÚ-ZL Cvičitel lyžování © 2010

2 10. Legislativa a management 2 h. Právní předpisy Právní předpisy - Živnostenský a „podnikatelský“ zákon Druhy licencí a podmínky vázaných živností TV a S Metodický pokyn pro školy Směrnice o kvalifikacích v SLČR Provoz lyžařské školy Definice, Typy výuky, Personální zabezepčení, Technické vybavení, Koncepce suché přípravy, Bezpečnost Část Provoz lyžařské školy zpracoval: LUK ÁŠ, J. (2009)

3 Živnostenský zákon č. 455/1991 Určuje pro podnikání tři typy živností: volné (akce a školení sportovních svazů) vázané (veškerý přímý kontakt s klientem) koncesované (např. střelecké aktivity) Živnostenský zákon č. 455 / 1991, č. 309 /2000 „Podnikatelský zákon“ č. 209 / 2001 Metodické pokyny k lyžařskému výcviku / 2005 Právní předpisy Určuje oblast tělovýchovy a cestovního ruchu jako tzv. ”vázanou živnost” s podmínkami odborného vzdělání. Pro udělení živnostenské licence (nebo pro garanta odborné činnosti) je vyžadováno vyšší, nebo vysokoškolské vzdělání (případně středoškolské odborné vzdělání). MŠMT ČR dále upravuje akreditovaná zařízení k udělení těchto licencí, obsah, požadavky a osvědčení kurzů v této oblasti. Změna živnostenského zákona

4 Vzdělávací zařízení pro oblast TVS jsou: a) školy TV směru (1) - fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha - fakulta tělesné kultury UP Olomouc - fakulty pedagogické s oborovým studiem tělesné výchovy - další vysoké školy s odpovídajícím studijním oborem (např. sport-management) - vyšší odborné tělovýchovné školy (např. Akademie sportu PALERSTRA) b) pro masérské, rekondiční a regenerační služby jsou to též střední zdravotnické školy a lékařské fakulty s příslušným fyzioterapeutickým (rehabilitačním) zaměřením. c) další vzdělávací zařízení zřizovaná fyzickými i právnickými osobami, které obdrží akreditaci od MŠMT ČR a jsou pověřena vydáváním dokladů o rekvalifikaci. Zákon též určuje dva typy živností průvodcovská činnost a poskytování tělovýchovných služeb a podmínky v tělovýchově a sportu

5  Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb  Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících pro regeneraci a rekondici  Průvodcovská činnost - horská, tělovýchovná a sportovní, v oblasti CR  Vodní záchranářská služba  Masérské, rekondiční a regenerační služby  Provozování solárií. Výtah z Metodického pokynu MPO č. 11/2000 Vydáním novely živnostenského zákona platné od 1. března 2001, došlo k zavedení nových vázaných živností. Příloha č. 2 ŽZ Skupina 214: Ostatní byla doplněna o živnosti pro podnikání v oblasti tělesné výchovy a sportu, včetně stanovení průkazů způsobilosti. Jsou to živnosti:

6

7 Tělovýchovné a sportovní živnosti OborDoklady Průvodcovská činnost a) horská b) tělovýchovná a sportovní c) v oblasti cestovního ruchu Provozování veřejných tělovýchovných škol pořádání kurzů cvičitelů, trenérů a rozhodčích, pořádání kurzů a činnost sportovních instruktorů Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení pro regeneraci a rekondici a) osvědčení ministerstva obchodu a CR b) maturitní vysvědčení a) průkaz trenéra, cvičitele daného svazu b) vysokoškolský TV diplom se specializací c) osvědčení o odborné způsobilosti od akreditovaného zařízení MŠMT ČR a) průkaz způsobilosti dle zvláštních předpisů b) obdobně jako pro provozování veřejných tělovýchovných škol Poskytování tělovýchovných služeb podle zákona 209/2001 Poznámka: v přehledu jsou uvedeny obory a podmínky obou předmětných zákonů (Živnostenský zákon - černě, tzv. „Podnikatelský zákon“ - modře) - vysvědčení vyšší odborné školy TV - diplom Bc., nebo Mgr. TVS programu - rekvalifikace nebo odborná způsobilost - doklad o zkoušce předepsané ministerstvem - doklad o praxi (3 roky) v nezávislém postavení

8 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 37 014 / 2005-25 V Praze dne 22. prosince 2005 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů… (výtah) Organizování lyžařského výcviku škol Článek 13 - Tělesná výchova Sportovní činnosti které nejsou přesně popsány ve vzdělávacích programech se řídí bezpečnostními pravidly a metodickými postupy školního a svazového sportu

9 Článek 15 - Lyžařský výcvik Kvalifikaci instruktorů ověřuje ředitel školy a jejich činnost řídí vedoucí kurzu podle plánu Žáci prokáží své zdraví, schopnosti, seřízení vázání a pojištění (doporučuje se) Dodržují se pravidla bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích, pokyny HS a při výcviku se doporučují přilby Žáci jsou rozděleni podle výkonnosti a zdraví do družstev (max. 15 osob) Třetí den se doporučuje půlden bez výcviku Lanovky a vleky jsou užívány jen pro výcvik Za nepříznivých podmínek (mlha, bouře, -12 C) se výcvik zkracuje nebo nekoná Výlet vede instruktor, kontroluje počet během i na konci, vzadu jede zdatný lyžař Při dodržení podmínek bezpečnosti se provádí též výcvik na snowboardu

10 Směrnice o kvalifikacích SL ČR č. ZL 1/2005 a úpravy OSÚ ZL 3. 10. 2009 Instruktor lyžování – praktikant (IL-p) 20 hodin (13 h. praxe a 7 h. teorie + ZK) Instruktor lyžování (IL) 55 hodin (19 h. teorie a 36 h. praxe + ZK) Cvičitel lyžování (CvL) 210 hodin (100 h. teorie a 110 h. praxe + ZK) Učitel lyžování (UL) 450 hodin (250 h. teorie a 200 h. praxe + ZK) Diplomovaný učitel lyžování (DUL) Vysokoškolské TV vzdělání (diplomová, rigorózní práce z lyžování) Splňuje Osvědčení o odborné způsobilosti dle Živnostenského zákona

11 1. Teorie a didaktika - členění lyžařského výcviku 1 2. Hygiena, úrazová zábrana, první pomoc a zásady pohybu na lyžích v horách 1 3. Výzbroj a výstroj, lyžařská technologie (sjezd i běh) 1 4. Technika a metodika sjíždění a zatáčení 2 5. Technika a metodika běhu 1 6. Zkoušky (teorie) 1 1. Technika a metodika ZEL - 1. část (sjezd a běh) 10 h. 2. Metodická praxe 1 3. Zkoušky (praxe) 2 Studijní plán Instruktor lyžování - praktikant (IL-p): Praxe Teorie

12 1. Technika a metodika EZL - 1. sjíždění a zatáčení 20 h. 2. Technika a metodika EZL - 1. běh na lyžích 10 4. Zkoušky (praxe) 3 Studijní plán Instruktor lyžování (IL): Praxe 3. Metodická praxe 3 Teorie 4. Anatomie, Fyziologie, Hygiena, Traumatologie, Pohyb v horách 3 5. Lyžařská technologie (sjezd, běh) 3 6. Technika a metodika sjíždění a zatáčení 3 7. Technika a metodika běhu 2 1. Dějiny a organizace lyžování 2 h. 2. Pedagogika a psychologie, zvláštnosti výuky dětí 3 3. Teorie a didaktika sportovního tréninku a lyžování 1 8. Zkoušky (teorie) 2

13 Předměty teoretické 1. Úvod do studia 1 h. 2. Anatomie 8 3. Fyziologie 8 4. Traumatologie 6 5. Hygiena 5 6. Pedagogika a psychologie sportu 14 7. Sportovní trénink 8 8. Dějiny lyžování 2 9. Organizace lyžování 4 10. Legislativa a management 2 11. Didaktika a metodika lyžování 14 12. Technika a biomechanika - sjezd 10 13. Technika a biomechanika - běh 8 14. Technologie, výzbroj a výstroj 6 15. Ochrana přírody a pobyt v horách 4 100 h. praktické 1. Technika a metodika EZL / I. a II. část (sjezd) 50 2. Technika a metodika EZL / I. a II. část (běh) 20 3. Metodická praxe (práce v lyžařské škole) 30 4. Zkoušky praxe (metodické výstupy, zkoušky - sjezd, běh) 10 110 h. I. Bio - lékařské aspekty sportu II. Pedagogicko - psychologické aspekty sportu III. Teorie, didaktika a organizace lyžování Studijní plán Cvičitel lyžování (CvL):

14 Provoz lyžařské školy Definice lyžařské školy Lyžařská škola v pojetí Svazu lyžařů ČR je trochu zavádějící pojem, a proto tuto činnost budeme raději nazývat klubovou výukou dětí a mládeže Typicky lyžařská škola je spíše zaměřena na komerční výuku dětí a mládeže, což se v SLČR neděje !!! Výuka dětí a mládeže je prováděna v rámci lyžařských klubů, které jsou v drtivé většině občanská sdružení zaregistrovaná v SLČR, a účastníci výuky musí být členy

15 Typy výuky Víkendová lyžařská výuka - hlavním cílem je na základě předem stanoveného plánu provádět jedno nebo dvoudenní výjezdy, zejména o víkendech Celoroční lyžařská výuka - hlavním cílem celoroční práce ve výuce dětí a mládeže spočívá v pravidelné všesportovní přípravě dětí, zejména v tělocvičně (ideální stav je 2x týdně) a následné několikadenní soustředění na sněhu (ideální stav je 3 – 4x ročně). Do tohoto modelu můžeme zařadit i několikadenní letní soustředění. Cílem úseku základního lyžování SLČR je kromě jiného i příprava na další závodní činnost v jednotlivých lyžařských disciplínách. Z tohoto pohledu se druhá možnost výuky jeví jako výhodnější, protože celková příprava je systematicky vedená. Poznámka: pedagogicko- organizační pojetí výuky dětí je dále rozvedeno v přednášce Didaktiky a metodiky (část Metodické postupy - Výuka dětí)

16 Za personální zabezpečení výuky v lyžařském klubu je vždy odpovědný statutární orgán klubu. Personální zabezpečení výuky Personální dělení Instruktor praktikant Instruktor lyžování Cvičitel lyžování Učitel lyžování Lyžařští pedagogové vyučující v klubech se školí a řídí směrnicí OSÚ ZL SLČR č. 1/2005.

17 V personálním zabezpečení výuky je třeba obzvlášť dbát na to, aby vyučující splňovali výše uvedené kvalifikační podmínky (zejména účast na pravidelných doškoleních), a to z toho důvodu, že v případě úrazu žáka u nekvalifikovaného lektora nemusí dojít ze strany pojišťoven k plnění pojistných událostí. Pojištění (klubu/oddílu) odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Doporučená velikost skupiny dětí při lyžařské výuce na 1 lektora je 6 – v závislosti na věku dětí a úrovni jejich lyžařských dovedností. Do této kategorie je nutno zařadit bezpečnostní prvky při výuce na svahu (pojištění, přilby, chrániče, rukavice, kvalitní oblečení, zvýrazňovací vesty)

18 Technické vybavení Zařadit různé pomůcky pro výcvik jak v tělocvičně, tak i na svahu. Tělocvična: kužele, lavičky, žíněnky, velké nafukovací balóny, trampolína, překážkové dráhy, … Na svahu: kloboučky, různé typy tyčí, obruče, pomůcky v lyžařské školce, … Koncepce suché přípravy v tělocvičnách Zaměřovat se budeme především na: - všeobecnou atletickou přípravu - všeobecnou pohybovou přípravu a obratnost - "naučit děti a mládež učit se" pohyb - důraz bude kladen na balanční cvičení rozvíjející stabilizaci pohybového aparátu LUKÁŠ, J. (2009)

19 K o n e c Autorský kolektiv: KOMEŠTÍK B., FINKOVÁ D., KRNÁČ P. a NOVÁK M.


Stáhnout ppt "Metodická komise OSÚ-ZL Cvičitel lyžování © 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google