Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM)"— Transkript prezentace:

1 Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) 31.1.2012

2 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií2 Obsah stručné seznámení s projektem představení řešitelů, pracovní skupiny vysvětlení základních pojmů (autority, znalostní databáze, konceptuální model, událost) analýza situace hesláře, slovníky, tezaury v českém muzejním prostředí mezinárodní zdroje národní autority v knihovnách, výhrady proti nim požadavky na muzejní autority (znalostní báze, vztahy) nové možnosti (technologie, konceptuální model) základní principy řešení (nadstavba, synchronizace, editor, webová služba, supervize)

3 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií3 Projekt Národní autority v prostředí muzeí a galerií - - interoperabilita s NK ČR projekt vědy a výzkumu kód DC07P02OUK002 poskytovatel SOLK MK ČR (Samostatné odděleni literatury a knihoven) březen 2007 - prosinec 2011 cca 3,2 mil. Kč

4 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií4 Řešitelé příjemce: Moravské zemské muzeum - CITeM ( Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví) řešitelé: Mgr. Zdeněk Lenhart, CITeM RNDr. Jarmila Podolníková, CITeM Mgr. David Cigánek, CITeM PhDr. Zdeněk Bartl (Národní knihovna ČR) + pracovní skupina analýza vývoj, realizace práce s daty metodika

5 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií5 Pracovní skupina - analýza průzkum situace, potřeb, možných řešení Cosmotron - Andrejčíková, Šubová Národní knihovna - Bartl, Balíková, Světlíková CITeM - Lenhart, Podolníková, Cigánek, Jankovičová, Kocinová muzea Klimeš - historie Kalábková, Sklenářová - archeologie Bechný + Obolecká - etnografie Cempírek - mineralogie Šura - geologie Vermouzek - zoologie Grossmannová - numismatika Pipota + Hemerle - IT galerie Mazačová, Uxová, Larvová, Horňáková (Jelínková) a další (Kunt, Kriššák, Jurkovič, Hůla, Syrový, Syrová,...)

6 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií6 Pracovní skupina - vývoj, realizace vývoj, realizace Cosmotron - Andrejčíková, Šubová, Ševčíková, Siegl, Nejezchleba CITeM - Podolníková, Lenhart testování, pilotní provoz kurátoři - Klimeš, Mazačová, Uxová, Larvová, Horňáková CITeM - Podolníková, Lenhart

7 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií7 Pracovní skupina - práce s daty Hromadný převod Cosmotron - Šubová Pilotní provoz editoři - Klimeš, Mazačová, Uxová, Larvová, Horňáková supervizoři - Podolníková, Lenhart

8 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií8 Pracovní skupina - metodika Národní autority Bartl, Balíková, Světlíková, Nejedlý Muzejní nadstavba CITeM - Lenhart, Podolníková, Cigánek kurátoři - Klimeš, Mazačová, Uxová Technické otázky Cosmotron - Šubová, Andrejčíková

9 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií9 Účel autoritních záznamů Definice: soubor ověřených a unifikovaných jmenných a/nebo věcných selekčních údajů, určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů a artefaktů s nezbytným odkazovým a poznámkovým aparátem Cíl: jednotná tvorba katalogových záznamů přesnější cílení při vyhledávání v katalogových záznamech Cíle bylo dosaženo!! Dosud jen v knihovnách :-(

10 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií10 MARC 21

11 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií11 Odkaz VIZ a VIZ TÉŽ Záhlaví = platné jméno (Čapek Josef) Viz = alternativní jméno (Chapekku Yosefu) Viz též = jiná osoba (Čapek Karel) korporace (Tvrdošíjní, Národní divadlo) místo (Hronov, Praha, Paříž) pojem (malíři, grafici, novináři) Jméno: Čapek Josef Viz: Chapekku Yosefu Viz též: Čapek Karel Tvrdošíjní Hronov malíři Jméno: Čapek Karel Viz též: Čapek Josef Tvrdošíjní Hronov malíři

12 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií12 Znalostní databáze Obsáhlejší informace, vazby při ověřování autority získáme množství informací v NA se dosud jen cituje zdroj, informace se „zahodí“ zapsat informaci volným textem je nejjednodušší, ale přinese nejmenší efekt pro jména a pojmy používat správnou autoritní podobu jména a pojmy navázat na jejich autoritní záznamy vztahy jednotně pojmenovat (potomek, učitel, autor, sídlo, …) konceptuální model

13 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií13 Konceptuální model Třídy (osoby, korporace, místa, …) Vztahy mezi nimi osoba je potomkem osoby, místo je rodištěm osoby, osoba je členem korporace, ……... CIDOC CRM = norma ISO 21127:2006

14 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií14 CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) CRM = model vztahů mezi pojmy CRM = zobecnění „chlívků“ z katalogizačních karet CRM = „kostra“ pro tvůrce SW pro dokumentaci sbírek CRM = „překladiště“ pro automatizované převody dat CRM = „směrovky“ pro strojové vyhledávání podle souvislostí CRM = první ISO norma určená primárně muzeím Se svolením autorů (Martin Doerr, Stephen Stead, CIDOC CRM SIG) je použita část jejich materiálu z konference CIDOC, Zagreb 2005.

15 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií15 Dokumentace sbírek datování osoby identifikační čísla místa

16 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií16 datování osoby identifikační čísla místa

17 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií17 datování osoby identifikační čísla místa

18 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií18 Zjednodušený příklad Skupina: Název: Autor: Datum vzniku: Lokace: Restauroval: sochy Svatý Václav V.Myslbek 1893-1913 Praha A.Šumbera datování identifikační údaje osoby místa Inventární číslo: A123 Místo vzniku: Praha Dat.restaurování:2004-2005

19 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií19 Typy údajů Datování (vznik, nález, akvizice, určení, ošetření, výpůjčka,... např. doba bronzová, gotika, před rokem 1925, 25.3.1895) Osoby (autor, zobrazená osoba, uživatel, kurátor, správce, badatel,...) Identifikační označení (č.přírůstkové, č.inventární, č.výpůjční smlouvy, místo v depozitáři, …) Místa (vznik, nález, uložení, výstava) Události (vznik, akvizice, měření, konzervace, obecně události - narození, úmrtí, vydání knihy, revoluce, výstava)...

20 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií20 Třídy (entity, classes) Aktéři (osoby, skupiny, …) Místa Události Označení (identifikační čísla, názvy, jména) Fyzické výtvory Pojmové objekty (ideje, práva,...) … a další, v CIDOC CRM celkem 81

21 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií21 Vlastnosti/vztahy (properties) Vztahy jsou lepidlem k propojení tříd navzájem Vztahy plní roli podobnou slovesu v gramatice s podmětem a předmětem Napoleon se zúčastnil bitva u Slavkova Aktér se zúčastnil Událost třída vztah třída

22 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií22 aktér sochař fyzický výtvor událost tvorba socha 1893-1913 Praha Sv.Václav V.Myslbek označuje probíhá v době označuje účastní seovlivňuje místo je umístěn je typu doba probíhá v místě je typu místo Praha označuje je typu A123 označuje

23 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií23 Příklad Skupina: Název: Autor: Datum vzniku: Lokace: Restauroval: sochy Svatý Václav V.Myslbek 1893-1913 Praha A.Šumbera Inventární číslo: A123 Místo vzniku: Praha Dat.restaurování:2004-2005

24 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií24 aktér sochař fyzický výtvor událost tvorba socha 1893-1913 Praha Sv.Václav V.Myslbek označuje probíhá v době označuje účastní seovlivňuje místo je umístěn je typu doba probíhá v místě je typu místo Praha označuje je typu A123 označuje

25 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií25 označuje aktér V.Myslbek aktér událost účastní se fyzický výtvor událost ovlivňuje A123 fyzický výtvor označuje

26 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií26 Kurátoři pro běžnou práci nemusí o CIDOC CRM vědět zhola nic. Inženýři programátoři musí zajistit, aby každý kus informace patřil do nějakého šuplíku v CRM modelu, tj. pro každé políčko na kartě určit ke které třídě CRM patří a v jaké je vazbě na další třídy. („namapování“ na CRM). Bude-li tak namapován každý dokumentační systém (Demus, Bach, …), tak si přes šuplíky CRM mohou navzájem rozumět svým datům, vyměňovat je, spojovat, prohledávat,... Jak a co s tím?

27 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií27

28 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií28 Kam patří CIDOC CRM ? Tři oblasti (etapy) standardizace: 1. Data structure (políčka) CIDOC Information Categories 1995 CDWA = Categories for the Description of Works of Art VRA Core Categories Dublin Core MARC = Machine-readable Cataloguing 2. Data values (výrazy, fráze, názvy) číselníky, hesláře, slovníky, autority, tezaury: AAT, ULAN, TGN,... 3. Data content (co kam, v jaké formě) AACR = Anglo-American Cataloguing Rules CCO = Cataloguing Cultural Objects Data meaning (obsahový význam, vztahy) je nad tím vším CIDOC CRM = Conceptual Reference Model

29 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií29 aktér sochař fyzický výtvor událost tvorba socha 1893-1913 Praha Sv.Václav V.Myslbek označuje probíhá v době účastní seovlivňuje místo je umístěn je typu doba probíhá v místě je typu místo Praha označuje je typu A123 označuje CIDOC CRM - norma ISO 21127:2006 Podrobněji: Lenhart, konference AKM 2006

30 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií30 Vyhledávání Běžný neorganizovaný obsah (fulltext) Google vyhledá zadaný shluk písmen, bez ohledu na smysl/význam mnoho zásahů je zcela mimo hledaný cíl Obsah uložený podle konceptuálního modelu vyhledávač může rozlišovat smysl/význam slov, druh vztahu výsledek hledání je daleko přesnější Obsah uložený podle autorit vyhledávač rozpozná jednotlivé subjekty od sebe (rozliší homonyma, sjednotí synonyma) Předpoklady aplikace (zejména vyhledávač) využívající model a autority data uložená podle modelu (tj. včetně určení tříd, vzájemných vztahů) autority, jimž data odpovídají (jednotnost)

31 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií31 Události

32 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií32 Události Události mohou být vícenásobné (více studií, členství,...) Událost má vazbu na datum, místo, osobu, korporaci Vazby mohou být vícenásobné (více učitelů při studiu)

33 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií33 Události - vazby Aktivní vazby na autoritní záznamy míst, korporací, osob, … Typy vazeb na jiné osoby: Narození: otec, matka Studium: učitel, spolužák

34 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií34 Webová služba Přímá komunikace jiného systému s Muzejními autoritami např. Demus Muzejní autority  Web služba je alternativa k editoru MA Demus kurátor Webová služba Muzejní autority Editor

35 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií35 Webová služba MA poskytují tři služby:  vyhledávání přes záhlaví  požadavek: jméno (platné nebo alternativní)  výsledek: přehled vyhovujících záznamů (ID + záhlaví)  vyhledávání přes ID  požadavek: ID  výsledek: jeden kompletní záznam  vložení záznamu  požadavek: kompletní záznam  výsledek: nový nebo nahrazený záznam v MA Čapek: 2435 Čapek Adam 9538 Čapek Josef 5231 Čapek Karel 9538: Čapek Josef, 1887- 1945, malíř, grafik, narozen v Hronově, studoval v Paříži, zemřel...

36 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií36 XML

37 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií37 První etapa projektu - mapování situace Hesláře, slovníky, tezaury v muzeích a galeriích české mezinárodní Národní autority v Národní knihovně historie MARC 21 (formát), AACR2 (pravidla pro obsah) Výhrady proti NA Požadavky na muzejní autority znalostní databáze vztahy Nové možnosti technologie konceptuální model

38 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií38 Autoritní systémy pro knihovny v ČR Bibliografická kartotéka českých spisovatelů - Jaroslav Kunc přes 45 000 lístků, vznik 1940-1983 Autoritní databáze lokální v jednotlivých knihovnách sdílené více knihovnami (kooperativní tvorba i využití) Národní autority ČR 1996 převedení Kuncovy kartotéky 1998 zpřístupnění databáze 2001 online kooperace na tvorbě a využívání (14 knihoven) 2007 portál Autority (http://autority.nkp.cz/) dnes 100 knihoven, 657 tisíc záznamů, z toho 482 tisíc personálních

39 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií39 Kuncova kartotéka

40 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií40 Národní autority ČR

41 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií41 Přednosti a nedostatky Přednosti NA jednotnost ověřené údaje úspora práce Nedostatky NA těžkopádný formát dat - MARC - vznik cca 1961, přílepky rigidní pravidla - AACR2 - vznik 1967, dodatky, interpretace omezená informace žádné vzájemné vazby Ale formát + pravidla => jednotnost obrovské množství dat => setrvačnost stačí pro odlišení co je a co není totéž, pro hledání základního cíle tím bylo dosaženo, je čas na přidanou hodnotu

42 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií42 Nové možnosti Silné technologie hardware software Nové principy sémantický web konceptuální model třídy (osoby, korporace, místa, …) vztahy mezi nimi CIDOC CRM = norma ISO 21127:2006

43 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií43 Potřeby muzeí a galerií Podrobnější a obsáhlejší informace muzejníci o osobách (zejména vazby na jiné osoby, na korporace), archiváři o korporacích (zejména jejich vztahy, i časové), památkáři o geografických útvarech Propracovanější hierarchický systém muzejníci o věcných pojmech (pro přesnou kategorizaci a popis sbírkových předmětů)

44 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií44 Principy řešení muzejních autorit MA = samostatná synchronizovaná databáze virtuální rozšíření (některých) záznamů Národních autorit Národní autority jedou dál bez nejmenší změny Synchronizace databáze MA=>NA přes Z39.50 (malé dávky, „bandaska“) NA=>MA změnové soubory 1x týdně Online editor Prohlížeč Webová služba Personální autority jako první

45 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií45 Pilotní realizace muzejních autorit Cosmotron Bohemia, s.r.o., Advanced Rapid Library Samostatná databáze virtuální rozšíření záznamů Národních autorit Online editor Prohlížeč Synchronizace databáze MA=>NA přes Z39.50 (malé dávky, „bandaska“) NA=>MA změnové soubory 1x týdně Webová služba Personální autority jako první

46 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií46 Virtuální rozšíření záznamu Rozšiřující „muzejnická“ pole Základní „knihovnická" pole

47 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií47 Přidaná „muzejní“ pole Všechna knihovnická pole jsou zachována: Záhlaví 100, Charakteristika 678, Zdroj 670, Viz 400, Viz též 500, Odkaz 856, Poznámka 680 a další Přidaná „jednoduchá“ pole: Národnost, Pohlaví, Životopis Přidaná „složitá“ pole: Zdroje - úplná citace dle ISO 690 Klíčová slova - vazby na věcné autoritní záznamy Události - vazby na místa, data, osoby, korporace (strukturovaná, strojem čitelná paralela k životopisu, odpovídá konceptuálním modelům, váže autoritní záznamy mezi sebou)

48 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií48 Editor MA

49 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií49 Editor - událost Studium

50 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií50 Editor - knihovnická pole Základní „knihovnická" pole

51 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií51 Prohlížeč MA

52 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií52 Prohlížeč MA

53 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií53 Prohlížeč - 1.část

54 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií54 Prohlížeč - události

55 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií55 Prohlížeč - klíče, zdroje, životopis

56 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií56 Prohlížeč - odkazy

57 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií57 Wikipedie

58 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií58 Katalog NK ČR

59 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií59 Registr sbírek výtvarného umění

60 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií60 abART

61 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií61 Cesty informací (D.Cigánek)

62 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií62 Cesty informací (D.Cigánek)

63 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií63 Cesty informací (D.Cigánek)

64 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií64 Cesty informací (D.Cigánek)

65 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií65 Cesty informací (D.Cigánek)

66 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií66 Cesty informací (D.Cigánek)

67 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií67 Jak dál? Projekt končí 31.12.2011 Povinná udržitelnost 5 let Projekt Integrovaný systém správy sbírek (I3S) byl zastaven Naděje na jiné dotační toky z MK ČR jsou nepatrné Hledáme jiné zdroje, alespoň k pokračování prací na datech Rada galerií INTERPI - volně navazuje je určen pro všechny paměťové instituce

68 Děkuji, odcházím... Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) www.citem.cz

69 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií69 Výměnný formát XML Vychází z CIDOC CRM (události) Respektuje MARC 21/autority Proto dva jmenné prostory: MUZ (pro strukturu dle CIDOC CRM) MARC (pro strukturu dle MARCXML)

70 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií70 Výměnný formát XML Vychází z CIDOC CRM (události)

71 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií71 XML - jméno

72 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií72 XML - narození - místo

73 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií73 Výsledky - analýza Tezaury, hesláře, číselníky, slovníky používané při dokumentaci sbírek v ČR (Demus, Bach, další) Charakteristika Porovnání s Národními autoritami Návrh řešení Mezinárodní tezaury, … Požadavky na změny/doplňky oproti NA

74 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií74 Výsledky - data Hromadné převzetí dat autorů ze dvou galerií hromadná harmonizace navzájem, i s daty v NA ruční kontrola a doplňování Ruční přidávání dalších osob z dalších dvou institucí Kvůli vazbám je nutno přidávat i korporace a geogr. místa Dvoustupňová kontrola muzejní supervizor (CITeM) národní supervizor (NK) MA = cca 3000 personálních záznamů Do NA nově přidáno 320 osob, 100 korporací, 150 geo míst, 100 pojmů (převážně umělecké profese)

75 31.1. -1.2.2012Workshop Muzejní autority a Registr sbírek : Z. Lenhart : Národní autority v prostředí muzeí a galerií75 Další výsledky Metodická příručka (certifikovaná) Respektuje beze zbytku pravidla pro knihovnické jádro záznamu Stanovuje pravidla pro přidaná muzejní pole Realizováno propojení MA na další databáze Wikipedie Národní autority Katalog NK abART Registr sbírek výtvarného umění


Stáhnout ppt "Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM)"

Podobné prezentace


Reklamy Google