Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zastupitelský úřad ČR v Madridu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Možnosti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zastupitelský úřad ČR v Madridu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Možnosti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin."— Transkript prezentace:

1 Zastupitelský úřad ČR v Madridu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Možnosti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin ve Španělsku

2 Základní údaje: Rozloha: km 2 Počet obyvatel: 44,1 mil. Hlavní město: Madrid Hlava státu: král Juan Carlos I. Předseda vlády: José Luis Rodríguez Zapatero Orgány státní moci: Dvoukomorový parlament  Kongres poslanců (350 členů)  Senát (259 členů)

3 Základní ukazatele Makroekonomické údaje HDP celkemmld. EUR růst HDP%2,52,73,43,93,8 HDP / obyvateleEUR Nezaměstnanost% průměr11,511,09,28,58,9 Inflace%3,0 3,42,84,2 Saldo státního rozpočtu % HDP- 0,21- 0,340,961,792,23

4 Geologie

5 Hercynská orogeneze Geologie  prekambrijské a paleozoické horniny tvoří variské podloží  značná míra překrytí různě deformovaným mesozoikem a terciérem  hlavní výchozy: Iberský masív, Pyreneje, Betikum

6 Alpinská orogeneze Geologie  mesozoické a kenozoické horniny tvoří pokryv v různém stupni deformace alpinským vrásněním od intenzivní deformace (např. Betikum a Pyreneje) po prakticky nulovou (např. terciérní pánve řek Ebro, Duero, Tajo, Guadalquivir)  postalpinské intramontánní pánve vzniklé v období postorogenní distenze v neocénu a kvartéru

7 Tercierní vulkanismus Geologie  oblast Cabo de Gata, Olot, Campo de Calatrava  Kanárské ostrovy

8 Ložiska rud

9 Slavná ložiska minulosti Ložiska rud ukončení těžby v 80. – 90. letech  většina sulfidických ložisek pyritového pásu  La Unión  Linares  Barruecopardo  Ojos Negros  Alquife  Troya

10 Slavná ložiska minulosti Ložiska rud r přežily pouze:  Almadén (2001) – 1/3 světové těžby (270 kt Hg) a zásob  Aznalcollar (2001)  Aguas Teñidas (2001)  Rio Tinto (2002) – více než 340 mil. t rud  Reocín (2003) – 87 mil. t Zn rud s 11% Zn (+ 1% Pb) Jen část ukončila těžbu pro vyčerpání zásob.

11 Velké projekty přelomu tisíciletí Ložiska rud El Valle - Boinás  Au  Cu Aguablanca  Ni  Cu  platinoidy

12 Velké projekty přelomu tisíciletí Ložiska rud El Valle - Boinás  skarnové ložisko Au těžené firmou Rio Nárcea Gold Mines v letech  7 mil. t. rudy s 6 g Au/t

13 Velké projekty přelomu tisíciletí Ložiska rud Aguablanca  magmatické zrudnění Ni, Cu, platinoidy v mafických a ultramafických horninách  nalezeno v r. 1993, těžba od roku 2004  vlastníkem je od vancouverská Lundin Mining Corp. pohltivší v dubnu 2007 RNGM  v r vytěženo 1,7 mil. t s 0,5% Ni a 0,4% Cu  v lomu má být vytěženo 11 mil. t rudy  letos začne podzemní těžba

14 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy

15 Návrat do pyritového pásu Ložiska masivních sulfidů ve vulkanosedimentárním komplexu 1.Aguas Teñidas 2.Rio Tinto 3.La Zarza 4.Las Cruces Portugalsko Andaluzie

16 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Návrat do pyritového pásu Aguas Teñidas  znovuotevřeno v listopadu 2007 hlubinným dolem (torontská Iberian Minerals Corp., /MATSA/)  cca 20 mil. t těžitelných zásob v částech ložiska nedotčených předchozí těžbou Cu rudy  10,9 mil. t polymetalických rud s: 7,1% Zn, 2,1% Pb, 1% Cu, 67g/t Ag, 0,8 g/t Au  9,6 mil. t polymetalických měděných rud s: 2,4% Cu, 0,9 % Zn, 0,2% Pb, 28 g/t Ag a 0,5 g/t Au  ročně plánováno zpracovat 1,7 mil. t rudy −> nynější zásoby stačí na 13 let

17 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Návrat do pyritového pásu Rio Tinto  kyperská Eastern Mediterranean Resources chce znovu otevřít ložisko a úpravnu vybudovanou RTZ  projekt prozatím pozastaven  záměr těžit ročně tun Cu  zvažovaný povrchový důl 2,4 km x 0,9 km x 175 m (Cerro Colorado + Corte Atalaya)

18 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Návrat do pyritového pásu La Zarza  pokročilý průzkum irské Ormonde Mining plc.  9,9 mil. t s 1% Cu, 3% Zn, 1,6g/t Au, 39g/t Ag,  záměr podzemní těžby partií nedotčených dřívějšími pracemi

19 Las Cruces  ložisko skryté pod více než 100 metry miocénních sedimentů objeveno v r  17,6 mil. t zásob s 6,2% Cu (+Zn, Pb, Au, Ag) + gossan bohatý Au, Ag  torontská INMET Mining Corp. letos zahajuje povrchovou těžbu  plánovaná životnost 15 let - 1 mil. t Cu (75 tis. t ročně) Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Návrat do pyritového pásu

20 Las Cruces Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Návrat do pyritového pásu

21 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Další nové projekty  El Valle – Boinás (Au)  Barruecopardo (W)  Los Santos (W)  San Finx (Sn - W)

22 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Další nové projekty El Valle – Boinás, Carlés (Au)  ložiska (+Corcoesto) koupila v lednu 2007 od RNGM kanadská firma Kinbauri Gold Corp.  v r ověřil intenzivní průzkum, který se soustřeďuje ve 2 zónách ložiska El Valle, nových 1,7 mil. t zásob s 5,4 g/t Au a 0,8 % Cu  současné ověření zásoby zlata činí 730 tisíc uncí Au (4,2 mil. t rudy s 5,4 g/t Au)  během r bude na ložiskách pokračovat vrtný podzemní výzkum a koncem roku se rozhodne o příp. obnovení těžby

23 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Další nové projekty Barruecopardo (W)  irská Ormonde Mining plc přešla od původního záměru ověřit schůdnost využití 5 – 10 mil. t odkalištního materiálu s 0,08 – 0,1% WO 3 k ověření rostlých zásob wolframem bohatého žilného zrudnění  vrtný průzkum má velmi nadějné výsledky (např. 49 m s Ø 0,3% WO 3 )

24 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Další nové projekty Los Santos (W)  skarnové ložisko wolframu (scheelit) objevené v r  ložisko koupila v r australská Heemskirk Consolidated Ltd.  v březnu 2008 zahájila provoz úpravna s kapacitou 400 kt ročně  zásoby 3,5 mil. t rudy s Ø 0,29% W  během plánovaných 14 let produkce by mělo být vytěženo zpočátku povrchovým, poté hlubinným způsobem 10 tisíc t WO 3

25 Podíl rud, nerud a energet. surovin na hodnotě těžby Ložiska nerud 80% těžby nerud ve Španělsku je vázáno na stavební průmysl

26 Ložiska nerud Dekorační kámen - 8 mil. t (2005)  granit1,4 mil. t1. místo v Evropě  mramor5,7 mil. t2. místo na světě  břidlice0,8 mil. t1. místo v Evropě

27 Ložiska nerud celestin 2. místo v Evropě fluorit 2. místo v Evropě sádrovec 1. místo v Evropě 3. místo na světě síran sodný jediný evropský výrobce sepiolit 70% světových zásob živce největší evropské zásoby živci bohatých písků

28 Produkce nerud (kt) (odhad) FluoritCaF PotašK2OK2O SůlNaCl Křemenné suroviny Speciální jíly (attapulgit, bentonit, sepiolit) MagnezitMgO BarytBaSO Mastek Lepidolit644

29 Produkce nerud (kt) (odhad) Diatomit Síran sodnýNa 2 SO CelestinSrSO Kaolín Živec Vápenec Fe pigmenty Rašelina5150 Wollastonit30

30 Politické aspekty  ES na chvostu EU v plnění Kjótského protokolu  Podpora obnovitelných zdrojů energie (větrné, solární,..)  Neprodlužování životnosti jaderných reaktorů  Omezování dotací na těžbu uhlí Výroba elektřiny Energetické suroviny

31 Uran Energetické suroviny Ve Španělsku je v provozu 8 reaktorů s kapacitou MW

32 Uran Energetické suroviny  2000 – ukončení těžby U-rud (Saelices, st. firma ENUSA)  2002 – ukončení produkce koncentrátu  2003 – rozhodnutí o definitivním ukončení průmyslových aktivit  2006 – ENUSA požádala MPO o odložení demontáže úpravny Quercus  2008 – probíhá průzkum prováděný zahraničními firmami

33 Uran Energetické suroviny Australská Berkeley Resources Ltd.  zkoumá mj. okolí povrchového dolu Mina Fé  těžba 1974 – 2000  vytěženo 5 tisíc t U 3 O 8  průzkum ložisek Retortillo, Santidad, Zóna 7  Retortillo - chudé rudy při out-off 0,01% 9,6 mil. t rudy s 13 mil. lb U 3 O 3 při 0,62% U 3 O 8  plánuje se lomová těžba Vancouverský Mawson Resources Ltd.  vloni získal právo na průzkum ložiska Don Benito  těžba 1966 – 1990  vytěženo pouze 2,7 mil. z celkových 9,4 mil. lb U 3 O 8  Ø kovnatost vytěžené rudy 0,13% U 3 O 8

34 Uhlí Energetické suroviny Rok 2006  Spotřeba uhlí v ES38,4 mil. t  Dovoz22,6 mil. t (Jižní Afrika, Indonésie, Rusko, Austrálie, Kolumbie)  Těžba19,4 mil. t  Dotace240 mil. EUR (pro 5 těžebních společností)  Plánovaná produkce v r ,2 mil. t

35 Uhlí Energetické suroviny kt kt 739 kt kt kt 149 kt kt kt 586 kt 586 kt Ostatní 166 kt 166 kt

36 Ropa a zemní plyn Energetické suroviny

37 Právní úprava Horní zákon (Ley de Minas 22/1973)  klasifikace zdrojů  upravuje režim těžby jednotlivých druhů zdrojů  podmínky pro držitele těžebních práv  režim zahraničních investic  převod těžebních práv (za souhlasu DG de Minas)  úprava těžebních revírů  specifikuje kompetence nejrůznějších orgánů a MPO

38 Právní úprava Horní zákon (Ley de Minas 22/1973) Rozdělení ložisek a dalších geologických zdrojů  skupina A- naleziště s vysokou tržní hodnotou pro řídký výskyt a ty, které jsou omezeny na těžbu fragmentů, které lze získat pouhým odtržením, rozbitím a zvážením  skupina B - minerální vody, termální prameny, podzemní naleziště  skupina C - všechny ostatní naleziště a geologické zdroje nezahrnuté ve sk. A a B. Reformou v r byla sk. C částečně převedena do nově vytvořené sk. D  skupina D – uhlí, radioaktivní materiály, geotermické zdroje, živičné minerály, materiály energetické povahy

39 Právní úprava Základní legislativa  zákon 54/1980 modifikace horního zákona zaměřená na energetické zdroje  Real Decreto 1303/1986 přizpůsobení kapitoly 8. požadavkům komunitárního práva  Real Decreto 2857/ obecný předpis pro režim hornictví  zákon 6/ podpora hornictví  zákon 43/ kapitola IX. týkající se fiskálního režimu  Real Decreto 107/1995 kritéria pro zařazení minerálů do skupiny A v zákoně 22/1973  Real Decreto 647/2002 stanovuje některé suroviny a aktivity s nimi spojené jako prioritní v souvislosti s režimem daní

40 Právní úprava Založení společnosti ve Španělsku  Živnostenský list zaregistrovat rezidenční živnost cizince a zažádat o cizinecké identifikační číslo (NIE), měsíčně se odvádí daň z podnikání cca 300,- EUR  S.R.O. – základní jmění min ,- EUR zápis do obchodního rejstříku se provede na základě notářsky ověřené zakládací listiny, náklady na zřízení jsou cca 1.000,- EUR  Pobočka k registraci je nutno předložit ověřenou zakládací listinu a výpis z OR mateřské společnosti, dále zápis z valné hromady, která rozhodla o zřízení pobočky a jmenovala jejího odpovědného zástupce  Akciová společnost - základní jmění min ,- EUR Na základě kontraktu se španělským partnerem je možno vyslat pracovníky až na 183 dnů bez nutnosti notifikace v ES (pouze na FÚ ČR)

41 Ministerstvo průmyslu, cestovního ruchu a obchodu  Subdirección General de Minas Geologický a hornický ústav (IGME)  v gesci Ministerstva vědy a inovace  výzkum těžby a technologií, kartografie, vodní zdroje, kontaminace půdy, minerální zdroje, analýza těžebních procesů, podzemní geologie, … AITEMIN  Asociace průmyslového výzkumu a rozvoje přírodních zdrojů Konfederace španělských podnikatelů (CEOE)  svazy, asociace Federace podnikatelů v uhelných dolech - Carbunion Asociace zpracovatelů přírodního kamene Instituce

42 Zdroje informací  Subdirección General de Minaswww.mityc.es/Mineriawww.mityc.es/Mineria  Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales (AITEMIN)   Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunion)  Federación Española de Piedra Natural

43 Možnosti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin ve Španělském království Děkujeme za Vaši pozornost kontakty:


Stáhnout ppt "Zastupitelský úřad ČR v Madridu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Možnosti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin."

Podobné prezentace


Reklamy Google