Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zastupitelský úřad ČR v Madridu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Možnosti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zastupitelský úřad ČR v Madridu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Možnosti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin."— Transkript prezentace:

1 Zastupitelský úřad ČR v Madridu www.mzv.cz/madrid Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz Možnosti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin ve Španělsku

2 Základní údaje: Rozloha: 504.782 km 2 Počet obyvatel: 44,1 mil. Hlavní město: Madrid Hlava státu: král Juan Carlos I. Předseda vlády: José Luis Rodríguez Zapatero Orgány státní moci: Dvoukomorový parlament  Kongres poslanců (350 členů)  Senát (259 členů)

3 Základní ukazatele Makroekonomické údaje 20032004200520062007 HDP celkemmld. EUR7818379049781.050 růst HDP%2,52,73,43,93,8 HDP / obyvateleEUR18.26019.27020.40622.07723.226 Nezaměstnanost% průměr11,511,09,28,58,9 Inflace%3,0 3,42,84,2 Saldo státního rozpočtu % HDP- 0,21- 0,340,961,792,23

4 Geologie

5 Hercynská orogeneze Geologie  prekambrijské a paleozoické horniny tvoří variské podloží  značná míra překrytí různě deformovaným mesozoikem a terciérem  hlavní výchozy: Iberský masív, Pyreneje, Betikum

6 Alpinská orogeneze Geologie  mesozoické a kenozoické horniny tvoří pokryv v různém stupni deformace alpinským vrásněním od intenzivní deformace (např. Betikum a Pyreneje) po prakticky nulovou (např. terciérní pánve řek Ebro, Duero, Tajo, Guadalquivir)  postalpinské intramontánní pánve vzniklé v období postorogenní distenze v neocénu a kvartéru

7 Tercierní vulkanismus Geologie  oblast Cabo de Gata, Olot, Campo de Calatrava  Kanárské ostrovy

8 Ložiska rud

9 Slavná ložiska minulosti Ložiska rud ukončení těžby v 80. – 90. letech  většina sulfidických ložisek pyritového pásu  La Unión  Linares  Barruecopardo  Ojos Negros  Alquife  Troya

10 Slavná ložiska minulosti Ložiska rud r. 2000 přežily pouze:  Almadén (2001) – 1/3 světové těžby (270 kt Hg) a zásob  Aznalcollar (2001)  Aguas Teñidas (2001)  Rio Tinto (2002) – více než 340 mil. t rud  Reocín (2003) – 87 mil. t Zn rud s 11% Zn (+ 1% Pb) Jen část ukončila těžbu pro vyčerpání zásob.

11 Velké projekty přelomu tisíciletí Ložiska rud El Valle - Boinás  Au  Cu Aguablanca  Ni  Cu  platinoidy

12 Velké projekty přelomu tisíciletí Ložiska rud El Valle - Boinás  skarnové ložisko Au těžené firmou Rio Nárcea Gold Mines v letech 1998-2006  7 mil. t. rudy s 6 g Au/t

13 Velké projekty přelomu tisíciletí Ložiska rud Aguablanca  magmatické zrudnění Ni, Cu, platinoidy v mafických a ultramafických horninách  nalezeno v r. 1993, těžba od roku 2004  vlastníkem je od vancouverská Lundin Mining Corp. pohltivší v dubnu 2007 RNGM  v r. 2007 vytěženo 1,7 mil. t s 0,5% Ni a 0,4% Cu  v lomu má být vytěženo 11 mil. t rudy  letos začne podzemní těžba

14 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy

15 Návrat do pyritového pásu Ložiska masivních sulfidů ve vulkanosedimentárním komplexu 1.Aguas Teñidas 2.Rio Tinto 3.La Zarza 4.Las Cruces 1 2 3 4 Portugalsko Andaluzie

16 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Návrat do pyritového pásu Aguas Teñidas  znovuotevřeno v listopadu 2007 hlubinným dolem (torontská Iberian Minerals Corp., /MATSA/)  cca 20 mil. t těžitelných zásob v částech ložiska nedotčených předchozí těžbou Cu rudy  10,9 mil. t polymetalických rud s: 7,1% Zn, 2,1% Pb, 1% Cu, 67g/t Ag, 0,8 g/t Au  9,6 mil. t polymetalických měděných rud s: 2,4% Cu, 0,9 % Zn, 0,2% Pb, 28 g/t Ag a 0,5 g/t Au  ročně plánováno zpracovat 1,7 mil. t rudy −> nynější zásoby stačí na 13 let

17 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Návrat do pyritového pásu Rio Tinto  kyperská Eastern Mediterranean Resources chce znovu otevřít ložisko a úpravnu vybudovanou RTZ  projekt prozatím pozastaven  záměr těžit ročně 40.000 tun Cu  zvažovaný povrchový důl 2,4 km x 0,9 km x 175 m (Cerro Colorado + Corte Atalaya)

18 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Návrat do pyritového pásu La Zarza  pokročilý průzkum irské Ormonde Mining plc.  9,9 mil. t s 1% Cu, 3% Zn, 1,6g/t Au, 39g/t Ag,  záměr podzemní těžby partií nedotčených dřívějšími pracemi

19 Las Cruces  ložisko skryté pod více než 100 metry miocénních sedimentů objeveno v r. 1994  17,6 mil. t zásob s 6,2% Cu (+Zn, Pb, Au, Ag) + gossan bohatý Au, Ag  torontská INMET Mining Corp. letos zahajuje povrchovou těžbu  plánovaná životnost 15 let - 1 mil. t Cu (75 tis. t ročně) Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Návrat do pyritového pásu

20 Las Cruces Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Návrat do pyritového pásu

21 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Další nové projekty  El Valle – Boinás (Au)  Barruecopardo (W)  Los Santos (W)  San Finx (Sn - W)

22 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Další nové projekty El Valle – Boinás, Carlés (Au)  ložiska (+Corcoesto) koupila v lednu 2007 od RNGM kanadská firma Kinbauri Gold Corp.  v r. 2007 ověřil intenzivní průzkum, který se soustřeďuje ve 2 zónách ložiska El Valle, nových 1,7 mil. t zásob s 5,4 g/t Au a 0,8 % Cu  současné ověření zásoby zlata činí 730 tisíc uncí Au (4,2 mil. t rudy s 5,4 g/t Au)  během r. 2008 bude na ložiskách pokračovat vrtný podzemní výzkum a koncem roku se rozhodne o příp. obnovení těžby

23 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Další nové projekty Barruecopardo (W)  irská Ormonde Mining plc přešla od původního záměru ověřit schůdnost využití 5 – 10 mil. t odkalištního materiálu s 0,08 – 0,1% WO 3 k ověření rostlých zásob wolframem bohatého žilného zrudnění  vrtný průzkum má velmi nadějné výsledky (např. 49 m s Ø 0,3% WO 3 )

24 Ložiska rud : nové ceny kovů = nové perspektivy Další nové projekty Los Santos (W)  skarnové ložisko wolframu (scheelit) objevené v r. 1980  ložisko koupila v r. 2006 australská Heemskirk Consolidated Ltd.  v březnu 2008 zahájila provoz úpravna s kapacitou 400 kt ročně  zásoby 3,5 mil. t rudy s Ø 0,29% W  během plánovaných 14 let produkce by mělo být vytěženo zpočátku povrchovým, poté hlubinným způsobem 10 tisíc t WO 3

25 Podíl rud, nerud a energet. surovin na hodnotě těžby Ložiska nerud 80% těžby nerud ve Španělsku je vázáno na stavební průmysl

26 Ložiska nerud Dekorační kámen - 8 mil. t (2005)  granit1,4 mil. t1. místo v Evropě  mramor5,7 mil. t2. místo na světě  břidlice0,8 mil. t1. místo v Evropě

27 Ložiska nerud celestin 2. místo v Evropě fluorit 2. místo v Evropě sádrovec 1. místo v Evropě 3. místo na světě síran sodný jediný evropský výrobce sepiolit 70% světových zásob živce největší evropské zásoby živci bohatých písků

28 Produkce nerud (kt) 200420052006 (odhad) FluoritCaF 2 140138147 PotašK2OK2O553550437 SůlNaCl3 9723 9004 000 Křemenné suroviny2 0002 1002 200 Speciální jíly (attapulgit, bentonit, sepiolit) 790750760 MagnezitMgO241270290 BarytBaSO 4 353815 Mastek108110100 Lepidolit644

29 Produkce nerud (kt) 200420052006 (odhad) Diatomit344440 Síran sodnýNa 2 SO 4 1 1101 1261 200 CelestinSrSO 4 185303400 Kaolín438456450 Živec528650670 Vápenec2 0002 2002 300 Fe pigmenty140182180 Rašelina5150 Wollastonit30

30 Politické aspekty  ES na chvostu EU v plnění Kjótského protokolu  Podpora obnovitelných zdrojů energie (větrné, solární,..)  Neprodlužování životnosti jaderných reaktorů  Omezování dotací na těžbu uhlí Výroba elektřiny Energetické suroviny

31 Uran Energetické suroviny Ve Španělsku je v provozu 8 reaktorů s kapacitou 7.727 MW

32 Uran Energetické suroviny  2000 – ukončení těžby U-rud (Saelices, st. firma ENUSA)  2002 – ukončení produkce koncentrátu  2003 – rozhodnutí o definitivním ukončení průmyslových aktivit  2006 – ENUSA požádala MPO o odložení demontáže úpravny Quercus  2008 – probíhá průzkum prováděný zahraničními firmami

33 Uran Energetické suroviny Australská Berkeley Resources Ltd.  zkoumá mj. okolí povrchového dolu Mina Fé  těžba 1974 – 2000  vytěženo 5 tisíc t U 3 O 8  průzkum ložisek Retortillo, Santidad, Zóna 7  Retortillo - chudé rudy při out-off 0,01% 9,6 mil. t rudy s 13 mil. lb U 3 O 3 při 0,62% U 3 O 8  plánuje se lomová těžba Vancouverský Mawson Resources Ltd.  vloni získal právo na průzkum ložiska Don Benito  těžba 1966 – 1990  vytěženo pouze 2,7 mil. z celkových 9,4 mil. lb U 3 O 8  Ø kovnatost vytěžené rudy 0,13% U 3 O 8

34 Uhlí Energetické suroviny Rok 2006  Spotřeba uhlí v ES38,4 mil. t  Dovoz22,6 mil. t (Jižní Afrika, Indonésie, Rusko, Austrálie, Kolumbie)  Těžba19,4 mil. t  Dotace240 mil. EUR (pro 5 těžebních společností)  Plánovaná produkce v r. 2012 9,2 mil. t

35 Uhlí Energetické suroviny 6.822 kt 2.290 kt 739 kt 2.907 kt 2.907 kt 149 kt 4.684 kt 4.684 kt 586 kt 586 kt Ostatní 166 kt 166 kt

36 Ropa a zemní plyn Energetické suroviny

37 Právní úprava Horní zákon (Ley de Minas 22/1973)  klasifikace zdrojů  upravuje režim těžby jednotlivých druhů zdrojů  podmínky pro držitele těžebních práv  režim zahraničních investic  převod těžebních práv (za souhlasu DG de Minas)  úprava těžebních revírů  specifikuje kompetence nejrůznějších orgánů a MPO

38 Právní úprava Horní zákon (Ley de Minas 22/1973) Rozdělení ložisek a dalších geologických zdrojů  skupina A- naleziště s vysokou tržní hodnotou pro řídký výskyt a ty, které jsou omezeny na těžbu fragmentů, které lze získat pouhým odtržením, rozbitím a zvážením  skupina B - minerální vody, termální prameny, podzemní naleziště  skupina C - všechny ostatní naleziště a geologické zdroje nezahrnuté ve sk. A a B. Reformou v r. 1980 byla sk. C částečně převedena do nově vytvořené sk. D  skupina D – uhlí, radioaktivní materiály, geotermické zdroje, živičné minerály, materiály energetické povahy

39 Právní úprava Základní legislativa  zákon 54/1980 modifikace horního zákona zaměřená na energetické zdroje  Real Decreto 1303/1986 přizpůsobení kapitoly 8. požadavkům komunitárního práva  Real Decreto 2857/1978 - obecný předpis pro režim hornictví  zákon 6/1977 - podpora hornictví  zákon 43/1995 - kapitola IX. týkající se fiskálního režimu  Real Decreto 107/1995 kritéria pro zařazení minerálů do skupiny A v zákoně 22/1973  Real Decreto 647/2002 stanovuje některé suroviny a aktivity s nimi spojené jako prioritní v souvislosti s režimem daní www.mityc.es/Mineria/Seccion/Mineria/Legislacion/

40 Právní úprava Založení společnosti ve Španělsku  Živnostenský list zaregistrovat rezidenční živnost cizince a zažádat o cizinecké identifikační číslo (NIE), měsíčně se odvádí daň z podnikání cca 300,- EUR  S.R.O. – základní jmění min. 3.000,- EUR zápis do obchodního rejstříku se provede na základě notářsky ověřené zakládací listiny, náklady na zřízení jsou cca 1.000,- EUR  Pobočka k registraci je nutno předložit ověřenou zakládací listinu a výpis z OR mateřské společnosti, dále zápis z valné hromady, která rozhodla o zřízení pobočky a jmenovala jejího odpovědného zástupce  Akciová společnost - základní jmění min. 300.000,- EUR Na základě kontraktu se španělským partnerem je možno vyslat pracovníky až na 183 dnů bez nutnosti notifikace v ES (pouze na FÚ ČR)

41 Ministerstvo průmyslu, cestovního ruchu a obchodu  Subdirección General de Minas Geologický a hornický ústav (IGME)  v gesci Ministerstva vědy a inovace  výzkum těžby a technologií, kartografie, vodní zdroje, kontaminace půdy, minerální zdroje, analýza těžebních procesů, podzemní geologie, … AITEMIN  Asociace průmyslového výzkumu a rozvoje přírodních zdrojů Konfederace španělských podnikatelů (CEOE)  svazy, asociace Federace podnikatelů v uhelných dolech - Carbunion Asociace zpracovatelů přírodního kamene Instituce

42 Zdroje informací  Subdirección General de Minaswww.mityc.es/Mineriawww.mityc.es/Mineria  Instituto Geológico y Minero de España (IGME) www.igme.eswww.igme.es  Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales (AITEMIN) www.aitemin.eswww.aitemin.es   Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunion) www.carbunion.comwww.carbunion.com  Federación Española de Piedra Natural www.fdp.eswww.fdp.es

43 Možnosti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin ve Španělském království Děkujeme za Vaši pozornost kontakty: madrid@embassy.mzv.cz petr_eichner@mzv.cz www.mzv.cz/madrid


Stáhnout ppt "Zastupitelský úřad ČR v Madridu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Možnosti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin."

Podobné prezentace


Reklamy Google