Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intervence Č NB dva roky poté Mýty, fakta, odhady Zpracoval: Ing. Otto Dan ě k – místop ř edseda AE (z materiál ů Č NB a denního tisku) 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intervence Č NB dva roky poté Mýty, fakta, odhady Zpracoval: Ing. Otto Dan ě k – místop ř edseda AE (z materiál ů Č NB a denního tisku) 1."— Transkript prezentace:

1 Intervence Č NB dva roky poté Mýty, fakta, odhady Zpracoval: Ing. Otto Dan ě k – místop ř edseda AE (z materiál ů Č NB a denního tisku) 1

2 2 1. Rozhodnutí ČNB bylo překvapivé a šokující pro trhy i podniky. Na několika tiskových konferencích ČNB přímo zaznělo, že pravděpodobnost zahájení devizových intervencí zůstává vysoká (do té doby hlasování BR o intervenci opakovaně 4:3 proti intervenci).

3 3 2. Jde o bezprecedentní oslabení kurzu 2002/2003 oslabení o 8%, 2008 oslabení o 17%, neobvyklá byla pouze rychlost skoku o 4,1 % v řádu několika desítek minut

4 4 3. Inflace ve výši 2 % je špatný cíl Nulová inflace není považována za cenovou stabilitu mimo jiné proto, že měření inflace bývají zkreslená směrem nahoru. Pokud by ČNB měla nulový inflační cíl, byly by rovnovážné nominální úrokové sazby o 2 procentní body nižší. Většina centrálních bank ve vyspělých zemích má stanoven cíl ve výši 2 %.

5 5. 4. Neustále klesající ceny jsou pro domácnosti dobré Domácnosti nejsou jen spotřebiteli a střadateli, nýbrž také zaměstnanci, výrobci, dlužníky a majiteli nemovitostí. Výsledný dopad kurzu na domácnosti i firmy je pak nutno posuzovat v tomto celkovém kontextu Při tzv. deflační spirále se totiž ekonomika dostává do útlumu a firmy musejí propouštět a/nebo snižovat mzdy. Mimo jiné i proto, že lidé i firmy mohou začít se svými většími nákupy a investicemi otálet v očekávání, že ceny klesnou ještě více.

6 6 5. V ČR nehrozila deflace, ale jen „dobrý“ pokles cen K záporné inflaci skutečně přispěje pokles cen elektřiny, který je pro většinu domácností a podniků vítaný (i když horníci a těžaři mají na nízké ceny uhlí používaného k výrobě elektřiny asi jiný pohled). Tzv. jádrová inflace je záporná už řadu let, přičemž vedle cen zboží se nyní poprvé dostávají do poklesu i ceny služeb (11/2013)

7 7 6. Výsledkem intervence bude jen tupé zdražování, ekonomika na něj doplatí „Tupé“ zdražování se bude týkat cen dováženého zboží. Což je pro spotřebitele důvod zamyslet se, zda nekoupit srovnatelný výrobek z domácí produkce. Ano, to u řady věcí opravdu jde – i když u často přetřásaných pohonných hmot to neplatí, tam jsme na dovozu vskutku zcela závislí. Slabší koruna zároveň podpoří vývoz a následně i investice v průmyslu. To se začne promítat do vyšší zaměstnanosti, rychlejšího růstu mezd a spotřeby.

8 8 7. Koruna vydrží na oslabené úrovni jen krátce ČNB jasně sdělila, že je připravena intervenovat proti koruně tak dlouho a razantně, jak bude potřeba. Kurz je přitom třeba stále vnímat jako nástroj, nikoliv jako nový cíl měnové politiky.

9 9 8. Jedná se o měnovou válku O měnovou válku se nejedná, a to bez ohledu na to, že při velikosti české ekonomiky by ČNB mohla vyvolat maximálně měnovou „bojůvku“, ne válku. Cílem zahájených intervencí na devizovém trhu je kompenzovat nemožnost poklesu měnověpolitických úrokových sazeb do záporných hodnot a současně urychlit prostřednictvím oslabeného měnového kurzu návrat inflace k cíli ČNB.

10 10 9. Z intervence budou obří ztráty ČNB Intervence vedou k nárůstu devizových rezerv, což je investice, nikoli vyhazování peněz. Každopádně se nic nemění na schopnosti ČNB uhradit svou ev. ztrátu z minulosti bez finanční injekce od státu.

11 11 10.Zásah ČNB nebyl potřeba, neboť kurz není problémem Začínaly se objevovat jasné signály z trhů, ukazující na možnou náhlou změnu tržního sentimentu. Tento vývoj mohl snadno a rychle přerůst ve významné posílení kurzu koruny, které by znamenalo neadekvátní zpřísnění měnových podmínek s negativním dopadem do ekonomiky. Oživení přitom v ČR ani v eurozóně nebylo zdaleka tak robustní, jak bychom si přáli. Myslela si to i Evropská centrální banka, která se ve čtvrtek 7. 11. 2013 rozhodla snížit svou základní úrokovou sazbu, i když ekonomika eurozóny už také zvolna ožívala.

12 12 11.Oslabení kurzu vývozcům nepomůže, protože si předem zajistili kurz Zajišťování proti pohybům kurzu, tzv. hedging, nepochybně snižuje pozitivní dopad oslabení kurzu na vývozce. Ale zcela ho neeliminuje, protože vývoz nikdy není zajištěn stoprocentně. Dle pravidelného šetření ČNB a Svazu průmyslu a dopravy v nefinančních podnicích bylo ve druhém čtvrtletí 2013 zajištěno zhruba 37 % exportu vyvezeného v daném čtvrtletí a 35 % očekávaného exportu v příštích dvanácti měsících.

13 13 12.ČNB si „jen tak z ničeho“ tiskne peníze Vytváření peněz (hotovostních i elektronických) jen tak z ničeho, je podstatou stávajícího měnového systému. V něm centrální banka s ohledem na svoje cíle v oblasti cenové a finanční stability peníze vytváří (když svou měnovou politiku uvolňuje), nebo naopak destruuje/stahuje (když svou politiku zpřísňuje), a to prostřednictvím svých měnověpolitických operací a nástrojů. Zlatý standard byl zrušen na začátku 20. století po sto letech působení. V tomto případě tedy opravdu nejde o mýtus !

14 14 13. Zásah ČNB způsobil ztrátu reálného výnosu drobných střadatelů Inflace v období 2014-2015 je i přes oslabení kurzu druhá nejnižší v dějinách samostatné ČR.

15 15 14. Oslabením kurzu koruny domácnosti reálně skokově zchudly Pokles vnější kupní síly koruny, ke kterému oslabení jejího kurzu o necelých 5 % vedlo, zhorší v uvedeném rozsahu postavení těch českých subjektů, které všechny své příjmy inkasují v korunách a všechny své výdaje hradí v eurech. A takových je relativně málo.

16 16 15.Rozhodnutím ČNB oslabit kurz koruny o 5 % zdraží všechno Není tomu tak. Zdaleka ne všechno, co domácnosti nakupují pro svou spotřebu, pochází z dovozu. Česká ekonomika vyprodukuje ročně zboží a služby za téměř 4 biliony korun. Část tohoto negativního vlivu eliminuje konkurenční boj. Průměrná česká domácnost utratí v zahraničí pouze 2,7% ze svých celkových výdajů

17 17 16.Intervence poškodila českou ekonomiku „Když počítáme rozdíl inflace mezi ČR a SR, vychází, že intervence poškodily českou ekonomiku min. o 21 mld. Kč jen v roce 2014“ Toto, myslím, ani komentář nepotřebuje – prý to je opravdu ekonom ! Pavel Kohout – býv. ministr zahraničních věcí – twitter 2.11.2015

18 18 17.Důvody vedoucí bankovní radu k oslabení koruny byly obtížně pochopitelné pro laickou i odbornou veřejnost Zdeněk Chytil – proděkan Národohosp.fak.VŠE Praha – HN 20.08.2015 Pokud se jednalo opravdu o odbornou veřejnost, pak to není možné. U laické veřejnosti se jednalo spíše o nechuť dopady intervence pochopit

19 19 18. Určení délky časového horizontu nebylo nikdy adekvátně vysvětleno Přesně říci, jak dlouho to bude, nelze prostě proto, že ekonomický vývoj přináší překvapení a slíbit v měnové politice něco na věčné časy není možné.

20 20 19. Centrální banka by měla zajišťovat měnovou a cenovou stabilitu, aby byla podporována zaměstnanost a hospodářský růst Tvorba HDP ČR je téměř z 90% závislá na exportu. Co může více podpořit export než oslabení koruny ?

21 21 20.Radikální změny v měnové politice uštědřují ekonomice šoky, jež vedou k negativním dopadům na výrobce a spotřebitele Otázkou je, zda 4,6 % je opravdu radikální šok. Při pohledu do minulosti to zcela určitě není bezprecedentní skok.

22 22 21. Měnový kurz by měl být určován trhem, nikoliv subjektivním rozhodováním Rozhodnutí Bankovní rady ČNB není určitě subjektivním rozhodnutím. Kurz by měl více korespondovat s vývojem ekonomiky než s tržními změnami, protože v minulosti již několikrát šokové vychýlení kurzu způsobili spekulanti (21.07.2008 kurz Kč/EUR 22,97)

23 23 22. Pozitivní vliv intervencí na českou ekonomiku nebyl jednoznačně prokázán Volatilita % Navíc: Na daních o odvodech na SZP 5 mld.Kč Pokles počtu nezaměst. o 55 tis., z toho 25 tis.nezam. vlivem kurzu Úspora mandat.výdajů 4 mld.Kč Export Import Bilance Přínos ZO 2013/11-2014/12 mld. Kč

24 24 Statistická data kurzu EURa EURO200820092012201320142015 Ø Průměr (Kč)24,9426,4525,1425,9727,5327,35 26,23 Max-Min (Kč)3,964,391,531,550,671,39 2,25 Volatilita (%)15,916,66,15,92,45,1 8,7 Medián (Kč)25,0426,3525,1625,827,4827,36 26,20 Směrodat odchylka0,7710,8990,3420,5930,1340,276 0,503 Průměrná odchylka0,6110,7220,2880,4020,1080,218 0,392 Rozptyl0,5950,8090,1170,3520,0180,076 0,328

25 25 23. Přesné objemy intervence se dozvíme až za 6 let Období intervenceNákup mld.€Cena mld. Kč 2013 - 117,5200 2015 - 071,028 2015 - 083,7100 2015 - 092,363 CELKEM14,5391

26 26 24. Obavy z deflace jsou přehnané Deflace – Snižování cen – Snižování mezd - Snižování spotřeby – - Růst mandatorních výdajů státu … atd.

27 27 25. Nebylo by vhodné již nyní zvažovat alternativu „švýcarské ústupové cesty“ ? Důležité je vzít si ponaučení, ale není důvod se raději teď zastřelit, protože jednou stejně umřeme.

28 28 Odhady

29 Další přínosy pro stát za 2014 a 2015/06 Negativní dopady, které by přineslo přirozené posilování koruny by odhadem mohly dosáhnout až 400 mld. Kč na exportu a 70 mld. Kč na bilanci ZO. 29

30 30 Závěry

31 31 Za období 2013-2014 intervence ČNB přinesla exportérům 240 mld. Kč, 25 mld.Kč do bilance ZO a na daních, odvodech a nižších mandatorních výdajích do státní pokladny 9 mld.Kč Z období 2014 – 2015/06 díky intervenci exportéři nepřišli o 400 mld.Kč a bilance ZO nebyla snížena o 70 mld. Kč státní pokladna nepřišla o 7 mld. Kč. Za intervence ČNB od 2013/11 do 2015/09 utratila přibližně 391 mld. Kč Volatilita poklesla z průměru 8,7 % na 2,4 % Myslím, že argumenty jsou jasné !

32 danek@atas.cz Ing. Otto Daněk Místopředseda Asociace exportérů 32


Stáhnout ppt "Intervence Č NB dva roky poté Mýty, fakta, odhady Zpracoval: Ing. Otto Dan ě k – místop ř edseda AE (z materiál ů Č NB a denního tisku) 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google