Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náčrt řešení problematiky ubytoven: inspirace ze zahraničí Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení 27.01.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náčrt řešení problematiky ubytoven: inspirace ze zahraničí Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení 27.01.2015."— Transkript prezentace:

1 Náčrt řešení problematiky ubytoven: inspirace ze zahraničí Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení 27.01.2015

2 O Platformě pro sociální bydlení 63 členů (27 organizací, 36 expertů) Partnerství s Habitat for Humanity International, FEANTSA Cíl: Prosazení takového systému sociálního bydlení v ČR, který bude podporovat ty nejohroženější domácnosti. Poziční dokument „Systém sociálního bydlení v České republice“ www.socialnibydleni.org

3 27.01.2015 Příprava koncepce sociálního bydlení V souladu s doporučením FEANTSA (Evropská federace organizací pracujících s bezdomovci) žádáme, aby hlavním kritériem přidělování sociálního bydlení byla NALÉHAVOST BYTOVÉ NOUZE ŽADATELE. Jinak bude podpora sociálního bydlení rozmělněna.

4 27.01.2015 Novela zákona o hmotné nouzi Souhlas samosprávy s poskytnutím doplatku na bydlení na konkrétní ubytovnu je nesystémový, otevírá dveře pro korupci, nátlak a vydírání ze strany majitelů ubytoven. Hlavním hlediskem změny by mělo být, aby se nezhoršovala situace lidí na ubytovnách žijících – na to novela zapomíná. Inspirace ve Skotsku – Provozovatel musí být „vhodnou a korektní osobou“ (fit and proper person), posuzuje obec. Pokuta 50 000 GBP za ubytování bez licence. Inspirace ve Skotsku - Pokud soukromý majitel opakovaně odmítne napravit zjištěné nedostatky, má samospráva možnost převzít provoz ubytovacího zařízení a nedostatky napravit na účet majitele.

5 27.01.2015 Metoda rychlého nastěhování (Rapid Re-housing) – úvod do problematiky Strategie pro UKONČOVÁNÍ BEZDOMOVECTVÍ Snaží se minimalizovat čas, po který je domácnost bez domova  nalezení bydlení v řádu DNŮ či TÝDNŮ Cílem je STABILIZACE domácnosti, která byla bez domova v řádu MĚSÍCŮ Domácnost je následně podporována v tom, aby rozhodla jak, kdy a kde se bude zabývat dalšími životními obtížemi či cíli při použití veřejně dostupných služeb. Reaguje na přeplněnost nocleháren a azylových domů - neprostupnost

6 27.01.2015 Program Rapid Exit (Minnesota) Problém – rodiny neodcházejí z azylových domů do bydlení Komise se začala ptát uživatelů Co je do azylového domu dostalo? Co jim brání dostat se zpět do standardního bydlení? SOUSTŘEDIT SE NA ZAMÝŠLENÉ VÝSTUPY, experimentovat s různými metodami a učit se z výsledků Dotační program, který se poprvé nesoustředil na postupy a procedury, ale POUZE NA VÝSLEDKY Rozhodnutí o podobě služby dělají místní komunity (poskytovatelé) NNO přestěhují 80% domácností a během šesti měsíců je stabilizují v bydlení

7 27.01.2015 Rapid Exit – výsledky a poučení Průměrné náklady Rapid Exit pro jednu domácnost………1 100 USD jedna epizoda bezdomovectví v azylovém domě……………5 000 USD Rodiny s dětmi upřednostňují Rapid Exit před pobytem v noclehárně či azylovém domě. Čím déle bezdomovectví trvá, tím horší jsou jeho dopady, zvláště na děti. Pro úspěch programu jsou třeba kulturně kompetentní pracovníci. Mohou se rychle napojit na rodiny, které se potýkají s největšími problémy. Jakmile se lidem bez domova poskytne bydlení, většina z nich se cítí dostatečně bezpečně, aby mohli pracovat na svých dalších životních cílech, hlavně na zaměstnanosti a vzdělávání svých dětí.

8 27.01.2015 Rapid Rehousing – Jak to funguje? Pokud nejsou naplněny ty nejzákladnější potřeby, přichází stres. Pokud je stres dlouhodobý, přichází úzkost, deprese a ztráta koncentrace. Tyto a další projevy nejsou zpravidla osobnostními charakteristikami, ale reakcí na dlouhodobý stres Nastěhování do bytu, naplnění základní ontologické jistoty okamžitě redukuje stres. Jakmile mají lidé naplněny základní potřeby, mohou se postupně začít soustředit na další věci. Maslowova pyramida potřeb

9 27.01.2015 Rychlé nastěhování (Rapid Re-housing) Cílová skupina: Domácnosti, které aspoň někdy žily samostatně v bytě a nepotřebují stálou podporu pro to, aby si bydlení udržely. Lidé postupují přímo z bezdomovectví do bydlení. Nejsou zde žádné mezistupně, které by opožďovaly jejich přesun do bydlení. Klíčem k úspěšnému nastěhování je porozumění individuálních bariér pro získání a udržení bydlení a nalézání cest pro překonání či vyrovnání těchto bariér. Domácnosti jsou zplnomocňovány pro to, aby činily vlastní rozhodnutí a nesly odpovědnost za následky. Asistence je zaměřena na bydlení. Problémy domácností, které s bydlením nesouvisejí, se řeší pouze, pokud je to přáním klienta.

10 27.01.2015 Rychlé nastěhování (Rapid Re-housing) Standardní veřejné služby jsou základní podporou stability všech členů komunity. Rychlé nastěhování tak pomáhá domácnostem napojit se na podpůrné služby v místě bydliště, které budou domácnosti pomáhat ještě dlouho potom, co Rychlé nastěhování skončí. Majitelé nemovitostí jsou nejvíce ceněným zdrojem v programech Rychlého nastěhování

11 27.01.2015 Rychlé nastěhování – hlavní komponenty 1. Nalezení bydlení 2. Pomoc s nájmem a přestěhováním 3. Case management a služby.

12 27.01.2015 1. Nalezení bydlení Nábor majitelů nemovitostí pro poskytnutí bydlení jednotlivcům a rodinám bez domova Řešení potenciálních bariér spolupráce s majiteli, jako je například obava z časového omezení finanční podpory či nepřipravenost domácnosti na bydlení. Pomoc domácnostem při hledání a zajištění vhodného nájemního bydlení.

13 27.01.2015 2. Pomoc s nájmem a přestěhováním Pomoc s pokrytím nákladů na stěhování, kaucí a příspěvek na nájem a služby (typicky po dobu 6 měsíců či kratší) potřebných pro to, aby se jednotlivci a rodiny mohli okamžitě přestěhovat a stabilizovat ve stálém bydlení.

14 27.01.2015 3. Case management a služby Pomoc domácnostem, aby měly možnost si vybrat z několika možností stálého bydlení podle svých unikátních potřeb, preferencí a finančních možností. Pomoc při řešení obtíží, které zhoršují jejich přístup k bydlení (například úvěrová historie, dluhy a právní záležitosti). Poskytnutí vhodných a časově omezených služeb a podpory pro to, aby se domácnosti mohly rychle stabilizovat ve stálém bydlení. Monitorování stability bydlení a podpora pro řešení krizí. Poskytnutí nebo napojení domácnosti na zdroje, které zvýší jejich bezpečnost a sociální situaci a pomohou jim dosáhnout dlouhodobých cílů. Zajištění poskytování základních služeb orientovaných na klienta, respektujících individuální právo na sebeurčení a dobrovolných.

15 27.01.2015 Výsledky Rapid Re-housing Národní 91% rodin, které vstoupily do programu, se dostalo do běžného bydlení, více než polovina z nich v čase kratším než 1 měsíc. Evaluace po dvou letech programu ukázala, že 81% domácností, které byly přestěhovány, si udrželo bydlení déle, než jeden rok. Místní Domácnosti bez domova, které byly zahrnuty do programu RRH, měly o 50% vyšší šanci najít zaměstnání, než domácnosti, které v programu nebyly. Jejich průměrný příjem byl o 422 dolarů vyšší, než příjem srovnávací skupiny. (Washington, 15 000 domácností) Riziko opakování bezdomovectví při pomoci prostřednictví prostupného bydlení bylo 4x vyšší, než u Rapid Re-housing, při pomoci prostřednictvím azylového domu 4,7x vyšší než Rapid Re-housing. (Georgia, 9 000 osob)

16 27.01.2015 Výsledky Rapid Re-housing Experiment Family options study náhodně přiřazoval domácnostem bez domova různou formu asistence stálý příspěvek na bydlení projektový prostupný systém (v USA continuum of care) Rapid re-housing a běžnou péči v noclehárně či azylovém domě. Experimentu se zúčastnilo 2 200 domácností a je vyhodnocována úspěšnost jejich stabilizace po 18 a 36 měsících. První výsledky po 18 měsících mají být zveřejněny v prvním pololetí 2015.

17 27.01.2015 Závěr: Inspirace pro ČR Máme dostatek důkazů, že programy orientované na bydlení, jejichž hlavním cílem je STABILIZACE DOMÁCNOSTI v bydlení, fungují. Jak bychom tyto programy mohli implementovat v ČR? Strategické rozhodnutí: 1) Přehlížet Chceme bezdomovectví2) Přihlížet 3) Ukončit Nová agenda pro ukončení bezdomovectví rodin s dětmi, konference v říjnu 2015, Praha DĚKUJI VÁM ZA POZORONOST STEPANRIPKA@GMAIL.COM


Stáhnout ppt "Náčrt řešení problematiky ubytoven: inspirace ze zahraničí Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení 27.01.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google