Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011

2 Krátce o projektu Projekt „Cestička k úspěchu“ byl zpracován ve spolupráci s partnerským městem Prievidza ve Slovenské republice. Projekt „Cestička k úspěchu“ byl zpracován ve spolupráci s partnerským městem Prievidza ve Slovenské republice. Zaměření: Zaměření:  podpora a rozvoj vzdělávání pedagogických pracovníků  podpora a rozvoj vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, mateřských škol,  rozšíření a zkvalitnění identifikace a diagnostiky mimořádně  rozšíření a zkvalitnění identifikace a diagnostiky mimořádně nadaných dětí, nadaných dětí,  metodická pomoc pedagogům i rodině.  metodická pomoc pedagogům i rodině. Výstup: Výstup:  otevření jedné třídy MŠ pro mimořádně nadané děti, v režimu skupinové integrace (září 2011) v obou partnerských městech (Šumperk a Prievidza)  otevření jedné třídy MŠ pro mimořádně nadané děti, v režimu skupinové integrace (září 2011) v obou partnerských městech (Šumperk a Prievidza)  vzájemná spolupráce a výměna zkušeností pedagogů MŠ z obou regionů.  vzájemná spolupráce a výměna zkušeností pedagogů MŠ z obou regionů.

3 Realizační týmy projektu V obou partnerských regionech jsou zastoupeny v projektu stejné subjekty: V obou partnerských regionech jsou zastoupeny v projektu stejné subjekty: zřizovatel zřizovatel mateřská škola mateřská škola pedagogicko psychologická poradna pedagogicko psychologická poradna

4 Tři důležité roviny úspěchu projektu Entuziasmus všech zúčastněných partnerů, kterým si získají pro realizaci i ostatní pedagogy. Významný věk dětí pro jejich rozvoj. Zasazení projektu do souvisejících aktivit (např. „Mensa pro školky“ v rámci projektu NTC, do kterého jsou zapojeny učitelky z Prahy, Brna, Prostějova a Šumperka).

5 Proč je důležitý předškolní věk dětí? Světové výzkumy poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí do věku 7 let, a z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument je dostatečně průkazný, aby byla věnována významná pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání paměti.

6 Charakteristické rysy a projevy nadaných dětí Ranné čtenářství Bohatá slovní zásoba Dobré vyjadřovací schopnosti Výborná paměť Velká zvídavost Rozsáhlé znalosti Schopnost řešit problémy Vysoká (sebe)kritičnost Nekonformnost Zvýšený smysl pro morálku a fair play Upřednostňování společnosti starších před vrstevníky apod.

7 Nejprve trošku teorie Dva semináře v Šumperku s nečekaným zájmem pedagogů.

8 Jeden seminář a interaktivní dílna v Prievidzi, na které byly prezentovány i jednotlivé kazuistiky.

9 Jak dlouho půjdeme po cestičce k úspěchu? Jdeme po ní společně již druhý rok a toto jsou naše zkušenosti:

10 Důležitost propagace a medializace projektu. Téma projektu dostat do povědomí nejen odborné, ale i rodičovské veřejnosti. Nezahlcovat pedagogy přílišnou teorií, ale poskytnout jim metody a náměty pro práci s nadanými dětmi. Příklady dobré praxe, zejména zkušenost rodičů je nejlepší propagace. Zapojení rodičů do „běžného života mateřské školy“ tak, aby se cítili jako její součást. Výborná spolupráce s NAEP Praha.

11 První diagnostikované děti Díky vstupním seminářům a zájmu rodičů o danou problematiku byla iniciativa k diagnostice nejen na straně učitelek mateřských škol, ale i samotných rodičů. Byl použit testový soubor SON-R, který odhalil mimořádné rozumové nadání, které bylo skryto v problémech sociálních vztahů s vrstevníky a odmítáním sociálních aktivit.

12 Co doporučit rodičům ? Umožnit dítěti zabývat se tím, co ho zajímá. Poskytnout dítěti dostatek času nejen na jeho zájmy, ale i na jeho hry a snění. Být připraveni na to, že vzhledem k rozvinutému smyslu pro spravedlnost se mohou děti dostávat do konfliktů. Připravit se se na to, že ne vždy se podaří uspokojit nároky dítěte na přesnost a obsáhlost Vašeho výkladu. Být dítěti oporou a posilovat u něho hrdost nejen na vlastní jedinečnost, ale i toleranci k jiným dětem.

13 Co doporučit pedagogům? Učitelka by měla vědět, co už děti znají, dát najevo, že to ví. Zjistit zájmy dětí a poskytnout jim volnost. Akceptovat rychlejší postup v činnostech, než u jejich vrstevníků. Podporovat u dětí využívání technik vlastního objevování. Vyhnout se dominantním výukovým metodám. Důvěřovat jejich schopnostem učit se netradičními způsoby. Umožnit dětem činnosti stimulující jejich další rozvoj.

14 Závěrečné shrnutí Podání žádosti a zpracování projektu = VÝZVA Důležitost výběru tématu. Podrobné a reálné zpracování uznatelných nákladů. Aktivní vyhledávání souvisejících aktivit (konference, semináře, workshopy apod.). Dílčí změny v odborných postupech na základě získaných zkušeností (screeningové šetření). Důležitost komunikace, vzájemné důvěry a participace všech zúčastněných partnerů na realizaci projektu.

15 Děkuji za pozornost. Zajímavé odkazy: www.mensa.cz www.centrumnadani.cz www.talent-nadani.cz www.nadanedeti.cz


Stáhnout ppt "Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google