Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení projektu Partnerství rodičů a učitelů při přechodu dětí do školy PaedDr. Jaroslava Břízová Praha, 8. září 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení projektu Partnerství rodičů a učitelů při přechodu dětí do školy PaedDr. Jaroslava Břízová Praha, 8. září 2010."— Transkript prezentace:

1 Představení projektu Partnerství rodičů a učitelů při přechodu dětí do školy PaedDr. Jaroslava Břízová Praha, 8. září 2010

2 World Organization for Early Childhood Education Světová organizace pro předškolní výchovu Czech Republic National Committee Český výbor OMEP, Praha OMEP

3 Mezinárodní, nevládní organizace, založená v roce 1948 v Praze Cíl – pracovat v zájmu dětí od narození do 8 let, pomáhat pro všechny vytvářet optimální podmínky, zajišťovat jejich rozvoj, štěstí a dobrý život v rodinách, institucích a v komunitách. www.omep.cz

4 Parent – Teacher Partnership for Children´s Transition to School Partnerství rodičů a učitelů při přechodu dětí do školy Projekt financovaný Evropskou komisí v rámci programu Celoživotního vzdělávání Grundtvig září 2006 - červen 2008

5 Zúčastněné země Polsko – nadace Komenského Comenius Foundation for Child Development Česká republika – OMEP Severní Irsko – NIPPA Early Years - The Organisation for Young Children Slovensko – Unie mateřských center Řecko – EADAP The Society for the Development and Creative Occupation of Children

6 OMEP Koordinátorky: Mgr. Marie Marxtová, řed. MŠ Doc. PhDr. Milada Rabušicová Ph.D., MU Brno Členky: PaedDr. Jaroslava Břízová, ČŠI Jarmila Kotrbová, řed. MŠ + předsedkyně ČV OMEP Mgr. Jana Vašíčková, řed. MŠ Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., Univerzita Palackého Olomouc

7 Cíle a úkoly projektu Sdílet informace a zkušenosti mezi partnerskými organizacemi o projektovém přístupu a včleňování rodičů do programů usnadňující přechod dětí do škol Navrhnutí tréninkového programu na pomoc rodičům a učitelům v usnadnění přechodu dětí do škol Vytvořit všem dětem ten nejlepší start do života, stejné podmínky při přechodu do školy.

8 Průběh – 1. rok Analýza stavu, potřeb (v každé zemi) -Studium materiálů – např. Národní zpráva o stavu předšk. výchovy, vzdělání a péče o děti předšk. věku v ČR (8. 11. 2000 – součást mez. projektu OECD), VZ ČŠI (2001/2002) -Dotazníky - šetření -Rozhovory – s dětmi

9 Respodenti Učitelé, ředitelé, školní inspektoři, rodiče, zástupci zřizovatelů, PPP a MŠMT, děti a žáci Otázky pro dospělé Otázky pro děti

10 Co jsme se dozvěděli od dospělých? Rodiče všech zemí zdůrazňovaly důležitost své vlastní minulé zkušenosti, předávání dětem Vyjadřovali potřebu znát školu, její nabídku a učitele 1. třídy již předem, tj. už v době zápisu Řečtí rodiče očekávají, že instit. vzdělávání bude především předávat poznatky jejich dětem a rozvíjet jejich kognitivní dovednosti

11 ČR – vidí jasnou potřebu kooperace všech zúčastněných, vyvíjet aktivity společně – ZŠ, MŠ a rodiče Irští učitelé – zdůraznili důležitost podpory dítěte v rodině, zatímco rodiče si ztěžují na nedostatek zpětné vazby ze škol jak před začátkem nástupu do školy, tak po něm (průběh adaptace) Polští rodiče připouští, že cítí napětí, když se blíží začátek školní docházky svých dětí a přenáší to do celé rodiny Slovenští učitelé by chtěli být informováni o výsledcích vyšetření u specialistů, kteří je nechtějí sdělovat ve jménu ochrany osobních dat dětí

12 Co jsme se dozvěděli od dětí? Ve všech zemích děti vyzvedávaly hodnotu pomoci od kamarádů a sourozenců v procesu přechodu, stejně tak přítomnost, účast svých rodičů Pro mnoho z nich je škola synonymem „dospívání“ a prvních vážných „dospěláckých“ záležitostí, které doprovází pozitivní odezvy, děti se nemohou dočkat prvního dne v nových podmínkách, prostředí. Děti si osvojují slovník rodičů – zvláště, když zdůrazňují důležitosti dobrého chování a známek

13 Hlasy dětí – před zač. Těším se do školy, protože se naučím číst a psát. Poznám nové kamarády. Budu mít školní tašku a budu psát na tabuli. Těším se na domácí úkoly a známky a na to že budu chodit do školy se svými kamarády z mateřské školy. Těším se, protože jdu tam, kam chodí můj bratr Jsem nešťastný, protože budu muset dělat domácí úkoly - moje sestra to nenávidí Mám strach, protože nevím, jak to bude, jestli mě rodiče nezapomenou vyzvednout ze školy nebo budu muset být ve družině Mám strach, že nebudu mít kamarády, protože nikoho neznám

14 Po nástupu Cítil jsem se dobře, protože kamarádi, co tam chodí, říkali, že škola je fajn. Když jsem poprvé přišel do nové třídy, cítil jsem se dobře, protože se mnou ve třídě byly děti, které jsem znal z MŠ. Můj první školní den byl bezva, protože jsme dostali od paní ředitelky hezké tužky. První den jsem brečel, stýskalo se mi po mamince Myslel jsem, že už jsem velký, ale měl jsem strach. Chtěl jsem zůstat ve školce. Tady mám moc úkolů.

15 Výsledky 1. roku Podrobné, hloubkové potřeby zjištěné analýzou založenou na výzkumu dětských, rodičovských a učitelských zkušeností – uskutečněné ve všech zemích - zpráva z výzkumu Vytvoření společného rámce trén. modulu - kostra Místní verze modulu šitá na míru (uzpůsobený) potřebám jednotlivých zemí

16 Průběh – 2. roku Pilotní schéma Cíle tréninku, výcviku: Příprava učitelů z MŠ a ZŠ a rodičů pro spolupráci v rámci usnadnění přechodu dětí do škol Účastníci (ČR): Model skupin: učitelé a ředitelé MŠ+ZŠ, předškolní děti, žáci 1. tříd, rodiče, vychovatelka ze ŠD, pracovnice PPP Průběh: ČR – 3 skupiny x 3 setkání oficiální + společné aktivity s dětmi Vedení skupin – ředitelky MŠ

17 Postup tréninkových skupin – 2. rok Průběh v několika rovinách: 1. Spolupráce ředitelů škol 2. Spolupráce učitelů škol + ŠD + jako účastníci projektu přicházejí děti 3. Spolupráce MŠ – rodiče 4. Spolupráce MŠ + PPP (psycholog, logoped) 5. Začlenění projektu do Školního vzdělávacího programu mateřské školy

18 Výsledky – 2. roku Vyhodnocení pilotního rámce, vzorový rámec tréninku byl upraven ve shodě s potřebami a zvyklostmi každé země Brožura - zásady pro hladký vstup do ZŠ, příklady dobré praxe - nalezena společná témata – koordinace spolupráce, podpora stran ředitele školy, komunikace jako základ spolupráce, přestup – zahrnut v plánech školy

19 SPOLUPRÁCE RODIČŮ A UČITELŮ PŘI PŘECHODU DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

20 Děkujeme za pozornost Jarmila Kotrbová j.kotrbova@volny.cz PaedDr. Jaroslava Břízová jar.brizova@email.cz www.omep.cz


Stáhnout ppt "Představení projektu Partnerství rodičů a učitelů při přechodu dětí do školy PaedDr. Jaroslava Břízová Praha, 8. září 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google