Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodování na PXE David Kučera Generální sekretář PXE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodování na PXE David Kučera Generální sekretář PXE."— Transkript prezentace:

1 Obchodování na PXE David Kučera Generální sekretář PXE

2 Základní informace o PXE  PXE zahájila obchodování v roce 2007.  V roce 2008 (před pádem společnosti Lehman Brothers) se skupina BCPP stala součástí skupiny Wiener Börse.  V roce 2009 byla založena CEE Stock Exchange, která sdružovala: Vienna Stock Exchange Ljubljana Stock Exchange Budapest Stock Exchange Prague Stock Exchange  V roce 2015 BSE a LSE byly skupinou CEESEG prodány. Přednáška pro Institut energetické ekonomie2| 92.74% Prague Stock Exchange Czech Republic CEE Stock Exchange Group Austria Vienna Stock Exchange Austria CCP.AAPCSEXAA 25.12% 100% Energy Clearing Counterparty PXE 33.33% 10% 50% 33.33% CDCPCISMOCEGH 20% 5%5% 33.33% 100%

3 Stručná historie Přednáška pro Institut energetické ekonomie3 | 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  Zahájeno obchodování s českou elektřinou  Finanční vypořádání v CZ  Finanční vypořádání SK, HU  Finanční vypořádání PL, RO  Spotřebitelské produkty  Zahájeno obchodování se slovenskou elektřinou  Zahájeno obchodování s maďarskou elektřinou

4 Elektřina Zemní plyn Fyzická dodávka Finanční vypořádání PXE je derivátová energetická burza Přednáška pro Institut energetické ekonomie4|  6 Months ahead, base & peak  4 Quarters ahead, base & peak  3 Years ahead, base & peak  6 Months ahead, base & peak  4 Quarters ahead, base & peak  3 Years ahead, base & peak  6 Months ahead, base & peak  4 Quarters ahead, base & peak  3 Years ahead, base & peak  6 Months ahead, base & peak  4 Quarters ahead, base & peak  3 Years ahead, base & peak  6 Months ahead, base & peak  4 Quarters ahead, base & peak  3 Years ahead, base & peak  6 Months ahead, base & peak  4 Quarters ahead, base & peak  3 Years ahead, base & peak  6 Months ahead, base & peak  4 Quarters ahead, base & peak  3 Years ahead, base & peak  1 Days ahead, base  1 Weekend, base  3 Months ahead, base  4 Quarters ahead, base  3 Seasons ahead, base  2 Years ahead, base

5 Přednáška pro Institut energetické ekonomie5| Účastnící obchodování

6 Podmínky vstupu na PXE  Smlouva s PXE.  Dokumentace dokládající existenci společnosti, daňový domicil a úspěšné absolvování procesu „Know Your Customer“.  Pro obchodování s futures s fyzickým vypořádáním:  Příslušné licence na obchod s elektřinou či plynem,  Smlouvy s příslušnými TSO.  Členství v European Commodity Clearing AG pro vypořádání obchodů. Přednáška pro Institut energetické ekonomie6|

7 Princip obchodování  Základní náležitosti OBJEDNÁVKY :  Identifikace produktu  Směr (nákup / prodej)  Počet kontraktů (počet MW)  Cena (limitní nebo tržní)  Identifikace obchodníka 7 |  Další možné náležitosti OBJEDNÁVKY :  Platnost objednávky  Minimum Fill Volume (All or None)  Hidden Quantity Přednáška pro Institut energetické ekonomie

8 Srovnání burzovního a OTC obchodování OTC trh  Celkové riziko OTC transakcí se skládá z:  Rizika nedodání na straně odběratele  Rizika neodebrání na straně dodavatele  Rizika nezaplacení na straně dodavatele  Výše uvedená rizika se mohou vzájemně kombinovat  Riziko dodání či neodebrání je nelimitované.  Zajištění proti rizikům z OTC transakcí  „ Kredit“ protistrany  Bankovní garance  Kauce, zástavy či předplatby Burzovní trh  Cash-flow riziko, v případě jednostranných transakcí Přednáška pro Institut energetické ekonomie8|

9 Typická burzovní struktura Trading Participant Clearing License Exchange License (Clearing Member) ( Business) Transaction 1 (Business) Takeover 2 Collection of securities 3 3 Nomination/Delivery 4 4 Balancing Group Agreement 9 Přednáška pro Institut energetické ekonomie9|

10 Fyzické vypořádání futures  European Commodity Clearing Luxem-bourg S.à.r.l. vstupuje do procesu těsně před dodávkou  ECC (Lux) je subjektem zúčtování v TSO a má zodpovědnost za odchylku  Účastníci obchodování musí mít uzavřenou svou smlouvu o zúčtování odchylek, případně musí odpovědnost za odchylku přenést na třetí osobu, pokud to TSO umožňuje. Přednáška pro Institut energetické ekonomie10|

11 Řízení rizik vypořádacím centrem Maržový systém (Initial margin, margin call) Mark-to-market (Variable margin) Řízení rizik vypořádacím centrem Maržový systém (Initial margin, margin call) Mark-to-market (Variable margin) Clearingoví členové Clearingový fond Záruka burzy  Směr postupnéhé nasazování jednotlivých vrstev zabezpečení obchodů   Směr postupného nasazování jednotlivých vrstev zabezpečení obchodů  Pyramida rizik Přednáška pro Institut energetické ekonomie11 |

12 Principy řízení rizik vypořádacím centrem  Robustní systém zajišťující naprostou minimalizaci rizika při současné snaze minimalizovat požadavky na zajištění  Systém marží  “Initial margin”- vybírá se od každého obchodníka na pokrytí rizika pohybu ceny v rámci jednoho dne.  “Variation margin” - na konci každého obchodního dne se provede přecenění všech otevřených pozic (tzv. “mark-to- market”) oproti předchozímu dni a realizuje se finanční vypořádání zisků a ztrát mezi jednotlivými obchodníky. Přednáška pro Institut energetické ekonomie12 |

13 Řešení situace selhání obchodníka  Situace selhání nastane tak, že obchodníkovi dojdou finanční prostředky na úhradu svých závazků.  Burza má právo “násilně uzavřít” veškeré otevřené pozice selhavšího účastníka náhradními obchody.  Vzhledem k tomu, že veškeré otevřené pozice jsou “přeceněny” na aktuální tržní hodnotu, neměla by tato operace generovat žádné dodatečné ztráty.  Vzniknou-li přesto nějaké vícenáklady, použije se k jeho uhrazení initial margin. Přednáška pro Institut energetické ekonomie13 |

14 Doplňkové služby PXE – CZ spotový trh „Společný Denní trh OTE a PXE“  Možnost zasílání „nabídky na prodej“ a „nabídky na nákup“ na Společný Denní trh OTE a burzy přes systém PXE  Týká se CZ hodin s dodávkou pro nejbližší den  Do systému jsou vloženy všechny objednávky, následně proběhne aukce, tzv. sesouhlasení křivek  Snaha o maximální možné vyhovění maximálnímu možnému počtu nabídek (metoda iterací) 14 |Přednáška pro Institut energetické ekonomie

15 Doplňkové služby PXE – fyzická dodávka finančních futures  PXE využívá český spotový trh k zajištění fyzické dodávky vyplývající z pozice na finančních futures.  Účastník tak má možnost nechat si takto dodat celou nebo část pozice na PXE.  Jak to probíhá?  PXE zašle jménem účastníka paralelní pokyn k nákupu/prodeji na denním trhu.  Objednávky jsou odeslány jednou dávkou na dodávkový měsíc a takto zadané objednávky nemohou být účastníkem modifikovány či zrušeny.  Tyto nabídky jsou burzou odeslány do DT za bezlimitní cenu, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jejich uspokojení  Služba je dostupná pouze pro ty účastníky, kteří jsou zároveň subjektem zúčtování na OTE a účastníkem denního trhu OTE 15 |Přednáška pro Institut energetické ekonomie

16 Doplňkové služby PXE – OTC clearing  Obchody domluvené mimo burzu (bilaterálně nebo přes brokera) a následně vložené do systému burzy za účelem vypořádání (clearingu).  Jediný případ, kdy se protistrany znají; pro třetí strany je však po zaregistrované obchod anonymní.  Na obchod je v systému vypořádání nahlíženo jako na standardní burzovní obchod.  Proč je dobrý OTC clearing? Dává možnost obchodovat OTC a využívat brokery a zároveň využít výhody clearingu, kdy není potřeba administrovat záruky za obchod na jednotlivé protistrany 16 |Přednáška pro Institut energetické ekonomie

17 Spolupráce EEX & PXE Přednáška pro Institut energetické ekonomie17| EEX Group PXE  EEX získá 66.7% v PXE.  Značka PXE zůstane zachována.  PXE bude mít zodpovědnost za obchodní aktivity v regionu CEE/SEE.

18 Děkuji za pozornost. David Kučera Generální sekretář PXE kucera@pxe.cz +420 221 832 238 www.pxe.cz Přednáška pro Institut energetické ekonomie18|


Stáhnout ppt "Obchodování na PXE David Kučera Generální sekretář PXE."

Podobné prezentace


Reklamy Google