Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Excel – funkce Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Ditta Kukaňová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Excel – funkce Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Ditta Kukaňová."— Transkript prezentace:

1 Excel – funkce Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Ditta Kukaňová

2 Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská 1638, 568 02 Svitavy IČO62033026 Operační programOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.28/01.0050 Označení vzdělávacího materiálu 1.IT - K_INOVACE_1.IT.02 Tematická oblast Název vzdělávacího materiáluExcel funkce Druh učebního materiáluinteraktivní prezentace Anotace Prezentace pro výuku funkcí v Excelu Klíčová slova Excel, funkce, vzorce Ročník1. Typická věková skupina14–15 let Speciální vzdělávací potřebyŽádné AutorDitta Kukaňová ZhotovenoŘíjen 2012 Celková velikost227 kB

3

4  Vzorec zapíšeme do řádku vzorců nebo přímo do buňky. OPERÁTORY: ? ? ? ?

5  Aritmetické operátory jsou běžnými matematickými znaménky. Platí pro ně tedy stejná pravidla jako v matematice. Výsledkem vzorce bude zřejmě číslo Matematické zákony platí i v Excelu:  Komutativní zákon - nezáleží na pořadí operandů. 2+4+6 = 4+2+6 = 6+4+2  Asociativní zákon - nezáleží na pořadí, v jakém operace provádíme, pokud se jich vedle sebe vyskytne více. 2+4+6 = (2+4)+6 = 2+(4+6)  Distributivní zákon - vlastnost operace vůči jiné operaci, kdy můžeme tuto operaci distribuovat přes jinou operaci - násobení vůči sčítání čísel, kdy můžeme roznásobit sčítání 2*(4+6)=2*4+2*6 a (4+6)*2=4*2+6*2  Tranzitivita - jestliže výraz A je větší než výraz B a výraz B je větší než výraz C pak také výraz A je větší než výraz C. A>B, B>C => A>C

6  Relační operátory slouží k vyhodnocení pravdivosti zapsaného vzorce.  Výsledkem vzorce bude většinou PRAVDA nebo NEPRAVDA.  V Excelu nepoužíváme znaménka jako ≤, ≥, ≠ či ±. Znaménka větší než nebo rovno zapisujeme za sebe jako =, nerovnost výrazů zapíšeme jako <>.

7  Textový operátor & používáme pro spojování textů. Tyto texty mohou být přímo zapsané ve vzorci, v buňce, nebo mohou být výsledkem vzorce v jiné buňce.  Excel nepřidává mezi jednotlivé části takto tvořeného řetězce znaků mezery - ty musíme případně doplnit sami.  Pokud zapisujeme do vzorce přímo nějakou část textu, pak ji musíme napsat do uvozovek.

8 Odkazovací operátory vymezují:  Oblast - dvojtečkou naznačujeme, že se jedná o obdélníkovou oblast buněk - A1:B3 znamená všechny buňky v oblasti vymezené horní levou buňkou A1 a dolní pravou buňkou B3 ◦ Oblast lze definovat také jako sloupec nebo řádek - například zápis A:A pro všechny buňky sloupce A nebo 5:5 pro všechny buňky řádku 5.  Sjednocení - středníkem oddělujeme jednotlivé položky v seznamu - A1;A2;A3;B1;B2;B3 má stejný význam jako A1:B3. ◦ Použití bude tedy vhodné spíše pro nesouvislé oblasti jako A1:B3;H7;F5:F11.  Průnik - mezerou ve vzorci se odkazujeme na buňky společné dvěma odkazům. ◦ Mezeru tedy vkládáme vždy mezi odkazy na buňky nebo oblast. Zápisem A1:B3 B2:C4 se odkazujeme na buňky B2 a B3 a zápisem A:A 5:5 na buňku A5.

9  Vzorce vypočítávají hodnoty v určitém pořadí podle těchto pravidel: ◦ vzorec se vyhodnocuje zleva doprava v případě, že operátory mají stejné priority ◦ podle pořadí specifického pro jednotlivé operátory ve vzorci ◦ podle logické struktury dané použitím závorek Použití závorek  Jestliže potřebujeme určit pořadí, ve kterém se má výpočet provádět, pak uzavřeme do závorek tu část vzorce, která má být počítána jako první.  V Microsoft Excel se používají kulaté závorky ( ) pro oddělení nebo seskupení výpočetních operací.  Složené závorky se používají pro zápis matice např. {1;2;3|4;5;6}.

10 Funkce je pevně daný, definovaný algoritmus výpočtu, kde vstupem jsou nezávisle proměnné a výstupem závislá proměnná.  Každá funkce je pojmenovaná - řetězec znaků (název funkce), který provádí výpočet nebo operaci. Říká se, že „funkce vrací výsledek“.  Struktura funkce začíná znaménkem rovná se (=), za nímž následuje název funkce, otevírací závorka, argumenty funkce oddělené středníky a uzavírací závorka.  U funkcí musíme vždy zapisovat otevírací i zavírací závorku a to i v případě, že nemají žádné argumenty.

11 Například funkce COUNTIF má dva argumenty - oblast a kritérium. Zápis tedy vypadá NÁZEV.FUNKCE(argument1;argument2;argument3;...) =COUNTIF(oblast;kritérium) Funkce bez argumentu: NYNÍ, DNES, NÁHČÍSLO, PRAVDA, NEPRAVDA, PI,... =DNES()

12 Funkce databáze a správy seznamu  Skupina dvanácti funkcí označovaných jako Dfunkce, určených pro analýzu dat uložených v seznamech nebo databázích. Funkce data a času  Dvacet funkcí určených k analýze a převodu časových údajů. Technické (inženýrské) funkce  Skupina 39 funkcí, použitelných k převodům mezi binárními, osmičkovými, šestnáctkovými čísly, práci s komplexními čísly, převody úhlů, Besselovu funkci, atd. Finanční funkce  52 funkcí určených k finančním propočtům - časová hodnota, cenné papíry, atd.

13 Informační funkce  Funkce používané především pro kontrolu zadaných údajů v tabulkách. Logické funkce  Šestice často používaných a užitečných funkcí A, NEBO, KDYŽ, NE, PRAVDA, NEPRAVDA. Vyhledávací funkce  17 funkcí používaných převážně v kombinaci s jinými funkcemi. Slouží k vyhledávání v číselnících, určení pozice, atd. Matematické a trigonometrické funkce  Šedesátka matematických funkcí - vše pohromadě. Externí funkce (načítají se pomocí doplňkových programů)  Několik funkcí se specifickými vlastnostmi - např. k převodu EUR na národní měny, volání externích procedur, atd. Statistické funkce  Největší skupina - 78 funkcí vystačí pro množství statistických analýz. Textové a datové funkce  Celkem 27 funkcí této skupiny nabízí možnosti práce s textem - změnu velikosti písma, práce s částí textového řetězce, atd.


Stáhnout ppt "Excel – funkce Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Ditta Kukaňová."

Podobné prezentace


Reklamy Google