Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká inspekce životního prostředí – Údržba silniční zeleně Příklady z praxe Mgr. Jana Cháberová Ing. Pavel Korábek 20.4.2016, Jihlava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká inspekce životního prostředí – Údržba silniční zeleně Příklady z praxe Mgr. Jana Cháberová Ing. Pavel Korábek 20.4.2016, Jihlava."— Transkript prezentace:

1 Česká inspekce životního prostředí – Údržba silniční zeleně Příklady z praxe Mgr. Jana Cháberová Ing. Pavel Korábek 20.4.2016, Jihlava

2 Působnost OOP ČIŽP podle zákona č. 114/1992 Sb. Inspekce dozírá, jak jsou orgány státní správy, právnickými a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí, která se týkají ochrany přírody a krajiny. Může nařídit omezení, případně zastavit škodlivou činnost Může vyžadovat prokázání původu ZCHD, případně odebrat jedince ZCHD za neprokázání původu Ukládá pokuty fyzickým a právnickým osobám

3 Činnost ČIŽP Obecná ochrana – VKP, kácení a ořezy dřevin, náhradní výsadby, krajinný ráz, památné stromy Druhová ochrana – zásahy do přirozeného vývoje (biotopu), sběr a poškozování jedinců, kontroly výjimek Územní ochrana – národní parky, CHKO, ZCHÚ, NATURA 2000

4 Činnost ČIŽP ČIŽP je vnímána veřejností jako orgán státní správy, na který se mohou obracet kdykoli se svými podněty v případě porušování zákona na úseku ochrany přírody.

5 Příklady z praxe – „nesprávný řez“ Poškození většího poštu dřevin nesprávným řezem – Větší obvody – jednalo se o vzrostlé hodnotné dřeviny – Nesprávná technologie řezu – velké pahýly (nákaza), velké řezné rány, vyvětvení – Postup ČIŽP: Ve správním řízení uložena sankce Subjekt následně zmírnil následky opravnými úpravami dřevin Důsledek: významné zkrácení životnosti dřevin na daném úseku

6 Příklady z praxe – „hloubení příkopu“ Hloubení příkopu – Poškození kořenových systémů dřevin – Postup ČIŽP: Ve správním řízení uložena sankce Důsledek: významné zkrácení životnosti dřevin na daném úseku

7 Příklady z praxe – „zásah do biotopu ZCHD“ Kácení dřevin, které jsou biotopem zvláště chráněných druhů (jednotlivé dřeviny nebo jejich skupiny) Např. páchník hnědý, ptáci hnízdící v dutinách, netopýři – Výjimku ze základních ochranných podmínek KrÚ, v CHKO AOPK ČR. – Povolení ke kácení vydává obecní úřad – Postup ČIŽP: Řízení o omezení, případně zastavení škodlivé činnosti V případě již provedeného zásahu - ve správním řízení uložena sankce V případě úhynu ZCHD podání oznámení o podezření na spáchání trestného činu Podnět k přezkumu rozhodnutí o povolení kácení dřevin obecních úřadů Důsledek: Zničení biotopu ZCHD, případně přímé zničení jedinců ZCHD

8 Příklady z praxe – „narušení krajinného rázu “ Kácení většího počtu dřevin na delším úseku (desítky nebo stovky kusů) – Povolení ke kácení několik obecních úřadů – Uložení náhradní výsadby ze strany obcí jen ojediněle – Kácení většího počtu může znamenat snížení hodnot krajinného rázu, obzvlášť v případech, kdy není uložena kompenzace – Postup ČIŽP: Ve správním řízení uložena sankce Podnět k přezkumu rozhodnutí o povolení kácení dřevin obecních úřadů Důsledek: odstranění všech dřevin tj. ztráta všech funkcí, které na daném úseku plnily

9 Příklady z praxe – „terénní úpravy v okolí komunikací“ Řešení důsledků dlouhodobé „nepéče“ o okolí komunikací – zazemňování příkopů – Obnova resp. hloubení koryt – Úprava svahů podél komunikací – poškození kořenových systémů – Postup ČIŽP: Ve správním řízení uložena sankce Důsledek: významné zkrácení životnosti dřevin na daném úseku, zvýšení nebezpečí pádu poškozenými dřevinami

10 Doporučený postup 1.Údržba dřevin – pravidelná, odborná – finanční náročnost 2.Kácení v nutných případech – ohrožení, stavební úpravy – vždy s doplněním o náhradní výsadbu 3.Metodické vedení obcí tak, aby byly schopné vydat příslušné správní akty v souladu s legislativou

11 Překážky domnělé i skutečné Finanční náročnost Odborná znalost na všech úrovních Neochota hledat řešení příznivé dřevinám Nejednotnost postupů Související legislativa – nekoresponduje – NOZ – vlastníci sousedních pozemků (souhlasy)

12 Překážky překonávané – Jde to Nové výsadby podél některých úseků stávajících silnic II. a III. třídy Proškolení pracovníků provádějících ořezy dřevin Nákup vhodného nářadí Spolupráce s orgány ochrany přírody

13 PRO ??? Mají stromy u silnic svoje místo??? Je základní otázkou, bez odpovědi na ni nelze najít odpovědi na otázky související s postupem orgánů ochrany přírody. Ano – v roce 1992 - veřejný zájem je jasně definován v právní úpravě – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 8 odst.1 (dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením) Ano – v roce 2016 - systematická výsadba dřevin ve vhodné vzdálenosti podél silnic a železnic – připravovaný Národní akční plán adaptace na změnu klimatu – Meziresortní skupina „Sucho“ (odstraňování dřevin podél komunikací vede ke zvýšenému tepelnému zatížení povrchu vozovky s negativními dopady na jejich technický stav)

14 Děkuji vám za pozornost. Mgr. Zdeněk Papoušek zdenek.papousek@cizp.cz www.cizp.cz


Stáhnout ppt "Česká inspekce životního prostředí – Údržba silniční zeleně Příklady z praxe Mgr. Jana Cháberová Ing. Pavel Korábek 20.4.2016, Jihlava."

Podobné prezentace


Reklamy Google