Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“ a jeho výstupy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“ a jeho výstupy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“ a jeho výstupy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 - 2017 Mgr. Martina Blešová Odbor sociálních věcí KrÚ JMK

2 Projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III“. Zahájení: 1. 1. 2014 Ukončení: 30. 6. 2015 Realizátor: Jihomoravský kraj Celková částka: 6.661.590 Kč z ESF – OP LZZ a státního rozpočtu ČR Aktivity projektu: 1.Podpora udržitelného systému plánování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni 2.Vytvoření a působení okresních multidisciplinárních týmů 3.Vznik a nastavení udržitelných nástrojů pro měření a hodnocení efektivnosti sociálních služeb - benchmarking sociálních služeb 4.Podpora zvyšování kvality sociálních služeb 5.Informační aktivity - podpora informovanosti o sociálních službách

3 Klíčové aktivity projektu KA 01 Podpora udržitelného systému plánování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni A.Metodická setkávání pracovních skupin: Pracovní skupina pro komunitní plán JMK Pracovní skupina Koordinátoři KPSS 21 ORP Pracovní skupina Metodici KPSS B. Zpracování Střednědobého plánu pro období 2015 – 2017 a Akčního plánu pro rok 2015

4

5 Klíčové aktivity projektu KA 02 Vytvoření a působení multidisciplinárních týmů Nová platforma = vzájemně provázaný tříúrovňový systém plánování a síťování služeb. úroveň ORP (KPSS) úroveň okresu (síť služeb pro dané území, provázanost strategií) kraj v 6 okresech JMK – odborně-politická platforma podoba sítě služeb, vzájemná spolupráce ORP v daném okrese, deklarace spolufinancování - rok 2014 (služby sociální prevence + 1. setkání k poradenským službám) - 1. polovina roku 2015 (služby sociální péče + odborné sociální poradenství )

6 Klíčové aktivity projektu KA 03 Benchmarking sociálních služeb KA 04 Podpora zvyšování kvality sociálních služeb KA 05 Informační aktivity - podpora informovanosti o nabídce sociálních služeb konference, veletrh plánování sociálních služeb informační brožury publicita www.socialnisluzby-jmk.cz

7 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 shrnuje výstupy z procesu plánování sociálních služeb na úrovni Jihomoravského kraje i obcí s rozšířenou působností vychází z vyhodnocení realizace předchozích dvou střednědobých plánů i z realizace individuálních projektů reflektuje potřebné změny v podobě, nastavení, řízení a financování krajské sítě sociálních služeb současně zohledňuje aktuální vývojové trendy v sociální oblasti

8 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 vymezení a nákladovost sítě sociálních služeb definice požadavků na kvalitu a efektivitu sociálních služeb do ní zařazených podmínky pro dílčí rozvoj - potřebnost, priority, dostupné zdroje aktualizace prostřednictvím akčních plánů Cílem strategie: Optimalizace stávající sítě sociálních služeb s ohledem na reálné potřeby, kvalitu, efektivitu poskytované péče a finanční udržitelnost podporovaného systému.

9 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 Sociální služby poskytované na území JMK: obtížná životní situace, začleňování, samostatnost a nezávislost přirozené prostředí uživatelů/malokapacitní pobytové služby komplexní legislativně stanovená šíře, reálné potřeby kvalita péče i finanční efektivita služby deklarace potřebnosti a finanční podpory obcí transparentní hodnocení a financování(Metodika) + důraz na jednotnost výkaznictví a kontrolní mechanismy rozvoj pro vybrané druhy sociálních služeb - neexistence služby v dané lokalitě/vymezená cílová skupina. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017

10 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 Východiska Analýza sociálních služeb v JMK celkem 547 registrovaných služeb, zastoupení všech 33 druhů

11 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 Východiska Financování sociálních služeb principy a podíly jednotlivých zdrojů financování služeb Vymezení krajské sítě sociálních služeb podmínky pro stávající služby: registrace, území, spolufinancování, stanovený počet bodů pro hodnocení (Metodika) podmínky pro nové a rozvojové záměry služeb: potřebnost, optimální nákladovost, spolufinancování zařazení do krajského akčního plánu

12 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 Nákladovost krajské sítě sociálních služeb Optimalizované náklady na provoz sítě sociálních služeb 2015 souhrnné optimalizované náklady na provoz sítě se zohledněním Metodiky i rozvojových záměrů je 3 039 820 634 Kč identifikovaná potřeba finančních zdrojů z úrovně státního rozpočtu pro provoz služeb v JMK je 1 063 937 222 Kč (35 %).

13 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 Systémové priority Priorita A Podpora procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na místní a regionální úrovni realizace IP, podpora vzájemné spolupráce a partnerství JMK a 21 ORP v oblasti KP a síťování SS Priorita B Optimalizace krajské sítě SS v JMK s ohledem na potřebnost, kvalitu a finanční udržitelnost akční plány, síťování, spolufinancování obcí, projekt na financování služeb, benchmarkingová aplikace, VP, kontrolní mechanismy

14 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 Systémové priority Priorita C Podpora zvyšování kvality sociálních služeb kvalita péče, transformace, humanizace Priorita D Podpora informovanosti o sociálních službách dostupnost informací, realizace aktivit

15 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 Rámcová strategie podporovaného rozvoje sociálních služeb podpora rozvoje vybraných druhů služeb, podmíněno neexistencí služby v dané lokalitě, nebo vymezenou cílovou skupinou Podmínky: soulad s aktuální jednoletou strategií JMK (AP) soulad s komunitním plánem ORP garance spolufinancování obcí ve stanovené výši soulad návrhu rozpočtu služby s aktuální Metodikou pro hodnocení služeb v JMK

16 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 Priority pro cílové skupiny Senioři PRIORITA 1 Dostupná nabídka terénních a ambulantních služeb odpovídající rozdílným potřebám a specifickým životním situacím seniorů. PRIORITA 2 Udržitelná síť dlouhodobých pobytových zařízení pro seniory s ohledem na jejich specifické potřeby.

17 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 Priority pro cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením PRIORITA 1 Udržení stávající sítě, její optimalizace a doplnění o služby poskytované nejpřirozenějšími formami a umožňující běžný životní rytmus. PRIORITA 2 Podpora sociálních služeb pro specifické cílové skupiny.

18 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 Priority pro cílové skupiny Děti, mládež a rodina PRIORITA 1 Podpora rozvoje stávající sítě SS zaměřených na potřeby ohrožených rodin s dětmi v JMK. PRIORITA 2 Zajištění udržitelné, dostupné a vzájemně provázané sítě služeb podporující rodiny v zachování základních funkcí i jejich jednotlivé členy v obtížných životních situacích.

19 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 Priority pro cílové skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi PRIORITA 1 Doplnění systému služeb pro osoby vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením s ohledem na potřebnost v lokalitě. PRIORITA 2 Podpora stávajících kapacit zařízení zařazených do krajské sítě se zaměřením na zvyšování kvality a provázanosti jednotlivých služeb.

20 Děkuji za pozornost. Mgr. Martina Blešová Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz www.socialnisluzby-jmk.cz


Stáhnout ppt "Projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“ a jeho výstupy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období."

Podobné prezentace


Reklamy Google