Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace služeb Komunitní plánování Litomyšl 14.6.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace služeb Komunitní plánování Litomyšl 14.6.2011."— Transkript prezentace:

1 Prezentace služeb Komunitní plánování Litomyšl 14.6.2011

2 Od ledna 2004 poskytujeme služby pěstounským rodinám a jejich dětem v programu Centrum náhradní rodinné péče, od listopadu 2007 funguje program Sanace rodiny, který nabízí služby rodinám, jejichž dítě bylo umístěno do ústavní péče a rodinám, které jsou odebráním dítěte hroženy. Občanské sdružení Amalthea založila desetičlenná skupina pracovníků ze sociální oblasti v listopadu 2003. Naším dlouho- dobým cílem bylo a je snížit počet dětí žijících v ústavní péči České republiky.

3 11 tisíc dětí v České republice vyrůstá v dětském domově nebo jiném ústavním zařízení. V žádné evropské zemi není toto číslo tak vysoké. Finanční náklady na výchovu dítěte v ústavu jsou 8x vyšší oproti nákladům na výchovu v pěstounské rodině. Stát zatím nevytvořil dobré finanční ani odborné podmínky pro rozvoj pěstounské péče.

4 Posláním občanského sdružení Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit. Poskytujeme služby rodinám a dětem z celého Pardubického kraje.

5 Pracovníci Amalthea o.s. splňují podmínky vzdělání vycházející ze Zákona o sociálních službách. Každý z nich má vypracovaný individuální vzdělávací plán, do něhož jsou začleněny odborné kurzy, semináře, stáže v síti služeb péče o rodinu a dítě, ale také systém porad, intervizí a supervizí. Připravujeme také kazuistické semináře, na něž jsou zváni i odborníci vně organizace.

6 Posláním programu Centrum náhradní rodinné péče je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách východních Čech prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání.

7 Cílová skupina: - náhradní, zejména pěstounské rodiny (rodiče a děti) - zájemci o náhradní rodinnou péči - odborná i laická veřejnost Statistiky:20102011 (předpoklad) v Litomyšli a okolí 14 rodin13 rodin v Pardubickém kraji85 rodin80 rodin

8 S Martinem dlouhodobě pracuje odborný pracovník Centra náhradní rodinné péče Amalthea o.s. Pravidelně dojíždí do rodiny a podle plánu, který vytváří společně s rodiči i Martinem, zlepšují jednotlivé oblasti vývoje. Soustředíme se na posílení schopnosti navazovat hlubší vztahy s okolím a posílení sebevědomí. V nové rodině Martin dobře prospívá. Martin, 12 let, diagnostikována LMD (lehká mozková dysfunkce) Do pěstounské rodiny se Martin dostal v 8 měsících. Byl apatický, fyzicky i mentálně opožděný, s projevy syndromu ústavního dítěte.

9 Služby: - poradenství (sociální, psychologické, právní, ekonomické) - individuální plány péče o dítě - setkávání pěstounských rodin - podpůrný program (asistence v rodinách) - vzdělávání pěstounů - odpolední klub - osvětová a informační činnost - supervize pěstounských rodin - odborně reflektovaná, dlouhodobá a pravidelná práce specialistů poskytovaná pěstounské rodině jako celku v jejím přirozeném prostředí

10 Posláním programu Sanace rodiny je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodičům z Pardubického kraje při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje setrvání dítěte v jeho biologické rodině a nebo návrat z ústavní výchovy.

11 Cílová skupina: - rodiny, které jsou ohroženy odebráním dítěte z rodiny - rodiny, jejichž dítě je umístěno v ústavní péči Statistiky:20102011 (předpoklad) v Litomyšli a okolí 02 rodiny v Pardubickém kraji36 rodin35 rodin

12 Klárce v domově zjistili vážné zdravotní problémy, které mohly ztěžovat její výchovu. Pracovníci programu Sanace rodiny Amalthea o.s. začali do domácnosti pravidelně docházet. Podporují maminku v kontaktech s dcerkou, komunikují s dětským domovem. Učí mladou maminku hospodařit a pracují s ní v dalších oblastech rodinných vztahů, výchovy a péče o dítě tak, aby si již sama uměla poradit nebo požádat o pomoc a malá Klárka se mohla vrátit domů. Klárka, 6 let Do ústavu byla matce, která sama vyrůstala v dětském domově, odebrána v 5 letech. Matka se potýkala s obtížemi ve výchově a poskytování potřebné péče. V jejím okolí bohužel nebyl nikdo, kdo by jí poradil a pomohl.

13 Služby a metody práce: - poradenství (sociální, psychologické, právní, ekonomické) - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv uživatelů služeb - návštěvy pracovníka v rodině - individuální plány pomoci rodiny a dítěte - podpora a nácvik rodičovských dovedností - hospodaření s financemi a vedení domácnosti - nácvik a upevňování péče o dítě či plnění školních povinností dítěte - nácvik a upevňování sociálních dovedností v jednání s úřady - zprostředkování rodinné psychoterapie

14 DĚKUJEME ZA POZORNOST I ZA PODPORU W W W. A M A L T H E A. P A R D U B I C E. C Z Martina Pojmonová, výkonná ředitelka martina@amalthea.pardubice.cz, 774 652 805


Stáhnout ppt "Prezentace služeb Komunitní plánování Litomyšl 14.6.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google