Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace ministra zdravotnictví o průběhu reforem psychiatrické péče (Center duševního zdraví) 28. Schůze Výboru pro zdravotnictví PS P ČR MZČR, Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace ministra zdravotnictví o průběhu reforem psychiatrické péče (Center duševního zdraví) 28. Schůze Výboru pro zdravotnictví PS P ČR MZČR, Praha,"— Transkript prezentace:

1 Informace ministra zdravotnictví o průběhu reforem psychiatrické péče (Center duševního zdraví) 28. Schůze Výboru pro zdravotnictví PS P ČR MZČR, Praha, 13.1.2016

2 Agenda Aktuální stav psychiatrické péče v ČR Reforma a její cíle Shrnutí výsledků roku 2015 a plánované kroky o Tvorba standardů a metodik o Vzdělávání a výzkum o Legislativní změny o Udržitelné financování o Humanizace psychiatrické péče o Destigmatizace a komunikace o Rozvoj sítě psychiatrické péče o Meziresortní spolupráce o Rozšíření strategie o Financování z ESIF Závěr

3 Aktuální stav psychiatrické péče v ČR Přetížení ambulantní psychiatři (nedostačující čas na jednu návštěvu pacienta) Nerovnoměrné pokrytí akutními lůžky ve všeobecných nemocnicích nebo jiných zařízeních Materiálně i technicky zastaralé psychiatrické nemocnice (negativně charakteristické svou velikostí, v průměru 500 lůžek na instituci) Malé zastoupení komunitní péče Podfinancovanost péče o duševně nemocné Stále se zvyšující počet pacientů v psychiatrických ambulancích (o 66% za posledních 10 let)

4 Reforma a její cíle/Proč to děláme? Zvýšit kvalitu života osob trpících duševním onemocněním, jejich blízkých a jejich okolí

5 Shrnutí výsledků roku 2015 Obnovení činnosti pracovních skupin V srpnu byla posílena organizační struktura Řídícího výboru (garanti) PS Odborné psychiatrické společnosti vytvořila návrh Standardu CDZ, Standardu akutní lůžkové psychiatrické péče (všeobecné nemocnice) a Standardu rozšířené ambulance. PS Udržitelné financování předložila návrh financování CDZ. Na podzim byly uspořádány schůzky s představiteli jednotlivých krajských úřadů – výstupy jsou zpracovávány do uceleného dokumentu a zároveň vznikla mapa předběžného návrhu CDZ. V průběhu roku byla vytvořena regionální pracovní skupina kraje Vysočina, jejímž cílem je připravit pilotní projekty CDZ. ÚZIS data

6 Oblast Tvorba standardů a metodik Cíl pracovní skupiny: Vytvořit standardy jednotlivých pilířů psychiatrické péče v ČR (ambulantní, CDZ, psychiatrické nemocnice, psychiatrická oddělení nemocnic) Výstupy: Standard Center duševního zdraví Standard akutních psychiatrických oddělení Standard psychiatrické ambulantní péče (prosté a ambulance s rozšířenou péčí) Plánované kroky: Standard následné a dlouhodobé péče

7 Oblast Rozvoj sítě psychiatrické péče Cíl pracovní skupiny: Připravit podklady pro rozvoj sítě psychiatrické péče v ČR Výstupy: Na základě komunikace s kraji, poskytovateli zdravotní péče a pacienty byl vytvořen předběžný návrh sítě CDZ Budoucí kroky: Ambicí Ministerstva zdravotnictví je zrealizovat cca 5 pilotních projektů CDZ, které by potvrdily kvalitativní význam CDZ jakožto jednoho z typu poskytovatelů psychiatrické péče. Ve vysoké míře rozpracovanosti je příprava projektů vzniku CDZ v Kraji Vysočina (vznikla regionální řídící struktura na podporu vzniku CDZ)

8 Předběžný návrh sítě CDZ

9 Oblast Humanizace psychiatrické péče Cíl pracovní skupiny: Modernizace psychiatrických nemocnic (důležité jsou podmínky a kvalita péče z pohledu lidských práv) Směrem ke skupině standardů a metodik byl zadán úkol vypracovat standardy následné a dlouhodobé péče Budoucí kroky: Vyřešit otázku transformačních plánů nemocnic a využít know-how Psychiatrické nemocnice Bohnice a zástupců WHO Definovat standardy následné a dlouhodobé péče Zajistit případné investiční zdroje do psychiatrických nemocnic

10 Oblast Destigmatizace a komunikace Cíl pracovní skupiny: Snížení míry stigmatu duševně nemocných napříč společností Zvýšení povědomí o významu, užitečnosti a záměrech psychiatrické péče u odborné a laické veřejnosti Budoucí kroky: Realizace regionálních i plošných kampaní v souladu s výstupy pracovní skupiny

11 Oblast Vzdělávání a výzkum Aktuální cíle: Sladit vzdělávání a dostupnost profesí s potřebami reformy psychiatrické péče Vzdělávání návazných profesí (policie, soudy, atd.) Výstupy: V návrhu zákona č. 95/2004 Sb. zachován základní obor dětské a dorostové psychiatrie (dle doporučení pracovní skupiny) Navýšení počtu rezidenčních míst Navýšení státní podpory na jedno rezidenční místo Existují certifikované návrhy vzdělávacích programů pro terénní sestry

12 Oblast Legislativní změny Cíl pracovní skupiny: Tvorba samostatného zákona o duševním zdraví Výstupy: Byly zahájeny analytické práce potřebné pro tvorbu samostatného zákona o duševním zdraví Budoucí kroky: Provést analýzu stávajících právních předpisů týkajících se duševního zdraví a platných samostatných zákonů v zahraničí

13 Oblast Udržitelné financování Cíl pracovní skupiny: Definice kroků a opatření vedoucích k dlouhodobě udržitelnému financování psychiatrické péče (s ohledem na nový, reformovaný systém) Výstupy: Návrh udržitelného financování CDZ Dohoda o přípravě trojstranného memoranda mezi MZd, zástupci plátců a odbornou psychiatrickou společností o budoucnosti financování reformy Budoucí kroky: Definovat udržitelné financování pro všechny 4 pilíře poskytovatelů psychiatrické péče

14 Oblast Meziresortní spolupráce Cíl pracovní skupiny: Zajistit funkční meziresortní spolupráci (realizace reformy psychiatrie má velký meziresortní přesah) Výstupy: Posílení řídící struktury reformy – do Řídícího výboru pozváni zástupci MŠMT, MPSV a MF Budoucí kroky: O zástupce výše zmíněných resortů rozšíříme také pracovní skupiny

15 Rozšíření strategie o nové oblasti Budoucí kroky: Strategie reformy psychiatrické péče bude v roce 2016 rozšířena o tři cílové skupiny uživatelů psychiatrické péče, a to: děti a dorost, pacienty s neurodegenerativním onemocněním a pacienty trpící závislostmi.

16 Financování z ESIF V srpnu 2014 vznikla Dohoda o partnerství Operační program Zaměstnanost (OPZ) Výzva 03_15_039 byla vypsána dne 30. 10. 2015 Výše dotace: 1,5 mld. Podpora transformace a deinstucionalizace, vzdělávání, destigmatizace a komunikace Nutné kroky v rámci OPZ: Na základě výstupů pracovních skupin vytvořit projektový záměr ve struktuře aktivit, odpovědností a předběžné finanční kalkulace

17 Financování z ESIF II. Integrovaný regionální operační program (IROP) Výše dotace: 2 mld. Podpora vytvoření materiálně technické infrastruktury pro zajištění reformy Řídícím orgánem je MMR, MZd je pouze orgán poradní Jsou schválena výběrová kritéria pro projekty

18 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Informace ministra zdravotnictví o průběhu reforem psychiatrické péče (Center duševního zdraví) 28. Schůze Výboru pro zdravotnictví PS P ČR MZČR, Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google