Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

European Landowners Organization 1 Wildlife Estates LABEL ‘OZNAČENÍ Území s volně žijící zvěří‘

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "European Landowners Organization 1 Wildlife Estates LABEL ‘OZNAČENÍ Území s volně žijící zvěří‘"— Transkript prezentace:

1 European Landowners Organization 1 Wildlife Estates LABEL ‘OZNAČENÍ Území s volně žijící zvěří‘

2 European Landowners Organization 2  ELO je organizace, která zastupuje 64 národních sdružení soukromých vlastníků půdy, zemědělců a lesníků v celé EU  → Například v ČR je to organizace SVOL  Hlavní kancelář sídlí v Bruselu, v centru evropských institucí → Tým ELO tvoří 20 zaměstnanců s rozličnými zkušenostmi v zemědělství, lesnictví, právu, ekonomice a dalších  Hájíme Vaše zájmy: →Vertikalně (na institucionální úrovni = porady, exkurze, lobbying, konference, atd.) →Horizontálně (partnerství a spolupráce s neziskovým sektorem, obchodními společnostmi a institucemi, které spadají do naší zájmové kategorie) Kdo jsme?

3 European Landowners Organization 3 Vize ELO Lidé vytvořili přírodu a krajinu tak, jak ji známe dnes = lidská činnost může přispět k udržitelnému rozvoji evropské krajiny a k její biologické rozmanitosti  Vylidňování venkova znamená opuštění půdy = negativní dopad na životní prostředí Regionální a ruralní rozvoj vs. Globalizace  Peníze vynaložené na trvale udržitelný rozvoj, musí být investovány v místním regionu, aby se vytvořily nové ekonomické příležitosti a implementovaly nové technologie (eko-účinnost: biomasa, větrná a sluneční energie ) = pákový efekt Je důležité udržet / rozvíjet rurální aktivity Příroda může být řízena!

4 European Landowners Organization 4 Správci půdy mohou poskytnout řešení: Jak regulovat a zhodnotit přírodní zdroje; Jak zajistit, aby půda byla udržována v dobrém stavu; Jak pozitivně ovlivňovat faunu, flóru a jejich ekosystémy; Jak podporovat ekonomiku a obyvatelstvo venkova (zabránit vylidňování venkova); Jak vytvořit přidanou hodnotu přírodního a kulturního dědictví; = Snížení konfliktů mezi všemi stranami Správci půdy mohou poskytnout řešení: Jak regulovat a zhodnotit přírodní zdroje; Jak zajistit, aby půda byla udržována v dobrém stavu; Jak pozitivně ovlivňovat faunu, flóru a jejich ekosystémy; Jak podporovat ekonomiku a obyvatelstvo venkova (zabránit vylidňování venkova); Jak vytvořit přidanou hodnotu přírodního a kulturního dědictví; = Snížení konfliktů mezi všemi stranami

5 European Landowners Organization 5 Cíle Odměnit nejlepší příklady hospodaření půdy a biodiverzity; Vytvořit databáze důležitých informací, které by se poskytly zákonodárcům; Ukázat, že vlastníci půdy mohou také být poskytovatelé řešení a tedy se můžeme vyhnout nadbytečným předpisům; Zlepšit veřejné mínění o myslivcích a vlastnících půdy; Podporovat sociální a hospodářský rozvoj venkova; Vytvořit Evropskou síť pro účinnou spolupráci, sdílení zkušenosti a obchodních příležitostí.

6 European Landowners Organization 6 Cíle « Wildlife Estates » nabízí vlastníkům půdy nástroj pro získání podpory za to, co dělají a uznání za trvale udržitelný způsob hospodaření s přírodou. WE act for biodiversity = Jednáme ve prospěch druhové pestrosti « Wildlife Estates » je označení, které určuje a odměňuje ty vlastníky majetku, kteří nabízejí nejlepší příklad hospodaření s půdou, myslivosti a ochrany biodiverzity. +

7 European Landowners Organization 7 Co je ‘WE‘ označení? Praktický: podpora správných metod hospodaření a podpora rozvoje sopolupráce v celé Evropě. Komunikace: prezentace správných metod hospodaření a zejména udržitelného lovu a rybolovu ve vztahu k veřejnosti a politickým orgánům. Politický: umožnuje vlastníkům půdy spolupracovat s národní i evropskou politickou reprezentací zejména při implementaci národního a evropského práva : - SZP po roce 2013, - EU strategie pro biodiverzitu do roku 2020, - Natura 2000. Je to nástroj :

8 European Landowners Organization 8 Proč tato značka? Značka není závazná certifikace Označení je flexibilní a reprodukovatelné Označení je podporované generálním ředitelstvím pro životní prostředí EU Označení je snadno identifikovatelné lidmi a médii, což umožňuje zvýšit viditelnost Vašich názorů přímo na úrovni EU i na národní úrovni. Pro dosažení « označení WE »: Majetek/oblast musí absolvovat následující 2 úrovně hodnocení : úroveň I: Souhlas s dodržováním “Charty„, která obsahuje 10 závazků úroveň II: Vyplnění "Dotazníku a hodnotící tabulky" a podstoupení audit

9 European Landowners Organization 9 10 Závazků (úroveň I) 1. Určit manažera a správce majetku; 2. Ativně vykonávat management biodiverzity a myslivosti podle dlouhodobého Integrovaného plánu mysliveckého hospodaření; 3. Evidovat a monitorovat implementaci plánu mysliveckého hospodaření; 4. Provádět trvale udržitelný odlov zvěře nebo rybolov podle Evropské Listiny Lovu a Biodiverzity; 5. Zajistit trvale udržitelnou rovnováhu mezi zvěří a ostatními živočichy a jejich životním prostředí; 6. Zvýšení, pokud je to možné, biologické rozmanitosti rostlinných druhů, zejména těch, které jsou vhodné pro opylovače; 7. Hospodařit v souladu s účinnou legislativou (např. Natura 2000); 8. Dodržování požadavků vyplývajících z těchto dokumentů: dohoda mezi BirdLife International a FACE ohledně směrnice 79/409/EHS, Evropská charta o lovu a biodiverzsitě (European Charter on Hunting and Biodiversity), Pokyny k lovu podle směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (The Guidance document on hunting under the "Birds Directive") 9. Udržovat aktivní spolupráci s místními komunitami a pořádat vzdělávací a propagační aktivity; 10. Do 2 let požádat o druhý akreditační stupeň nebo od Charty odstoupit.

10 European Landowners Organization 10 WE Dotazník (úroveň II) Hospodáři / vlastníci musí dokončit WE-dotazník, komplexní dokument zahrnující všechny aspekty vlastnictví na základě parametrů pro jednotlivé biogeografické oblasti; Dotazník WE obsahuje hodnocení specifických ukazatelů na posuzovaném území; Po dokončení bude dotazník hodnotít Národní hodnotící komise; Mezinárodní komise v Bruselu přezkoumá žádosti zaslané Národnímí komisemi a udělí označení WE; Vyplněné dotazníky budou považovány za důvěrné.

11 European Landowners Organization 11 Silné vědecké základny

12 European Landowners Organization 12 Za účelem získání označení musí území nebo majetek splnit řadu obecných a specifických kritérií. Minimální počet 210 bodů ze 300 možných musí být získán na základě specifických kritérií a vyplněné hodnotící tabulky. Za účelem získání označení musí území nebo majetek splnit řadu obecných a specifických kritérií. Minimální počet 210 bodů ze 300 možných musí být získán na základě specifických kritérií a vyplněné hodnotící tabulky.

13 European Landowners Organization 13 Proces udělování Označení 1. Spojit se s vlastníky půdy a vysvětlení cílů 2. Podepsání Charty WE žadatelem 3. Žadatel podepíše závazek a zaplatí poplatek za označení 4. Asistence žadateli při dokončení administrativní a technické dokumentace 5. Návštěva majetku a audit 6. Oficiální označení území 7. Každých pět let nový audit – zájem o neustálé zlepšování území WE Sekretariát A B C D E A: Odeslání podepsané Charty WE B: Vyplnění dotazníku o území/majetku a odeslání Charty, dotazníku, poplatku (nebo části poplatku) a hodnotící tabulky Evropskému sekretariátu C: Získání oficiálního označení WE D: Vzájemná komunikace mezi držitelem označení a národní komisí. E: Propagace a rozšiřování sítě WE pomocí komunikačních nástrojů (webové stránky, mediální komunikace...)

14 European Landowners Organization 14 Síť se opírá o národní kontaktní místa ve většině zemí EU. Příklad: pro Francii, ONCFS má na starosti přijímání a hodnocení kandidátů Síla evropské sítě Každá země má svou vlastní organizace nebo skupinu organizací Například: Metsähallitus: Finský státní orgán SRPBA : Skotská Asociace soukromých vlastníků půdy 400 000 ha označených v Evropě Asi 60% lokalit Natura 2000

15 European Landowners Organization 15 2 plenární zasedání ročně Několik pracovních skupin Vědecký výbor Madridská univerzita Vídeňská univerzita Mezinárodní řídící výbor Síť znalostí a dovedností

16 European Landowners Organization 16 www.wildlife-estates.eu Komunikační nastroje

17 European Landowners Organization 17 Proč se připojit k programu WE? Výhody pro vlastníky půdy:  Důkaz o přínosu zemědělských a lesních hospodářů pro životní prostředí;  Jasná, jednotná a transparentní pravidla usnadňují jednání se správními orgány;  Vytvoření komunikačních a propagačních příležitostí, které mohou vést k podstatnému zvýšení příjmů;  Spojení se silným partnerem: účinnější podpora vlastníků a výměna zkušeností. Výhody pro správní orgány:  Využití nástroje, který je v souladu s požadavky evropského a národního práva (článek č. 7 a 8 Charty WE);  Snížení náročnosti administrace a kontroly;  Zjednodušení administrace pro správní orgány, které se zabývají problematikou dotací;  Možnost spolupráce s vlastníky;  Spolupráce s vlastníky půdy a s akademickou obcí na monitoringu a sběru dat efektivním a finančně nenáročným způsobem. Výhody pro vlastníky půdy:  Důkaz o přínosu zemědělských a lesních hospodářů pro životní prostředí;  Jasná, jednotná a transparentní pravidla usnadňují jednání se správními orgány;  Vytvoření komunikačních a propagačních příležitostí, které mohou vést k podstatnému zvýšení příjmů;  Spojení se silným partnerem: účinnější podpora vlastníků a výměna zkušeností. Výhody pro správní orgány:  Využití nástroje, který je v souladu s požadavky evropského a národního práva (článek č. 7 a 8 Charty WE);  Snížení náročnosti administrace a kontroly;  Zjednodušení administrace pro správní orgány, které se zabývají problematikou dotací;  Možnost spolupráce s vlastníky;  Spolupráce s vlastníky půdy a s akademickou obcí na monitoringu a sběru dat efektivním a finančně nenáročným způsobem.

18 European Landowners Organization 18 Výhody 1.WE-Označení dává dobrý obraz; 2.WE- Označení při dává hodnotu statků a výrobků z nich (marketingový nástroj) ; 3.WE-Označení poskytuje řešení a informace pro tvůrce politiky ; 4.WE- Síť umožňuje přístup k osvědčených postupů a zkušeností realitních manažerů z celé Evropy ; 5.WE- Síť zastupuje zájmy svých členů na místní i evropské instituce (lobby nástroje). 1.WE-Označení dává dobrý obraz; 2.WE- Označení při dává hodnotu statků a výrobků z nich (marketingový nástroj) ; 3.WE-Označení poskytuje řešení a informace pro tvůrce politiky ; 4.WE- Síť umožňuje přístup k osvědčených postupů a zkušeností realitních manažerů z celé Evropy ; 5.WE- Síť zastupuje zájmy svých členů na místní i evropské instituce (lobby nástroje).

19 European Landowners Organization 19 WE Označení muže byt vlivný marketingový nástroj Proč se připojit k WE síti?

20 European Landowners Organization 20 Příklady pilotního projektu majetků v Německu Wolfsburg/ Südheide/ Altmark; Dolní Sasko Celková plocha: 4050 ha lesů 20% chráněných oblastí 12% území Natura 2000 Mokřady: 8.5% Porostní plocha: 75% Orná půda: 15% Travní porosty: 1% Zvěřní políčka: 0.5%

21 European Landowners Organization 21 Příklady pilotního projektu majetků v Německu Grünegrund/ Hoher Fläming Braniborsko Celková plocha: 1940 ha lesů Region: Potsdam - Mittelmark 100 % chráněné území Klima: kontinentální Porostní plocha: 99.5 % Zvěřní políčka: 0.5 % V příštích letech proběhne obnova 25 - 30 hektarů borových lesů listnatými dřevinami (dub a buk). U 2 až 3 rybníků se změní ve velikost a tvaru (vybudování mokřadní zóny). Na ploše poškozené orkánem Kyrill bude na hranici pole a lesa zřízen ochranný porostní plášť ze stanovištně vhodných druhů keřů v délce 300 m. Na stávajících neobdělávaných plochách je v plánu výsadba ovocných stromů.

22 European Landowners Organization 22 Příklady pilotního projektu majetků ve Francii Majetek LISTEL (Francie) Aktivita: Výroba vína; Ptačí oblast; Rozvoj udržitelného lovu a rybolovu; Ekoturistika.

23 European Landowners Organization 23 Příklady pilotního projektu majetků ve Francii Majetek Caroux Espinouse (Francie) Udržitelné řízení populace muflonů; Hospodaření s půdou; Udržitelný rozvoj v oblasti

24 European Landowners Organization 24 WE – Česká republika WE Act for Biodiversity Jednáme ve prospěch druhové pestrosti

25 European Landowners Organization 25 DĚKUJI ZA POZORNOST Delphine Dupeux Koordinátor projektu v Bruselu nature@elo.org Francesco Kinsky dal Borgo Koordinátor projektu v České republice rural2@elo.org European Landowners' Organization Rue de Trèves 67 B-1040 Brussels +32(0)2 235 30 00 +32(0)2 234 30 09 www.elo.org


Stáhnout ppt "European Landowners Organization 1 Wildlife Estates LABEL ‘OZNAČENÍ Území s volně žijící zvěří‘"

Podobné prezentace


Reklamy Google