Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Technická základna silniční nákladní dopravy Předmět: Ing. František Lachnit, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Technická základna silniční nákladní dopravy Předmět: Ing. František Lachnit, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Technická základna silniční nákladní dopravy Předmět: Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Technická základna silniční nákladní dopravy: a) dopravní prostředky b) dopravní cesta – komunikace c) dopravní zařízení – stavby – budovy

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky jsou pohyblivá technická zařízení, kterými se uskutečňuje doprava osob a nákladu. Historie: První silniční dopravní prostředky s mechanickým pohonem se objevují koncem 18. a začátkem 19. století. 1769-1772 Nicolas Cugnot - Francie - parní silniční vozidlo 1815 - Josef Božek– parní vůz 1807 – Isaac de Rivaz – Švýcar - automobil se spalovacím motorem (plynový motor) – patent 1876 – N. A. Otto – čtyřtaktní spalovací motor – původně na svítiplyn

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1885 – G. Daimler – motocykl (spolupracoval s W. Maybachem) 1886 – C. F. Benz – automobil s benzínovým motorem 1893 – R. Diesel – vznětový motor

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1897 – automobil Präsident – Kopřivnice –Tatra 1898 – první nákladní automobil u nás 1905 – L&K Ml. Boleslav – osobní automobil 1908 – L&K Ml. Boleslav – městský autobus 1925 – firmu L&K Ml. Boleslav koupila Škoda Plzeň 1930 – těžký nákl. automobil Škoda 606 D

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1906 – Praga – osobní automobil 1911 – výroba autovlaků pro armádu 1915 - nákl. automobil Praga N (nosnost 5 t, výroba 20 let) 1952 – 1990 Praga V3S

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1967 – Avia, nyní Ashok Leyland 1951 - LIAZ Po roce 1989 – převládají dovážené nákladní automobily a tahače

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Legislativa a základní charakteristika vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. a Vyhláška č. 341/2002 Sb. Silniční vozidlo – motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobeno za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Přípojné vozidlo – silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy. Zvláštní vozidlo – vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kategorie vozidlel – skupina vozidel, která mají stejné technické podmínky stanovené prováděcím právním předpisem. Druh vozidla – zařazení daného vozidla do skupiny z hlediska jeho účelu použití.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní kategorie vozidel L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladu O – přípojná vozidla T – traktory zemědělské nebo lesní S – pracovní stroje R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní druhy silničních vozidel a)motocykly b)osobní automobily c)autobusy d)nákladní automobily e)speciální vozidla f)přípojná vozidla

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní druhy zvláštních vozidel a)zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla b)pracovní stroje samojízdné c)pracovní stroje přípojné d)nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou e)vozíky pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kategorie vozidel M M 1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla M 2 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg M 3 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000kg

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kategorie vozidel N N 1 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg N 2 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg N 3 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kategorie vozidel O O 1 – přípojná vozidla, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg O 2 – přípojná vozidla, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg O 3 – přípojná vozidla, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 10 000 kg O 4 – přípojná vozidla, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Druhy nákladních automobilů kategorií N1, N2 a N3 Příklady:- valníkový - sklápěčkový - skříňový - cisternový - mrazírenský - nosič výměnných nástaveb - autodomíchávač - pick up - tahač návěsů - tahač přívěsů atd.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Speciální automobily kategorií N1, N2 a N3 Speciální vozidlo je vozidlo určené k provádění speciálních činností. Není primárně určeno k přepravě osob nebo k přepravě nákladu, ale je určeno k provádění speciálních prací nebo přepravě speciálních pevně zabudovaných zařízení. Např. - autojeřáb - požární - pohřební - pojízdná dílna - technická pomoc - vyprošťovací atd.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přívěsy a návěsy kategorií O1, O2, O3 a O4 Přívěs – nepodstatná část hmotnosti je přenášena na tažné vozidlo. Návěs – podstatná část jeho celkové hmotnosti se přenáší na tahač návěsů. Může byt jednonápravový nebo vícenápravový.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hmotnostní a rozměrová omezení daná Vyhl. č. 341/2002 Sb. Hmotnost připadající na řízenou nápravu motorového vozidla kategorie N nesní poklesnout pod 20 % okamžité hmotnosti. Připouštěná nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatik, je nejvýše 15 % hmotnosti připadající na nápravy. Okamžitá hmotnost vozidla (soupravy) nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla. V případě znečištění (např. bláto, sníh, voda) se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla maximálně o 3 %.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel a jejich rozdělení na nápravy - jednotlivá náprava10,00 t - jednotlivá hnací náprava11,50 t - dvojnáprava (součet zatížení obou náprav) rozvor - do 1,0 m 11,50 t - od 1,0 m a méně než 1,3m16,00 t - od 1,3 m a méně než 1,8m 18, 00 t - od 1,3 m a méně než 1,8m - s dvojitou montáží a vzduchovým pérováním nebo každá náprava s dvojitou montáží a max. zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t 19,00 t

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti - dvojnáprava přípojného vozidla (součet zatížení obou náprav) rozvor - do 1,0 m 11,00 t - od 1,0 m a méně než 1,3m16,00 t - od 1,3 m a méně než 1,8m 18, 00 t - od 1,8 m nebo více 20,00 t - trojnáprava přípojného vozidla (součet zatížení tří náprav) rozvor - do 1,3 m včetně21,00 t - nad 1,3 m do 1,4 m včetně 24,00 t

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Největší povolené hmotnosti silničních vozidel - motorové vozidlo se 2 nápravami18,00 t - motorové vozidlo se 3 nápravami25,00 t - hnací náprava s dvojitou montáží a vzduchovým pérováním nebo každá náprava s dvojitou montáží a max. zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t 26,00 t - motorové vozidlo se 3 a více nápravami32,00 t

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti - přívěsy se 2 nápravami18,00 t - přívěsy se 3 nápravami24,00 t - přívěsy se 4 a více nápravami32,00 t - 2-článkový kloubový autobus28,00 t - 3-článkový kloubový autobus32,00 t - jízdní souprava48,00 t

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav (bez plusové tolerance) Největší povolená šířka: - vozidlo kategorie M 1 2,50 m - vozidlo kategorie M 2, M 3, N, O,T2,55 m - vozidlo s tepelně izolační nástavbou, tloušťka stěn větší než 45 mm2,60 m - samojízdný a přípojný pracovní stroj3,00 m - tramvaj2,65 m

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Největší povolená výška: - vozidla4,00 m - souprava tahače s návěsem4,00 m + 2% Největší povolená délka: - jednotlivé vozidla mimo autobusu a návěsu12,00 m - autobus s 2 nápravami13,50 m - autobus s 3 a více nápravami15,00 m - kloubový autobus18,75 m - souprava tahače a návěsem16,50 m - souprava vozidla s 1 přívěsem18,75 m - souprava se 2 přívěsy nebo s návěsem a 1 přívěsem22,00 m

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Při dopravě je snaha o co nejvyšší využití hmotnostních a rozměrových limitů daných předpisy. Zlepšuje se poměr užiteční hmotnosti a pohotovostní hmotnosti vozidel změnou konstrukce a používaných materiálů. Větší ložná kapacita = přepraví se větší náklad při jedné jezdě = vyšší tržby, redukce počtu jízd, snížení negativních vlivů na životní prostředí.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zvětšení prostoru pro náklad Zvětšení délky ložné plochy - zkrácením kabiny Krátká kabina Denní kabina Spací kabina Kapotová kabina

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zkrácení spojovacího zařízení mezi tažným a přípojným vozidlem – tzv. krátké spojení. Zkrácení mezery mezi tažným vozidlem a přívěsem se středově umístěnou dvojnápravou posunutím závěsu na tážném vozidlo co nejvíce dopředu.

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Speciální konstrukce spojovacího zařízení mezi tažným vozidlem a přívěsem s řiditelnou nápravou

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vyšší nákladový prostor Snížením podlahy a tím i podvozku vozidla změnou konstrukce náprav a použitím kol menšího průměru. (Klasická výška točnice nad vozovkou je v zatíženém stavu 1 300 mm – výška ložné plochy návěsu nad vozovkou je kolem 1 450 mm.) Řešení: LOW LINER Radikální změna konstrukce tahače (podvozku, kol, brzd, hnacích náprav, pérování) – výška točnice snížena i pod 950 mm, kola 19,5 palců - nízkoprofilová. Výška ložného prostoru až 3 m. Objem návěsu 100 m3. Nevýhody- nákladné, nevhodné pro provádění ložných operací na standardních rampách.

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MIDI LINER Dílčí úprava sériově vyráběných tahačů, výška točnice se sníží na 1 050 mm použitím kol menšího průměru a profilu – 22,5 palců. Nižší podvozek návěsu. Dosáhne se výšky ložného prostoru kolem 280 cm a objemu návěsu 90 – 95 m3. Méně konstrukčně i finančně nákladné. Nevhodné pro provádění ložných operací na standardních rampách.

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kompromisní řešení – klasický tahač a stupňovité snížení rámu návěsu za točnicí. Používají se kol malého průměru na návěsu. Ložná plocha ve dvou úrovních. Mohou nastat problémy při ložných operacích.

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rozdělení dopravních prostředků z hlediska ložných operací – nákladky a vykládky Dopravní prostředky: Obslužné –nakládka a vykládka pomocí samostatných manipulačních prostředků a zařízení. Samoobslužné – konstrukčně uzpůsobené k autonomnímu provádění nakládky a vykládky nebo vybavena přídavným zařízením.

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obslužné nákladní automobily, přívěsy a návěsy Valníková nebo skříňová nástavba – manipulace: - ručně - závěsná manipulace např. jeřábem - vidlicové manipulační vozíky Cisterny – když není vybavena čerpadlem Kontejnerové nosiče – závěsná manipulace v terminálech

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Částečně samoobslužná - sklápěče – vykládka samoobslužné, nakládka ne - cisterny – vyprázdnění čerpadlem nebo naklopením pomocí hydraulických válců

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Plně samoobslužná vozidla Nosiče výměnných nástaveb – schopny naložit a odložit výměnnou nástavbu uloženou na zemi nebo na stojanech nebo přeložit na železniční vůz.

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nástavby na podpěrách – nákl. automobil je vybaven zvedacím rámem. Ve snížené poloze najede pod nástavbu, zvedne rám a zvednou se podpěry. Pro zvedání rámu se může využít systém vzduchového pérování vozidla.

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nástavby na zemi – na podvozku nákl. automobilu je naklápěcí nosná rampa nebo rameno pro uchycení, naložení a odložení nástavby na zem.

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vozidla vybavena přídavným zařízením Hydraulický otočný jeřáb (hydr. ruka)

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdvižné plošina (čelo)

41 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Posuvná podlaha návěsu www.youtube.com/watch?v=Tz1URbRdqIQ&feature=related

42 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Všechny dopravní prostředky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích podle: Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (v platném znění)

43 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroje: http://www.indoss.cz/fotografie/iveco_0580.JPG http://www.realit.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/files/upload/story_online/d_lnice_d1_na__zem___esk__republiky _4c43693834.jpg http://doton.cz/_content-stuff/foto-rudna.jpg http://membres.multimania.fr/motoportrait/BD%20Daimler.jpg http://www.autoweb.cz/fotogalerie-benz-patent-motorwagen-1886/8/ http://havs.wz.cz/tatra/images/1nakl.jpg http://www.feudal.cz/files/004_LaK_HOP_1908.jpg http://www.bmw-olomouc.cz/image.php?idx=46805 http://www.eurooldtimers.com/temp/stroj_big_zoom_1787.jpg http://forum.valka.cz/files/p_v_3_s_-_testy_186.jpg http://www.cars.cz/xchanger/meta/images/mainPhotos/LIAZ.png http://www.scania.cz/trucks/main-components/cabs/sleeper-cabs/r-topline/index.aspx www.kov.cz www.caso-km.czwww.kobit.cz http://www.fd.cvut.cz/projects/k612x1mp/vn.html www.hyva.cz www.casomoravany.cz http://www.hyva.cz/index.php?lang=cz&sec=adv_redaction&r_cat=10&s_cat=85&title_string=HYVA-FLOOR


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Technická základna silniční nákladní dopravy Předmět: Ing. František Lachnit, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google