Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zbyněk Bouda 1 1. Energetika v současném světě Zajištění dostatku energie je určujícím předpokladem rozvoje společnosti Energetika nejvíce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zbyněk Bouda 1 1. Energetika v současném světě Zajištění dostatku energie je určujícím předpokladem rozvoje společnosti Energetika nejvíce."— Transkript prezentace:

1 Zbyněk Bouda bouda@eav.cz 1 1

2 Energetika v současném světě Zajištění dostatku energie je určujícím předpokladem rozvoje společnosti Energetika nejvíce ovlivňuje životní prostředí Míra energetické spotřeby na tvorbu HDP je měřítkem vyspělosti ekonomiky 27.9.20162 www.eav.cz

3 Vrchol produkce v roce 2005 Rune Likveren, The Oil Drum:http://europe.theoildrum.com/node/6994#more www.eav.cz

4 Efektivní energetika Nezávislá – Bezpečná - Dostupná E je základem konkurenceschopnosti v globální ekonomice Udržitelnost Ekonomická efektivnost Nezávislost 27.9.20164 www.eav.cz

5 Energetika a sociální politika (Ráj na zemi/roh hojnosti…) Sice na to nebudeme mít, ale půjčíme si… (půjčování, žití z budoucího, je jasnou příčinou současného stavu) Cena E – malá nebo velká? Základní potřeby(voda, teplo, světlo, pocit bezpečí) 27.9.20165 www.eav.cz

6 Trendy vývoje (SEK) Potřeba dostupné, nezávislé, kvalitní, udržitelné energie Kvalitní hromadná doprava Úspory Decentralizace Maximalizace využívání místních zdrojů – udržitelnost – efektivnost 27.9.20166 www.eav.cz

7 7 Energetická situace v EU Evropa se obává, že s rostoucí závislostí na dovážené ropě a plynu bude stále víc politicky i ekonomicky vydíratelná. Spotřeba energie poroste Evropská energetická politika má tedy hlavní heslo: bezpečnost dodávek, čímž se míní dostatek energie pro odběratele za přijatelné ceny. www.eav.cz

8 27.9.20168 5. Hodnocení ekonomicky využitelných úspor energií ČR má extrémně vysokou energetickou náročnost tvorby HDP Spotřeba energie na hlavu roste Ekonomicky dosažitelný potenciál úspor je 10 – 20% Investiční náročnost úspor v budovách je nižší, než investiční náročnost výroben z OZE Avšak… řešíme zdroje, tj. zvětšování trhu Nejdůležitějším zdrojem jsou úspory! www.eav.cz

9 Snižování energetické náročnosti v současných podmínkách České republiky je potenciál úspor obrovský, jeho využití může výrazně zasáhnout do života celé společnosti přínosy snižování energetické náročnosti: a)úspora nákladů b)zvýšení konkurenceschopnosti c)úspora energie v dopravě d)snížení emisí, zejména CO2 e)vyšší komfort spotřebitelů energie, zvýšení životního standardu, kvalitní bydlení f)snížení množství odpadů g)Snížení závislosti www.eav.cz

10 Udržitelná energetika Udržitelnost -energetická (zdroje, technologie) -Ekologická (emise, hluk, zábor půdy…) -Ekonomická (konkurenceschopná, podpora…) -Sociální – sociálně akceptovatelná 27.9.201610 www.eav.cz

11 Co řeší OZE? Co to jsou OZE? 27.9.201611 En.náročnost (vl.spotř.) En. Návratnost (náv.vlož.en.) Zábor půdy (kWhprim/kWhe)(měsíc)(km 2 /1000MW) černé uhlí0,28-0,33,2-3,6 hnědé uhlí0,16-0,172,7-3,30,85-1,6 zemní plyn0,170,80,16-0,26 jádro0,07-0,082,9-3,40,25-4 fotovoltaika0,62-1,2471-14120-50 vítr0,05-0,154,6-13,750-150 voda0,03-0,058,2-13,7 biomasa 4000-6000 www.eav.cz

12 Instalovaný výkon 1 000 MW - ročně = 100 000ha (obilí) = 2 000 000 t HU = 300 000 ha (RRD) = ? Ha (mrkev) 10 000 ha (FV) ČR je malá (vítr) 28 t uranové rudy 3 t Li + 100 kg deuteria 27.9.201612 www.eav.cz

13 13 Emisní zátěž od energetických zdrojů Typ znečišťující látkyEmise BP Kotelna biomasa Spalovna odpadů Emise elektřina Kotelna ZPKotelna HU [g/GJ] TL8,74934,931,7325,910,59711,00 SO269,9374,798,55489,380,281 342,00 NOx209,79224,3879,2415,7047,06171,00 CO69,9374,793,2839,309,412 564,00 CxHy69,9366,570,4539,001,88570,00 CO20,00 _325 000,0055 560,00100 000,00 www.eav.cz

14 Charakteristika zdrojů HU – levné, vysoká emisní zátěž, popel, spoluspalování ZP – drahý, komfort, Nox, Dřevo – levné (?) Pelety – komfort, cena, emise Elektřina – drahé, komfort, přenesené emise PB – drahé, komfort TO - drahý, komfort, Nox, nevyužívaný TČ – vysoká úspora, pořizovací náklady, přenesené emise 27.9.201614 www.eav.cz

15 Ceny paliv 27.9.201615 www.eav.cz

16 Podklady pro zpracování ÚEK města Vsetín Materiály získané od: – Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska – Městský úřad Vsetín – Databáze ČSÚ, data z SLBD 2001 – Distributoři energií: ČEZ, a.s. Severomoravská plynárenská, a.s. Zásobování teplem Vsetín, a.s. – Další zdroje (ERÚ apod.) 16 16 www.eav.cz

17 Energie používaná k vytápění domů a bytů ve Vsetíně dle počtu vytápěných objektů 17 www.eav.cz

18 Zákazníci společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (ZTV) – k 30. 9. 2009 dodávky tepelné energiePočet zákazníků domácnosti8 600 průmysloví odběratelé27 odběratelé z terciální sféry63 dodávky elektrické energie odběratelů177 18 1818 www.eav.cz

19 Programy rozvoje 1. Program snižování energetické závislosti 2. Program snižování energetické náročnosti 3. Program ochrany životního prostředí 4. Program optimalizace zásobování teplem 19 19 www.eav.cz

20 1. Program snižování energetické závislosti zvýšení bezpečnosti zásobování elektřinou – Program kogenerace – Program primární elektřiny z obnovitelných zdrojů (voda a slunce) zvýšení využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie – Slunce, biomasa (energetické využití, bioplynové stanice) – Geotermální energie – tepelná čerpadla 20 2020 www.eav.cz

21 1. Program snižování energetické závislosti Doporučení zpracovatele ÚEK města Vsetín: – Jako perspektivní z hlediska potenciálu využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie bylo doporučeno využití biomasy, solární energie pro přípravu teplé vody vody a geotermální energie - tepelná čerpadla. 21 2121 www.eav.cz

22 2. Program snižování energetické náročnosti v současných podmínkách České republiky je potenciál úspor obrovský, jeho využití může výrazně zasáhnout do života celé společnosti přínosy snižování energetické náročnosti: a)úspora nákladů b)zvýšení konkurenceschopnosti c)úspora energie v dopravě d)snížení emisí, zejména CO2 e)vyšší komfort spotřebitelů energie, zvýšení životního standardu, kvalitní bydlení f)snížení množství odpadů g)Snížení závislosti www.eav.cz 22

23 2. Program snižování energetické náročnosti snižování měrné spotřeby – energetické úspory Úspory organizačního charakteru Úspory při přípravě TUV Úspory ve vytápění Úspory ve stavebních konstrukcích budov – pasivní domy – tepelná ochrana budov – rekuperace tepla 23 2323 www.eav.cz

24 3. Program ochrany životního prostředí Problematika obnovitelných zdrojů energie Návrh opatření – Úspora energie a emisí náhradou paliva – Úspora energie a emisí využitím solárních panelů pro přípravu TV – Úspora energie a emisí realizací zateplení obvodových konstrukcí 24 2424 www.eav.cz

25 25 Emisní zátěž od energetických zdrojů Typ znečišťující látkyEmise BP Kotelna biomasa Spalovna odpadů Emise elektřina Kotelna ZPKotelna HU [g/GJ] TL8,74934,931,7325,910,59711,00 SO269,9374,798,55489,380,281 342,00 NOx209,79224,3879,2415,7047,06171,00 CO69,9374,793,2839,309,412 564,00 CxHy69,9366,570,4539,001,88570,00 CO20,00 _325 000,0055 560,00100 000,00 www.eav.cz

26 Celková emisní zátěž ze zdrojů vytápění ve městě Vsetín látkaCZT, zemní plynhnědé uhlíbiomasacelkem g/GJ tuhé látky633 38133 811 51323 330 71457 775 607 SO 2 304 09263 818 6361 866 44965 989 176 NOx50 673 6818 131 8835 599 37264 404 936 CO10 134 736121 930 6871 866 449133 931 872 CO 2 59 827 657 6084 755 487 000064 583 144 608 CxHy2 026 99027 106 2761 661 14830 794 414 26 2626 www.eav.cz

27 4. Program optimalizace zásobování teplem Sociální hledisko (cena, komfort, dostupnost, bezpečnost) Bezpečnost dodávek Environmentální hledisko Rizika Ostatní kritéria Technická realizovatelnost Ostatní možnosti Návrh opatření 27 2727 www.eav.cz

28 Alternativy Stávající stav Přechod od CZT k decentralizované dodávce tepla. Nové zdroje budou budovány v podobě blokových kotelen pro v místě odběru. Zdroje mohou mít podobu kotelny pro jeden dům, kotelny pro skupinu domů i kotelen pro každý byt. Pravděpodobná je kombinace všech variant. Modernizace CZT spočívající v modernizaci stávajících zdrojů – instalace nových, vysoce účinných technologií, přechod k vícepalivovému systému, optimalizace využívání zdrojů a paliv. 28

29 Cenová úroveň Cena 1 GJ z CZT598,4 Kč (předpoklad snížení o 40 Kč) Cena 1 GJ z BK501 - 674 Kč Cena zahrnuje náklady na palivo, mzdy a zákonné pojištění, opravy a údržbu, odpisy, správní a výrobní režii, úroky Výpočet proveden pro 5 typů kotelen 29 2929 www.eav.cz velikost blokové kotelnypopis kotelny GJ 5000kotelna pro více domů, investičně náročnější vzhledem k nutnosti výstavby nové budovy 1000kotelna pro jeden běžný bytový dům, situovaná ve stávajícím objektu, optimální varianta 500menší kotelna pro bytový dům 200malá kotelna 65bytová kotelna pro byt/RD

30 30 Položka 5000GJ/rok1000GJ/rok500GJ/rok200GJ/rok65GJ/rok Varianta 1Varianta 2Varianta 3Varianta 4Varianta 5 Náklady celkem v Kč Náklady na 1 GJ [Kč/GJ] Náklady celkem v Kč Náklady na 1 GJ [Kč/GJ] Náklady celkem v Kč Náklady na 1 GJ [Kč/GJ] Náklady celkem v Kč Náklady na 1 GJ [Kč/GJ] Náklady celkem v Kč Náklady na 1 GJ [Kč/GJ] 1. Variabilní náklady (Kč) 1 914 700383385 940386194 97039082 18841128 401437 1.1 Nákup paliva 1 835 000367370 000370187 00037479 00039527 365421 1.3 Nákup elektrická energie77 8001615 560167 780163 112161 01116 1.4 Nákup technologické vody1 900038001900760250 2. Fixní náklady (Kč)888 210178119 960115107 45021552 64026314 090217 2.1 Mzdy a zákonné pojištění120 0002429 2002929 200580000 2.2 Oprava a údržba102 0002019 8002015 2003011 000551 00015 2.3 Odpisy386 2107738 4603336 5507324 1401217 590117 2.9 Úroky z úvěru280 0005632 5003326 5005317 500885 50085 3. Zisk (Kč)0000000000 Investiční náklad 5 600 000650 000530 000350 000110 000 Fixní náklady a zisk celkem 2 802 910 505 900 302 420 134 828 42 491 Celkem náklady a zisk 2 802 910 505 900 302 420 134 828 42 491 Množství tepelné energie (GJ)5 000 1 000 500 200 65 Splátka úvěru373 330 43 330 35 330 23 330 7 330 Cena (Kč/GJ) - met.A 561 501 605 674 654 Cena (Kč/GJ) 1.rok, kladné CF - met.B 558 511 602 670 650 Stávající cena CZT (Kč/GJ) 598 Stávající cena CZT-možné snížení (Kč/GJ) 558

31 31 Reálné ceny (3% růst) – C1 Rok po realizaci1234567891011121314151617181920 Cena 1 GJ BK (Kč)511 521533544556568581594608622637652668684701676696717738 Cena 1GJ CZT (Kč) - přepočet na 3% růst59861663565467469471573675878180482885387990593296098910191049 Cena 1GJ CZT při snížení o 40 Kč (Kč) - přepočet na 3% růst558575592610628647667687707729750773796820845870896923951979 Přínos (rozdíl) (Kč)88106113121129138146155164173182191201211221231285293302311 Přínos (rozdíl) snížená cena (Kč)48647178849198106113120128136144152160169221227234241 Přepočet ceny na současnou úroveň – C2 Rok po realizaci1234567891011121314151617181920 Reálná cena 1 GJ (Kč)511496492487483480476473469466463460458455453450421 Cena 1GJ CZT (+3%) (Kč)598 Cena 1GJ CZT (+3%),snížení o 40 Kč (Kč)558 Přínos (Kč)88103107111115119122126129132135138141143146148177 Přínos (Kč)486367717579828689929598101103106108137 www.eav.cz

32 SWOT - Silné stránky Úspora výdajů občanů Přesná regulace dodávky tepla Možnost využití alternativních zdrojů – tepelná čerpadla, fototermické panely Přehledná a prokazatelná struktura nákladů 32 www.eav.cz

33 SWOT - Slabé stránky Nedohody účastníků Složitý proces přechodu od CZT k blokovým kotelnám Složitý, organizačně náročný proces vzniku Nutnost budování rozvodů plynu Velmi obtížné vymáhání plateb za teplo od případných neplatičů Složitý postup při organizaci provozu – rozúčtování nákladů, platby, evidence, řešení standardních i nestandardních provozních stavů (revize, dohled, údržba, poruchy) 33 www.eav.cz

34 SWOT - Příležitosti Snížení spotřeby paliv Minimalizace ztrát v rozvodech Snížení emisí (při zachování struktury využívaných paliv) Eliminace rizika velké havárie systému CZT s následným přerušením dodávky tepla 34 www.eav.cz

35 SWOT - Hrozby Nepříznivá změna imisní situace v některých lokalitách Nezodpovědné spalování látek tvořících jedovaté nebo zdraví škodlivé spaliny Změna struktury využívaných paliv vedoucí ke zvýšení emisí Změna struktury cen paliv pro jednotlivé skupiny zákazníků ze strany dodavatelů Nárůst ceny tepla pro odběratele z CZT po odpojení části odběratelů 35 www.eav.cz

36 Zhodnocení: zabezpečení dodávek plynu pro blokové domovní kotelny je možné přínos budování blokových kotelen je diskutabilní, nelze popřít jistý finanční přínos, na druhé straně však stojí mnohá rizika a nebezpečí při realizaci v současné době se výrazně projevuje trend zvětšování rozdílu ceny komodity (zemního plynu) pro různé kategorie odběratelů. Tento jev přispívá ke zmenšování rozdílu mezi cenou tepla z CZT a z blokové kotelny po zvážení všech rizik a slabých stránek je doporučením zpracovatele zachovat stávající soustavu CZT a usilovat o její optimalizaci zvyšováním energetické efektivnosti, skladbou využívaných paliv, instalací moderních technologií 36 www.eav.cz

37 Návrh opatření Jednat s dodavatelem o optimalizaci dodávek Zabránit živelnosti Prvotně hledat řešení v dohodě v rámci existujících struktur Vytvořit konkurenci = realizace blokových kotelen = firma vzešlá z VŘ (zajištění servisu) 37 3737 www.eav.cz

38 Energetický management - Pracovní skupina odborná a politická reprezentace odborný poradní orgán pro zastupitelstvo a radu města Vsetín; návrh postupů, návrh opatření, návrh prioritních oblastí; vytváření a správa databáze projektů; posuzování dopadů projektů na území města, informování zastupitelstva a rady; monitoring aktuálního dění v energetice; provádění aktualizace Územní energetické koncepce města Vsetín; sledování trendů v energetice; sledování legislativních změn v oblasti energetiky; Poskytování kvalifikovaných informací mediím. 38 www.eav.cz

39 Energetický management – Energetická agentura Příprava a řízení energetických projektů Financování projektů, využití dotační programů, EPC Energetické audity, průkazy, úspory energie Energetická politika a legislativa Energetické řízení, Monitoring & Targeting 39 www.eav.cz

40 Závěrečná doporučení Doporučením zpracovatele ÚEK města Vsetín je zachování stávajícího systému CZT za současné snahy o optimalizaci zvyšováním energetické efektivnosti, skladbou využívaných paliv, instalací moderních technologií. Doporučením zpracovatele ÚEK města Vsetín je její aktualizace po provedení nového SLBD v roce 2011 40 4040 www.eav.cz

41 Děkuji za pozornost 27.9.2016 ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Tel.: +420 603 212 666


Stáhnout ppt "Zbyněk Bouda 1 1. Energetika v současném světě Zajištění dostatku energie je určujícím předpokladem rozvoje společnosti Energetika nejvíce."

Podobné prezentace


Reklamy Google