Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zbyněk Bouda 1 1. Energetika v současném světě Zajištění dostatku energie je určujícím předpokladem rozvoje společnosti Energetika nejvíce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zbyněk Bouda 1 1. Energetika v současném světě Zajištění dostatku energie je určujícím předpokladem rozvoje společnosti Energetika nejvíce."— Transkript prezentace:

1 Zbyněk Bouda 1 1

2 Energetika v současném světě Zajištění dostatku energie je určujícím předpokladem rozvoje společnosti Energetika nejvíce ovlivňuje životní prostředí Míra energetické spotřeby na tvorbu HDP je měřítkem vyspělosti ekonomiky

3 Vrchol produkce v roce 2005 Rune Likveren, The Oil Drum:http://europe.theoildrum.com/node/6994#more

4 Efektivní energetika Nezávislá – Bezpečná - Dostupná E je základem konkurenceschopnosti v globální ekonomice Udržitelnost Ekonomická efektivnost Nezávislost

5 Energetika a sociální politika (Ráj na zemi/roh hojnosti…) Sice na to nebudeme mít, ale půjčíme si… (půjčování, žití z budoucího, je jasnou příčinou současného stavu) Cena E – malá nebo velká? Základní potřeby(voda, teplo, světlo, pocit bezpečí)

6 Trendy vývoje (SEK) Potřeba dostupné, nezávislé, kvalitní, udržitelné energie Kvalitní hromadná doprava Úspory Decentralizace Maximalizace využívání místních zdrojů – udržitelnost – efektivnost

7 7 Energetická situace v EU Evropa se obává, že s rostoucí závislostí na dovážené ropě a plynu bude stále víc politicky i ekonomicky vydíratelná. Spotřeba energie poroste Evropská energetická politika má tedy hlavní heslo: bezpečnost dodávek, čímž se míní dostatek energie pro odběratele za přijatelné ceny.

8 Hodnocení ekonomicky využitelných úspor energií ČR má extrémně vysokou energetickou náročnost tvorby HDP Spotřeba energie na hlavu roste Ekonomicky dosažitelný potenciál úspor je 10 – 20% Investiční náročnost úspor v budovách je nižší, než investiční náročnost výroben z OZE Avšak… řešíme zdroje, tj. zvětšování trhu Nejdůležitějším zdrojem jsou úspory!

9 Snižování energetické náročnosti v současných podmínkách České republiky je potenciál úspor obrovský, jeho využití může výrazně zasáhnout do života celé společnosti přínosy snižování energetické náročnosti: a)úspora nákladů b)zvýšení konkurenceschopnosti c)úspora energie v dopravě d)snížení emisí, zejména CO2 e)vyšší komfort spotřebitelů energie, zvýšení životního standardu, kvalitní bydlení f)snížení množství odpadů g)Snížení závislosti

10 Udržitelná energetika Udržitelnost -energetická (zdroje, technologie) -Ekologická (emise, hluk, zábor půdy…) -Ekonomická (konkurenceschopná, podpora…) -Sociální – sociálně akceptovatelná

11 Co řeší OZE? Co to jsou OZE? En.náročnost (vl.spotř.) En. Návratnost (náv.vlož.en.) Zábor půdy (kWhprim/kWhe)(měsíc)(km 2 /1000MW) černé uhlí0,28-0,33,2-3,6 hnědé uhlí0,16-0,172,7-3,30,85-1,6 zemní plyn0,170,80,16-0,26 jádro0,07-0,082,9-3,40,25-4 fotovoltaika0,62-1, vítr0,05-0,154,6-13, voda0,03-0,058,2-13,7 biomasa

12 Instalovaný výkon MW - ročně = ha (obilí) = t HU = ha (RRD) = ? Ha (mrkev) ha (FV) ČR je malá (vítr) 28 t uranové rudy 3 t Li kg deuteria

13 13 Emisní zátěž od energetických zdrojů Typ znečišťující látkyEmise BP Kotelna biomasa Spalovna odpadů Emise elektřina Kotelna ZPKotelna HU [g/GJ] TL8,74934,931,7325,910,59711,00 SO269,9374,798,55489,380, ,00 NOx209,79224,3879,2415,7047,06171,00 CO69,9374,793,2839,309, ,00 CxHy69,9366,570,4539,001,88570,00 CO20,00 _ , , ,00

14 Charakteristika zdrojů HU – levné, vysoká emisní zátěž, popel, spoluspalování ZP – drahý, komfort, Nox, Dřevo – levné (?) Pelety – komfort, cena, emise Elektřina – drahé, komfort, přenesené emise PB – drahé, komfort TO - drahý, komfort, Nox, nevyužívaný TČ – vysoká úspora, pořizovací náklady, přenesené emise

15 Ceny paliv

16 Podklady pro zpracování ÚEK města Vsetín Materiály získané od: – Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska – Městský úřad Vsetín – Databáze ČSÚ, data z SLBD 2001 – Distributoři energií: ČEZ, a.s. Severomoravská plynárenská, a.s. Zásobování teplem Vsetín, a.s. – Další zdroje (ERÚ apod.)

17 Energie používaná k vytápění domů a bytů ve Vsetíně dle počtu vytápěných objektů 17

18 Zákazníci společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (ZTV) – k dodávky tepelné energiePočet zákazníků domácnosti8 600 průmysloví odběratelé27 odběratelé z terciální sféry63 dodávky elektrické energie odběratelů

19 Programy rozvoje 1. Program snižování energetické závislosti 2. Program snižování energetické náročnosti 3. Program ochrany životního prostředí 4. Program optimalizace zásobování teplem

20 1. Program snižování energetické závislosti zvýšení bezpečnosti zásobování elektřinou – Program kogenerace – Program primární elektřiny z obnovitelných zdrojů (voda a slunce) zvýšení využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie – Slunce, biomasa (energetické využití, bioplynové stanice) – Geotermální energie – tepelná čerpadla

21 1. Program snižování energetické závislosti Doporučení zpracovatele ÚEK města Vsetín: – Jako perspektivní z hlediska potenciálu využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie bylo doporučeno využití biomasy, solární energie pro přípravu teplé vody vody a geotermální energie - tepelná čerpadla

22 2. Program snižování energetické náročnosti v současných podmínkách České republiky je potenciál úspor obrovský, jeho využití může výrazně zasáhnout do života celé společnosti přínosy snižování energetické náročnosti: a)úspora nákladů b)zvýšení konkurenceschopnosti c)úspora energie v dopravě d)snížení emisí, zejména CO2 e)vyšší komfort spotřebitelů energie, zvýšení životního standardu, kvalitní bydlení f)snížení množství odpadů g)Snížení závislosti 22

23 2. Program snižování energetické náročnosti snižování měrné spotřeby – energetické úspory Úspory organizačního charakteru Úspory při přípravě TUV Úspory ve vytápění Úspory ve stavebních konstrukcích budov – pasivní domy – tepelná ochrana budov – rekuperace tepla

24 3. Program ochrany životního prostředí Problematika obnovitelných zdrojů energie Návrh opatření – Úspora energie a emisí náhradou paliva – Úspora energie a emisí využitím solárních panelů pro přípravu TV – Úspora energie a emisí realizací zateplení obvodových konstrukcí

25 25 Emisní zátěž od energetických zdrojů Typ znečišťující látkyEmise BP Kotelna biomasa Spalovna odpadů Emise elektřina Kotelna ZPKotelna HU [g/GJ] TL8,74934,931,7325,910,59711,00 SO269,9374,798,55489,380, ,00 NOx209,79224,3879,2415,7047,06171,00 CO69,9374,793,2839,309, ,00 CxHy69,9366,570,4539,001,88570,00 CO20,00 _ , , ,00

26 Celková emisní zátěž ze zdrojů vytápění ve městě Vsetín látkaCZT, zemní plynhnědé uhlíbiomasacelkem g/GJ tuhé látky SO NOx CO CO CxHy

27 4. Program optimalizace zásobování teplem Sociální hledisko (cena, komfort, dostupnost, bezpečnost) Bezpečnost dodávek Environmentální hledisko Rizika Ostatní kritéria Technická realizovatelnost Ostatní možnosti Návrh opatření

28 Alternativy Stávající stav Přechod od CZT k decentralizované dodávce tepla. Nové zdroje budou budovány v podobě blokových kotelen pro v místě odběru. Zdroje mohou mít podobu kotelny pro jeden dům, kotelny pro skupinu domů i kotelen pro každý byt. Pravděpodobná je kombinace všech variant. Modernizace CZT spočívající v modernizaci stávajících zdrojů – instalace nových, vysoce účinných technologií, přechod k vícepalivovému systému, optimalizace využívání zdrojů a paliv. 28

29 Cenová úroveň Cena 1 GJ z CZT598,4 Kč (předpoklad snížení o 40 Kč) Cena 1 GJ z BK Kč Cena zahrnuje náklady na palivo, mzdy a zákonné pojištění, opravy a údržbu, odpisy, správní a výrobní režii, úroky Výpočet proveden pro 5 typů kotelen velikost blokové kotelnypopis kotelny GJ 5000kotelna pro více domů, investičně náročnější vzhledem k nutnosti výstavby nové budovy 1000kotelna pro jeden běžný bytový dům, situovaná ve stávajícím objektu, optimální varianta 500menší kotelna pro bytový dům 200malá kotelna 65bytová kotelna pro byt/RD

30 30 Položka 5000GJ/rok1000GJ/rok500GJ/rok200GJ/rok65GJ/rok Varianta 1Varianta 2Varianta 3Varianta 4Varianta 5 Náklady celkem v Kč Náklady na 1 GJ [Kč/GJ] Náklady celkem v Kč Náklady na 1 GJ [Kč/GJ] Náklady celkem v Kč Náklady na 1 GJ [Kč/GJ] Náklady celkem v Kč Náklady na 1 GJ [Kč/GJ] Náklady celkem v Kč Náklady na 1 GJ [Kč/GJ] 1. Variabilní náklady (Kč) Nákup paliva Nákup elektrická energie Nákup technologické vody Fixní náklady (Kč) Mzdy a zákonné pojištění Oprava a údržba Odpisy Úroky z úvěru Zisk (Kč) Investiční náklad Fixní náklady a zisk celkem Celkem náklady a zisk Množství tepelné energie (GJ) Splátka úvěru Cena (Kč/GJ) - met.A Cena (Kč/GJ) 1.rok, kladné CF - met.B Stávající cena CZT (Kč/GJ) 598 Stávající cena CZT-možné snížení (Kč/GJ) 558

31 31 Reálné ceny (3% růst) – C1 Rok po realizaci Cena 1 GJ BK (Kč) Cena 1GJ CZT (Kč) - přepočet na 3% růst Cena 1GJ CZT při snížení o 40 Kč (Kč) - přepočet na 3% růst Přínos (rozdíl) (Kč) Přínos (rozdíl) snížená cena (Kč) Přepočet ceny na současnou úroveň – C2 Rok po realizaci Reálná cena 1 GJ (Kč) Cena 1GJ CZT (+3%) (Kč)598 Cena 1GJ CZT (+3%),snížení o 40 Kč (Kč)558 Přínos (Kč) Přínos (Kč)

32 SWOT - Silné stránky Úspora výdajů občanů Přesná regulace dodávky tepla Možnost využití alternativních zdrojů – tepelná čerpadla, fototermické panely Přehledná a prokazatelná struktura nákladů 32

33 SWOT - Slabé stránky Nedohody účastníků Složitý proces přechodu od CZT k blokovým kotelnám Složitý, organizačně náročný proces vzniku Nutnost budování rozvodů plynu Velmi obtížné vymáhání plateb za teplo od případných neplatičů Složitý postup při organizaci provozu – rozúčtování nákladů, platby, evidence, řešení standardních i nestandardních provozních stavů (revize, dohled, údržba, poruchy) 33

34 SWOT - Příležitosti Snížení spotřeby paliv Minimalizace ztrát v rozvodech Snížení emisí (při zachování struktury využívaných paliv) Eliminace rizika velké havárie systému CZT s následným přerušením dodávky tepla 34

35 SWOT - Hrozby Nepříznivá změna imisní situace v některých lokalitách Nezodpovědné spalování látek tvořících jedovaté nebo zdraví škodlivé spaliny Změna struktury využívaných paliv vedoucí ke zvýšení emisí Změna struktury cen paliv pro jednotlivé skupiny zákazníků ze strany dodavatelů Nárůst ceny tepla pro odběratele z CZT po odpojení části odběratelů 35

36 Zhodnocení: zabezpečení dodávek plynu pro blokové domovní kotelny je možné přínos budování blokových kotelen je diskutabilní, nelze popřít jistý finanční přínos, na druhé straně však stojí mnohá rizika a nebezpečí při realizaci v současné době se výrazně projevuje trend zvětšování rozdílu ceny komodity (zemního plynu) pro různé kategorie odběratelů. Tento jev přispívá ke zmenšování rozdílu mezi cenou tepla z CZT a z blokové kotelny po zvážení všech rizik a slabých stránek je doporučením zpracovatele zachovat stávající soustavu CZT a usilovat o její optimalizaci zvyšováním energetické efektivnosti, skladbou využívaných paliv, instalací moderních technologií 36

37 Návrh opatření Jednat s dodavatelem o optimalizaci dodávek Zabránit živelnosti Prvotně hledat řešení v dohodě v rámci existujících struktur Vytvořit konkurenci = realizace blokových kotelen = firma vzešlá z VŘ (zajištění servisu)

38 Energetický management - Pracovní skupina odborná a politická reprezentace odborný poradní orgán pro zastupitelstvo a radu města Vsetín; návrh postupů, návrh opatření, návrh prioritních oblastí; vytváření a správa databáze projektů; posuzování dopadů projektů na území města, informování zastupitelstva a rady; monitoring aktuálního dění v energetice; provádění aktualizace Územní energetické koncepce města Vsetín; sledování trendů v energetice; sledování legislativních změn v oblasti energetiky; Poskytování kvalifikovaných informací mediím. 38

39 Energetický management – Energetická agentura Příprava a řízení energetických projektů Financování projektů, využití dotační programů, EPC Energetické audity, průkazy, úspory energie Energetická politika a legislativa Energetické řízení, Monitoring & Targeting 39

40 Závěrečná doporučení Doporučením zpracovatele ÚEK města Vsetín je zachování stávajícího systému CZT za současné snahy o optimalizaci zvyšováním energetické efektivnosti, skladbou využívaných paliv, instalací moderních technologií. Doporučením zpracovatele ÚEK města Vsetín je její aktualizace po provedení nového SLBD v roce

41 Děkuji za pozornost ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY Zbyněk Bouda Tel.:


Stáhnout ppt "Zbyněk Bouda 1 1. Energetika v současném světě Zajištění dostatku energie je určujícím předpokladem rozvoje společnosti Energetika nejvíce."

Podobné prezentace


Reklamy Google