Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář č. 7 Vyhledávání a práce s judikaturou I..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář č. 7 Vyhledávání a práce s judikaturou I.."— Transkript prezentace:

1 Seminář č. 7 Vyhledávání a práce s judikaturou I.

2 Výklad zákona cílem objasnění interpretovaného ustanovení slovní výklad: základní, vychází ze smyslu slov –příklad: § 1534 NOZ „Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli.“ –příklad: „padesáti“ „nadpoloviční většina všech“ vs „písemně“, „čest“ logický výklad: logická struktura textu –argument a contrario: když platí A, nemůže platit B (implicitně) příklad: odpovědna Poslanecké sněmovně – tedy ne Senátu –argument per analogiam: platí-li něco pro A, platí to i pro neupravenou skutečnost podobnou A příklad: ministři bez portfeje jsou také členy vlády –argument a minori ad maius (od menšího k většímu): platí-li něco méně výrazného, platí i to výraznější příklad: předseda vlády je také člen vlády –argument a maiori ad minus (od většího k menšímu): platí-li něco širší, platí to i pro věc omezenější příklad: jestliže důvěra do 30 dnů, může i pěti dnů

3 Výklad zákona argument ad absurdum: jestliže je (jazykově, logicky) více možných výsledků výkladu, ten nesprávný odmítneme –příklad: co když vláda do 30 dnů nepožádá o důvěru? systematický výklad: výklad ustanovení ve vztahu ke zbytku předpisu či celého právního řádu –příklad: jakou diskreci má prezident u jmenování předsedy vlády?, jaké podmínky pro výkon funkce ministra? další metody: historický (co si myslel zákonodárce při přijetí?), teleologický (jaký je účel ustanovení/předpisu?), komparativní (možné napříč více skutečnostmi- čas, předpisy, státy) další nejasné otázky v čl. 68-75 Ústavy: –kdo má čtvrtý pokus po neúspěchu kandidáta předsedy Sněmovny? –může prezident klást podmínky premiérovi ohledně navržených ministrů? –končí vláda při odvolání premiéra? –atd.

4 Soustava soudů v ČR Nejvyšší soud Vrchní soudy Krajské soudy Okresní soudy Ústavní soud Nejvyšší správní soud

5 Základní pojmy −Judikatura & judikát −Soudní rozhodnutí −meritorní (ve věci samé) x procesní −odmítnutí x zamítnutí x vyhovění −Rozsudek −Nález −Usnesení −Kdo rozhoduje: samosoudce, senát −Spisová značka, číslo jednací −Sbírky judikatury

6 Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu k významu soudní judikatury: „Soudní judikatura by měla ukazovat cestu ke spravedlnosti, předvádět vzorce chování po právu a následky chování v rozporu s ním, být zdrojem poznání právního myšlení. Aby taková byla, musí být aktuální, srozumitelná, odvážná a dynamická. Soudní rozhodování nesmí prohlubovat kritický stav právního prostředí, ale nacházet z něj východiska. Reflektovat dosažený vývoj společenských vztahů, dotvářet nedokonalá pravidla, překlenout jejich rozpornost, nacházet pravý smysl používaných a vykládaných předpisů tak, aby dosaženým cílem a výsledkem cesty bylo nalezení spravedlnosti.“ Zdroj: Baxa, Josef. Role judikatury v právním řádu (namísto předmluvy). In Bobek, Michal; Kühn, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vydání. Praha: Auditorium, 2012. s. 17.

7 Struktura judikátu (soudního rozhodnutí) −Evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů −http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_vks.nsf/uvodhttp://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_vks.nsf/uvod −hlavička (kdo, v jakém složení, kdy, o čem rozhodl) −výrok (jak rozhodl) −odůvodnění (proč tak rozhodl) −Narativní část: −návrh na zahájení řízení, čeho se domáhá −rekapitulace předchozích řízení −rekapitulace argumentace z návrhu −rekapitulace vyjádření ostatních účastníků −Argumentační část: −východiska řešení / předchozí judikatura −shrnutí relevantních faktických informací −aplikace právní úpravy - právní hodnocení věci −výsledek −poučení + kde, kdy, předsedající −odlišná stanoviska

8 Co dalšího lze z rozhodnutí zjistit? −Fakta o případu −Strany a jejich zájmy −Právní hodnocení situace soudem −Obecnější právní principy −Výklad ustanovení právních předpisů −Odlišné pohledy na věc (odlišná stanoviska) −Fungování soudního systému −Systém opravných prostředků autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

9 Reflexe práce s judikátem −Co překvapilo nebo zaujalo? −Jak složité bylo porozumět? −Čím se vyznačuje judikát oproti ostatním odborným textům?

10 Spisová značka −lze zjistit – který soud, resp. který orgán soudu rozhodl −lze často i určit typ řízení / povahu věci −Pl. ÚS 5/2015, I. ÚS 115/2014 −2 Ads 157/2014 – 20 (rozhodoval druhý senát, důchodová věc – kasační stížnost, 157. v roce 2014, rozhodnutí začíná ve spisu na straně 20) −Další značky – např. Vol (volební), K (kárné věci – např. Ksz – státní zástupci); Af (finanční věci první stupeň, Afs – kasační stížnost ve finanční věci) a další −33 Cdo 5422/2008 (33. senát, dovolání v civilních věcech) −Další značky Tdo (trestní dovolání), T (trestní věci první stupeň), TO (trestní odvolání), C (civil první stupeň), CO (civilní odvolání) a další

11 Jak správně citovat judikaturu? −na základě knihy: −Judikatura a právní argumentace −viz handout

12 ASPI: judikatura ikona Ju (nebo Shift+F2) vyhledávací formulář –druh rozhodnutí, autor rozhodnutí, spisová značka, soudní rejstřík, fulltext –pramen (jaká sbírka), název (určité téma- nepoužívat) –oblast úpravy (jako předpisy), rejstřík (podrobně témata dle abecedy) –vztah k předpisu (označení předpisu, k tomu za dvojtečku paragraf/článek) někdy poté lepší udělat přímo před předpis příklad 1: vyhledejte všechna rozhodnutí soudů, týkající se problematiky sázky a hry –nápověda: zkuste to všemi možnými způsoby příklad 2: vyhledejte rozhodnutí Ústavního soudu týkající se voleb

13 Judikatura Ústavního soudu autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

14 Vyhledání −Pl. ÚS 27/09 −kdo měl odlišná stanoviska −nálezy ÚS za rok 2015, kde je soudcem zpravodajem Jan Filip −do kterého senátu patří? −usnesení ÚS týkající se sporu Karla Březiny a Reflexu ohledně karikatury v komiksu Zelený Raoul −jak dlouho řízení trvalo −jaký byl výrok −nález I. senátu vyhlášený dne 24. 6. 2015 −kdo je soudce zpravodaj −kdo podal stížnost

15 Judikatura Nejvyššího správního soudu

16 Vyhledávání −základní x rozšířené x plné −1 As 113/2012 – 133 −kdo jsou účastníci −jaké jsou výroky −rozhodnutí týkající se justičního čekatele z roku 2008 −který senát a v jakém složení rozhodoval −na které straně spisu začíná rozsudek (197)

17 Judikatura Nejvyššího soudu autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

18 Vyhledávání −Základní x rozšířené −30 Cdo 1578/2009 −který senát, v jakém složení −rozhodnutí týkající se § 133 OSŘ −počet – 13 −rozsudek, v němž se v argumentaci objevuje pojem Tonelliho příznak −jaký je výrok? −kdy soud rozhodl? −rozhodnutí podle hesla „actio libera in causa“ −počet 1

19 Zadání přípravného úkolu −Vedoucí seminární skupiny zadá spisovou značku judikátu −Ze zadaného judikátu zjistěte následující informace a písemně je zpracujte v rozsahu 500 až 700 slov: −Skutkové okolnosti případu – uveďte všechny faktické skutečnosti tak, aby bylo zřejmé, na základě jakého skutkového stavu soud rozhodoval. −Identifikace aktérů - kdo podal návrh na zahájení řízení, na jehož základě soud rozhodoval, a o co mu šlo (čeho se domáhal)? Které další osoby se v dané věci vyskytují a jaké jsou jejich zájmy? −Chronologie případu - jaká řízení předcházela řízení před Ústavním soudem? Kdo rozhodoval, kdy, o čem a jak? (není třeba zde rozebírat důvody rozhodnutí nebo argumentaci soudů).


Stáhnout ppt "Seminář č. 7 Vyhledávání a práce s judikaturou I.."

Podobné prezentace


Reklamy Google