Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Pilíř sociálního zabezpečení Podpora Státní sociální podpora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Pilíř sociálního zabezpečení Podpora Státní sociální podpora."— Transkript prezentace:

1 2. Pilíř sociálního zabezpečení Podpora Státní sociální podpora

2 Státní sociální podpora - SSP řeší soc. události týkající se hlavně péče o dítě a rodinu, stát vyplácením dávek přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci Solidární systém - přerozdělování financováno z daní (ze státního rozpočtu) na základě celospolečenské solidarity dávky SSP vyřizuje ÚP dle místa trvalého bydliště žadatele Legislativa: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

3 Důležité pojmy – Životní minimum (ŽM) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. při výpočtu nároku na testované dávky SSP se vychází z životního minima ŽM rodiny je součtem všech částek ŽM jednotlivých členů domácnosti. ŽM v sobě nezahrnuje náklady na bydlení. Výpočet např. na: http://www.mesec.cz/kalkulacky/jake-je-zivotni- minimum-vasi-rodiny/ http://www.mesec.cz/kalkulacky/jake-je-zivotni- minimum-vasi-rodiny/

4 Částky životního minima v Kč za měsíc pro jednotlivce3126 pro první dospělou osobu v domácnosti2880 pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2600 pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let1600 6 až 15 let1960 15 až 26 let (nezaopatřené)2250

5 Další důležité pojmy Rozhodné období - období, ze kterého zjišťujeme údaje rozhodné pro nárok na dávku a) předchozí kalendářní rok (od 1. 10 do 30.9.) b) předchozí čtvrtletí – porodné, příspěvek na bydlení Rozhodný příjem - příjem, který vznikl za rozhodné období Oprávněná osoba - osoba, která splňuje podmínky nároku na dávku Společně posuzované osoby: – rodiče a nezaopatřené děti – manželé – partneři – druh a družka – nezaopatřené děti nezaopatřených dětí

6 Systém dávek SSP

7 Dávky SSP Testované dávky (dávky závislé na příjmu, adresné dávky): porodné sociální příplatek (zrušen, přechodně vyplácen do 31.12. 2011) příspěvek na bydlení přídavek na dítě Netestované dávky (ostatní dávky, universální dávky): pěstounské dávky (jsou 4) pohřebné rodičovský příspěvek

8 Porodné Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok mají rodiny, jejichž příjem je kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte nižší než 2,4násobek ŽM rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč.

9 Přídavek na dítě Pro rodiny s dětmi a příjmem do 2,4 násobku ŽM 3 výše dle věku: Věk nezaopatřeného dítětePřídavek na dítě v Kč měsíčně do 6 let500 6 - 15 let610 15 - 26 let700

10 Sociální příplatek – zrušen Omezeně se vyplácí do 31.12. 2011 (rodiny se zdravotně postiženým členem) Byl pro nízkopříjmové rodiny s dětmi s příjmem do dvojnásobku ŽM Sloužil na úhradu potřeb nezaopatřených dětí v těchto rodinách Místo něj bude asi zvýšení PnP o 2 000 kč

11 Příspěvek na bydlení Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má: – vlastník – nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, Jestliže: – 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení – a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

12 Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení dle: – velikosti obce – počtu členů domácnosti. Zahrnují: – pro nájemní byty částky nájemného – pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady – ceny služeb a energií Při stanovování byl brán zřetel na přiměřenou velikost bytu vzhledem k počtu jeho obyvatel (větší rodina – větší byt). Cílem stanovení těchto nákladů je předejít tomu, aby byl příspěvek proplácen za nadměrně drahé a velké byty.

13 Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 v Kč měsíčně Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel 16 3635 11748634 4064 293 29 1837 4787 1306 5056 350 312 55710 3289 8729 0568 852 4 a více15 74413 05512 50611 52111 276 Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 v Kč měsíčně Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel 13 723 25 584 37 818 4 a více9 950

14 Výpočet Normativní náklady na bydlení – 30 % příjmu rodiny = příspěvek na bydlení

15 Pěstounské dávky – blíže celek náhradní rodinná péče Jsou pro pěstouny Pěstounství = systém péče o dítě, kdy dítě žije u pěstounů, kteří se o něj starají, ale nevzniká mezi nimi příbuzenský vztah. Rodiče dítěte mohou mít zachovalá rodičovská práva. Pěstounství můžeme chápat jako variantu k ústavu, kdy pěstouni umožňují dítěti poznat normální život v rodině.

16 Pěstounské dávky – Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Nárok má dítě svěřené do pěstounské péče a po jejím skončení (po 18. roce věku) nejdéle do 26 let, zůstane-li dítě nezaopatřené a ve společné domácnosti s bývalým pěstounem. Výše příspěvku činí 2,3násobek ŽM dítěte, v případě zdr. postižení se příspěvek zvyšuje.

17 Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle věku a zdravotního stavu dítěte v pěstounské péči měsíčně v Kč Nezaopatřené dítě ve věku zdravé dítě dlouhodobě nemocné dlouhodobě zdravotně postižené dlouhodobě těžce zdravotně postižené koeficient 2,30koeficient 2,35koeficient 2,90koeficient 3,10 do 6 let 3 6803 7604 6404 960 Od 6 do 15 let 4 5084 6065 6846 076 Od 15 do 26 let 5 1755 2886 5256 975

18 Pěstounské dávky – Odměna pěstouna Je projevem určitého společenského uznání osoby pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Výše odměny - ŽM jednotlivce za každé svěřené dítě. Při péči o 3 děti, nebo o jedno zdr. postižené dítě (min II. stupeň závislosti), je odměna pěstouna 5,5násobek ŽM jednotlivce, přičemž za každé další svěřené dítě se odměna dále zvyšuje. Pěstoun nesmí pracovat, jinak o příspěvek přijde

19 Počet dětí v pěstounské péčiVýše odměny pěstouna v Kč měsíčně 13 126 26 252 317 193 418 756 1 závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV. 17193

20 Věk nezaopatřeného dítětePříspěvek při převzetí dítěte v Kč do 6 let8 000 6 - 15 let9 000 15 - 18let10 000 Pěstounské dávky – Příspěvek při převzetí dítěte jednorázová dávka Příspěvek na nákup potřebných věcí pro dítě. Výše příspěvku je stanovena podle věku dítěte.

21 Pěstounské dávky – Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Dávka náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 000 Kč.

22 Pohřebné Pro osobu, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je 5 000 Kč.

23 Rodičovský příspěvek RP (RoP) Je rozdíl mezi: – rodičovskou dovolenou (RD)(omluvené volno v práci – max. do 3 let věku dítěte) – Rodičovským příspěvkem (RP, RoP) – dávka státní sociální podpory která se vyplácí dle volby rodiče do 2-4 let věku dítěte Nárok na RP má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.

24 4 výměry RP – bude změna zvýšená (11 400 Kč) základní(7 600 Kč), snížená (3 800 Kč) nižší (3 000 Kč).

25 Varianty čerpání RP – bude změna rychlejší čerpání - po PPM ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 2 let dítěte; požádat může pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den; klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let dítěte; požádat může pouze rodič, který má nárok na PPM; pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do 9 měsíců dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let dítěte.

26 Volba varianty ! Bude změna Volba rychlejší varianty do 22 měsíců dítěte Volba klasické varianty do 9 měsíců Nepožádá- li rodič o klasickou či rychlejší variantu, dostane automaticky pomalejší variantu Varianta v současné době nelze změnit!!

27 RP a dítě s postižením Bez ohledu na zvolenou variantu má rodič nárok na RP ve výši 7 600 Kč do 7 let věku dítěte Pobírá – li dítě PnP bere rodič ½ RP Nepobírá – li dítě ve věku 7-15 let PnP, má rodič nárok na RP ve výši 3 000 Kč

28 Podmínky pro vznik nároku – bude změna Rodič si může neomezeně přivydělávat Dítě mladší 3 let nesmí být v zařízení pro děti víc jak 5 dní v měsíci Dítě nad 3 roky smí být v tomto zařízení 4 hod denně či 5 dní v měsíci Dítě, jehož rodič je OZP smí být v tomto zařízení 4 hod denně Dítě, jež je OZP max. 6 hod či po dobu nutnou k splnění škol. docházky

29 Zdroje GOLDMAN R. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, UP Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1454-6 KREBS V. a kol.: Sociální politika, Aspi, Praha, 2007, ISBN 978-80- 7357-585-4 MATOUŠEK O.: Slovník sociální práce, Portál, Praha, 2008. ISBN 978- 80-7367-368-0 www. portal.gov.cz www.mpsv.cz www.portal.mpsv.cz www.icm.cz www.cssz.cz www.socialniporadce.mpsv.cz www.uradprace.cz


Stáhnout ppt "2. Pilíř sociálního zabezpečení Podpora Státní sociální podpora."

Podobné prezentace


Reklamy Google