Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Pilíř sociálního zabezpečení Podpora Státní sociální podpora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Pilíř sociálního zabezpečení Podpora Státní sociální podpora."— Transkript prezentace:

1 2. Pilíř sociálního zabezpečení Podpora Státní sociální podpora

2 Státní sociální podpora - SSP řeší soc. události týkající se hlavně péče o dítě a rodinu, stát vyplácením dávek přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci Solidární systém - přerozdělování financováno z daní (ze státního rozpočtu) na základě celospolečenské solidarity dávky SSP vyřizuje ÚP dle místa trvalého bydliště žadatele Legislativa: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

3 Důležité pojmy – Životní minimum (ŽM) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. při výpočtu nároku na testované dávky SSP se vychází z životního minima ŽM rodiny je součtem všech částek ŽM jednotlivých členů domácnosti. ŽM v sobě nezahrnuje náklady na bydlení. Výpočet např. na: minimum-vasi-rodiny/ minimum-vasi-rodiny/

4 Částky životního minima v Kč za měsíc pro jednotlivce3126 pro první dospělou osobu v domácnosti2880 pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2600 pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let až 15 let až 26 let (nezaopatřené)2250

5 Další důležité pojmy Rozhodné období - období, ze kterého zjišťujeme údaje rozhodné pro nárok na dávku a) předchozí kalendářní rok (od do 30.9.) b) předchozí čtvrtletí – porodné, příspěvek na bydlení Rozhodný příjem - příjem, který vznikl za rozhodné období Oprávněná osoba - osoba, která splňuje podmínky nároku na dávku Společně posuzované osoby: – rodiče a nezaopatřené děti – manželé – partneři – druh a družka – nezaopatřené děti nezaopatřených dětí

6 Systém dávek SSP

7 Dávky SSP Testované dávky (dávky závislé na příjmu, adresné dávky): porodné sociální příplatek (zrušen, přechodně vyplácen do ) příspěvek na bydlení přídavek na dítě Netestované dávky (ostatní dávky, universální dávky): pěstounské dávky (jsou 4) pohřebné rodičovský příspěvek

8 Porodné Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok mají rodiny, jejichž příjem je kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte nižší než 2,4násobek ŽM rodiny. Výše porodného činí Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí Kč.

9 Přídavek na dítě Pro rodiny s dětmi a příjmem do 2,4 násobku ŽM 3 výše dle věku: Věk nezaopatřeného dítětePřídavek na dítě v Kč měsíčně do 6 let let let700

10 Sociální příplatek – zrušen Omezeně se vyplácí do (rodiny se zdravotně postiženým členem) Byl pro nízkopříjmové rodiny s dětmi s příjmem do dvojnásobku ŽM Sloužil na úhradu potřeb nezaopatřených dětí v těchto rodinách Místo něj bude asi zvýšení PnP o kč

11 Příspěvek na bydlení Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má: – vlastník – nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, Jestliže: – 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení – a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

12 Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení dle: – velikosti obce – počtu členů domácnosti. Zahrnují: – pro nájemní byty částky nájemného – pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady – ceny služeb a energií Při stanovování byl brán zřetel na přiměřenou velikost bytu vzhledem k počtu jeho obyvatel (větší rodina – větší byt). Cílem stanovení těchto nákladů je předejít tomu, aby byl příspěvek proplácen za nadměrně drahé a velké byty.

13 Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od do v Kč měsíčně Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel obyvatel obyvatel do obyvatel a více Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od do v Kč měsíčně Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel obyvatel obyvatel do obyvatel a více9 950

14 Výpočet Normativní náklady na bydlení – 30 % příjmu rodiny = příspěvek na bydlení

15 Pěstounské dávky – blíže celek náhradní rodinná péče Jsou pro pěstouny Pěstounství = systém péče o dítě, kdy dítě žije u pěstounů, kteří se o něj starají, ale nevzniká mezi nimi příbuzenský vztah. Rodiče dítěte mohou mít zachovalá rodičovská práva. Pěstounství můžeme chápat jako variantu k ústavu, kdy pěstouni umožňují dítěti poznat normální život v rodině.

16 Pěstounské dávky – Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Nárok má dítě svěřené do pěstounské péče a po jejím skončení (po 18. roce věku) nejdéle do 26 let, zůstane-li dítě nezaopatřené a ve společné domácnosti s bývalým pěstounem. Výše příspěvku činí 2,3násobek ŽM dítěte, v případě zdr. postižení se příspěvek zvyšuje.

17 Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle věku a zdravotního stavu dítěte v pěstounské péči měsíčně v Kč Nezaopatřené dítě ve věku zdravé dítě dlouhodobě nemocné dlouhodobě zdravotně postižené dlouhodobě těžce zdravotně postižené koeficient 2,30koeficient 2,35koeficient 2,90koeficient 3,10 do 6 let Od 6 do 15 let Od 15 do 26 let

18 Pěstounské dávky – Odměna pěstouna Je projevem určitého společenského uznání osoby pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Výše odměny - ŽM jednotlivce za každé svěřené dítě. Při péči o 3 děti, nebo o jedno zdr. postižené dítě (min II. stupeň závislosti), je odměna pěstouna 5,5násobek ŽM jednotlivce, přičemž za každé další svěřené dítě se odměna dále zvyšuje. Pěstoun nesmí pracovat, jinak o příspěvek přijde

19 Počet dětí v pěstounské péčiVýše odměny pěstouna v Kč měsíčně závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV

20 Věk nezaopatřeného dítětePříspěvek při převzetí dítěte v Kč do 6 let let let Pěstounské dávky – Příspěvek při převzetí dítěte jednorázová dávka Příspěvek na nákup potřebných věcí pro dítě. Výše příspěvku je stanovena podle věku dítěte.

21 Pěstounské dávky – Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Dávka náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však Kč.

22 Pohřebné Pro osobu, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je Kč.

23 Rodičovský příspěvek RP (RoP) Je rozdíl mezi: – rodičovskou dovolenou (RD)(omluvené volno v práci – max. do 3 let věku dítěte) – Rodičovským příspěvkem (RP, RoP) – dávka státní sociální podpory která se vyplácí dle volby rodiče do 2-4 let věku dítěte Nárok na RP má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.

24 4 výměry RP – bude změna zvýšená ( Kč) základní(7 600 Kč), snížená (3 800 Kč) nižší (3 000 Kč).

25 Varianty čerpání RP – bude změna rychlejší čerpání - po PPM ve zvýšené výměře ( Kč) do 2 let dítěte; požádat může pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den; klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let dítěte; požádat může pouze rodič, který má nárok na PPM; pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do 9 měsíců dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let dítěte.

26 Volba varianty ! Bude změna Volba rychlejší varianty do 22 měsíců dítěte Volba klasické varianty do 9 měsíců Nepožádá- li rodič o klasickou či rychlejší variantu, dostane automaticky pomalejší variantu Varianta v současné době nelze změnit!!

27 RP a dítě s postižením Bez ohledu na zvolenou variantu má rodič nárok na RP ve výši Kč do 7 let věku dítěte Pobírá – li dítě PnP bere rodič ½ RP Nepobírá – li dítě ve věku 7-15 let PnP, má rodič nárok na RP ve výši Kč

28 Podmínky pro vznik nároku – bude změna Rodič si může neomezeně přivydělávat Dítě mladší 3 let nesmí být v zařízení pro děti víc jak 5 dní v měsíci Dítě nad 3 roky smí být v tomto zařízení 4 hod denně či 5 dní v měsíci Dítě, jehož rodič je OZP smí být v tomto zařízení 4 hod denně Dítě, jež je OZP max. 6 hod či po dobu nutnou k splnění škol. docházky

29 Zdroje GOLDMAN R. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, UP Olomouc, ISBN KREBS V. a kol.: Sociální politika, Aspi, Praha, 2007, ISBN MATOUŠEK O.: Slovník sociální práce, Portál, Praha, ISBN www. portal.gov.cz


Stáhnout ppt "2. Pilíř sociálního zabezpečení Podpora Státní sociální podpora."

Podobné prezentace


Reklamy Google