Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PÍSEMNÁ A ELEKTRONIKCKÁ KOMUNIKACE – NÁSTAVBOVÉ STUDIUM ISŠ SEMILY – MGR. LUDMILA JIROUŠOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PÍSEMNÁ A ELEKTRONIKCKÁ KOMUNIKACE – NÁSTAVBOVÉ STUDIUM ISŠ SEMILY – MGR. LUDMILA JIROUŠOVÁ."— Transkript prezentace:

1

2 PÍSEMNÁ A ELEKTRONIKCKÁ KOMUNIKACE – NÁSTAVBOVÉ STUDIUM ISŠ SEMILY – MGR. LUDMILA JIROUŠOVÁ

3 ADRESA – ÚPRAVA NA VÝŠKU – 6 ŘÁDKŮ NA ŠÍŘKU - 30 ZNAKŮ NA JEDEN ŘÁDEK ROVNOMĚRNÉ ŘÁDKOVÁNÍ NA KONCI ŘÁDKŮ NENÍ INTERPUNKCE ÚDAJE SE NEPROKLÁDAJÍ POSLEDNÍ ŘÁDEK – PSČ A DODACÍ POŠTA.

4 BLOKOVÁ ÚPRAVA PÍSEMNOSTI ZAROVNÁNÍ LEVÉHO I PRAVÉHO OKRAJE MEZI ODSTAVCI VYNECHÁME ŘÁDEK, NEOSAZUJEME PODPIS, JMÉNO A FUNKCE OD LEVÉ SVISLICE UŽÍVÁ SE U OBCHODNÍCH DOPISŮ I OSOBNÍ KORESPONDENCE

5 CENA V KUPNÍ SMLOUVĚ JE SMLUVNÍ CENA, KTEROU DOHADUJE PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ UVÁDÍ SE V ČÍSLICÍCH I VE SLOVECH JAKO JEDNO SLOVO PŘÍKLAD 1.200 Kč Jedentisícdvěstě korun českých

6 DODACÍ LIST VYSTAVUJE DODAVATEL /PRODÁVAJÍCÍ/ PODLE OBJEDNÁVKY JE URČEN PRO KONTROLU OBSAHU ZÁSILKY ODESÍLÁ SE POŠTOU, NEBO SE ZÁSILKOU ČÍSLUJE SE CHRONOLOGICKY 125/13 JE PODKLADEM PRO VYPLNĚNÍ FAKTURY

7 EXPEDICE PODLE OBJEDNÁVKY SE ZBOŽÍ PŘIPRAVÍ K ODESLÁNÍ ZABALÍ SE DO SPOTŘEBITELSKÝCH OBALŮ NALOŽÍ SE NA URČENÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK

8 FAKTURA TISKOPIS, LISTINA, VE KTERÉ PRODÁVAJÍCÍ /DODAVATEL/ SPECIFIKUJE DODANÉ ZBOŽÍ, MATERIÁL UDÁVÁ KONEČNOU ČÁSTKU, KTEROU MUSÍ KUPUJÍCÍ /ODBĚRATEL/ ZAPLATIT DO TERMÍNU SPLATNOSTI MUSÍ ODPOVÍDAT PODMÍNKÁM UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY

9 HLÁSKOVACÍ ABECEDA – PRO DIKTOVÁNÍ ADAM LUDVÍK URBAN BOŽENA ĹUBOCHŇA VÁCLAV CYRIL MARIE DVOJITÉ VÉ ČENĚK NORBERT XAVER DAVID NINA /Ň/ YPSILON ĎÁBLICE OTOKAR ZUZANA EMIL PETR ŽOFIE FRANTIŠEK QUIDO GUSTAV RUDOLF HELENA ŘEHOŘ CHRUDIM SVATOPLUK IVAN ŠIMON JOSEF TOMÁŠ KAREL TĚŠNOV /Ť/

10 INFORMACE PÍSEMNOST – ŽÁDOST O INFORMACE PÍŠÍ BANKY OSTATNÍM BANKÁM, OBCHODNÍM PARTNERŮM ŽADATELE PÍŠÍ I PODNIKY, KDYŽ VYŘIZUJÍ VELKÉ ZAKÁZKY, OVĚŘUJÍ SI DŮVĚRYHODNOST ZÁKAZNÍKA DOPISY – DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU, OZNAČUJÍ SE JAKO „OSOBNÍ“, „DŮVĚRNÉ“

11 JEDNODUCHÉ PRÁVNÍ LISTINY PLNÁ MOC DLUŽNÍ ÚPIS POTVRZENKA

12 KNIHA POŠTY EVIDUJÍ SE DOŠLÉ I ODESLANÉ PÍSEMNOSTI KDY OD KOHO OBSAH PÍSEMNOSTI KDY A KOMU PŘEDÁNA K VYŘÍZENÍ VYŘÍZEN – KDY KOMU A JAK ODESLÁNA

13 LISTINA PŘÍTOMNÝCH PŘIPRAVUJE JI OSOBNÍ ASISTENTKA NA PRACOVNÍ PORADU, ŠKOLENÍ, VALNOU HROMADU ATD. POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE NÁZEV AKCE DATUM, HODINA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE POŘADOVÉ ČÍSLO JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE, ODDĚLENÍ PODPIS POZNÁMKA

14 MEZERY MEZI ZNAKY – SE NEDĚLAJÍ: ZA TEČKOU V ČÍSELNÝCH ČÁSTKÁCH 2.000 KČ ZA TEČKOU V KALENDÁŘNÍCH DATECH – 02.02.2013 ZA TEČKOU V INTERNETOVÝCH A E- MAILOVÝCH ADRESÁCH – www.isssemily.cz ZA ČÁRKOU K VYZNAČENÍ DESETINNÝCH MÍST - 6,5 t ZA DVOJTEČKOU V ČASOVÝCH ÚDAJÍCH – - 14:15 HODIN PŘED/ZA SPOJOVNÍKEM V KALENDÁŘNÍCH DATECH 2013-03-01

15 NABÍDKA VYŽÁDANÁ JE ODPOVĚDÍ NA POPTÁVKU, PÍŠE JI BUDOUCÍ DODAVATEL BUDOUCÍMU ODBĚRATELI MUSÍ OBSAHOVAT VŠECHNY DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ZBOŽÍ, MATERIÁLU, ABY ODBĚRATEL NEPOTŘEBOVAL DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE NABÍDKA JE ZÁVAZNÁ – CO NABÍDNU, TO SPLNÍM MUSÍ OBSAHOVAT DOBU PLATNOSTI

16 OSLOVENÍ V DOPISECH SE UMÍSŤUJE VŽDY OD LEVÉ SVISLICE DĚLÁ SE ZA NÍM ČÁRKA, NÁSLEDUJÍCÍ TEXT ZAČÍNÁ MALÝM PÍSMENEM OSLOVUJE SE 5. PÁDEM ZA OSLOVENÍM SE VYNECHÁVÁ ŘÁDEK V TEXTU SE ODDĚLUJE ČÁRKOU PŘÍKLAD – VĚŘÍME, VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, ŽE FAKTURU UHRADÍTE. VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI, VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, VÁŽENÍ, VÁŽENÝ PANE ŘEDITELI

17 POZDRAV V DOPISECH POVAŽUJE SE ZA NOVÝ ODSTAVEC VYNECHÁVÁ SE PŘED NÍM JEDEN ŘÁDEK PŘÍKLADY S POZDRAVEM S PŘÁTELSKÝM POZDRAVEM SE SRDEČNÝM POZDRAVEM ZÁVĚREČNÝ POZDRAV MŮŽE BÝT I SOUČÁSTÍ POSLEDNÍ VĚTY TĚŠÍME SE NA VAŠI ODPOVĚĎ A JSME S POZDRAVEM

18 REKLAMACE – VÝTKA PÍŠE JI ODBĚRATEL /ZÁKAZNÍK/, PO KONTROLE DODANÉHO ZBOŽÍ, MATERIÁLU, KDYŽ ZJISTÍ NESROVNALOSTI SKUTEČNOSTI S KUPNÍ SMLOUVU, OBJEDNÁVKOU MŮŽE REKLAMOVAT JAKOST, DRUH, MNOŽSTVÍ, POŠKOZENÍ ZBOŽÍ, CHYBNOU FAKTURACI ZBOŽÍ PODROBNĚ POPÍŠE ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY POŽADUJE VÝMĚNU, OPRAVU, SLEVU, NÁHRADU ŠKODY, ZRUŠENÍ SMLOUVY ZASÍLÁ DOPORUČENĚ

19 STYLIZACE OBCHODNÍCH DOPISŮ 1. SHROMÁŽDÍME VŠECHNY PODKLADY – FAKTURU, UPOMÍNKU FAKTURY 2. PROSTUDUJEME PODKLADY 3. PROMYSLÍME OBSAH DOPISU 4. MYŠLENKY LOGICKY SEŘADÍME 5. URČÍME OBSAH ODESLÁNÍ

20 TELEFONNÍ A FAXOVÁ ČÍSLA SE PÍŠÍ JAKO TROJČÍSLÍ – PŘEHLEDNOST, LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ V ZÁPATÍ PÍSEMNOSTI V ODVOLACÍCH ÚDAJÍCH SLOUPCOVÝCH

21 UPOMÍNKY ODBĚRATEL JE POVINEN ZAPLATIT SJEDNANOU CENU V DEN SPLATNOSTI FAKTURY DODAVATEL ZASÍLÁ UPOMÍNKU NEUHRAZENÉ FAKTURY DOPORUČENĚ ODKAZUJE SE NA ČÍSLO FAKTURY, ČÁSTKU, DRUH ZBOŽÍ, DEN VYSTAVENÍ A DEN SPLATNOSTI FAKTURY ŽÁDÁ O JEJÍ UHRAZENÍ

22 VĚC – HESLOVITÝ OBSAH DOPISU ZAČÍNÁ SE PSÁT OD LEVÉ SVISLICE S VELKÝM POČÁTEČNÍM PÍSMENEM, NA KONCI SE NEDĚLÁ TEČKA ZVÝRAZŇUJE SE TUČNÝM TISKEM MEZI POSLEDNÍM ODVOLACÍM ÚDAJEM A VĚCÍ SE VYNECHAJÍ DVA ŘÁDKY SLOVO VĚC SE NEPÍŠE, NEPŘEDTISKUJE Objednávka pracovní obuvi č. 45/13 Reklamace počítače

23 ZÁPIS JE PÍSEMNÝM DOKLADEM O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ PORADY, SCHŮZE ZÁPIS JE VÝCHODISKEM PRO DALŠÍ JEDNÁNÍ OBSAH – NÁZEV PODNIKU, DRUH PORADY, DATUM A MÍSTO KONÁNÍ, PŘÍTOMNÍ, OMLUVENÍ PRŮBĚH JEDNÁNÍ, ZÁVĚRY, ÚKOLY, TERMÍNY PLNĚNÍ ÚKOLŮ DATUM VYHOTOVENÍ, JMÉNO ZAPISOVATELE, JEHO PODPIS

24  KULDOVÁ, Olga a Emílie FLEISCHMANNOVÁ. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti: pro střední školy i pro širokou veřejnost. 6., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007, 199 s. ISBN 978-807-3730-093.


Stáhnout ppt "PÍSEMNÁ A ELEKTRONIKCKÁ KOMUNIKACE – NÁSTAVBOVÉ STUDIUM ISŠ SEMILY – MGR. LUDMILA JIROUŠOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google