Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PENĚŽNÍ DENÍK (deník příjmů a výdajů) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PENĚŽNÍ DENÍK (deník příjmů a výdajů) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 PENĚŽNÍ DENÍK (deník příjmů a výdajů) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Je základní knihou daňové evidence, kde podnikatel sleduje: stav a pohyb peněz (v hotovosti, bance); příjmy a výdaje v předepsaném členění. Nepatří sem zápisy, které nesouvisí s platbami. Peněžní deník nemá zákonem o účetnictví předepsanou formu, ale je stanoven minimální obsah. Rozlišujeme peněžní deník pro plátce a neplátce DPH.

3 Neplátci DPH se daní z přidané hodnoty nemusí zabývat. Plátci DPH však mají povinnost tuto daň zaznamenávat a podávat v pravidelných intervalech daňové přiznání finančnímu úřadu. Podnikatel – plátce DPH eviduje všechny nákupy a prodeje v peněžním deníku v cenách bez DPH a pro daň z přidané hodnoty je v peněžním deníku určen sloupec příjem nebo výdej DPH podle toho, jedná-li se prodej nebo nákup.

4 Příjmy a výdaje zahrnované a nezahrnované v peněžním deníku: Příjmy zahrnované nezahrnované prodej zboží peněžní vklady prodej výrobků přijaté půjčky, dary prodej služeb úvěry ostatní (úroky, prodej DHM příjem DPH drobného hmotného majetku) přeplatky daní

5 Výdaje Zahrnované nákup materiálu nákup výrobků a zboží nákup služeb výplaty mezd platby zdravotního a soc. pojištění za zaměstnance provozní režie (platby nájemného, elektřiny, telefonních poplatků, nákup PHM atd.) Nezahrnované osobní spotřeba splátky úvěrů, půjček platba daně z příjmů podnikatele platba zdravotního a soc. pojištění podnikatele platba DPH

6 Do jednotlivých řádků a sloupců peněžního deníku zapisujeme položky, které jsou příjmem nebo výdajem v hotovosti nebo bankovního účtu, a dále pak tyto položky rozepisujeme na příjmy a výdaje zahrnované a nezahrnované do základu daně, průběžné položky, příjem a výdej DPH (pouze u plátců DPH). Do peněžního deníku zapisujeme účetní případy na základě těchto dokladů: a) pohyb v hotovosti – příjmový pokladní doklad (PPD) – výdajový pokladní doklad (VPD)

7 b) pohyb na bankovním účtu – výpis z účtu (BÚ) K dokladům je připojeno číselné označení (pořadové číslo). Při zařazování plateb do peněžního deníku se musí podnikatel řídit Zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

8 Obsah peněžního deníku Existují peněžní deníky pro plátce a neplátce DPH. Členění do jednotlivých sloupců se může lišit podle potřeby podnikatele. Nejčastější obsah peněžního deníku: 1. pořadové číslo řádku 2. označení a číslo dokladu 3. text – popis účetního případu 4. příjem peněz v hotovosti 5. výdej peněz v hotovosti

9 6. zůstatek peněz v hotovosti 7.příjem peněz na bankovní účet 8.výdej peněz z bankovního účtu 9. zůstatek na bankovním účtu 10. příjmy zahrnované do základu daně 11. výdaje zahrnované do základu daně 12. průběžné položky příjem (při převodu peněz) 13. průběžné položky výdej (při převodu peněz) 14. příjem nezahrnovaný 15. výdej nezahrnovaný 16. příjem DPH (pouze u plátců DPH) 17. výdej DPH (pouze u plátců DPH)

10 Zápisy v peněžním deníku se zásadně provádějí v časovém sledu podle jednotlivých účetních dokladů. Proto každý účetní případ musí být doložen originálním daňovým dokladem, který splňuje veškeré náležitosti (označení a číslo dokladu, datum, částka, účel platby, označení účastníků, podpisy, popřípadě u plátců DPH sazbu DPH). Při účtování v peněžním deníku se často setkáváme s pojmem průběžné položky.

11 Průběžné položky v peněžním deníku: Jsou určeny k překlenutí časového nesouladu při převodech peněz z banky do pokladny a naopak z pokladny do banky. Vždy vzniká časový rozdíl několika dnů mezi skutečným pohybem peněz (příjem nebo výdej z pokladny) a obdržením bankovního výpisu jako účetního dokladu.

12 Tento rozdíl několika dnů se v peněžním deníku musí zaznamenat: Převod peněz z bankovního účtu do pokladny: 1. hotovost příjem a průběžná položka výdej (Vystavíme příjmový pokladní doklad.) 2. bankovní účet výdej a průběžná položka příjem (Máme výpis z účtu s odepsanou částkou.) Převod hotovosti na bankovní účet: 1. hotovost výdej a průběžná položka příjem (Vystavíme výdajový pokladní doklad.) 2. bankovní účet příjem a průběžná položka výdej (Máme výpis u účtu s připsanou částkou.)

13 Příklad a řešení Zaznamenejte přes průběžné položky do deníku tyto hospodářské operace výběr peněz z účtu do pokladny – příjmový pokladní doklad (PPD/49) Kč 2. Výpis z běžného účtu na výběr peněz jednotka až (BÚ/8) Kč odvod peněz z pokladny na běžný účet – výdajový pokladní doklad (VPD /136) Kč 4. Výpis z běžného účtu na odvod peněz obdržela účetní jednotka až (BÚ/9) Kč

14 Pořadové číslo Doklad/číslo Datum Text Peněžní prostředky v hotovosti Peněžní prostředky na bank. Účtech Průběžné položkyPříjmy zahrnova né do ZD Výdaje zahrnova né do ZD Příjmy nezahrno vané do ZD Výdaje nezahrnov ané do ZD PříjemVýdejPříjemVýdejPříjemVýdej abcd PPD/ dotace pokladny BÚ/826.8 vyúčtování dotace VPD/ výběr pokladny BÚ/96.9 vyúčtování výběru 40000

15 Po ukončení účetního období se zápisy v peněžním deníku uzavírají součtem jednotlivých sloupců. Pro sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou nejdůležitější celkové součty sloupců příjmy zahrnované do základu daně a výdaje zahrnované do základu daně. Rozdílem těchto položek vzniká základ daně. Peněžní deník podléhá kontrole ze strany příslušného finančního úřadu, a proto je nutné jej archivovat.

16 Příklad – ukázka zápisů v peněžním deníku Pan Jiří Kučera, fyzická osoba, předmětem podnikatelské činnosti – zámečnictví, není plátce DPH. Počáteční zůstatky k : peníze v pokladně Kč na běžném účtu Kč Zapište počáteční stavy a zaúčtujte do deníku příjmů a výdajů následující platby.

17 Pokladní doklady: VPD/1 Nákup kancelářského nábytku Kč PPD/1 Přijatá záloha na prodej zboží Kč VPD/2 Platba opravy firemního auta Kč VPD/3 Nákup PHM do firemního auta Kč PPD/2 Přijaté peníze za prodej zboží Kč VPD/4 Výběr pro osobní potřebu Kč VPD/5 Odvod peněz na účet Kč

18 Bankovní výpisy: BÚ/1 Zaplacena faktura za nákup zboží Kč Splátka úvěru Kč Úroky z úvěru Kč Platba za pronájem prodejních a skladovacích prostor Kč Zaplacena faktura za nákup kopírovacího stroje Kč BÚ/2 Vyúčtování odvodu peněz Kč Přijatá úhrada od odběratele za prodej zboží Kč Poplatky bance 800 Kč Připsané úroky 90 Kč

19 Deník příjmů a výdajů Text Peněžní prostředky v hotovosti zůstatek hotov. Peněžní prostředky na bank. účtech zůstatek banka Průběžné položkyPříjmy zahrn. do ZD Výdaje odčitatel. od ZD Příjmy nezahrn. do ZD Výdaje neodčit. od ZD PříjemVýdejPříjemVýdejPříjemVýdej Počáteční stavy V/1Kancelářský nábytek P/1Přijatá záloha V/2Oprava firem. Auta V/3Nákup PHM P/2Prodej zboží V/4 Výběr pro osobní potřebu V/5Odvod peněz BÚ/1Platba FD Splátka úvěru Úroky z úvěru Pronájem Platba FD kopír. stroj BÚ/2 Vyúčtování odvodu peněz Úhrada od odběratele Poplatky bance Připsaný úrok


Stáhnout ppt "PENĚŽNÍ DENÍK (deník příjmů a výdajů) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google