Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobá koncepce lokality JE Dukovany Petr Štulc 25.listopadu 2014 Seminář na téma: „MOŽNÉ SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY V PŘÍPADĚ UKONČENÍ PROVOZU JE DUKOVANY,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobá koncepce lokality JE Dukovany Petr Štulc 25.listopadu 2014 Seminář na téma: „MOŽNÉ SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY V PŘÍPADĚ UKONČENÍ PROVOZU JE DUKOVANY,"— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobá koncepce lokality JE Dukovany Petr Štulc 25.listopadu 2014 Seminář na téma: „MOŽNÉ SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY V PŘÍPADĚ UKONČENÍ PROVOZU JE DUKOVANY, ANEB PROČ JE DŮLEŽITÁ DOSTAVBA 5. BLOKU JE DUKOVANY“

2 1  Bloky JE Dukovany vykazují stabilně velmi dobré bezpečnostní a provozní výsledky  Elektrárna patří ve srovnání dle WANO indikátorů k nejlépe provozovaným JE  Aktuálně není žádný důvod k ukončení provozu z hlediska bezpečnosti  JE Dukovany realizuje programy vedoucí k dalšímu zlepšování:  Program dlouhodobého provozu (LTO) – cíl je prodloužit provoz JE Dukovany do r. 2025-7 při zajištění požadované návratnosti  Program zvyšování bezpečnosti – realizace opatření ve vazbě na událost v JE Fukushima Daiichi  Program obnovy provozovaného zařízení JE Dukovany je bezpečná a dobře provozovaná jaderná elektrárna

3 2  Nízké a stabilní proměnné náklady provozu  Přijatelné náklady na údržbu, obnovu a modernizaci zařízení  Provoz bloků JE je aktuálně efektivní i přes existující deformace trhu se silovou elektřinou  Perspektiva budoucího dlouhodobého provozu stávajících bloků provozovaných JE a efektivnost nezbytných investic může být z ekonomického hlediska ohrožena následujícími faktory (jedním nebo kombinací více vlivů):  dalším poklesem trhu (je nezbytné intenzivně diskutovat market design a jeho nápravu)  dodatečným finančním zatížením provozu (změny rozsahu nebo výše poplatků, odvodů, rozsahu pojištění odpovědnosti, apod) JE Dukovany patří k nejefektivnějším zdrojům výrobního portfolia ČEZ

4 3  Zajištění dlouhodobého provozu JE Dukovany je jedním ze strategických programů Skupiny ČEZ  Aktuální dlouhodobá koncepce JE Dukovany:  Prodloužení licence o 10 let (do r.2025-7)  Příprava na prodloužení provozu o další dekádu (do r. 2035)  Zajištění technické i bezpečností způsobilosti i pro delší provoz ČEZ vnímá dlouhodobý provoz stávajících bloků jako jednu z nejvyšších priorit

5 4  V lokalitě JE Dukovany vykonává aktuálně práci zhruba 1150 zaměstnanců ČEZ, a. s.  Se zakázkami JE Dukovany je přímo svázána podnikatelská činnost řady firem zaměstnávajících zčásti nebo výhradně personál z regionu, především v oblastech:  Údržba zařízení bloků a areálu JE  Realizace plánovaných odstávek bloků JE pro výměnu jaderného paliva  Modernizace a obnova zařízení  Zajištění ostrahy areálu JE  a další JE Dukovany je významný zaměstnavatel v regionu

6 5 Při udržení provozu alespoň do r.2035 zajišťuje téměř vyrovnanou bilanci ČR, po té již musí být v provozu nový zdroj Předpoklad vývoje hrubé výroby a spotřeby elektrické energie v ČR bez nových bloků JE, s předpokladem odstavení EDU po 2035 (zdroj: ASEK, listopad 2014)

7 6 V případě předčasného odstavení dukovan by vznikl v ČR deficit, který nový jaderný zdroj již nestihne pokrýt Předpoklad vývoje hrubé výroby a spotřeby elektrické energie v ČR bez nových bloků JE (zdroj: ASEK, září 2013)

8 7  Studie proveditelnosti potvrdila možnost rozšíření stávající JE o jeden blok  Projekt lze v budoucnosti doplnit o další blok v návaznosti na ukončení provozu stávajících bloků  Lokalita JE Dukovany má  infrastrukturu potřebnou k realizaci projektu  vyhovující připojení k ES z hlediska vyvedení výkonu a vlastní spotřeby  kvalifikovaný a zkušený personál a dodavatelské organizace k zajištění provozu Lokalita JE Dukovany je vhodná pro výstavbu nového jaderného zdroje

9 8  Do roku 2016 probíhá příprava podkladů nutných k zahájení procesu EIA, výběru dodavatele a pro budoucí povolovací procesy  Reálný termín uvedení dalšího bloku JE Dukovany do provozu je nejdříve v roce 2035  Proces EIA  Výběr dodavatele  Povolovací procesy v souladu s AZ  Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení  Vlastní výstavba a uvedení do provozu Projekt rozšíření JE Dukovany o nové blok již byl zahájený

10 9  Stav a budoucí vývoj právního prostředí pro realizaci v návaznosti na vývoj legislativy v EU, především:  Atomový zákon a prováděcí vyhlášky (18/1997 Sb.)  Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb)  Stavební zákon (183/2006 Sb.)  Zákon o veřejných zakázkách (137/2006)  Zajištění ekonomické efektivnosti projektu v souvislosti s vývojem energetických trhů  Současný stav trhu s elektrickou energií nedává předpoklad návratnosti investice do výstavby nového zdroje, pokud nemá zvláštní podporu  Platí ještě ve větší míře, než u provozovaných zdrojů nezbytnost intenzivně diskutovat pravidla trhu s elektřinou a jeho nápravu  Co nejrychlejší reforma EU ETS  Pokud budou zaváděné kapacitní trhy, tak pro koordinovaně v celém regionu Tento projekt ale může být úspěšně realizovaný, pouze pokud budou splněné základní podmínky

11 10 Děkuji za pozornost! Jsou prosím dotazy?


Stáhnout ppt "Dlouhodobá koncepce lokality JE Dukovany Petr Štulc 25.listopadu 2014 Seminář na téma: „MOŽNÉ SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY V PŘÍPADĚ UKONČENÍ PROVOZU JE DUKOVANY,"

Podobné prezentace


Reklamy Google