Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní a investiční příležitosti v Polsku Podpora českých investorů na polském trhu Praha, 29. květen 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní a investiční příležitosti v Polsku Podpora českých investorů na polském trhu Praha, 29. květen 2008."— Transkript prezentace:

1 Obchodní a investiční příležitosti v Polsku Podpora českých investorů na polském trhu Praha, 29. květen 2008

2 2 2 Podpora českých investorů na polském trhu Prezentace: 1) Základní informace o Polsku – ekonomické ukazatele, statistika: 3-6 2) Investiční prostředí: 7-10 3) Česká investiční přítomnost: 11-12 4) Služby českým investorům: 13-16

3 3 3 Základní informace o teritoriu Oficiální název státu: Rzeczpospolita Polska Rozloha: 312 683 km2 Počet obyvatel: 38 680 000 Hustota obyvatel: 124 na km2 Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení: 1,1 na 1000 obyvatel Národnostní složení: 97,4 % Poláci 1,3 % Němci 0,7 % Bělorusové 0,6 % Ukrajinci Náboženské složení: římskokatolické - 95 % pravoslavní - 1,4 % řečtí katolíci - 0,3 % Úřední jazyk: polština Podpora českých investorů na polském trhu

4 4 4 Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města: 16 vojvodství (krajů), 314 powiatů (okresů) a 64 měst na jejich úrovni, 2489 gmin (obcí) Hlavní město: Warszawa - 1,7 mil. Další velká města: Łódź (782 tis.) Kraków (758) Wrocław (639) Poznań (576) Gdańsk (462) Szczecin (415) Bydgoszcz (371) Lublin (358) Katowice (324)

5 5 5 Podpora českých investorů na polském trhu Doing Business in Poland, 2007 http://www.paiz.gov.pl/index/?id=d714d2c5a796d5814c565d78dd16188d

6 6 6 Podpora českých investorů na polském trhu

7 7 7 Investiční prostředí v Polsku je vnímáno, s ohledem na členství země v EU a NATO, jako standardní s velkým růstovým potenciálem. Většímu přílivu zahraničních investic zatím brání především špatný stav infrastruktury, méně již administrativní překážky. Polsko se stalo největším příjemcem finančních prostředků z fondů EU na léta 2007 - 2013, kdy více jak 90 mld. EUR může být využito k rozvoji, mj. infrastruktury a lidských zdrojů. Podpora českých investorů na polském trhu

8 8 8 Systém investičních pobídek je přizpůsobován potřebám jednotlivých investorů, a to v různých formách jako je veřejná pomoc, granty, daňové úlevy. V rámci podpory regionálního rozvoje vzniklo v Polsku 14 Speciálních ekonomických zón (SEZ) s celkovou rozlohou 6.300 ha. SEZ budou pravděpodobně fungovat do období let 2015 - 2017. Firmy, které se rozhodnou realizovat svoji činnost v těchto zónách mohou využít následujících výhod: - osvobození od daně z příjmu (forma regionální pomoci), - nákup pozemků za zvýhodněné ceny, - bezplatná pomoc při vyřizování investičních formalit, - osvobození od daně z nemovitosti, - získat dotace na školení pracovníků, - získat dotací podporujících vytváření nových pracovních míst. Podpora českých investorů na polském trhu

9 9 9 Speciální ekonomické zóny (SEZ) – výsledky v roce 2007

10 10 Zahraniční investoři v roce 2006 Země registrace: Počet investorů: Německo 252 Holandsko 124 USA 113 Francie 98 Itálie 61 Švédsko 59 Velká Británie 57 Dánsko 54 Celkem 1081 zahraničních firem. List of Major Foreign Investors in Poland by country of origin of the capital, with comment, December 2006 (PDF file) http://www.paiz.gov.pl/index/?id=810dfbbebb17302018ae903e9cb7a483 Podpora českých investorů na polském trhu

11 11 Příležitosti a výhody Polska pro české investory: Polsko je pro české firmy velice oblíbenou zemí pro všechny druhy podnikání, a to z následujících důvodů: - sousední země, - velikost trhu, - přístup k moři, - relativní jazyková blízkost, - tradičně dobrý zvuk českého zboží a firem, - stabilní kurs místní měny. V Polsku navíc dochází k oživení ekonomiky, což se projevuje na zvýšení vnitřní spotřeby, budují se a renovují silnice, železniční koridory, přístavy, lodní průmysl má státní zakázky, dynamicky se rozvíjí stavebnictví, zpracovatelský a strojírenský průmysl, potravinářství a zemědělství, a v neposlední řadě i služby. Podpora českých investorů na polském trhu

12 12 Investice českých firem proudí do všech polských odvětví hospodářství. Největším českým investorem se stala společnost ČEZ a. s., s nákupem dvou elektráren v hodnotě 11 mld. CZK v roce 2005, dále pak firma Kofola a. s. vybudováním závodu na výrobu nesycených nealkoholických nápojů v hodnotě 20 mil. EUR. S ohledem na širokou škálu odvětví a počet českých firem investujících v Polsku, nelze přesně určit všechny subjekty a hodnotu kapitálu, odahaduje se, že celkové investice za rok 2005 dosáhly více jak 330 mil. USD, v roce 2006 pak činily investice českých firem do Polska 35 mil. USD. Podpora českých investorů na polském trhu

13 13 Zahraniční investiční příležitosti S růstem cen práce a dalších nákladů klesá zahraniční cenová konkurenceschopnost českého zboží, které je náročné právě na tyto vstupy. Přímé investice do zahraničí jsou cestou, která umožňuje zvýšit konkurenceschopnost českého exportu, výhodně investovat finanční prostředky k růstu výroby a získávání podílu na trzích, které jsou pro samotný vývoz zboží hůře přístupné. V rámci Exportní strategie ČR pro období 2006 až 2010, byl rozpracován projekt „Zvýšení přímých investic a akvizic v zahraničí“. Podpora přímých investic a akvizic je založena hlavně na prezentaci a lobování českých firem, na poradenství, asistenci a zprostředkování adresných informací ze strany OEÚ ZÚ a ZK CzechTrade.„Zvýšení přímých investic a akvizic v zahraničí“ Podpora českých investorů na polském trhu

14 14 Nabídka služeb CzechTrade, ve spolupráci s MPO ČR, ČEB, EGAP a CzechInvest: I. Obecná informační podpora investic a akvizic českých firem v zahraničí Subsystém bezplatné služby „CzechTrade denně“ – elektronické zasílání informací o investičních příležitostech v zahraničí. Aktuální informace o investičním prostředí a o relevantních a důvěryhodných informačních zdrojích v jednotlivých zemích na serveru BusinessInfo. Popularizace příležitostí a úspěšných investic v zahraničí pro firmy z ČR. II. Asistenční služby v zahraničí Individuální mapování investičních a akvizičních příležitostí v cílové zemi. Asistence zahraniční kanceláře CzechTrade při zakládání společnosti v zahraničí. Asistence investorům s výběrem pracovníků a dodavatelů provozních služeb (pronájem prostor, účetní, právní kancelář, daňový poradce, spediční služba aj.) Asistence při ochraně investic do duševního vlastnictví českých firem v zahraničí. Podpora českých investorů na polském trhu

15 15 III. Poradenské služby v ČR i v zahraničí Konsultace investičního záměru s ředitelem ZK CzechTrade či s pracovníkem OEÚ ZÚ. Poradenství při přípravě a realizaci investičního záměru firem z ČR v zahraničí. Poradenství při prevenci a ochraně duševního vlastnictví české firmy v zahraničí. IV. Vzdělávací programy v ČR Semináře a workshopy, zaměřené na příležitosti a rizika investování v zahraničí. Trénink specialistů českých firem v uskutečňování a řízení investice v zahraničí. V. Finanční nástroje na podporu přímých investic a akvizic Financování investice a pojištění komerčních a politických rizik. VI. Smluvní nástroje na podru přímých investic a akvizic Konzultace, semináře a sběr podnětů k využití smluv o ochraně investic, o zamezení dvojího zdanění a dalších právních nástrojů. Podpora českých investorů na polském trhu

16 16 Podpora českých investorů na polském trhu „Manuál na přemístění výroby do zahraničí“ osnova: Úvod  1.1 Přemisťování výroby  1.2 Přehled pojmů  1.3 Účel  1.4 Cílová skupina  1.5 Vymezení problematiky  1.6 Agentura CzechTrade - role Přemístění výroby do zahraničí - hlavní fáze projektu Určení podnikových procesů a vypracování dokumentace procesů Vypracování dokumentace polotovarů/výrobků Určení nákladů Určení procesů, které si firma nepřeje přemístit Určení technických a ekonomických kritérií pro volbu procesů Určení země Určení technických a ekonomických kritérií pro volbu potenciálních partnerů Získání aktuálních informací o potenciálních partnerech ve zvolené zemi Určení cílů a kritérií pro úspěch v souvislosti s přemístěním procesů Vypracování případových studií pro přemístění procesů Vyhodnocení rizik spojených s přemístěním Vyhodnocení jednotlivých případových studií a předběžné rozhodnutí o přemístění Vypracování předběžného harmonogramu přemístění procesů Vypracování finančního rozpočtu a detailní výpočet návratnosti investic do přemístění Rozhodnutí ohledně přemístění procesů Vypracování konečného harmonogramu přemístění Vypracování detailního finančního rozpočtu pro přemístění Fyzické provedení harmonogramu a jeho sledování Příručka je ještě doplněna o CD, na němž jsou informace z 94 zemí, které obsahují odpovědi na základní otázky: Stručný popis investičního prostředí včetně investičních pobídek Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic Seznam českých firem, které již v dané relaci investují Příležitosti a výhody dané relace pro české investory

17 Děkuji Vám za pozornost. CzechTrade Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331 E-mail: info@czechtrade.cz www.czechtrade.cz Jiří Banot info@czechtrade.pl


Stáhnout ppt "Obchodní a investiční příležitosti v Polsku Podpora českých investorů na polském trhu Praha, 29. květen 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google