Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vědeckotechnický park Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš CAVD s.r.o., IČ: 27187446, Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 TECHNOLOGICKÝ PARK PODNIKATELSKÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vědeckotechnický park Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš CAVD s.r.o., IČ: 27187446, Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 TECHNOLOGICKÝ PARK PODNIKATELSKÝ."— Transkript prezentace:

1 1 Vědeckotechnický park Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš CAVD s.r.o., IČ: 27187446, Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 TECHNOLOGICKÝ PARK PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR CENTRUM TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU www.cavd.cz info@cavd.cz

2 2

3 3 CAVD (Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš) Technologický park a podnikatelský inkubátor zaměřený na: Obnovitelné energetické zdroje a optimalizaci jejich užití v praxi. Obnovu a udržení čistoty životního prostředí, vod a ovzduší. Revitalizaci ekosystémů. Aplikace nanotechnologií v inovačních projektech spojených s výrobou nových materiálů. Podporujeme podnikatelské projekty, které jsou založeny na uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků a technologií a mají šanci uspět na tuzemském i světovém trhu. CAVD je soukromá společnost, úzce spolupracující s předními vysokoškolskými, výzkumnými a vývojovými pracovišti. CAVD však není vědecko-výzkumná organizace. Neprovádí výzkum, nýbrž napomáhá aplikovat výsledky vědy a výzkumu do praxe. CAVD je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR).

4 4 Vybudování areálu VTP: Projekt je zaměřený na výstavbu VTP, který poskytne potřebné zázemí technicky vyspělým firmám s vysokou inovační hodnotou. Výsledky základního výzkumu a vývoje zde pak budou transformovány do konkrétních podnikatelských inovací. Inovované produkty a procesy se budou v rámci VTP dále vyvíjet, testovat, prezentovat a uvádět na trh. Součástí VTP je podnikatelský inkubátor (PI). Cílem PI je vybudovat zázemí pro zasídlení začínajícím firmám (spin-off a start-up firmy) a poskytovat jim další významnou podporu ve formě poradenských a konzultačních služeb, technického zázemí, moderního vybavení laboratoří a dalších výhod plynoucích ze sdílení společných prostor VTP. CAVD má k dispozici: Kompletní know-how přípravy projektu vědeckotechnického parku (VTP). Kontakty a partnerské smlouvy s firmami a výzkumnými institucemi. Pozemky a nemovitosti pro činnost VTP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 38-12/5.1PP03/068/12/08200 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) na výstavbu VTP.

5 5 Lokalita Vojenský brownfield RTÚ Dobříš-Stožec VTP CAVD

6 6 Smluvní partneři VTP CAVD z oblasti vysokých škol, vědy a výzkumu : Evropský polytechnický institut, Kunovice Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Praha Institut revitalizace ekosystémů, v.v.i. Brno České vysoké učení technické v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Rašínova vysoká škola v Brně Vysoké učení technické v Brně

7 7 Česká zemědělská univerzita v Praze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

8 8 Přehled aktuálních inovativních projektů a oblastí aplikací řešených v rámci CAVD Obnovitelné zdroje energie Účelové pěstování dřevin a rychle rostoucích rostlin pro účely získání biomasy (amarant, technické konopí, topolovité dřeviny aj.). Vysokotepelný řízený filtr pro záchyt dehtů (včetně regenerace adsorbentů). Zdokonalení procesů čištění směsného plynu z dřevoplynových energetických stanic. Postup a metody sušení bioplynu. Výměníky tepla na principů kapilární technologie Fotovoltaické panely s vysokou tepelnou odolností (až 200°C). Výroba elektřiny a tepla cestou kogenerace Technická inovace a zvýšení účinnosti výkonu zplynovače pyrolýzní jednotky. Příprava, skladba, testování a zpracování různých typů biomasy pro potřeby bioplynových, dřevoplynových energetických stanic. Možnosti výroby energetických kapalných paliv z biomasy a jejich úprava pro dlouhodobé skladování. Účelové pěstování řasových kultur a možnosti jejich dalšího využití. Zvýšení účinnosti výroby bioplynu v BPS a využití odpadního tepla ke zvýšení účinnosti procesu, zhodnocení zbytkového substrátu. Čistota odpadních vod a ovzduší Snížení emisí CO 2 v ovzduší (biologický cyklus). Čistota odpadních vod (aplikace pro prádelenství). Likvidace ekologických zátěží (sorbenty, detergenty). Nanotechnologie Využití nanotechnologií při vývoji aplikačních forem syntetických léčiv z rostlinných látek. Podíl na vývoji a využití nanotextilií se zvláštním významem pro zdravotnictví. Vývoj zařízení pro výrobu velkorozměrových, tvarově náročných dílců s vysokou přesnosti v tolerančním poli cca 1 mikrometr (využití pro vysoce výkonné mikroskopy, měřící techniku a pod.). Výroba a využití uhlíkových substrátů

9 Služby vědeckotechnického parku: Pronájem prostor –kanceláře, jednací a prezentační místnosti, –zkušební provozy, laboratoře, –prostory pro služby Podnikatelského inkubátoru, –školicí místnosti, –služby recepce (příjem a přepojování hovorů, příjem a odnos pošty, zajištění občerstvení, kopírování atd.) Poradenské a komerční služby –služby v oblasti založení nových společností – zpracování podnikatelského záměru, propagace a marketing pro začínající firmy, ekonomicko-organizační poradenství pro malé a střední podnikatele –komplexní poradenství v oblasti projektového financování se zaměřením na čerpání dotací z fondů Evropské unie, včetně analýz a zpracování metodik programových dokumentů –administrativní služby v oblasti podniku, zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení –poskytování služeb v oblastech ochrany práv duševního vlastnictví, lidských zdrojů, účetnictví –odborná pomoc v oblasti certifikačních a akreditačních služeb –zajištění investora, –analýzy,měření a výzkum na zakázku, –podávání patentů a licenčních smluv (patentová a advokátní kancelář) –služby auditorské a znalecké kanceláře Technické služby - ostraha a zabezpečení areálu, - IT služby (vysokorychlostní internet, atd.), - Facillity management, úklid atd. 9

10 Struktura VTP SLUŽBY SERVIS PORADENSTVÍ CERTIFIKACE VYSOKÉ ŠKOLY INVESTOR SATELIT Start Up TRH 10 VĚDECKO VÝZKUMNÉ ÚSTAVY

11 Výhody vstupu do VTP pro držitele duševního vlastnictví nebo Start Up firmu: Získání potřebného zázemí, klidu k další práci a možnost dokončení a rozvoje svých produktů. Vybavené prostory kanceláři, prezentačních prostor a zázemí. Unikátní přístrojové vybavení laboratoří a dílen na jednom místě. Technická podpora (web). Bezpečnost a jistota kontroly kapitalizace duševního vlastnictví prostřednictvím VTP. Kompletní podnikatelský servis za příznivé ceny. Zabezpečení objektů a prostor pro podnikání. Právní poradenství a zastoupení. Účetní a daňové poradenství. Patentová a právní ochrana. Dotační poradenství. Prodejní a marketingová aktivita směrem k investorům (korporace, státní správa, obchodní řetězce) Finanční zdroje na dokončení produktu a vývoj aplikací. Účast v dotačních programech za podpory zkušených dotačních poradců. Investoři do Start - up firem. Bankovní úvěry. Soukromé zdroje. Kooperace pro realizaci výzkumu a vývoje. Spolupráce s renomovanými organizacemi a špičkovými odborníky v daném oboru. Spolupráce s partnerskými firmami, znalostními institucemi a ostatními VTP. Spolupráce s vysokými školami a vědeckovýzkumnými ústavy. Osobní kontakty s předními kapacitami vědy, výzkumu, techniky a obchodu. Finanční efekt a uspokojení z výsledků své činnosti. 11

12 Co nabízí investorovi vstup do VTP ? Prestiž Konkurenční výhoda INVESTORINVESTOR Přístup k dotačním prostředkům Vznik mozkových trustů Spolupráce s renomovanými organizacemi a předními výzkumnými pracovišti. Inspirativní prostředí, koncentrace špičkových firem. Nejmodernější aplikace a informace o trendech. Cílené vyhledávání dotačních titulů a zpracování žádostí renomovanými dotačními poradci, sníží dlouhodobou potřebu ukotvení vlastních zdrojů financí, které je možné využít jiným způsobem. Mimořádné finanční přínosy při kapitalizaci výsledků činnosti VTP Prodej patentů, licencí, užitných vzorů… Úzká spolupráce s partnerskými firmami a znalostními institucemi. Areál v blízkosti Prahy Moderně vybavené prostory kanceláří a laboratoří. Unikátní přístrojové vybavení laboratoří a dílen Mimořádný zájem firem z oboru nanomateriálů. Investice do realizace výstupů aplikované vědy a výzkumu je v současnosti jednou z nejvíce výdělečných oblastí s obrovským ziskovým potenciálem do budoucna. 12

13 13


Stáhnout ppt "1 Vědeckotechnický park Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš CAVD s.r.o., IČ: 27187446, Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 TECHNOLOGICKÝ PARK PODNIKATELSKÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google