Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Vencovského aula, pátek 5. února 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Vencovského aula, pátek 5. února 2016."— Transkript prezentace:

1 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Vencovského aula, pátek 5. února 2016

2 Obsah – co se dnes dozvíte? 2 pátek 5. února 2016 I. Proč si vybrat studium na Fakultě financí a účetnictví? II. Jak probíhá studium na naší fakultě III. Představení jednotlivých bakalářských oborů na fakultě IV. Informace k přijímacím zkouškám do bakalářského studia V. Informace k navazujícímu magisterskému studiu na fakultě včetně přijímacího řízení VI. Studentské spolky VII. Seznamovací kurz pro I. ročníky VIII. Otázky a odpovědi… Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

3 Část I. Proč si vybrat studium na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze? pátek 5. února 2016 3 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. děkan fakulty

4 Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 4  Formální vznik v roce 1991, ale obory a katedry jsou tradiční a jsou na VŠE v Praze od jejího založení v roce 1953  Fakulta je veřejnou vysokou školou, studium na ní je bezplatné a studenti mohou získat prospěchová a sociální stipendia  Oproti jiným ekonomickým fakultám má naše fakulta relativně úzkou specializaci  Studijní obory fakulty jsou tradiční a historicky dobře a jasně vyprofilované  Transparentnost profilu absolventa pro zaměstnavatele a vysoký zájem o absolventy naší fakulty  Prakticky nulová nezaměstnanost absolventů ve všech statistikách  Vysoká míra identifikace studentů s fakultou a oborem, který studují  Fakulta má v anketě absolventů nejvyšší míru pozitivních odpovědí na otázku „Kdybyste se znovu rozhodoval(a) o studiu, vybral(a) byste si znovu stejnou fakultu (obor)?“ pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

5 Profil absolventa – konkurenční výhody 5  Fakulta se zaměřuje na vzdělávání odborníků v oblasti financí, oceňování, bankovnictví a pojišťovnictví, auditu, účetnictví a daní  Profil absolventa je vyváženě rozdělen na teoretické fundamenty a praktické znalosti a dovednosti v daném oboru  Cílem je připravit absolventa: se solidními dlouhodobě platnými teoretickými poznatky a zároveň přiměřenou profesní orientací a s orientací v mezinárodním prostředí a souvislostech tak, aby postupem času mohl zastávat místa ve vyšším managementu firem nebo institucí v oblasti, kterou vystudoval  Specifikem našich absolventů je přechod do regulovaných profesí vyžadující profesní zkoušky a licence pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

6 Mezinárodní orientace studia  Schopnost absolventa pracovat v mezinárodním prostředí považujeme za klíčovou konkurenční výhodu  Zaměstnavatelé našich absolventů jsou ve většině případů mezinárodní firmy a jejich pobočky v ČR  Důležitá je nejen znalost cizích jazyků, ale schopnost v cizím jazyce komunikovat a pracovat ve svém oboru  Tato schopnost se získává zejména: zahrnutím mezinárodních souvislostí do výuky jednotlivých předmětů výukou odborných předmětů v cizím jazyce studiem v zahraničí, kde získají také sociální dovednosti a orientaci v mezinárodním prostředí(ERASMUS+ free moovers a další)  Internacionalizaci spatřujeme i v orientaci na mezinárodní systémy profesních certifikací (ACCA, ICAEW, CFA apod.)  Fakulta připravila a předložila k akreditaci magisterský placený studijní program vyučovaný v anglickém jazyce „Master in Finance and Accounting“ s předpokládaným zahájením výuky 9/2015 6 pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

7 Profesní akreditace - uznávání zkoušek  Fakulta financí a účetnictví je držitelem akreditace od profesních organizací v ČR i zahraničí:  Výhody akreditací pro absolventa: konkurenční výhoda na trhu práce vyšší pravděpodobnost zaměstnání v oboru a u mezinárodní firmy plynulejší přechod ze školy do zaměstnání rychlejší kariérní růst  Výhody akreditací pro zaměstnavatele úspora času, který by byl nutný na školení a profesní zkoušky absolventů po jejich nástupu do zaměstnání úspora nákladů za školení, ztrátu času a profesní zkoušky 7 pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

8 Spolupráce s praxí a absolventy  Pro fakultu je spolupráce s praxí a absolventy významnou prioritou  Stávající systém individuálních smluv o spolupráci s firmami bychom rádi integrovali do víceúrovňového systému členství firem v „klubu“ partnerských organizací  Podporujeme jak na celoškolské úrovni tak i na fakultě rozšíření společenských i odborných kontaktů s absolventy – absolventské středy  Podpora studentských klubů a jiných aktivit Klub přátel účetnictví Klub daňařů Klub bankéřů  Všechny informace jsou průběžně na webu fakulty a na Facebooku fakulty, na který vás zveme… pátek 5. února 2016 8 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

9 pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 9 Podmínky pro studium

10 pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 10 Sportovní a společenské aktivity

11 11

12 Část II. Jak probíhá studium na naší fakultě? pátek 5. února 2016 12 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku

13  Studium na fakultě probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS) flexibilita a kompatibilita studia se studiem v zahraničí vzájemné uznávání předmětů a diplomů mezi naší fakultou a univerzitami v celé EU  Studium zahrnuje povinné a volitelné předměty – podle studijních plánů jednotlivých oborů http://ffu.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni- bakalar/  Volnost kreditního systému umožňuje studentům individuální sestavení rozvrhu výuky studentem individuální specializaci a zaměření v rámci daných oborů  Kreditní systém však klade vyšší nároky na zodpovědný přístup ke studiu pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 13 Organizace studia – kreditní systém

14  Organizační záležitosti studia jsou řešeny komplexně integrovaným studijním informačním systémem (InSIS) a osobně pak jednotlivými studijními referentkami  Aktuální informace jsou šířeny výhradně prostřednictvím webových stránek fakulty, případně oficiálních stránek fakulty na Facebooku pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 14 Organizace studia – informace

15  Bakalářské pobyty: výběrové řízení v 2. roce studia výjezd do zahraničí ve 3. ročníku studia jen na Evropské univerzity  Magisterské pobyty: výběrové řízení již od 5. semestru bakalářského studia univerzity nejen v Evropě, ale i v Asii, USA, Kanadě a Jižní Americe  225 zahraničních partnerských škol: 163 Evropa 25 Severní Amerika 13 Jižní Amerika 3 Austrálie & Nový Zéland 21 Asie Studium v zahraničí pátek 5. února 2016 15 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

16 Část III. Představení jednotlivých bakalářských oborů na fakultě reprezentanti jednotlivých studijních oborů pátek 5. února 2016 16 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

17 Studijní obory fakulty představí…  Bankovnictví a pojišťovnictví doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.  Finance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.  Účetnictví a finanční řízení podniku doc. Ing. David Procházka, Ph.D.  Vzdělávání v ekonomických předmětech Ing. Alena Králová, Ph.D.  Zdanění a daňová politika prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. pátek 5. února 2016 17 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

18 BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví pátek 5. února 2016 18 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

19 Charakteristika oboru  Cílem je připravit absolventa pro práci v bankách, pojišťovnách a obdobných finančních institucích  Absolvent oboru studiem získá potřebné praktické znalosti, pokud by po ukončení bakalářského studia nastoupil zaměstnání ve finanční sféře zároveň získá teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ pátek 5. února 2016 19 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

20 Obsah výuky Vyučované předměty jsou zaměřeny: jak na obecně ekonomickou problematiku, tak na charakteristiku produktů komerčního bankovnictví, kapitálových trhů a pojistných produktů, ale též na pochopení fungování finančního systému, jeho regulaci a roli centrální banky BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ pátek 5. února 2016 20 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

21 Uplatnění absolventů oboru  Bankovnictví  Pojišťovnictví  Finanční trhy makléřské, poradenské firmy investiční, podílové, penzijní fondy regulatorní orgány, další instituce a firmy  Možnost studia na navazujícím magisterském studiu a případně doktorském studiu BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ pátek 5. února 2016 21 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

22 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. Vedoucí katedry měnové teorie a politiky FINANCE pátek 5. února 2016 22 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

23 Charakteristika oboru  Obor s dlouholetou tradicí a vynikající perspektivou  Studium zahrnuje teoretické základy ze všech finančních disciplin  Možnost specializace v navazujících formách studia  Možnost získat odborné (technické) znalosti v oblasti financí  Důraz na propojení mikroekonomického a makroekonomického pohledu  Plně odpovídá univerzitnímu typu studia FINANCE pátek 5. února 2016 23 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

24 Obsah výuky Vyučované předměty jsou zaměřeny na: bankovnictví bankovnictví pojišťovnictví pojišťovnictví veřejné finance veřejné finance finanční analýza a plánování podniku finanční analýza a plánování podniku mezinárodní finance mezinárodní finance kapitálové trhy kapitálové trhy finanční matematika a statistika finanční matematika a statistika účetnictví, základy ekonometrie apod. účetnictví, základy ekonometrie apod. FINANCE pátek 5. února 2016 24 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

25 Uplatnění absolventů  Obchodní banky a pojišťovny  ČNB a mezinárodní měnové a finanční instituce  Investiční, podílové a penzijní fondy  Podniková sféra (finanční analýza)  Veřejný sektor (Ministerstvo financí ČR, finanční odbory v orgánech místní správy a samosprávy apod.)  Věda a výzkum FINANCE pátek 5. února 2016 25 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

26 doc. Ing. David Procházka, Ph.D. vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU pátek 5. února 2016 26 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

27 Charakteristika oboru  Účetnictví je tradičním oborem vyučovaným na VŠE v Praze již od jejího založení v roce 1953  Katedry garantující tento obor dlouhodobě: patří k nejlepším pracovištím ve svém oboru v ČR, spolupracují s praxí, podílí se na vědecké práci a jejich členové jsou zapojeni v řízení profesních organizacích v ČR i v zahraničí  Studium tohoto oboru je akreditováno v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU pátek 5. února 2016 27 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

28 Obsah výuky  Studium je zaměřeno nejen na české účetnictví ale zejména na problémy harmonizace účetního výkaznictví: Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) Pravidla účetního výkaznictví v EU Severoamerické účetní standardy (US GAAP)  Významnou částí specializace oboru je problematika auditingu, a účetnictví neziskových organizací ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU pátek 5. února 2016 28 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

29 Uplatnění absolventů  Účetní specialisté ve středních a velkých podnicích, ve veřejném sektoru a neziskové sféře, zejména ve vedoucích funkcích (např. hlavní účetní, metodici účetnictví, apod.)  Auditoři a asistenti auditorů v auditorských firmách, oddělení interního auditu nebo kontroloři v kontrolních institucích (např. Finanční správa, Nejvyšší kontrolní úřad, apod.)  Specialisté v odděleních controllingu a reportingu, znalci pro oceňování majetku a oceňování podniků  Studium účetnictví je dobrou průpravou pro vykonávání nejrůznějších funkcí v podnikové sféře - pro funkce ve vrcholovém managementu – finanční ředitelé apod. ale i v jiných institucích (např. státní správa apod.)  Absolventi našeho oboru mají dlouhodobě prakticky nulovou nezaměstnanost ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU pátek 5. února 2016 29 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

30 Ing. Alena Králová, Ph.D. vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů VZDĚLÁVÁNÍ V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH pátek 5. února 2016 30 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

31 Charakteristika oboru  Tradiční obor na VŠE v Praze od roku 1953  Umožňuje získat současně dvě profesní kvalifikace ekonomickou a pedagogickou  Absolvent získá znalosti ekonomických předmětů v rozsahu standardního bakalářského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze,  navíc i znalosti základů psychologie, obecné i speciální pedagogiky a základní znalosti didaktik ekonomických předmětů tak, aby se mohl podílet na výuce ekonomických předmětů na školách nebo firemním vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH pátek 5. února 2016 31 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

32 Obsah výuky  Obecné ekonomické předměty včetně společného fakultního základu (ekonomie, informatika, právo, statistika, ekonomické předměty zaměřené na finance podniku a účetnictví)  Pedagogicko-psychologické disciplíny (úvod do psychologie, úvod do pedagogiky, speciální pedagogika, rétorika)  Didaktiky s praxí (oborová didaktika, didaktická technika, didaktika ekonomiky, didaktika účetnictví, didaktika písemné a elektronické komunikace, didaktika cvičné firmy, řízená pedagogická praxe) VZDĚLÁVÁNÍ V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH pátek 5. února 2016 32 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

33 Uplatnění absolventů  Výuka písemné a elektronické komunikace jako učitel grafických předmětů  Asistentská práce v prakticky orientovaných vyučovacích předmětech (práce ve fiktivní firmě, aplikovaná ekonomie apod.)  Lektorská činnost ve všech formách podnikového a agenturního vzdělávání  Kvalifikovaný pedagogický dozor a poradenství při organizaci praxe studentů SŠ  Ekonomické uplatnění obdobné jako ostatní bakaláři Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze VZDĚLÁVÁNÍ V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH pátek 5. února 2016 33 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

34 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. vedoucí katedry veřejných financí a garantka oboru ZDANĚNÍ A DAŇOVÁ POLITIKA pátek 5. února 2016 34 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

35 Charakteristika oboru  Důraz je kladen na praktické dovednosti, řada předmětů vznikala v úzkém kontaktu s předními odborníky z velkých poradenských firem zázemí fakulty i školy umožňuje propojit znalosti zdanění s účetními i právními aspekty  Absolvent: získá široké ekonomické vzdělání získá orientaci v obchodním právu a navazujících právních odvětvích  Výhody oboru vysoký podíl absolventů našel uplatnění v oboru dobré finanční ohodnocení daňových expertů možnost uplatnění v podnikatelském i veřejném sektoru menší obor s úzkým kontaktem učitelů katedry se studenty ZDANĚNÍ A DAŇOVÁ POLITIKA pátek 5. února 2016 35 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

36 Obsah výuky  Obecný základ zahrnující obecné ekonomické a manažerské discipliny  Předměty společné pro obory fakulty z oblasti účetnictví, finančního řízení podniku atd.  Profilující předměty oboru jsou zaměřeny především prakticky a zaměřují se na: základy zdanění a daňové politiky zdanění příjmů zdanění spotřeby  Spojení studia s praxí praktika ze zdanění vyučují přední odborníci z praxe ZDANĚNÍ A DAŇOVÁ POLITIKA pátek 5. února 2016 36 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

37 Uplatnění absolventů  Management podnikatelské i neziskové sféry  Daňoví specialisté velkých podniků  Státní správa (i v rámci EU)  Ekonomické a daňové poradenství ZDANĚNÍ A DAŇOVÁ POLITIKA pátek 5. února 2016 37 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

38 Děkan s absolventy fakulty před promocí 38 pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

39 Část IV. Informace k přijímacím zkouškám do bakalářského studia pátek 5. února 2016 39 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

40 Jak podat přihlášku ke studiu?  Přihláška pouze elektronickou formou v informačním systému VŠE v Praze (InSIS): http://isis.vse.cz/prihlaska/  Možnost volby až tří oborů v rámci Fakulty financí a účetnictví v pořadí podle preference  Přihláška musí být kompletně vyplněna a poplatek za přijímací řízení musí být uhrazen nejpozději do: 30. dubna 2016  Veškeré informace k přijímacímu řízení najdete na: http://ffu.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimacky-bs/ pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 40

41 Z čeho se dělá přijímací zkouška?  Zkouška se skládá ze dvou částí: test z matematiky test z anglického jazyka cizí státní příslušníci mají povinnost složit navíc vstupní test z českého jazyka  Obsah testů vychází ze středoškolské úrovně, na kterou následně navazuje i výuka matematiky a anglického jazyka v bakalářském studiu  Přijímací zkoušky se konají: 13. - 14. června 2016 6. června 2016 (pouze český jazyk pro cizince) pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 41

42 Přijímací zkoušky nanečisto  Na každém z termínů proběhne : test z matematiky a test z cizího jazyka stejné podmínky, jako budou následně probíhat skutečné přijímací zkoušky  Po testech se účastníci dozví výsledky testů, které budou vyhodnoceny stejně jako u skutečných přijímacích zkoušek.  Nejbližší termín přijímacích zkoušek nanečisto je 5. března 2016  http://nanecisto.vse.cz/informace/ pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 42

43 Část V. Informace k navazujícímu magisterskému studiu na fakultě včetně přijímacího řízení pátek 5. února 2016 43 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

44 Po skončení bakalářského studia mohou absolventi pokračovat ve studiu v následujících oborech:  Bankovnictví a pojišťovnictví  Zdanění a daňová politika  Finance  Účetnictví a finanční řízení podniku  Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy  Finance a oceňování podniku  Finanční inženýrství Studijní program a anglickém jazyce: Master in Finance and Accounting (MIFA) pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 44 Obory hlavní specializace navazujícího magisterského studia

45  Uchazeč může do přihlášky uvést dva obory navazujícího magisterského studia v pořadí, v jakém o ně má zájem  Přihlášky se podávají do 30. dubna 2016  Přijímací zkoušky se konají 11. července 2016  Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z: ekonomie odborného předmětu podle zvoleného oboru pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 45 Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

46 Část VI. Studentské spolky pátek 5. února 2016 46 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

47 Část VII. Seznamovací kurz pro I. ročníky pátek 5. února 2016 47 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

48 Zahajte úspěšně studium na Fakultě financí a účetnictví Seznamovací kurz Vám může pomoci. Program kurzu  seznámení se s fakultou a se studijním oborem  setkání s členy vedení fakulty a staršími studenty  přes den soutěže, dobrovolné sportovní aktivity  večer hudba, společenské aktivity a zábava  seznámení se s budoucími spolužáky = mít hodně kamarádů při studiu je určitě výhoda Seznamovací kurz pro I. ročníky 48 pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

49  Termín: 1.9 – 3.9. 2016 Kurzy trvají 3 dny a jsou pro každou fakultu zvlášť.  Cena: 1400 Kč V ceně je zahrnuto ubytování i stravování.  Místo konání: Areál VŠE Dobronice  Podrobnosti: rpc.vse.cz Zde od června i přihlášky. www.facebook.com/Seznamovaci.kurzy.VSE.2016 nově založeno – přidejte se – aktuality již od jara Seznamovací kurz pro I. ročníky 49 pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

50 POZOR – ORIGINÁL JE JEN JEDEN Existují i jiné „seznamováky“. Ale jen jeden organizuje škola a podporuje fakulta. Nenechte se během přijímacích zkoušek a zápisů zmást. Těšíme se na Vás na kurzu i na studiích Seznamovací kurz pro I. ročníky 50 pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

51 Vedení fakulty s paní rektorkou 51 pátek 5. února 2016Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

52 Část VIII. Otázky a odpovědi… pátek 5. února 2016 52 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

53 53 Přijďte k nám studovat! Přejeme Vám úspěch při přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví… … a těšíme se s Vámi na setkání při studiu pátek 5. února 2016 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze


Stáhnout ppt "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Vencovského aula, pátek 5. února 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google