Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální rehabilitace. je soubor specifických činností směřující dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální rehabilitace. je soubor specifických činností směřující dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických."— Transkript prezentace:

1 Sociální rehabilitace

2 je soubor specifických činností směřující dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí

3 Sociální rehabilitace II. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

4 Základní úkony sociální rehabilitace a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

5 Základní úkony sociální rehabilitace (pobytová forma) a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

6 Cílová skupina uživatelů  Osoby se zdravotním postižením  Osoby s chronickým duševním onemocněním  Děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  Oběti domácího násilí  Oběti trestné činnosti

7 Úhrada za služby Terénní a ambulantní služby jsou bezplatné. Hradí se pobytová forma služby v centrech sociální rehabilitace. Max. výše úhrady v centrech soc. rhb činí: 200 Kč denně celkem - ubytování 160 Kč za celodenní stravu 75 Kč za oběd 120 Kč za hodinu – úkony osobní hygieny

8 Příklad služby sociální rehabilitace Centrum Parapale o.p.s, Praha Paraplegici, po úraze míchy Tři druhy rehabilitačních programů: -Intenzivní rehabilitační program – krátce po úraze, doba trvání 14 dní, lze opakovaně -Sociálně rehabilitační program – podporuje návrat lidí do společnosti -Rekondiční rehabilitační program – delší doba od úrazu, udržení a zlepšení kondice

9 Příklad služby sociální rehabilitace II. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, pobočka Chrudim Sociální rehabilitace je zajišťována třemi základními způsoby: Internetová učebna Kurz anglického jazyka Pracovní rehabilitace (výtvarná činnost pro osoby se zdravotním postižením)

10 Organizace poskytující sociální rehabilitaci v celé ČR Centrum Paraple o.p.s., Praha 10 – poskytuje ambulantní a pobytové služby osobám se zdravotním postižením, od 16 let Helppes – centrum výcviku psů pro postižené o.s. Praha – poskytují ambulantní a terénní služby osobám s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním a osobám se zdravotním postižením

11 Organizace v Chrudimi a okolí Centrum pro osoby se zdravotním postižením Pardubického kraje, Chrudim – poskytuje ambulantní služby osobám se zdravotním postižením, od 16 – 64 let (Pardubice) Česká abilympijská asociace, Pardubice – poskytuje ambulantní a terénní služby osobám s chronickým duševním postižením a se zdravotním postižením, od 16 – 64 let Fokus Vysočina, sociální rehabilitace Hlinsko – poskytují ambulantní a terénní služby osobám s chronickým duševním onemocněním, od 18 – 80 let

12 Organizace v Chrudimi a okolí II. FOD Klokánek Pardubice – poskytují pobytové služby dětem a mládeži od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, od 0 – 18 let Křižovatka handicap centrum o.s., Pardubice – poskytují ambulantní a terénní služby osobám se zdravotním postižením, od 16 – 80 let Rytmus Chrudim o.p.s., Chrudim – poskytují služby ambulantní a terénní služby osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám se zdravotním postižením, od 16 – 64 let Péče o duševní zdraví, Chrudim a Pardubice

13 Zdroje Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách (§ 70), vyhláška č. 505/2006 Sb., (§ 35) http://www.paraple.cz/Default.aspx?tabid=74 http://www.czp-pk.cz/cs/29-socialni- rehabilitace/ http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby. do?pg=3&sd=soci%C3%A1ln%C3%AD+rehabili tace&zak=Pardubick%C3%BD&zaok=&SUBSES SION_ID=1310812896008_110


Stáhnout ppt "Sociální rehabilitace. je soubor specifických činností směřující dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických."

Podobné prezentace


Reklamy Google