Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky PROJEKT ESF 2010 – 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky PROJEKT ESF 2010 – 2012."— Transkript prezentace:

1 Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky PROJEKT ESF 2010 – 2012

2 od r. 2007: Odbor ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci, do r. 2006: bývalé Školicí středisko SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání, osvědčení SIPVZ Z: 12099/2006-551-988 a P: 12099/2006-551-775), účelové zařízení PdF UP, vzdělávací kurzy pro učitele zaměřené na implementaci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, na činnosti Odboru se podílejí: Katedra českého jazyka a literatury Katedra technické a informační výchovy Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP.

3 Web: http://odborict.upol.cz http://odborict.upol.cz

4 Web: http://odborict.upol.cz

5 akreditace kurzů DVPP (č.j. 11 388/2007-25-275) udělena MŠMT dne 27. 4. 2007, na základě §25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb., s platností do 26. 4. 2010, akreditované kurzy: Základní kurz ICT, Kurz ICT pro pokročilé, ICT ve výuce anglického jazyka, ICT ve výuce českého jazyka, ICT ve výuce německého jazyka, ICT ve výuce matematiky, E-learning pro pedagogy, realizované kurzy: Základní kurz ICT (Z), Kurz ICT pro pokročilé (P0), ICT ve výuce anglického jazyka, ICT ve výuce českého jazyka.

6 Dlouhodobé kurzy: 20 hodin prezenční výuky + 20 hodin online výuky v LMS UNIFOR. Základní kurz ICT, Kurz ICT pro pokročilé, ICT ve výuce anglického jazyka, ICT ve výuce českého jazyka, ICT ve výuce německého jazyka, ICT ve výuce matematiky, E-learning pro pedagogy. Krátkodobé kurzy: jednodenní, v rozsahu 4 – 8 hodin. Interaktivní tabule pro pedagogy, Nebezpečné jevy spojené s ICT.

7 Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky PROJEKT ESF 2010 – 2012

8 Kurzy ICT ve výuce reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0011 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory: 1.3 prioritní osa: 7. 1 Počáteční vzdělávání oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení KURZY ICT VE VÝUCE

9 9 DVPP kurzů (20 hodin prezenční výuky – 4x za měsíc, 20 hodin online výuky), pro PP zdarma 1.ICT ve výuce AJ na 1. stupni 2.ICT ve výuce AJ – základní kurz 3.ICT ve výuce AJ – pokročilí 4.ICT ve výuce ČJ na 1. stupni 5.ICT pro výuku mediální výchovy 6.ICT zdroje pro současnou českou literaturu 7.ICT zdroje pro světovou literaturu pro děti a mládež 8.Moderní prezentace prostřednictvím interaktivní tabule 9.Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT KURZY ICT VE VÝUCE

10 BŘEZENDUBENKVĚTENČERVENČERVENECSRPENZÁŘÍ 27282930 PŘÍPRAVA KURZŮ Evaluace Realizace kurzů Příprava kurzů HARMONOGRAM – 2010

11 ŘÍJENLISTOPADPROSINECLEDENÚNORBŘEZENDUBEN >>> KVĚTENČERVENČERVENECSRPENZÁŘÍŘÍJENLISTOPADPROSINEC REALIZACE KURZŮ Evaluace Realizace kurzů HARMONOGRAM – 2010/2011 Evaluace Realizace kurzů Evaluace

12 LEDENÚNORBŘEZENDUBENKVĚTENČERVENČERVENEC 27282930 >>> SRPENZÁŘÍŘÍJENLISTOPADPROSINEC REALIZACE KURZŮ A KONFERENCE Evaluace Realizace kurzů HARMONOGRAM – 2012 Evaluace Realizace kurzů Realizace konference Evaluace Ukončení projektu…

13 Koordinátor projektu: PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Administrace projektu: Mgr. Jana Dostálová Ing. Jaroslav Skácel, PS UP Mgr. Eva Janečková, PS UP Mgr. Vendula Mikulíková Management kurzů: PaedDr. Pavel Janoušek Ing. Alena Opletalová PhDr. Milan Klement, Ph.D. Mgr. Jaroslav Sláma Garanti kurzů: PhDr. Světlana Obenausová, MLitt, Ph.D. PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. (ZČU Plzeň) (PhDr. Hana Marešová, Ph.D.) Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. PhDr. Alena Mašláňová Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. Evaluace: Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Mgr. Silvie Válková, Ph.D. James Thomas, M.A. (MU Brno) Další autoři a lektoři: Mgr. Jana Sladová, Ph.D., Mgr. Kateřina Ďoubalová, Ph.D., Mgr. Veronika Krejčí PROJEKTOVÝ TÝM Partner projektu: Sigmundova Střední škola strojírenská Lutín – pilotní škola pro IT

14 Arrow Process Why use graphics from PowerPointing.com? 2. EVALUACE Vytvoření materiálů pro 20 hodin prezenční výuky 1. 3. 2010 – 31.5. 2010 (31. 8. 2010) Práce s materiály v prvním běhu školení 1. 9. 2010 – 30. 6. 2011 Práce s inovovanými materiály v druhém běhu školení/v navazujícím 5letém programu po 31. 8. 2010 Evaluátoři projektového týmu 1. 6. 2010 – 31. 8. 2010 Evaluátoři + evaluační dotazníky studentů 1. 6. 2010 – 31. 8. 2010 1. VÝUKA 2. VÝUKA1. EVALUACETVORBA MATERIÁL Ů Materiály pro prezenční výuku – 20 hodin

15 Arrow Process Why use graphics from PowerPointing.com? 2. EVALUACE Vytvoření materiálů pro 20 hodin online výuky Práce v LMS v prvním běhu školení Práce s inovovanými materiály v druhém běhu školení/v navazujícím 5letém programu Evaluátoři projektového týmu Evaluátoři + evaluační dotazníky studentů 1. VÝUKA LMS 2. VÝUKA1. EVALUACETVORBA MATERIÁL Ů Materiály pro online výuku – 20 hodin

16 KA č. 1: Příprava kurzů (1. 3. 2010 – 31. 8. 2010) Vytvoření výukových textů – 20 hodin prezenčního studia + 20 hodin online studia Metodik – garant výukových materiálů + specialista na e-learning PhDr. Světlana Obenausová, MLitt, Ph.D. – kurzy 1, 2, 3 PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. (ZČU Plzeň) – kurz 4 PhDr. Hana Marešová, Ph.D. – kurz 5 Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. – kurz 6, 7 PhDr. Alena Mašláňová – kurz 8 Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. – kurz 9 Metodik – odborný lektor Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Mgr. Kateřina Ďoubalová, Ph.D. Mgr. Jaroslav Sláma Mgr. Veronika Krejčí KLÍČOVÉ AKTIVITY 2010

17 KA č. 2: Realizace kurzů (1. 9. 2010 – 31. 12. 2010) Koordinátor kurzů PaedDr. Pavel Janoušek Ing. Alena Opletalová Mgr. Jaroslav Sláma Mgr. Vendula Mikulíková Technický garant PhDr. Milan Klement, Ph.D. Lektor kurzu PhDr. Světlana Obenausová, MLitt, Ph.D. PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. PhDr. Alena Mašláňová Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Mgr. Kateřina Ďoubalová, Ph.D. Mgr. Jaroslav Sláma Mgr. Veronika Krejčí KLÍČOVÉ AKTIVITY 2010

18 KA č. 3: Evaluace kurzů (1. 7. 2010 – 31. 12. 2010) Odborný konzultant Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Mgr. Silvie Válková, Ph.D. Evaluátor James Thomas, M.A. (MU Brno) PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. (ZČU Plzeň) KLÍČOVÉ AKTIVITY 2010

19 ADMINISTRACE KURZU

20 Příprava kurzů = vytváření textů do 31. 5. 2010 Od 1. 6. 2010 Akreditace kurzů na MŠMT 1.Proškolení autorů textů – březen 2010 2.Akreditace kurzů DVPP na MŠMT – březen 2010 3.Příprava textů – březen 2010 – květen 2010 POSTUP PRO OBDOBÍ 1. 3. 2010 – 31. 5. 2010 Evaluace Konference Realizace kurzů

21 Informace o akreditaci kurzů DVPP na MŠMT AKREDITACE KURZŮ

22 Akreditace kurzů DVPP 2. uzávěrka žádostí : 25. března 2010 příjem žádostí : od 8. března 2010 zasedání komise : 23. dubna 2010 3. uzávěrka žádostí : 27. května 2010 příjem žádostí : od 10. května 2010 zasedání komise : 25. června 2010 Garanti kurzů: PhDr. Světlana Obenausová, MLitt, Ph.D. – kurz 1, 2, 3 PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. (ZČU Plzeň) – kurz 4 PhDr. Hana Marešová, Ph.D. – kurz 5 Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. – kurz 6, 7 PhDr. Alena Mašláňová – kurz 8 Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. – kurz 9 Garanti – viz písemné podklady AKREDITACE 2010

23 Základní postup pro úpravu materiálů pro prezenční a online výuku TVORBA VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ

24 Garanti kurzů a výukových materiálů: 1.ICT ve výuce AJ na 1. stupni – dr. Obenausová 2.ICT ve výuce AJ – základní kurz – dr. Obenausová 3.ICT ve výuce AJ – pokročilí – dr. Obenausová 4.ICT ve výuce ČJ na 1. stupni – dr. Vejvodová (ZČU Plzeň) 5.ICT pro výuku mediální výchovy – dr. Marešová 6.ICT zdroje pro současnou českou literaturu – dr. Vala 7.ICT zdroje pro světovou literaturu pro děti a mládež – dr. Vala 8.Moderní prezentace prostřednictvím interaktivní tabule – dr. Mašláňová (SSŠS Lutín) 9.Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT – dr. Kopecký KURZY ICT VE VÝUCE

25 Arrow Process Why use graphics from PowerPointing.com? Podrobnosti na školení autorů textů a specialistů na e-learning - březen 2010 – bude upřesněno. Materiály pro prezenční výuku – 20 hodin tištěná studijní opora = pracovní listy / miniskripta podklady pro web – odkazy, multimedia – budou zavěšeny na web

26 Arrow Process Why use graphics from PowerPointing.com? TVORBA MATERIL Ů Materiály pro online výuku – 20 hodin textová podoba ve Wordu – bude převedena do LMS UNIFOR podklady pro web – odkazy, multimedia – budou zavěšeny na web podklady pro testy ve Wordu - budou převedeny do LMS UNIFOR Podrobnosti na školení autorů textů a specialistů na e-learning - březen 2010 – bude upřesněno.

27 vedoucí Odboru ICT vzdělávání, koordinátor projektu: PhDr. Hana Marešová, Ph.D., tel.: 585635607, e-mail: maresh@seznam.czmaresh@seznam.cz vedoucí CCV, management vzdělávání: PaedDr. Pavel Janoušek, tel.: 585635150, e-mail: pavel.janousek@upol.czpavel.janousek@upol.cz proděkan pro ICT, technický garant: PhDr. Milan Klement, Ph.D., tel.: 585635811, e-mail: milan.klement@upol.czmilan.klement@upol.cz administrace projektu: Mgr. Jana Dostálová, tel.: 585635007, e-mail: jana.dostalova@upol.czjana.dostalova@upol.cz administrace projektu PS: Ing. Jaroslav Skácel, Mgr. Eva Janečková, Projektový servis UP, tel.: 585631407, e-mail: eva.janeckova@upol.czeva.janeckova@upol.cz KONTAKTY KURZY ICT VE VÝUCE


Stáhnout ppt "Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky PROJEKT ESF 2010 – 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google