Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Boleslav II. Pobožný a jeho synové 11.11. 2012 11.11. 2012 každý obrázek je označen internetovou adresou a slouží při výuce žáků 4. tříd Základní školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Boleslav II. Pobožný a jeho synové 11.11. 2012 11.11. 2012 každý obrázek je označen internetovou adresou a slouží při výuce žáků 4. tříd Základní školy."— Transkript prezentace:

1 Boleslav II. Pobožný a jeho synové 11.11. 2012 11.11. 2012 každý obrázek je označen internetovou adresou a slouží při výuce žáků 4. tříd Základní školy Žďár nad Sázavou 4, Švermova 4 každý obrázek je označen internetovou adresou a slouží při výuce žáků 4. tříd Základní školy Žďár nad Sázavou 4, Švermova 4 Mgr.Miroslava Posádková Mgr.Miroslava Posádková

2 V české kotlině žily dva mocné rody Přemyslovců a Slavníkovců http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Erb_P%C5%99emyslovc%C5%AF.png/120px-Erb_P%C5%99emyslovc%C5%AF.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Erb_P%C5%99emyslovc%C5%AF.png/120px-Erb_P%C5%99emyslovc%C5%AF.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Erb_P%C5%99emyslovc%C5%AF.png/120px-Erb_P%C5%99emyslovc%C5%AF.png http://www.google.cz/imgres?q=mapa+P%C5%99emyslovci+a+Slavn%C3%ADkovci&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1156&bih=573&tbm=isch&tbnid=- iX6vEYeoUfmwM:&imgrefurl=http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/kabinetspolecenskychvedaumeni/metodickematerialyvyukoveprogramy /vyukovematerialyzdejepisu/21315.aspx&docid=JB_CsL2qEINKhM&imgurl=http://www.zkola.cz/zkedu/contentimages/21315/mapa5.jpg&w=381&h= 252&ei=V2- fUIzsKOeg4gTE0ICYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=762&vpy=270&dur=203&hovh=182&hovw=276&tx=149&ty=95&sig=112182175629407402866&pag e=2&tbnh=122&tbnw=171&start=21&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:21,i:154 http://www.google.cz/imgres?q=mapa+P%C5%99emyslovci+a+Slavn%C3%ADkovci&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1156&bih=573&tbm=isch&tbnid=- iX6vEYeoUfmwM:&imgrefurl=http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/kabinetspolecenskychvedaumeni/metodickematerialyvyukoveprogramy /vyukovematerialyzdejepisu/21315.aspx&docid=JB_CsL2qEINKhM&imgurl=http://www.zkola.cz/zkedu/contentimages/21315/mapa5.jpg&w=381&h= 252&ei=V2- fUIzsKOeg4gTE0ICYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=762&vpy=270&dur=203&hovh=182&hovw=276&tx=149&ty=95&sig=112182175629407402866&pag e=2&tbnh=122&tbnw=171&start=21&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:21,i:154

3 Boleslav II. Pobožný http://petanek.org/hrady/panovnici3/boleslav-II.jpg Byl 6. Přemyslovcem v pořadí. Nejschopnějším panovníkem Přemyslovských Čech 10.st. Scelil zemi tím, že dal vyvraždit mocný rod Slavníkovců. Zřídil biskupství. Byl 2x ženatý a měl 3 syny.

4 II.Český biskup sv. Vojtěch Slavníkovec.Měl velké neshody s českým knížetem. Odchází do polského Hnězdna. Po smrti všech svých příbuzných se vydal do Pruska šířit křesťanství a tam byl zabit. http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/April/Vojtech- 2.JPG http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/April/Vojtech- 2.JPG Jeho tělo vykoupil zlatem od Prusů polský kníže Boleslav Chrabrý a nechal ho pohřbít v chrámu Panny Marie v Hnězdně Jeho tělo vykoupil zlatem od Prusů polský kníže Boleslav Chrabrý a nechal ho pohřbít v chrámu Panny Marie v Hnězdně

5 Slavníkovec Soběslav Na 60. výročí úmrtí sv. Václava odjíždí SOBĚSLAV v čele silné vojenské družiny na pomoc římskému císaři OTOVI III. Na 60. výročí úmrtí sv. Václava odjíždí SOBĚSLAV v čele silné vojenské družiny na pomoc římskému císaři OTOVI III. LIBICE je bez silné vojenské posádky přepadena prý Vršovci na popud Přemyslovce LIBICE je bez silné vojenské posádky přepadena prý Vršovci na popud Přemyslovce Boleslava II. Boleslava II. Všichni členové rodu Slavníkovců jsou vyvražděni Všichni členové rodu Slavníkovců jsou vyvražděni http:// http:// Po smrti Slavníka se vlády na Libici ujímá nejstarší syn SOBĚSLAV (SOBĚBOR ) Po smrti Slavníka se vlády na Libici ujímá nejstarší syn SOBĚSLAV (SOBĚBOR ) http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmy2YMCZ7667i_DF4d0TLxJQuxpJIFziZDBmNox7yc mgDlEH5g

6 28.9.995 nechal Boleslav II.vyvraždit rod Slavníkovců. Na jeho popud vraždili Vršovci V 2. polovině 10. st. byly v české kotlině 2 mocné rody Přemyslovci ( Boleslav II. ) a Slavníkovci ( Soběslav a Vojtěch ) V 2. polovině 10. st. byly v české kotlině 2 mocné rody Přemyslovci ( Boleslav II. ) a Slavníkovci ( Soběslav a Vojtěch ) Podle historiků 20. st. nechal Boleslav II. vyvraždit Slavníkovce a tak sjednotil české knížectví ( přežili – Vojtěch a Soběslav ) Podle historiků 20. st. nechal Boleslav II. vyvraždit Slavníkovce a tak sjednotil české knížectví ( přežili – Vojtěch a Soběslav ) Podle historiků 21. st. se Slavníkovci nemohli svou mocí vyrovnat Přemyslovcům, byly to spřátelené rody Podle historiků 21. st. se Slavníkovci nemohli svou mocí vyrovnat Přemyslovcům, byly to spřátelené rody Historickým faktem je, že koncem 10. st. byly Čechy sjednoceny pod vládou PŘEMYSLOVCŮ Historickým faktem je, že koncem 10. st. byly Čechy sjednoceny pod vládou PŘEMYSLOVCŮ

7 28.Září 995 se zrodil český stát http://www.google.cz/imgres?q=rok+981+p%C5%99emyslovsk%C3%A9 +%C4%8Dechy&um=1&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=582&tbm=isch&tbn id=KSqq_mivjWFnGM:&imgrefurl=http://www.palba.cz/viewtopic.php%3F t%3D2856&docid=GTHQELAZyr2yhM&imgurl=http://www.palba.cz/forumf oto/albums/userpics/11841/cesko_16~0.JPG&w=331&h=365&ei=FcCfUL7 rBIWL4gSNtIGYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=834&vpy=227&dur=1828&hov h=236&hovw=214&tx=92&ty=264&sig=112182175629407402866&page =1&tbnh=127&tbnw=124&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:19,s:0,i:127 http://www.google.cz/imgres?q=rok+981+p%C5%99emyslovsk%C3%A9 +%C4%8Dechy&um=1&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=582&tbm=isch&tbn id=KSqq_mivjWFnGM:&imgrefurl=http://www.palba.cz/viewtopic.php%3F t%3D2856&docid=GTHQELAZyr2yhM&imgurl=http://www.palba.cz/forumf oto/albums/userpics/11841/cesko_16~0.JPG&w=331&h=365&ei=FcCfUL7 rBIWL4gSNtIGYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=834&vpy=227&dur=1828&hov h=236&hovw=214&tx=92&ty=264&sig=112182175629407402866&page =1&tbnh=127&tbnw=124&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:19,s:0,i:127 Přemyslovské knížectví vzrostlo na dvojnásobek. Hranice se začaly přibližně podobat dnešním.Tímto dnem se Přemyslovci na 300let do r.1306 stali jedinými vládci tohoto území. Přemyslovské knížectví vzrostlo na dvojnásobek. Hranice se začaly přibližně podobat dnešním.Tímto dnem se Přemyslovci na 300let do r.1306 stali jedinými vládci tohoto území.

8 Boleslav III. Ryšavý http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJGH_DuqAowtRWvD0OI_cCqPeEGFGlX24Ul1OD5G76zV-xeAyOuw http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGcgPIQmKL4fu_NqKX0B h_I6JlBYsr-r5kIYMttxxIMYq_P84Uyw http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGcgPIQmKL4fu_NqKX0B h_I6JlBYsr-r5kIYMttxxIMYq_P84Uyw 7. Přemyslovec byl špatný člověk- surovec a násilník. Stejně tak špatný byl jako vládce. Chystal se sprovodit ze světa bratra Oldřicha. Kázal vykastrovat druhého bratra Jaromíra. Za jeho panování byly Čechy obsazeny Poláky. On sám skončil oslepený v polském žaláři – od mnohých proklínán, od nikoho neželen.(Uspořádal masopustní hostinu, na kterou pozval rod Vršovců a na jeho rozkaz byl rod vyvražděn, on rozťal hlavu přednímu z Vršovců.) 7. Přemyslovec byl špatný člověk- surovec a násilník. Stejně tak špatný byl jako vládce. Chystal se sprovodit ze světa bratra Oldřicha. Kázal vykastrovat druhého bratra Jaromíra. Za jeho panování byly Čechy obsazeny Poláky. On sám skončil oslepený v polském žaláři – od mnohých proklínán, od nikoho neželen.(Uspořádal masopustní hostinu, na kterou pozval rod Vršovců a na jeho rozkaz byl rod vyvražděn, on rozťal hlavu přednímu z Vršovců.)

9 Oldřich 10. Přemyslovec na knížecím stolci – k Čechám přidal Moravu K dalším Oldřichovým zásluhám patří,že založil sázavský klášter K dalším Oldřichovým zásluhám patří,že založil sázavský klášter Na knížecí trůn byl dosazen Jindřichem II. a český stát dostal jako propůjčené léno. Na knížecí trůn byl dosazen Jindřichem II. a český stát dostal jako propůjčené léno. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQw7zoWpGPySICNhRHLnetyXXX rj7K4Jllnlww7moeL0FHPwvFb http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQw7zoWpGPySICNhRHLnetyXXX rj7K4Jllnlww7moeL0FHPwvFb

10 Oldřich a Božena http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/06/knize-Oldrich-a-Bozena.jpgOldřich Kníže Oldřich zachránil přemyslovský rod před vyhynutím, když zapudil Kníže Oldřich zachránil přemyslovský rod před vyhynutím, když zapudil 1. ženu neschopnou mít děti a s neurozenou Boženou zplodil dědice budoucího českého knížete Břetislava. 1. ženu neschopnou mít děti a s neurozenou Boženou zplodil dědice budoucího českého knížete Břetislava.

11 Jaromír 8. Přemyslovec, nejmírnější ze tří synů Boleslava II. Byl to nešťastník stíhaný celý svůj život. 3krát vládl Čechám. Poprvé ho nechal bratr Boleslav III. vykastrovat a vyhnal ho ze země. Po druhé ho nechal oslepit Oldřich. A když po třetí dosedl na trůn, už nemohl vládnout a povolal na trůn syna Oldřich BŘETISLAVA Byl to nešťastník stíhaný celý svůj život. 3krát vládl Čechám. Poprvé ho nechal bratr Boleslav III. vykastrovat a vyhnal ho ze země. Po druhé ho nechal oslepit Oldřich. A když po třetí dosedl na trůn, už nemohl vládnout a povolal na trůn syna Oldřich BŘETISLAVA data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCE AAkGBhMSEBUUExQVFBUVGBcVFBgXGBgdGRsVFx0YGhkcFxo YHyofGxsjGRYXIDEgJCcpLCwsFx8xNTAqNSYrLSkBCQoKDQsNG Q4OGTUkHyQ2NDI0NS8sNDU0LDU0NDQ0LzQsLCwwNCw0LCw0 LCwsLDQ0LCwpNCwsLCwsNCk0LCkpLP

12 Jediné důležité rozhodnutí Jaromíra Slepý a nemocný Jaromír neschopný vládnout předává knížecí stolec Břetislavovi. Slepý a nemocný Jaromír neschopný vládnout předává knížecí stolec Břetislavovi. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUfAEzE29RGUoMj3shYG4N1bhDK7aHZgBwh_0PBZyqJwCLIWx-

13


Stáhnout ppt "Boleslav II. Pobožný a jeho synové 11.11. 2012 11.11. 2012 každý obrázek je označen internetovou adresou a slouží při výuce žáků 4. tříd Základní školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google