Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_ INOVACE_22_14_KRAJ VYSOČINA Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/VLASTIVĚDA/KRAJ VYSOČINA Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: NE Anotace: Žáci se prostřednictvím prezentace seznamují s územním členěním České republiky. Prezentace zároveň slouží jako podklad pro zápis nové látky do sešitu. Materiál je vytvořen v prezentačním programu Power Point. Je doplněn animačními přechody. Materiál je určen k práci na počítači a interaktivní tabuli. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření: 6. 5. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 6. 5. 2013Podpis:

2 KRAJ VYSOČINA a JIHOMORAVSKÝ KRAJ

3 KRAJ VYSOČINA  JIHLAVA = krajské město  Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Třebíč= velká města kraje  POLOHA – Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy, Jihlavské vrchy  VODSTVO – Českomoravskou vrchovinou prochází hlavní evropské rozvodí- vody odtékají do Severního moře (Z) a Černého moře (V), do Čech stékají řeky – Sázava, Želivka, Nežárka, na Moravu - Svratka, Oslava, Jihlava, Jevišovka, Moravská Dyje, rybníky – největší Velké Dářko, vodní nádrže – Vírská přehrada, Dalešická přehrada  ZEMĚDĚLSTVÍ- méně úrodná půda (chladné oblasti) – brambory,len, oves, žito  PRŮMYSL – těžba kamene – žula, potravinářský průmysl – zpracování brambor, jaderná elektrárna Dukovany, strojírenský průmysl – Žďár nad Sázavou (závod Žďas), Jihlava

4 KRAJ VYSOČINA  PAMĚTIHODNOSTI- zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíč, Telč, hrad Pernštejn  PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI – CHKO Žďárské vrchy, Javořice, Devět skal, nádrž Dalešice

5 JIHLAVA  Město bylo založené v místě bohatých nalezišť stříbra r. 1420  Ve městě se zachoval několik set metrů dlouhý pás gotických staveb

6 FOTOGALERIE TŘEBÍČ – židovská čtvrť (památka UNESCO) TELČ – náměstí (renesanční a barokní domy) a zámek (památka UNESCO) Pernštejn – gotický hrad – důkladné opevnění, ojedinělé ve střední Evropě

7 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – barokní zámek s kostelem sv. Markéty, zahrada se sochami antických bohů a bohyň ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (kostel má půdorys pěticípé hvězdy, památka UNESCO)

8 JIHOMORAVSKÝ KRAJ  BRNO = krajské město  Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo = velká města kraje  POLOHA – jih Moravy  POVRCH – nížinatá krajina – Dyjsko-svratecký úval, Dolnomoravský úval, vrchoviny na severu – Drahanská vrchovina, Moravský kras, na západě Českomoravská vrchovina  VODSTVO – povodí řeky Moravy, nejdůležitější přítok řeka Dyje, vodní nádrže - Nové Mlýny (Dyje – Mikulov), Vranov (Dyje, Znojmo)  ZEMĚDĚLSTVÍ – nejteplejší oblast ČR – pěstování pšenice, cukrovky, sladovnického ječmene, chmele, zeleniny (okurky, rajčata, papriky), ovoce (meruňky, broskve), vinice, chov vepřů, krav, drůbeže  PRŮMYSL – cukrovarnictví, konzervárenský průmysl (Břeclav, Znojmo), veletrhy – Brno + průmysl strojírenský, textilní a oděvní, dálniční a železniční křižovatka, letiště, Hodonín – ložiska ropy, zemního plynu, lignitu, na území kraje také zásoby vápence, kaolinu, černého uhlí

9 JIHOMORAVSKÝ KRAJ  PAMĚTIHODNOSTI – Brno – hrad Špilberk, Znojmo, zámek Lednice, Valtice, Slavkov u Brna, vila Tugendhat v Brně  PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI – Macocha, Punkevní jeskyně, Pálava

10 FOTOGALERIE BRNO – hrad Špilberk PAVLOVSKÉ VRCHY – lidový název PÁLAVA – vápencové útvary, které vystupují z roviny jižní Moravy DOLNÍ VĚSTONICE – obec, kterou proslavily nálezy z doby lovců mamutů

11 LEDNICE – zámek, společně se zámkem Valtice tvoří tzv. Lednicko-Valtický areál (památka UNESCO) ZNOJMO – patří mezi nejstarší moravská města, románské a gotické památky VINICE + VINNÉ SKLEPY – oblast Mikulovska, Znojemska, víno zraje v sudech a stáčí se do lahví

12 PROPAST MACOCHA – součást krasové oblasti Moravský kras – vznikla propadem jeskynního stropu PUNKEVNÍ JESKYNĚ – součást krasové oblasti Moravský kras MORAVSKÝ KRAS – největší a nejvýznamnější vápencové území u nás

13 CITACE: Snímek č. 1 – znak Jihlavy - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Jihlava_%28CZE%29_-_coat_of_arms.gif/90px-Jihlava_%28CZE%29_-_coat_of_arms.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Jihlava_%28CZE%29_-_coat_of_arms.gif/90px-Jihlava_%28CZE%29_-_coat_of_arms.gif Snímek č. 2, 3 – Jihlava - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Jihlava_CZ_main_square_PICT2911.jpg/254px-Jihlava_CZ_main_square_PICT2911.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Jihlava_hradby_k_brane_DSCN5055.JPG/170px-Jihlava_hradby_k_brane_DSCN5055.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Jihlava_CZ_main_square_PICT2911.jpg/254px-Jihlava_CZ_main_square_PICT2911.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Jihlava_hradby_k_brane_DSCN5055.JPG/170px-Jihlava_hradby_k_brane_DSCN5055.JPG Snímek č. 4 – Třebíč - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D_Basilika_Jihlava_Ghetto.jpg/200px- T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D_Basilika_Jihlava_Ghetto.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D_Basilika_Jihlava_Ghetto.jpg/200px- T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D_Basilika_Jihlava_Ghetto.jpg Snímek č. 5 – Telč - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Telc109.jpg/220px-Telc109.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Telc109.jpg/220px-Telc109.jpg Snímek č. 6 – Pernštejn - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Hrad_Pernstejn_1.JPG/220px-Hrad_Pernstejn_1.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Hrad_Pernstejn_1.JPG/220px-Hrad_Pernstejn_1.JPG Snímek č. 7,8 – Jaroměřice nad Rokytnou - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Jaromerice_nad_rokytnou_castle_park.jpg/220px-Jaromerice_nad_rokytnou_castle_park.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Jaromerice_sv_marketa.jpg/256px-Jaromerice_sv_marketa.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Jaromerice_nad_rokytnou_castle_park.jpg/220px-Jaromerice_nad_rokytnou_castle_park.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Jaromerice_sv_marketa.jpg/256px-Jaromerice_sv_marketa.jpg Snímek č. 9, – Žďár nad Sázavou - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Zelen%C3%A1_hora_-_poutn%C3%AD_kostel.jpg/200px-Zelen%C3%A1_hora_-_poutn%C3%AD_kostel.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Zelen%C3%A1_hora_-_poutn%C3%AD_kostel.jpg/200px-Zelen%C3%A1_hora_-_poutn%C3%AD_kostel.jpg Snímek č. 10 – Brno - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Brno_Montage_II.jpg/254px-Brno_Montage_II.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Brno_Montage_II.jpg/254px-Brno_Montage_II.jpg Snímek č. 11 – Pavlovské vrchy - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Pavlovske_vrchy_od_zapadu.jpg/250px-Pavlovske_vrchy_od_zapadu.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Pavlovske_vrchy_od_zapadu.jpg/250px-Pavlovske_vrchy_od_zapadu.jpg Snímek č.12, 13 – Dolní Věstonice – Věstonická Venuše - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/DolniVestonice.jpg/220px-DolniVestonice.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Vestonicka_venuse_edit.jpg/220px-Vestonicka_venuse_edit.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/DolniVestonice.jpg/220px-DolniVestonice.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Vestonicka_venuse_edit.jpg/220px-Vestonicka_venuse_edit.jpg Snímek č. 14 – Lednice- In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Z%C3%A1mek_Lednice.jpg/120px-Z%C3%A1mek_Lednice.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Z%C3%A1mek_Lednice.jpg/120px-Z%C3%A1mek_Lednice.jpg Snímek č. 15 – Znojmo - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Znojmo-Nicholas_Square.jpg/220px-Znojmo-Nicholas_Square.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Znojmo-Nicholas_Square.jpg/220px-Znojmo-Nicholas_Square.jpg Snímek č. 16, 17, 18, 19 – vinná réva – sklepy, vinice - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Praha%2C_Tr%C3%B3ja%2C_Botanick%C3%A1_zahrada%2C_vinice_svat%C3%A9_Kl%C3%A1ry.jpg/220 px-Praha%2C_Tr%C3%B3ja%2C_Botanick%C3%A1_zahrada%2C_vinice_svat%C3%A9_Kl%C3%A1ry.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Vitis_vinifera_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-145.jpg/258px-Vitis_vinifera_- _K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-145.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Close_up_grapes.jpg/220px- Close_up_grapes.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Oxford_-_Jesus_College_-_0531.jpg/220px-Oxford_-_Jesus_College_-_0531.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Sherry_cellar%2C_Solera_system%2C_2003.jpg/200px-Sherry_cellar%2C_Solera_system%2C_2003.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Praha%2C_Tr%C3%B3ja%2C_Botanick%C3%A1_zahrada%2C_vinice_svat%C3%A9_Kl%C3%A1ry.jpg/220 px-Praha%2C_Tr%C3%B3ja%2C_Botanick%C3%A1_zahrada%2C_vinice_svat%C3%A9_Kl%C3%A1ry.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Vitis_vinifera_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-145.jpg/258px-Vitis_vinifera_- _K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-145.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Close_up_grapes.jpg/220px- Close_up_grapes.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Oxford_-_Jesus_College_-_0531.jpg/220px-Oxford_-_Jesus_College_-_0531.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Sherry_cellar%2C_Solera_system%2C_2003.jpg/200px-Sherry_cellar%2C_Solera_system%2C_2003.jpg Snímek č. 20, 21 – propast Macocha - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/MacochaDno.jpg/220px-MacochaDno.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Macocha_F_Richter_1830.gif/220px-Macocha_F_Richter_1830.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/MacochaDno.jpg/220px-MacochaDno.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Macocha_F_Richter_1830.gif/220px-Macocha_F_Richter_1830.gif Snímek č. 22– Moravský kras - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.10. 2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Jeskyn%C4%9B_Balcarka32.jpg/800px-Jeskyn%C4%9B_Balcarka32.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Jeskyn%C4%9B_Balcarka32.jpg/800px-Jeskyn%C4%9B_Balcarka32.jpg  CHALUPA, Petr; ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5 Česká republika jako součást Evropy. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2004, ISBN 80-7289-059-X.  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google