Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměstnání. práce cílevědomá lidská činnost cílevědomá lidská činnost získat statky a služby k uspokojení potřeb získat statky a služby k uspokojení potřeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměstnání. práce cílevědomá lidská činnost cílevědomá lidská činnost získat statky a služby k uspokojení potřeb získat statky a služby k uspokojení potřeb."— Transkript prezentace:

1 zaměstnání

2 práce cílevědomá lidská činnost cílevědomá lidská činnost získat statky a služby k uspokojení potřeb získat statky a služby k uspokojení potřeb

3 kvalifikace odborné znalosti odborné znalosti praktické dovednosti praktické dovednosti morální vlastnosti morální vlastnosti získá se vzděláním vzděláním výchovou výchovou praxí praxí

4 trh práce poptávka a nabídka poptávka a nabídkaovlivňuje: poptávka po produktu, vysokávíc zaměstnanců poptávka po produktu, vysokávíc zaměstnanců kvalifikace, vysoká víc zaměstnanců kvalifikace, vysoká víc zaměstnanců region region

5 nabídky práce inzerce inzerce internet internet tipy od lidí tipy od lidí úřad práce úřad práce pracovní agentury pracovní agentury mpsv.cz eures mpsv.cz eures mpsv.czeures mpsv.czeures

6 europass europass europass europass CV strukturovaný životopis CV strukturovaný životopis jazykový pas jazykový pas mobilita mobilita dodatek k osvědčení dodatek k osvědčení dodatek k diplomu dodatek k diplomu

7 motivační dopis – zájem proč zrovna tato firma proč zrovna tato firma proč se hodím na toto místo proč se hodím na toto místo jaký užitek přináším jaký užitek přináším

8 pracovní poměr – pracovní smlouva podstatné: druh práce druh práce místo výkonu práce místo výkonu práce den nástupu do práce den nástupu do práceostatní: mzda – mzdový výměr mzda – mzdový výměr pracovní doba, dovolená pracovní doba, dovolená

9 dohoda o provedení práce DPP dohoda o provedení práce DPP max. 300 hod. ročně max. 300 hod. ročně bez odvodů pojistného bez odvodů pojistného dohoda o pracovní činnosti DPČ dohoda o pracovní činnosti DPČ menší rozsah, opakovaně či souvisle menší rozsah, opakovaně či souvisle odpracovaná doba nesmí přesáhnout v průměru ½ týdenní pracovní doby odpracovaná doba nesmí přesáhnout v průměru ½ týdenní pracovní doby odvody sociální i zdravotní odvody sociální i zdravotní

10 pracovní doba 40 hod. týdně pracovní doba 40 hod. týdně po 6 hod. přestávka min. 30 min. (mladiství po 4,5 hod.) po 6 hod. přestávka min. 30 min. (mladiství po 4,5 hod.) přesčas – příplatek nebo náhradní volno přesčas – příplatek nebo náhradní volno 22.00 – 6.00 noční práce – příplatek 22.00 – 6.00 noční práce – příplatek dovolená (po min. 60 dnech) – 4 týdny, doba čerpání zaměstnavatel (zaměstnanec dopředu 14 dní), 2 týdny souvisle dovolená (po min. 60 dnech) – 4 týdny, doba čerpání zaměstnavatel (zaměstnanec dopředu 14 dní), 2 týdny souvisle BOZP, pracovní řád BOZP, pracovní řád

11 kolektivní smlouva, vnitřní předpis odbory – dobrovolné sdružení zaměstnanců, kteří chtějí; zastupují všechny zaměstnance odbory – dobrovolné sdružení zaměstnanců, kteří chtějí; zastupují všechny zaměstnance krajní řešení krajní řešení stávka – zastavení práce zaměstnanci stávka – zastavení práce zaměstnanci výluka – zastavení práce zaměstnavatelem výluka – zastavení práce zaměstnavatelem vnitřní předpis – nejsou-li odbory, zaměstnavatel upraví sám podmínky vnitřní předpis – nejsou-li odbory, zaměstnavatel upraví sám podmínky

12 kolektivní smlouva – většinou 1 rok zvyšování kvalifikace zvyšování kvalifikace prodloužení dovolené o 1 týden prodloužení dovolené o 1 týden pracovní podmínky a prostředí pracovní podmínky a prostředí benefity – stravování, příspěvky na kulturu a rekreaci, penzijní připojištění, služební mobil, služební auto benefity – stravování, příspěvky na kulturu a rekreaci, penzijní připojištění, služební mobil, služební auto

13 odpovědnost za škodu škoda = snížení hodnoty majetku snížení hodnoty majetku ušlý zisk ušlý ziskodpovědnost obecná – porušení povinností obecná – porušení povinností zvláštní – zpřísněná či zmírněná zvláštní – zpřísněná či zmírněná

14 odpovědnost za škodu zaměstnanec obecná – vinu zaměstnavatel musí prokázat, předepsána k náhradě (do 4,5x mzdy) zvláštní snížená nesplnění povinností k odvrácení škody – neupozorní vedoucího na hrozící škodu nesplnění povinností k odvrácení škody – neupozorní vedoucího na hrozící škodu zmetek – hradí jen náklady na materiál, mzdu zmetek – hradí jen náklady na materiál, mzdu zvláštní zvýšená – zaměstnavatel neprokazuje vinu schodek na svěřených hodnotách – např. peníze v pokladně schodek na svěřených hodnotách – např. peníze v pokladně svěření předmětů – např. mobil svěření předmětů – např. mobil

15 odpovědnost za škodu zaměstnavatel obecná – škoda vznikla při plnění pracovního úkolu zvláštní při odvrácení škody při odvrácení škody pracovní úraz, nemoc povolání (ztráta výdělku, bolestné, léčebné výlohy, věcné škody) pracovní úraz, nemoc povolání (ztráta výdělku, bolestné, léčebné výlohy, věcné škody) škoda na odložených věcech (na místě k tomu určeném) škoda na odložených věcech (na místě k tomu určeném)

16 ukončení pracovního poměru dohoda – zaměstnavatel i zaměstnanec, den dle dohody, s udáním i bez udání důvodu dohoda – zaměstnavatel i zaměstnanec, den dle dohody, s udáním i bez udání důvodu výpověď – jedna strana bez ohledu na souhlas druhé strany, prokazatelně doručena druhému účastníku, po uplynutí 2měsíční výpovědní doby (počítá se od 1. dne měsíce po datu podání) výpověď – jedna strana bez ohledu na souhlas druhé strany, prokazatelně doručena druhému účastníku, po uplynutí 2měsíční výpovědní doby (počítá se od 1. dne měsíce po datu podání) zaměstnavatel důvody uvedené v zákoně (neuspokojivé pracovní výsledky – pís. upozornění, doba k nápravě; porušování pracovní kázně; nadbytečnost – odstupné min. 3 x mzda) zaměstnavatel důvody uvedené v zákoně (neuspokojivé pracovní výsledky – pís. upozornění, doba k nápravě; porušování pracovní kázně; nadbytečnost – odstupné min. 3 x mzda) zaměstnanec i bez udání důvodu zaměstnanec i bez udání důvodu

17 další možnosti ukončení pracovního poměru zrušení ve zkušební době – v pracovní smlouvě max. 3 měs. zrušení ve zkušební době – v pracovní smlouvě max. 3 měs. uplynutí doby – pracovní poměr na dobu určitou, max. 3x po sobě, uplynutí doby – pracovní poměr na dobu určitou, max. 3x po sobě, okamžité zrušení pracovního poměru okamžité zrušení pracovního poměru odsouzení za úmyslný trestný čin odsouzení za úmyslný trestný čin porušení pracovní kázně zvláště hrubým způsobem porušení pracovní kázně zvláště hrubým způsobem porušení režimu nemocenské porušení režimu nemocenské zaměstnanec při nevyplacení mzdy (s nárokem na odstupné) zaměstnanec při nevyplacení mzdy (s nárokem na odstupné)

18 po ukončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) potvrzení o zdanitelných příjmech a zálohách na daň potvrzení o zdanitelných příjmech a zálohách na daň pracovní posudek (na žádost zaměstnance) pracovní posudek (na žádost zaměstnance)

19 úřad práce zprostředkování práce – místo odpovídající zdravotní způsobilosti, kvalifikaci, schopnostem zprostředkování práce – místo odpovídající zdravotní způsobilosti, kvalifikaci, schopnostem poradenství a rekvalifikace poradenství a rekvalifikace aktivní politika zaměstnanosti – vytváření nových pracovních míst aktivní politika zaměstnanosti – vytváření nových pracovních míst podpora v nezaměstnanosti – podpůrčí doba podpora v nezaměstnanosti – podpůrčí doba  podpora  sociální dávka životního minima  sociální dávka existenčního minima


Stáhnout ppt "Zaměstnání. práce cílevědomá lidská činnost cílevědomá lidská činnost získat statky a služby k uspokojení potřeb získat statky a služby k uspokojení potřeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google