Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza trhu a studie proveditelnosti sociálního podniku na Kadaňsku – potencionální zaměstnanci podniku 6. 11. 2012 Seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza trhu a studie proveditelnosti sociálního podniku na Kadaňsku – potencionální zaměstnanci podniku 6. 11. 2012 Seminář."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Analýza trhu a studie proveditelnosti sociálního podniku na Kadaňsku – potencionální zaměstnanci podniku 6. 11. 2012 Seminář „Sociální podnikání v sociálně vyloučených lokalitách“ Hana Synková

2 www.socialni-zaclenovani.cz Cíle Cíle prezentace: představení záměru analýzy Poukázat na charakteristiku cílové skupiny a „ideální parametry práce“ z jejího pohledu Cíle analýzy: Zmapovat prostředí pro založení sociálního podniku v Kadani – analyzovat situaci a aktuální podmínky pro vznik nového podnikatelského subjektu.

3 www.socialni-zaclenovani.cz Obsah studie (tematické okruhy) Analýza prostředí – kontext regionu, právní rámec (legislativní příležitosti a překážky) Analýza cílových skupin a)Potenciální zaměstnanci b)Potencionální zaměstnavatelé Identifikace produktu sociálního podniku – analýza trhu a návrh služeb nebo výrobků, které by mohly být předmětem podnikání sociálního podniku, podmínky udržitelnosti, partneři, konkurence

4 www.socialni-zaclenovani.cz Obsah studie (tematické okruhy) Návrh postupu realizace sociálního podniku - právní forma, způsob založení, využití stávajících zdrojů vč. finančních, principy provozu, poměr podporovaná služba (nákladová aktivita)/podnikatelská činnost (výnosová aktivita), analýza samofinancovatelnosti, daňová povinnost – způsob plateb Promyšlení principů fungování podniku jako „tréninkového pracoviště“, odkud lidé mohou odejít na volný trh práce. Zobecnění poznatků - srovnání podmínek v jiných částech ČR, shrnutí podmínek, které vzniku a rozvoji sociálních podniků brání a přispívají, stručné porovnání efektivnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (např. veřejně prospěšné práce) s efektivností sociálního podnikání ve smyslu uplatnění absolventů na otevřeném trhu práce.

5 www.socialni-zaclenovani.cz Požadavky na zpracování studie studie musí být zpracována tak, aby mohla být výchozím dokumentem pro tvorbu Podnikatelského záměru sociálního podniku v Kadani výstupy a doporučení studie je třeba formulovat ve smyslu výzvy č.30, OPLZZ 3.1 – popř. i z jiných možných zdrojů byla učiněna nabídka na zpracování studie ze strany Asociace sociálního podnikání

6 www.socialni-zaclenovani.cz Použité výzkumné nástroje Anketa pro cílovou skupinu (oslovování i prostřednictvím terénní sociální pracovnice) Dva typy polostrukturovaných rozhovorů: 1) Verze pro podnikatele, kteří by mohli sociálně podnikat, vhodné i pro zaměstnavatele z řad poskytovatelů sociálních služeb 2) Verze pro zástupce ÚP a města, konzultační firmu Regionconsult a sdružení zaměstnavatelů (Hospodářská komora, členské organizace Unie zaměstnavatelských svazů působící ve městě nebo v okolí) Focus group se zástupci města, soc. služeb a (dalších) potencionálních zaměstnavatelů

7 www.socialni-zaclenovani.cz Potencionální zaměstnanci 46 respondentů ze 2 lokalit (ulice Chomutovská a Prunéřov), 72% žen, 28% mužů Věk: 15-25: 13%, 26-39: 50%, 40-59: 30%, 60 a více: 7% ¾ bez práce pracující zejm. v technických službách, délka pracovního poměru je od jednoho měsíce do sedmi let 7% zdravotně postižených 28% absolvovalo rekvalifikaci (nejčastěji práce s PC) Vzdělání: 40% ZŠ, 40% vyučení, 16% SŠ, 2% nedokončené, 2% vyšší odborné

8 www.socialni-zaclenovani.cz Charakteristika nezaměstnanosti Nezaměstnanost spíše v posledních letech Spíše než nezaměstnanost trvající desetiletí, je možný model „opakované krátkodobé zaměstnanosti” na stále více nejistém trhu práce

9 www.socialni-zaclenovani.cz Zkušenosti

10 www.socialni-zaclenovani.cz Preference platu a profese Plat v čisté částce 72% preference manuálních povolání 15% služby 13% jiné preference

11 www.socialni-zaclenovani.cz Příjem celé rodiny včetně 11 pracujících respondentů

12 www.socialni-zaclenovani.cz Zájem o flexibilizaci výplaty

13 www.socialni-zaclenovani.cz Ekonomické, geografické a sociální bariéry: možnosti dojíždění Možnost dojíždět: Ano 65%, ne 35%

14 www.socialni-zaclenovani.cz

15 Zadlužení 74% Byli byste ochotni pracovat, i pokud Vám bude část platu strhávána např. ve prospěch věřitele (např. tomu, komu dlužíte) nebo exekutora? – ano 63% Možnost pracovat na směny: ano 61%, ne 39% Noční 41%, vícehodinové 40% (většina uvedla obě možnosti), osmihodinové 19% Možnost nastoupit do práce okamžitě: 91% (ostatní péče o rodinného příslušníka, nemožnost dojíždět apod.)

16 www.socialni-zaclenovani.cz Ochota pouštět se do něčeho nového? Učit se něčemu novému: ano 61%, ne 39% Chodit dále do školy a učit se novou profesi: ano 28%, ne 72% Specializovaný kurs: ano 38%, ne 62% Ochota nastoupit u zaměstnavatele jako učeň s menším platem: ano 46%, ne 54% Ochota pracovat v cizím prostředí a sami 96% ano, 4% ne

17 www.socialni-zaclenovani.cz Závěry Práci ztratili v posledních letech (možná opakovaně) Většina představu 10-15 tis. Kč čistého v manuální profesi „ochotná populace“: Ochota pracovat izolovaně, v různých formách směnného provozu Převažuje ochota se učit novým věcem, ale jednoznačně „za chodu“ Velké zadlužení, avšak ochota pracovat i přes ně Zájem o alternativní formy výplaty Více než 1/3 má problémy s dojížděním, určitá limitace financemi u těch, kteří dojíždět mohou


Stáhnout ppt "Analýza trhu a studie proveditelnosti sociálního podniku na Kadaňsku – potencionální zaměstnanci podniku 6. 11. 2012 Seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google