Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí VY_32_INOVACE_10.01.14 Autor Ing. Helena Vacková Tematická oblast Člověk a prostředí pro 4. ročník přírodovědného lycea Ročník 4. lyceum Datum tvorby únor 2013 Anotace Materiál představuje ekonomické nástroje ochrany životního prostředí Metodický pokyn Prezentace + procvičení formou opakovacích otázek

2 Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí Ekonomické nástroje OŽP jsou → finanční zvýhodnění činností šetrných k ŽP x zpoplatnění činností, které ŽP poškozují 1. Zpoplatnění nesmí být pro firmy likvidační→ má donutit firmu zavést nové šetrnější technologie (poté se poplatek sníží) V ČR jsou zpoplatněny tyto činnosti: Platba za odebrané množství podzemní vody (platí pouze firmy, ne domácnosti) Poplatek za uložení odpadů na skládku Poplatek za komunální odpad Poplatek za odnětí půdy (lesní i zemědělské)

3 2. Pokuty – se vyměřují v případě poškození životního prostředí nad míru stanovenou právními předpisy (překročení limitů) 3. Daně – nový nástroj, postupné zdaňování energií a produktů, při jejichž výrobě je ve velké míře využíváno neobnovitelných zdrojů (V ČR jsou zdaněny – minerální oleje, výrobky z ropy - benzín, petrolej, ekologická daň je vyměřena na pevná paliva, zemní plyn a elektřinu)

4 4. Prominutí poplatků či daní – neplatí se daň z elektřiny získané z obnovitelných zdrojů, neplatí se za odběr podzemní vody z jednoho zdroje, který je nižší než 6 000 m³/rok 5. Finanční výhody – získávají producenti certifikovaných výrobků (šetrných k životnímu prostředí) nebo biopotravin forma finanční podpory – půjčky, částečná úhrada úroků, záruky za úvěr, převzetí závazků, dotace

5 Dotační politika Nejčastější typ finanční podpory Dotace nesmí zvýhodňovat některé subjekty při podnikání U dotací ve výši 100% se stanoví finanční limit Poskytovatel dotace: o 1. nadace o 2. obce o 3. kraje o 4. stát (ze státního rozpočtu- dotace se musí vyčerpat během kalendářního roku) o 5. státní fondy (mají své zdroje i mimo státní rozpočet – dotace se nemusí vyčerpat během kalendářního roku) o 6. EU

6 Státní fond životního prostředí ČR SFŽP ČR je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: a) závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí b) závazků vyplývajících ze členství v Evropské unie c) Státní politiky životního prostředí. SFŽP ČR administruje dva velké dotační programy – Operační program Životní prostředí a program Zelená úsporám.

7 Opakovací otázky 1. Jaké znáte ekonomické nástroje ochrany životního prostředí? 2. Odkud lze čerpat podporu na opatření k ochraně životního prostředí? 3. Na které činnosti byly v České republice uvaleny ekologické daně?

8 Zdroje EZECHEL, M., ZICHOVÁ, J., PYTLOUN, L. Ekologie a ochrana životního prostředí. Mělník: VOŠZ A SZaŠ, 2012. 211 s. https://www.sfzp.cz/sekce/92/statni-fond-zivotniho- prostredi-cr/


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google