Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fórum CBA Diskusní fórum k tématu Cost-benefit analýza, přínosům a nákladům předložených žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fórum CBA Diskusní fórum k tématu Cost-benefit analýza, přínosům a nákladům předložených žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko."— Transkript prezentace:

1 Fórum CBA Diskusní fórum k tématu Cost-benefit analýza, přínosům a nákladům předložených žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko

2 Hosté a náměty k diskusi Renata Václavková, Obecná poznámka o metodice a její vhodnosti pro strukturální fondy Daniel Konczyna, Náročnost přípravy z pohledu žadatele Daniel Foltýnek, Smysl a poslání metody (kdo neměří, ten neřídí) Daniel Lanák, CBA z pohledu hodnotitele Radek Eliáš, Kvantifikace socioekonomických nákladů a přínosů

3 Představení mluvčích Ing. Renáta Václavková Pracuje jako akademický pracovník na ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – TU Ostrava, oblasti působení: regionální rozvojové projekty, projektový management a dotační management. Má zkušenost s vedením projektů z oblasti vědy, výzkumu a inovací a mezinárodních projektů z Agentury pro regionální rozvoj, a.s.. Pracovala také jako projektová manažerka na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.

4 Obecná poznámka o metodice a její vhodnosti pro strukturální fondy CBA – hodnotí nejen z finančního hlediska –kvantifikuje socioekonomické přínosy a náklady = vhodné pro veřejné projekty Cílem je optimalizovat projekty a vybrat nejefektivnější variantu projektu pro celospolečenský přínos Vhodná metoda pro snížení utopených nákladů – náklady, které vznikají bez ohledu na to, zda investice bude realizována či nikoli Socioek. náklady i přínosy mohou být pro různé subjekty (stát, obce, obyvatele apod.) Úskalí je v subjektivním pohledu na kvantifikaci přínosu a pohledu do budoucna

5 Představení mluvčích Ing. Daniel Konczyna V současnosti zastává pozici analytika v Agentuře pro regionální rozvoj v Ostravě. Praxi s finančním hodnocením investic a peněžních toků získal při zaměstnání v plynárenské skupině RWE. Je absolventem oboru Eurospráva, tématem regionální ekonomiky a ekonomickými teoriemi se zabývá dlouhodobě i jako interní doktorand Katedry regionální a environmentální ekonomiky na Ekonomické fakultě VŠB- TU v Ostravě.

6 Náročnost přípravy z pohledu žadatele Nacenění přínosů je pracné a náročné V analýze projektu je třeba své teze podložit konkrétními argumenty Přínosy jsou kalkulovány na poslední chvíli bez dostatečných podkladů

7 Představení mluvčích Ing. Daniel Foltýnek V roce 2000 nastoupil na pozici projektového manažera v Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava (ARR). V rámci agentury se více než 5 let podílel na rozvojových projektech a strategiích a byl regionálním zástupcem vládní agentury CzechInvest. V rámci Úřadu Regionální rady se podílel na designu systému hodnocení ekonomické návratnosti projektů ROP a přednáší kurz Studie proveditelnosti. Je vedoucím odboru marketingu a posílení absorpce.

8 Smysl a poslání metody (kdo neměří, ten neřídí) Rozdíl je mezi výstupem (můžeme si ho koupit) a výsledkem (nemůžeme si koupit, měníme postoje chování lidí – tyto počítáme v CBA) Výsledky slouží k rozpoznání skutečného přínosu projektu (úspěch nebo neúspěch) CBA dokáže měřit výsledky a porovnávat projekty mezi sebou Reg. rada má ve své strategii nastavenou hranici 8 % ERR, které budou generovat v průměru projekty schválené v ROP – hranice pro přijatelnost pro projekty nad 10 mil. Kč je 5,5 %.

9 Představení mluvčích Ing. Daniel Lanák Působí jako finanční analytik na odboru implementace programu. Účastnil se přípravy Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zejména v oblastech administrativních postupů a finančního a ekonomického hodnocení projektů (CBA). Do té doby pracoval v Agentuře pro regionální rozvoj, kde spolupracoval na přípravě a řízení projektů v rámci předstupních nástrojů EU a programů v období 2004- 2006.

10 CBA z pohledu hodnotitele Hodnotící tabulky jsou nastaveny tak, aby byly naplněny indikátory ROP Hodnotící tabulky odrážejí min. požadavky na výsledky projektů Aby bylo možné posoudit projekty je třeba mít výpočty podložené kvalitními daty Pro ROP je připravena aplikace pro CBA Hodnocení probíhá na základě předložených dokumentů a ověřování uvedených dat (hodnotitel nedomýšlí za zpracovatele )

11 Představení mluvčích Ing. Radek Eliáš V současnosti pracuje jako finanční manažer HRAT, s.r.o. V oblasti regionálního rozvoje a přípravy projektů působí od roku 2004, kdy se podílel na zpracování několika desítek studií proveditelnosti a analýz nákladů a přínosů investičních projektů. Zkušenosti s CBA získal také při nastavení metodických postupů, oceňování socioekonomických přínosů a nákladů projektů a externím posuzování kvality CBA předkládaných projektů v rámci ROP.

12 Kvantifikace socioekonomických nákladů a přínosů Východiskem metody CBA je posouzení nulové varianty (co se stane když se nebude projekt realizovat) versus investiční varianta Konzistentnost kvantifikace přínosů s ostatními aspekty projektu (technické řešení, marketing apod.) Odpovídající přisouzení efektu projektu Správná časová kvantifikace přínosu Podložení kvantifikace průkaznými a seriozními daty

13

14

15

16

17

18 5 tipů k tématu CBA CBA snižuje utopené náklady CBA měří výsledky a porovnává mezi sebou varianty Hodnotící tabulky odrážejí min. požadavky na výsledky projektů Analýza CBA musí být podložena kvalitními daty Finanční výše za zpracování CBA neodpovídá kvalitě zpracované CBA


Stáhnout ppt "Fórum CBA Diskusní fórum k tématu Cost-benefit analýza, přínosům a nákladům předložených žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google