Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní bezpečnost významných objektů Michail Šenovský VŠB – TU Ostrava, FBI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní bezpečnost významných objektů Michail Šenovský VŠB – TU Ostrava, FBI"— Transkript prezentace:

1 Komplexní bezpečnost významných objektů Michail Šenovský VŠB – TU Ostrava, FBI e-mail:michail.senovsky@vsb.cz

2 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 2 Čím se budeme zabývat? komplexní bezpečnosti.Příspěvek je zaměřen do oblasti komplexní bezpečnosti. Pojednává o nebezpečích a rizicích, která hrozí objektům i lidem a možnosti jejich eliminace. Jsou zde zdůrazněna určitá pravidla pro ochranu stávajících budov, ale také náměty z bezpečnostní oblasti, kterými bychom se měli zabývat při projektování nových staveb, nebo při jejich rekonstrukci.

3 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 3 OBJEKTY ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU Je to souhrnné označení pro všechny budovy, jejichž zničení nebo omezení jejich funkčnosti by mohlo mít vážné důsledky pro společnost.

4 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 4 OBJEKTY ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU Za budovy zvláštního významu lze považovat všechny budovy, jejichž případný požár by mohl: ohrozit zásobování obyvatelstva základními životními potřebami, ohrozit plnění základních funkcí orgánů státní správy, způsobit nenahraditelné ztráty na kulturních památkách, ohrozit budovy určené k zabezpečení záchranných prací, ohrozit objekty, jejichž funkce je v daném regionu jinak nenahraditelná.

5 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 5 JAKÉ HROZÍ RIZIKO? Požáru Výbuchu Vstup nepovolaných osob ……. Teroristický útok Nástražným výbušným systémem Toxickými látkami Biologickými látkami ……..

6 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 6 BEZPEČNOST BUDOVY? UŽIVATELSKÝ KOMFORT - Vytápění - Klimatizace - Vlhkost - Osvětlení - Výtahy ….. ZABEZPE- ČOVACÍ SYSTÉMY Ostraha objektu - Fyzická ostraha - EZS - Kamerové systémy - Plášťová ostraha PBZ Zabezpečovací Systémy PO - EPS - SHZ - ZOTK ….. Komplexní bezpečnost

7 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 7 OHROŽENÍ Objekt je nebezpečný tehdy, když v průběhu jeho existence může vzniknout neočekávaný negativní jev. Možnost aktivace nebezpečí. RIZIKOPravděpodobnost vzniku negativních jevů a jeho důsledky. Je přímo závislé na četnosti výskytu ohrožení a jaké následky může způsobit četnost a rozsah negativních jevů. NEBEZPEČÍ Negativní jev může způsobit latentní vlastnost objektu. NEBEZPEČÍ – OHROŽENÍ - RIZIKO

8 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 8 ELIMINACE HROZEB -NEBEZPEČÍ- kolaudaci Zamýšlet se nad bezpečnostní objektu je nutné již daleko dříve, než po kolaudaci, tedy v období kdy se připravuje provozní bezpečnostní dokumentace. Je nezbytné některé bezpečnostní kroky realizovat v období přijetí rozhodnutí o výstavbě.

9 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 9 ELIMINACE HROZEB -NEBEZPEČÍ- Výběr lokality výstavby významného objektu. Projektová příprava stavby, včetně bezpečnostního projektu (není to vždy jen PBŘ). Projektová příprava technologických systémů objektu. Stavební příprava. Proces samotné výstavby budovy.

10 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 10 ELIMINACE HROZEB -NEBEZPEČÍ- V průběhu výstavby – autorský dozor. Proces kolaudace. Období slavnostního otevření budovy a plného provozu objektu. Provozní bezpečnostní dokumentace, PO, BOZP, hygiena, ….. Tvorba krizových plánů, jejich aktualizace. Provozní bezpečnostní zprávy apod….

11 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 11 Spolupráce při výstavbě

12 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 12 ELIMINACE HROZEB -RIZIKO- PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE Požární ochrana Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Hygiena práce Životní prostředí Ostraha objektu Bezpečnost instalovaných technologií Krizová dokumentace

13 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 13

14 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 14 Krizový plán

15 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 15 Krizové a provozní řízení

16 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 16 Co to je kritická infrastruktura? Za kritickou infrastrukturu se například považují výrobní i nevýrobní systémy, jejichž nefunkčnost by měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu dalších základních funkcí státu při krizových situacích. Kritická infrastruktura jsou fyzické (technické a materiálové), kybernetické a organizační subsystémy, které jsou nutné pro zajištění ochrany životů, zdraví a bezpečí lidí a majetku, minimálního chodu ekonomiky a správy státu.

17 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 17 Vývoj ochrany kritické infrastruktury Jaderné nebezpečí. Ohrožení živelními pohromami. Ohrožení antropogenními mimořádnými událostmi. Terorizmus Do popředí se dostala problematika ochrany kritické infrastruktury před teroristickými útoky

18 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 18 Ochrana člověka

19 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 19 Jak chránit člověka? V roce 2004 začala EU přípravu ochrany KI zejména před teroristickými útoky. ČR deklarovala základní funkce státu za krizových situací. Členské státy EU, i ostatní země, nemají v oblasti ochrany kritické infrastruktury dostatečně jasno. Je nebo není zapotřebí jednotný postup?

20 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 20 EU, NATO V EU se připravuje sjednocení postupů ochrany KI (zelená kniha). Problematikou ochrany kritické infrastruktury se rovněž zabývá i NATO.

21 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 21 Co je nejzranitelnější? Elektrická energie a rozvodné sítě.Elektrická energie a rozvodné sítě. Velmi významné je i narušení dodávek: Ropy Zemního plynu Pitné vody …..

22 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 22 Jak hodnotit „výpadky“ systémů? V ČR neexistuje jednotná metodika k hodnocení těchto problémů. Různé státy tuto problematiku řeší různě. Přebrat některou z metodik? –Jakou vypovídací schopnost pro ČR bude mít? –Jaká bude validita výsledků, …. Vytvořit vlastní metodiku pro ČR?

23 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 23 Výzkum v oblasti ochrany KI FBI se zabývá FBI se zabývá (VD20062008A04): Výzkumem integrace bezpečnostních aspektů. Zkoumáním vzájemných vazeb mezi prvky jednotlivých subsystémů. Komplexní bezpečností člověka.

24 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 24 Cíle výzkumu Cílem výzkumu je analýza systémů kritické infrastruktury, stanovení jejich charakteristik a návrh technologie minimalizace možných rizik či hrozeb ohrožených systémů kritické infrastruktury na společensky a ekonomicky přijatelnou úroveň, s cílem zabezpečení funkce veřejné správy a ochrany obyvatelstva, zdokonalení systému (technologie) krizového plánování pro potřebu operativního použití při krizovém řízení v reálném čase.

25 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 25 Cíle výzkumu Z obecného hlediska by pak měl tento výzkum přispět ke snaze vyvinout nové architektury počítačových řídicích systémů pro zlepšení bezpečnosti lidí a majetku. Lze to vidět jako důležitý přínos k pojetí informační společnosti v současném kontextu eliminace bezpečnostních rizik.

26 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 26 Podpora z EU Problematika bezpečnosti je také jednou z dílčích priorit sedmého rámcového programu EU.

27 Konference Červený kohout 2007, 24 - 25. 4. 2007 27 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Komplexní bezpečnost významných objektů Michail Šenovský VŠB – TU Ostrava, FBI"

Podobné prezentace


Reklamy Google