Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FORTE životní pojištění 2015 ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FORTE životní pojištění 2015 ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB."— Transkript prezentace:

1 FORTE životní pojištění 2015 ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

2 2 možností plnění schovaných ve FORTE

3 3 TYPŮ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ TYPŮ PLNĚNÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO POJIŠTĚNÝCH OSOB TYPŮ VÁŽNÝCH CHOROB MOŽNOSTÍ POJIŠTĚNÍ RIZIK

4 4 * v závislosti na vybraném pojištění Základní parametry FORTE

5 Výběry z hodnoty MP: 12 x ročně ZDARMA Nárok na pojistné plnění vzniká za pojistné události, které nastanou až po zaplacení prvního pojistného ! !

6 6 Smrt Pojistnou částku nebo hodnotu pojištění, dle toho, co je vyšší Pojistnou částku + hodnotu pojištění PlnáDoplňková Dožití S S Pojištění pro případ smrti nebo dožití Povinné riziko Hlavní pojištěný Hodnota pojištění VYPLATÍME

7 7 SN Pojištění pro případ smrti Další pojištěný Volitelný konec pojištění Volitelné riziko VYPLATÍME Pojistná událost Pojistná částka Smrt

8 8 Pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou Dvě varianty Pro Další pojištěný Hlavní pojištěný Lineárně klesající Anuitně klesající Minimální pojistná doba rizika 1 rok Vstupní věk: 16 – 69 let Max. vstupní věk: 70 let Min. PČ: 10 000 Kč, Max. PČ neomezená dle pravidel UW S-KL S-KA

9 9 Pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou S-KL S-KA S-D Chci, aby moje rodina dostala konkrétní částku (náklady na pohřeb, dorovnání příjmu po nějakou dobu,..) Pravidelně si ukládám volné prostředky. Jak roste moje finanční rezerva, klesá potřeba být pojištěn na vysoké částky. V případě mojí smrti může rodina částečně pokrýt náklady a potřeby z této rezervy  Chci, aby pojištění kopírovalo nesplacenou jistinu hypotéky  Úrokovou míru je možné měnit (flexibilní při refinancování) Variantu S-D lze kombinovat s S-KA nebo S-KL

10 10 VCH Vážné choroby Další pojištěný Hlavní pojištěný Čekací doba 3 měsíce VYPLATÍME Pojistná událost Pojistná částka Stanovení diagnózy 25 diagnóz PČ až 4.0 mil. Kč

11 11 Infarkt myokardu  rakovina  cévní mozková příhoda  infekce virem HIV v důsledku provedení krevní transfúze  transplantace orgánů  operace věnčitých tepen  slepota  hluchota  operace aorty  kóma  bakteriální meningitida  těžké popáleniny  encefalitida  nezhoubný nádor mozku  onemocnění plic  chronické selhání ledvin  paraplegie  tetraplegie  hemiplegie  Parkinsonova nemoc  roztroušená skleróza  demence včetně Alzheimerovy choroby  Creutzfeldova- Jakobova nemoc  klíšťová meningoencefalitida  lymeské nemoci viz VPP. VCH Vážné choroby Pojištěné choroby

12 12 Invalidních důchodců přibude každý rok.

13 13 Volitelný konec pojištění Maximální PČ – 4 mil. Kč Další pojištěný Hlavní pojištěný Čekací doba 3 měsíce (nemoc) Bez rizikových skupin Invalidita následkem úrazu Invalidita následkem nemoci nebo úrazu Invalidita Plus IO/IU IO+ IU+ IO+ IU+ Invalidita

14 14 Pojistná událost Přiznání invalidity 3. stupně Přiznání invalidity 3. stupně Pojistnou událostí PS nekončí, zaniká pouze riziko IO/IU Vyjmenovaná tělesná poškození Úplná a trvalá ztráta zraku Úplná a trvalá ztráta sluchu Ztrátové poranění alespoň dvou končetin Úplné a trvalé ochrnutí obou dolních končetin Úplné a trvalé ochrnutí všech končetin VYPLATÍME IO/IU Invalidita následkem úrazu Invalidita následkem nemoci nebo úrazu Pojistná částka

15 15 Pojistná událost invalidita 1. stupně invalidita 1. stupně Vyjmenovaná tělesná poškození Úplná a trvalá ztráta zraku Úplná a trvalá ztráta sluchu Ztrátové poranění alespoň dvou končetin Úplné a trvalé ochrnutí obou dolních končetin Úplné a trvalé ochrnutí všech končetin Invalidita následkem úrazu Invalidita následkem nemoci nebo úrazu IO+ IU+ IO+ IU+ invalidita 2. stupně invalidita 2. stupně invalidita 3. stupně invalidita 3. stupně Nezbytná péče

16 IO+ IU+ IO+ IU+ Invalidita následkem úrazu Invalidita následkem nemoci nebo úrazu invalidita 1. stupně invalidita 1. stupně invalidita 2. stupně invalidita 2. stupně invalidita 3. stupně invalidita 3. stupně Nezbytná péče VYPLATÍME 35% ze sjednané PČ 50% ze sjednané PČ 100% ze sjednané PČ 200% ze sjednané PČ

17 Invalidita s opakovanou výplatou důchodu 17 Pro Další pojištěný Hlavní pojištěný Čekací doba 3 měsíce (nemoc) Bez čekací doby (úraz) Pojištění možnosti spořit Pojistná událost Přiznání invalidity 3. stupně Přiznání invalidity 3. stupně IO- RD VYPLATÍME Pojistná částka Výplata každý další rok

18 Zproštění od placení pojistného 18 Pro Hlavní pojištěný Čekací doba 3 měsíce (nemoc) Pojistník = hlavní pojištěný Pojistná událost Přiznání invalidity 3. stupně Přiznání invalidity 3. stupně ZPR VYPLATÍME Roční pojistné Výplata každý další rok

19 19 pojistných událostí na ŽP - denně

20 Smrt následkem úrazu 20 Pro Další pojištěný Hlavní pojištěný Pojistná událost Smrt úrazem Smrt úrazem při dopravní nehodě Dle zák.361/2000 Sb. Smrt úrazem při dopravní nehodě Dle zák.361/2000 Sb. US VYPLATÍME Pojistná částka Dvojnásobek PČ

21 Trvalé následků úrazu od 1% s 6-ti násobným progresivním plněním 21 Pro Další pojištěný Hlavní pojištěný Pojistná událost Trvalé následky úrazu TN-6 VYPLATÍME 1% - 25% z 1-násobku PČ Pojištěna také 4. riziková skupina 25% - 50% z 2-násobku PČ 50% - 75% z 3-násobku PČ 75% - 95% z 4-násobku PČ 95% - 100% z 6-násobku PČ

22 Pojištění úrazové smrti DO Denní odškodné úrazu Pro Další pojištěný Hlavní pojištěný Denní odškodné od 8. dne zpětně Maximální koncový věk 70 let 20% plnění navíc při úrazu probíhajícím v PN Do 500,- Kč nevyžadujeme doložení příjmu klienta Pojištěna také 4. riziková skupina

23 PNO Pracovní neschopnost Pro Další pojištěný Hlavní pojištěný Čekací doba 3 měsíce od počátku pojištění Následkem NEMOCI i ÚRAZU Tři varianty plnění Do 500,- Kč nevyžadujeme doložení příjmu klienta Od 15. dne následně Od 29. dne následně Od 57. dne následně

24 HO-HÚ Hospitalizace Pro Další pojištěný Hlavní pojištěný Čekací doba 3 měsíce (zvláštní 8 měsíců) OBECNÁ, ÚRAZOVÁ od 1.dne pobytu Do PČ 2000,- Kč bez doložení příjmu klienta Pobyt na JIP, ARO + neodkladná OPERACE VYPLATÍME DVOJNÁSOBEK sjednané PČ

25 25 dní hrazené hospitalizace - nejvíce na trhu

26 Pojištění (rizika) pro děti TN-6-d DO-d HO-d VCH-d Nezařazujeme do rizikových skupin Nezkoumáme zdravotní stav Koncový věk až 26 let děti

27 TN-6-d DO-d HO-d Denní odškodné od 8. dne zpětně - limit 500,- Kč Trvalé následky úrazu s 6ti násobným PP - limit 1 mil. Kč Hospitalizace od 1.dne - limit 1 000,- Kč Pobyt na JIP, ARO + neodkladná OPERACE VYPLATÍME DVOJNÁSOBEK sjednané PČ Pojištění (rizika) pro děti děti

28 28 Čekací doba 3 měsíce VYPLATÍME Pojistná událost Pojistná částka Stanovení diagnózy 24 diagnóz PČ až 1.0 mil. Kč Pojištění (rizika) pro děti děti Vážné choroby VCH-d

29 29 Vážné choroby děti VCH-d Pojištění (rizika) pro děti Rakovina  ž nezhoubný nádor mozku ž  zařazení na čekací listinu pro orgánovou transplantaci  ž chronické selhání ledvin ž  o perace aorty  ž slepota  hluchota  paraplegie  tetraplegie  hemiplegie  koma ž  poliomyelitida  ž meningitida  ž encefalitida  ž virová hepatitida ž  aplastická anémie ž  diabetes mellitus I. typu ž  syndrom krátkého střeva ž  operace srdeční chlopně  získané chronické srdeční onemocnění  Astma ž  epilepsie ž  revmatická horečka ž  tetanus Diagnózy chorob

30 Obmyšlená osoba 30 Osoba, která má nárok na pojistné plnění Jméno a příjmení, rodné číslo určení obmyšlené osoby Vztahem Dle zákona Ištván Vinnetou, 8911170001 man ž elka neur č uji nebo

31 Platba 31 Placení pojistného 130450683/0300 číslo Pojistné smlouvy (PS) číslo PS, ve kterém je první číslice nahrazena číslicí „2“ Variabilní symbol Běžné pojistné Mimořádné pojistné v.s.133333333 v.s.233333333 Nárok na pojistné plnění vzniká za pojistné události, které nastanou až po zaplacení prvního pojistného číslo PS, ve kterém je první číslice nahrazena číslicí „3“ číslo PS, ve kterém je první číslice nahrazena číslicí „4“ Variabilní symbol Běžné pojistné Mimořádné pojistné v.s.333333333 v.s.433333333 Klient Zaměstnavatel

32 Kalkulačka FORTE

33 33 zlikvidovaných PU v ŽP za rok 2013

34 odstraněna výluka z pojistného plnění u povolání a činností : hasič (i dobrovolný) tunelář speleolog pracovník silniční údržby těžař ropy a plynu tovární jezdec motorových vozidel nebo plavidel nekvalifikované dělnické profese včetně stavebních Redukce výluk v pojistných podmínkách odstraněna výluka z pojistného plnění u artista slévač hrobník kaskadér krotitel zvěře lesní dělník lešenář námořník stěhovák popelář posunovač tavič infekce virem HIV či onemocněním AIDS pro rizika IO, IO+, IÚ, IÚ+,IO-RD, ZPR, PNO, HO, HO-d, HÚ pro rizika VCH a VCH-d

35 onemocnění AIDS nemoci z povolání rodičovská dovolená těhotenství předčasný porod nahrazeno omezeným výčtem konkrétních výluk: diabetes mellitus v těhotenství, krvácení, nadměrné zvracení, hypertenze, infekční onemocnění močové a pohlavní soustavy, růstová retardace a hrozící předčasný porod Redukce výluk v pojistných podmínkách odstraněna výluka z pojistného plnění u: porod přerušení těhotenství hrozící potrat potrat asistovaná reprodukce pro rizika PNO

36 infekce virem HIV, onemocnění AIDS, nemoci z povolání infekční nemoci přenesené zraněním infekční nemoci přenesené zraněním, AIDS Redukce výluk v pojistných podmínkách odstraněna výluka z pojistného plnění u: pro rizika IO, IO-RD, ZPR pro rizika IÚ pro rizika ÚS, TN, TN-d, DO, DO-d

37 - nemoci z povolání a pracovní úrazy - těhotenství Redukce výluk v pojistných podmínkách odstraněna výluka z pojistného plnění u: pro rizika HO, HO-d, HÚ

38 POJIŠTĚNÍ BEZ OCEŇOVÁNÍ

39 Komunikace s týmem oceňování Tel.: 466 022 044 volba 1 - ocenění konkrétního rizika volba 2 - stav zpracování konkrétní oceňované PS E-mail : ZP–ocenenirizika@csobpoj.cz

40 Technické změny v PS · přidání, změna a odebrání rizika · změna parametrů rizika (pojistná částka, varianta, limit, koncový věk u rizik, která umožňují jeho změnu, riziková skupina) · přidání dalšího pojištěného · odebrání dalšího pojištěného · přidání, změna a odebrání rizika · změna parametrů rizika (pojistná částka, koncový věk, riziková skupina) odkaz na kalkulačku technických změn: možnost sjednání po 3 měsících od počátku pojištění https://app2.csobpoj.cz/tz/app/search.page

41 DO v případě doby léčení max. 30 dní: * místo formuláře vyplněného lékařem stačí doložit zprávu z prvního ošetření zprávy z kontrolních návštěv v případě hlášení hospitalizace spolu s DO: k nahlášenému DO postačí přiložit propouštěcí zprávu z hospitalizace v případě u hlášení hospitalizace: při PÚ do 20.000 Kč stačí klientem vyplněný formulář a propouštěcí zpráva * cca 55% případů, roční úspora klientů 1,8 mil. Kč Hlášení pojistných událostí DO a HO, HO-d, HÚ

42 Bonusový systém „VĚRNOSTNÍ BONUS“ Parametry:  10 % z rizikového pojistného na smlouvě  Za všechna sjednaná rizika a pojištěné osoby, vč. dětí ! každých 5 let na mimořádný účet ! Poděkování za důvěru věrnému klientovi Vrácení části zaplaceného pojistného Sleva z rizikového pojistného

43  INVALIDITA PLUS 1., 2. a 3. STUPEŇ + NEZBYTNÁ PÉČE  SNÍŽENÍ VÝLUK  LIKVIDUJEME HOSPITALIZACE ŽEN V TĚHOTENSTVÍ BEZ LIMITU  POJIŠTĚNÍ BEZ ZDRAVOTNÍHO OCEŇOVÁNÍ  ZRYCHLILI JSME LIKVIDACI (73% PÚ zlikvidováno do 7 dnů)  ČEKACÍ DOBA U RIZIK POUZE 3 MĚSÍCE  HELP LINKY 8.00- 18.00 hod.  VĚRNOSTNÍ BONUS

44 lze použít k získání slevy za souběh pojištění ve výši 5% v produktech NAŠE AUTO a NAŠE ODPOVĚDNOST

45 Kontaktní údaje 45 help desk:  844 154 155, 466 022 915  provozní doba od 8:00 do 18:00  externiobchod@csobpoj.cz infolinka - pojištění podnikatelských rizik  844 222 223, 466 022 223  provozní doba od 8:00 do 17:00  podporaPPR-exter@csobpoj.cz

46 Soutěž – MS v ledním hokeji 2015 46 2 VIP vstupenky pro firmu s největší produkcí FORTE z každého regionu (minimální produkce NOV ŽP FORTE 300 tis. Kč) 2 VIP vstupenky na finálový zápas pro nejlepšího PPZ z celé ČR (PPZ s největším počtem smluv FORTE, minimální počet 15 smluv FORTE) Soutěž platí pro smlouvy sjednané 1.1.2015 – 31.3.2015 ( akceptované pojišťovnou do 15.4.2015)

47 47 Děkujeme za pozornost. Děkujeme za pozornost. A přejeme mnoho spokojených klientů.


Stáhnout ppt "FORTE životní pojištění 2015 ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB."

Podobné prezentace


Reklamy Google