Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění …možný přínos moderní léčby Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění …možný přínos moderní léčby Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment."— Transkript prezentace:

1 Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění …možný přínos moderní léčby Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

2 Přímé Náklady (costs) Medicínské Léky, materiál, ZP Hospitalizace Ambulantní péče Sociální Invalidní důchody, sociální dávky Jiné Doprava, pomůcky Lázně Nepřímé Prac. neschopnost Ztráta produktivity Snížení výkonu Invalidizace Předčasné úmrtí Nehmotné Obtížně vyjádřitelné Bolest, strádání Náklady pacienta

3 N EPŘÍMÉ ( SOCIÁLNÍ ) NÁKLADY = POHLED SPOLEČNOSTI NA ONEMOCNĚNÍ Zkrácení očekávané délky života/předčasné úmrtí – Ztráta podílu na HDP a jiných hodnotách Ztráta produktivity – Invalidita a předčasný odchod do důchodu Pracovní neschopnost = „absenteeism“ Snížení parcovního výkonu = „presenteeism“ Invalidní důchody Nemocenské dávky Sociální dávky (sociální podpora, příspěvek na péči, hmotná nouze,..) Ošetřovatelská a neformální péče Pohled sociálních rozpočtů

4 N ÁKLADY NA RS = CO VYDÁVÁME ? Rozpočet zdravotního pojištění /platby za pojištěnce/ Rozpočet zdravotního pojištění /platby za pojištěnce/ Rozpočet sociálních služeb /invalidní důchod, dávky v nemoci/ Rozpočet sociálních služeb /invalidní důchod, dávky v nemoci/ Krajské a obecní rozpočty Přímé platby občanů /spoluúčast/ Přímé platby občanů /spoluúčast/ Náklady na diagnózu Neformální péče

5 N ÁKLADY NA RS = CO ZTRÁCÍME ? Zkrácení doby života (ztráta hodnoty lidského života) Zkrácení doby života (ztráta hodnoty lidského života) Snížení/ztráta produktivity (absenteeism) Snížení/ztráta produktivity (absenteeism) Snížení pracovního výkonu (presenteeism) Snížení pracovního výkonu (presenteeism) Neformální produktivita (rodina, přátelé, volný čas) Neformální produktivita (rodina, přátelé, volný čas) Ztráty společnosti (podíl na HDP) Ztráty společnosti (podíl na HDP)

6 LOSS OF PRODUCTIVITY REPRESENTS 1/3 OF MS COSTS Inpatient care 10,2% Personal assistant 23,4% Long sick leave Early retirement 30,0% Short sick leave 2,0% Informal care 9,2% Modifications 2,0% Other drugs 1,6% DMTs 10,5% Tests 0,4% Social service 5,0% Outpatient care 5,6% Berg J, Lindgren P, Fredrikson S, Kobelt G Costs and quality of life in multiple sclerosis in Sweden European Journal of Health Economics 2006;7(S2):77-87 N ÁKLADY NA LÉČBU RS

7 Pfleger C, Social consequences of multiple sclerosis, PhD dissertation, Aarhus University, 2009 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0 Probability Time (years) 510152025 Healthy controls MS patients Registry study with 2538 MS patients After 5 years 30% of the patients had sick pension, and 3% in the control group 50% OF DANISH MS PATIENTS RETIRED AFTER 10 YEARS Probability for Danish MS patients to maintain in the work force P O 10 LETECH JIŽ 50% PACIENTŮ NEPRACUJE

8 N ESCHOPNOST PRACOVAT PŘI RA Pracovní neschopnost: ~20% v 1. roce 32% to 50% po 10 letech Až 90% po 30 letech Lacaille D. J Rheumatol 2005;32: 42-45, Puolakka K. Arthritis Rheum 2005;52:36-41. Eberhardt K et al. J Rheumatol 2007;34:481- 487. Working part-time Working full-time Work disabled 100 20 60 0 80 40 90 10 30 50 70 123456157891011121314 0 Development of work disability over 15 years in 148 patients with early RA

9 N ÁKLADY NA RA PODLE ZÁVAŽNOSTI ONEMOCNĚNÍ Přímé náklady Nepřímé náklady £1 = SEK 15; €1 = SEK 9.3, £0.6 0 50 100 150 200 250 300 <0.6 0.6 <1.1 1.1 <1.6 1.6 <2.1 2.1 <2.6 >2.6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 <0.6 0.6 <1.1 1.1 <1.6 1.6 <2.1 2.1 <2.6 >2.6 Swedish Kronor (SEK 1000) UK Sterling (£ 1000) ŠvédskoUK Kobelt G et al. Arthritis Rheum. 2002;46:2310-9.

10 S TRUKTURA NÁKLADŮ NA ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDU (B ECHTĚREVOVU NEMOC ) - ČR příménepřímé

11 A NKYLOSUJÍCÍ SPONDYLITIDA N EPŘÍMÉ NÁKLADY 2003/2008 20032008 Plná invalidita30%31,8% Částečná invalidita30%50,5% Pracovní neschopnost???68,2%

12 P RACOVNÍ STATUS U PACIENTŮ S RA Průměrný věk = 49,7 let (rozmezí 19–76 let)

13 MODELOVÝ PŘÍKLAD PACIENTA Žena, RS diagnóza v 35 letech V 45 letech udělen plný invalidní důchod (=ztráta produktivity po dobu 20 let) Průměrná hrubá mzda 2Q2010 = 23 513 Kč (rok = 282 156 Kč) = 5,6 mil. Kč/20 let (při SDK 37% = 2 mil. Kč) Stát přebírá platbu do zdravotního pojištění (723 Kč/měsíc) = 173 520 Kč/20 let, ALE mohl by dostat až 648 000 Kč …je tedy v negativní bilanci v rozpočtu ZP více než 800 000 Kč/20 let Průměrný invalidní důchod III. Stupně = 9 663 Kč = v průběhu 20 let = 2,3 mil. Kč

14 Z TRÁTA PRODUKTIVITY = ZTRÁTA PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Roční platbaRozdíl Státní pojištěnec8 676 Kč100% Zaměstnanec32 400 Kč370% Podnikatel (OSVČ)15 600 Kč180% Osoby bez zdanitelných příjmů 12 960 Kč150% Stát platí za 58% obyvatel, kteří čerpají 80% zdrav. péče !

15 M ODERNÍ ( BIOLOGICKÁ ) LÉČBA Nová kvalita léčby – vyšší účinnost, zpomalení/zastavení progrese, zabránění relapsům Zlepšení kvality života Zpomalení/zastavení disability Udržení/(návrat) do běžného života (pracovního procesu) Snížení nákladů na zdravotní péči – hospitalizace, komplikace, relapsy Při časné léčbě udržení soběstačnosti

16 Časná intervence biologickými léky, má to smysl ? - z pohledu pacienta z pohledu lékaře - z pohledu plátce (ZP) - z pohledu společnosti (+sociální náklady a ztráty)

17 B IOLOGICKÁ LÉČBA SNIŽUJE NÁKLADY NA HOSPITALIZACE 17 Těžká psoriáza - CZ RA - SK

18 EKONOMICKÝ SMYSL MÁ ČASNÁ LÉČBA Změna produktivity práce před a po zahájení biologické léčby RS Švédský pracovní registr; n=328 Zisk produktivity ve vztahu na délku onemocnění Olofsson 2010

19 EKONOMICKÝ SMYSL MÁ TERAPIE PŘI NIŽŠÍ DISABILITĚ Změna produktivity práce před a po zahájení terapie natalizumabem Švédský pracovní registr; n=328 Největší přínos měli pacienti do skóre EDSS 4 Olofsson 2010

20 N EZNÁME ODPOVĚDI NA ZÁKLADNÍ OTÁZKY Jaký podíl nákladů a přínosů jde na účet zdravotního a sociálního systému v rámci chronických diagnóz? Jaký je výskyt onemocnění v jednotlivých stadiích (epidemiologie)? Jaké jsou očekávané dopady moderní nákladné léčby ve vyjádření v nákladech a přínosech? Jaké jsou skutečné ekonomické dopady moderní léčby a kolik ztrácíme, pokud ji pacient dostává až v pozdním stadiu onemocnění?

21 D EFINICE HTA Multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o – medicínských, – sociálních, – ekonomických – a etických dopadech používání medicínských technologií. Hodnocení je prováděno systematickým, transparentním a nezkresleným způsobem s cílem připravit informace pro zdravotní politiku, která je účinná, bezpečná, orientovaná na pacienta a poskytuje nejvyšší možnou hodnotu (value). www.eunethta.net

22 Ř EŠENÍM JE HTA 1. Současné použití technologie 2. Popis nové/hodnocené technologie 3. Bezpečnost 4. Účinnost 5. Náklady a nákladová efektivita 6. Etické aspekty 7. Organizační aspekty 8. Sociální aspekty 9. Právní aspekty HTA vždy volí celospolečenskou perspektivu

23 HTA ZNAMENÁ ŠIROKÝ POHLED HTA Kvalita péče Standardy Inovace Etické aspekty EBM Sociální dopady Preference pacienta Outcomes research

24 O PTIMÁLNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU Rychlé zhodnocení nákladů a přínosů Pokud možno neblokovat vstup hodnotných technologií na trh = RAPID HTA/STA (klinické studie, modely) Opětovné přehodnocení na základě reálné klinické praxe (registry, údaje ZP, MPSV, ČSSZ, kohortové a průřezové studie) = FULL HTA/MTA (outcomes research) Opětovné přehodnocení na základě reálné klinické praxe (registry, údaje ZP, MPSV, ČSSZ, kohortové a průřezové studie) = FULL HTA/MTA (outcomes research)

25 CO NÁM MŮŽE HTA PŘINÉST? zvýšení efektivity vynakládaných finančních prostředků omezení financování technologií s malým nebo žádných zdravotním užitkem a generování úspory v takových kapitolách zvýšení dostupnosti skutečně inovativních a hodnotných technologií zvýšení spravedlnosti v rozdělování finančních zdrojů zvýšení transparentnosti rozhodovacího procesu a finančních toků narovnání některých nerovností ve financování technologií vyšší dostupnost údajů o kvalitě a výsledcích zdravotní péče

26 S MĚRNICE EP A RADY EU O UPLATŇOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ V PŘESHRANIČNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI – 19.1.2011 EU a členské státy podpoří vznik mezinárodní koordinační sítě v oblasti HTA Cíle iniciativy – Podpořit spolupráci národních agentur – Podpora poskytování včasných, objektivních, transparentních informací o krátkodobé a dlouhodobé účinnosti zdravotních technologií Spolupráce a výměna informací v rámci EU bude finančně podpořena z rozpočtu EU – 2010-2012 … 6 mil. EUR – 2012-2014 … 9,4 mil. EUR

27 Děkuji za pozornost ! www.iheta.org dolezal@iheta.cz www.iheta.org

28 P ŘEKÁŽKY K POUŽÍVÁNÍ HTA Profesionální Nezájem, ingnorance, nízká míra vzdělání, nesouhlas s HTA doporučením, podužívání Finanční HTA kapitola není vytvořena/financována Celkový nedostatek finančních zdrojů Regulační/politické Časové lhůty Nevytvoření HTA kapacity, nepojmenování zodpovědností v systému Systémové inkoherence Organizační Systém vzdělávání, zkušenosti s HTA Chybějící infrastruktura Organizace HTA procesů Fronsdal 2010

29 J AKÉ JE ŘEŠENÍ ? Je třeba komplexně popsat dopady chronických progresivních onemocnění na společnost (zdravotní systém, sociální systém, příjmy a výdaje společnosti) Umět popsat skutečné přínosy nových léčebných postupů (pro pacienta, zdravotní systém, společnost) Aplikovat procesy Health Technology Assessment (HTA), které výše zmíněné principy obsahují Hradit jen takové léčebné postupy, které přinášejí skutečnou výhodu ve srovnání se současným stavem a vyřadit ty, které tuto hodnotu (value) nemají.

30 NEPŘÍMÉ NÁKLADY TVOŘÍ KOLEM 50% CELKOVÝCH NÁKLADŮ

31 V LIV BIOLOGICKÉ LÉČBY NA PRODUKTIVITU Data z registru v Kanadě (Alberta) Týdenní počet zameškaných hodin Maksymowych WP, EULAR 2009

32 V OKAMŽIKU VSTUPU NEMUSÍM MÍT VŠECHNA DATA Mám dostatek informací a existuje potřeba Nemám dostatek informací, ale existuje potřeba Mám dostatek informací, ale neexistuje potřeba Proces se musí opakovat, pokud se změní základní parametry (ceny/náklady, potřeba, údaje o přínosech a rizicích) Dočasné/podmíněné zařazení a opakované hodnocení

33 N EPŘÍMÉ NÁKLADY U PSORIÁZY - ČR Pracovní neschopnost = 18,4% pracovní doby (29 dnů/6 měsíců) Klimeš, Doležal – ISPOR 2010


Stáhnout ppt "Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění …možný přínos moderní léčby Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment."

Podobné prezentace


Reklamy Google