Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Povinnosti průvodce CR při vzniku mimořádných situací

2 Mimořádné situace kladou zvýšené nároky na operativnost rozhodování a chování průvodce průvodce: podání informace o každé mimořádné situaci ve zprávě o zájezdu/pobytu

3 Mimořádná situace: onemocnění/úraz zajištění 1. pomoci/lékařského/nemocničního ošetření přihlédnutí k pojištění účastníka: a)zdravotní pojištění je aktuální jen v EU b)komerční pojištění je aktuální v EU i mimo ni vyžádání potvrzení (diagnóza + terapie) pro potřeby klienta zabalení zavazadel klienta za přítomnosti dvou svědků, zhotovení seznamu věcí a jeho podepsání oběma svědky (pokud není přítomen příbuzný)

4 zajištění přepravy zavazadel a) spolu s účastníkem (např. do nemocnice) b)do místa bydliště zrušení ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb pro účastníka (pokud je to třeba) u výjezdového CR zajištění náhradní dopravní ceniny zajištění potřebných formalit pro návrat účastníka (ve spolupráci s vysílající CK )

5 Mimořádná situace: hospitalizace účastníka příjezdový CR: – oznámení CK – oznámení zahraničnímu zastupitelskému úřadu výjezdový CR: – oznámení CK – oznámení zahraničnímu obchodnímu partnerovi – oznámení našemu zastupitelství (pokud hospitalizace trvá déle než zájezd)

6 Mimořádná situace: smrt účastníka průvodce: okamžité oznámení referentovi CK, v zahraničním CR zastupitelskému úřadu zajištění ohledání mrtvého a vystavení úmrtního listu pořízení seznamu osobních věcí za přítomnosti dvou svědků převzetí peněžních prostředků, dokladů (výjimkou pas, pokud bude zemřelý přepravován do tuzemska) odevzdání zavazadel, peněz, dokladů referentovi CK po skončení zájezdu

7 cestovní kancelář: v zahraničním CR zjišťuje jednu z možností: a) pochování mrtvého v zahraničí b)zpopelnění v zahraničí a zajištění přepravy urny c)přepravení těla do tuzemska (v domácím CR se této povinnosti ujímají pozůstalí) zajištění zprávy o úmrtí, vyjádření soustrasti, odvoz osobních věcí zesnulého pozůstalým potvrzení nároků vyplývajících z dohodnutého pojistného doklady potřebné pro převoz a přepravu zesnulého zajišťuje partnerská zahraniční CK nebo přímo náš zastupitelský úřad

8 Mimořádná situace: ztráta cestovních dokladů informace našeho nebo cizího zastupitelského úřadu (podle druhu CR – výjezdový/příjezdový)

9 Mimořádná situace: živelné pohromy, stávky, … v rámci daných možností zajištění maximální ochrany zdraví, života a majetku účastníků uskutečnění takových opatření, aby bylo možné pokračovat v plánovaném programu okamžité oznámení CK (ústně, telefonicky, e-mailem, faxem nebo prostřednictvím partnerské CK v případě výjezdového CR)

10 Přírodní katastrofy Lesní požár v Austrálii Lavina v Himálaji Tsunami v Thajsku

11 Kontrolní otázky: Musí průvodce informovat o každé mimořádné situaci? Pokud ano, koho a jakým způsobem? podání informace CK o každé mimořádné situaci ve zprávě o zájezdu/pobytu Vyjmenujte mimořádné události, které mohou nastat. onemocnění/úraz, hospitalizace účastníka, smrt účastníka, ztráta cestovních dokladů, živelné pohromy, stávky, …

12 Komu je nutné oznámit hospitalizaci účastníka v příjezdovém CR? oznámení CK a zahraničnímu zastupitelskému úřadu Kdo zajišťuje zprávu o úmrtí, vyjádření soustrasti a odvoz osobních věcí zesnulého pozůstalým? cestovní kancelář

13 Zdroje: ORIEŠKA, J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: Idea servis, 2007. ISBN 978-80-85970-57-9. SCHOCH, Thomas. [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bushfire_Australia.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bushfire_Australia.jpg [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004-tsunami.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004-tsunami.jpg [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Avalanche_on_Everest.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Avalanche_on_Everest.JPG


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google