Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Nemocenské pojištění Autor: Mgr. Jana Votavová VY_32_INOVACE_9_1_4

2 Nemocenské pojištění Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění VY_32_INOVACE_9_1 _4 Mgr. Jana Votavová

3 Dávky nemocenského pojištění Nemocenské Ošetřovné Peněžitá podpora v těhotenství a mateřství Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

4 Nemocenské Nárok při pracovní neschopnosti (PN) PN - dočasná pracovní neschopnost k výkonu dosavadního povolání pro nemoc, úraz, hospitalizaci a lázeňskou péčí hrazenou pojišťovnou Náleží od 22. kalendářního dne PN nebo karantény, za kalendářní dny (první tři týdny – od 3. dne poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy) Podpůrčí doba pro poskytování nemocenského trvá nejdéle 380 kalendářních dnů.

5 Výpočet Výše nemocenského - 60% redukovaného denního vyměřovacího základu (RDVZ) Denní vyměřovací základ (DVZ) se zjistí tak, že se započitatelný příjem za rozhodné období se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů Redukce Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci do částky první redukční hranice se počítá 90%, z částky nad první hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%, z částky nad druhou hranici do třetí redukční hranice se počítá 30% k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

6 Výše redukčních hranic Redukční hranice od 1. 1. 2012 činí: redukční hranice 838 Kč redukční hranice 1 257 Kč redukční hranice 2 514 Kč

7 příklad Průměrný příjem 15 000 Kč DVZ: (15 000 x 12) / 365 = 493,15 RDVZ: 90% z 493,15 = 443, 835 Výše nemocen.: 60% z 443,835 = 266,3 Zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé číslo Výše nemocenského tedy činí 267 Kč /den

8 Ošetřovné Nárok Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena domácnosti, musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů – školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie,) – dítěti byla nařízena karanténa, – nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama onemocněla.

9 Podpůrčí doba ošetřovného počíná 1. kalendářním dnem činí nejdéle 9 kalendářních dnů. Jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů.

10 Výše ošetřovného činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se pro účely ošetřovného stanoví a redukuje stejným způsobem, jako při výpočtu nemocenského.

11 Vypočítej příklad Průměrný příjem činí 28 000 Kč, počet dnů ošetřování dítěte je 6, jaká bude výše ošetřovného?

12 Vypočítej příklad - řešení Průměrný příjem činí 28 000 Kč, počet dnů ošetřování dítěte je 6, jaká bude výše ošetřovného? DVZ: (28 000 x 12)/365 = 920,54 RDVZ: - 1. redukční hranice 90% z 838 = 754,2 - 2. redukční hranice 60% z 82,54 = 49,524 Součet 1. a 2. red. hranice je 803,724 Výše ošetřovného: 60% z 803,724 =482,234 Po zaokrouhlení činí výše 483 Kč/den, poskytuje se po dobu 6 dní (483 x 6) Ošetřovné se poskytne celkem ve výši 2898 Kč

13 Peněžitá pomoc v mateřství - PPM Podmínka nároku účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.

14 Podpůrčí doba PPM začíná nástupem na PPM, který si pojištěnka volí v rozmezí mezi počátkem 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. ženy 28 týdnů u pojištěnky, která porodila, 37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí (po uplynutí 28 týdnů náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.) muži 22 týdnů u pojištěnce, pokud převzal dítě do péče 31 týdnů pokud pojištěnec pečuje zároveň o dvě nebo více dětí,

15 Nástup na PPM Žena má stanovený datum porodu na 1. září, kdy nastoupí na PPM? Žena nastupuje 6 týdnů – tedy 42 dní, před předpokládaným datem porodu Žena nastoupí 21. července

16 Příklad Vypočítejte, kdy nastoupí žena na PPM jestliže má stanovený datum porodu na 11. února

17 Příklad - řešení Vypočítejte, kdy nastoupí žena na PPM jestliže má stanovený datum porodu na 11. února Únor – 10 dní Leden - 31 dní Prosinec - 1 den Nastoupí 31. prosince

18 Výše PPM činí od prvního kalendářního dne 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

19 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Nárok VPTM se poskytuje zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek. Dávka se poskytuje těhotné zaměstnankyni nebo matce do konce 9. měsíce po porodu, pokud vykonávala práci, která je těmto ženám zakázána. Také zaměstnankyni, která nemůže vykonávat dosavadní práci, protože podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení.

20 Podpůrčí doba VPTM Poskytuje se za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci. Těhotné zaměstnankyni se vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje do konce 9. měsíce po porodu a u žen, které kojí, pak po dobu kojení.

21 Výše VPTM rozdíl RDVZ zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

22 Spoj situaci s dávkou dočasná pracovní neschopnost karanténa ošetřování nemocného člena rodiny těhotenství a mateřství nemocenské ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství peněžitá pomoc v mateřství

23 řešení dočasná pracovní neschopnost karanténa ošetřování nemocného člena rodiny těhotenství a mateřství nemocenské ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství peněžitá pomoc v mateřství

24 zdroje Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/ Obrázky – grafické aplikace programu MO Power Point 2007

25 VY_32_INOVACE_9_1 _4 Téma sady: Sociální politika Vzdělávací obor:Sociální politika Autor:Jana Votavová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Nemocenské pojištění Jazyk:čeština Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné Typická věková skupina:16 -19 let Klíčová slova:nemoc, mateřství, ošetřovné Očekávaný výstup:žák vysvětlí systém nemocenského pojištění, vypočte výši dávek nemocenského pojištění Anotace Prezentace je určená k výkladu tématu nemocenského pojištění s příklady výpočtu výše jednotlivých dávek. Prezentaci uzavírají otázky k opakování a prověření pochopení učiva. Pokyny pro práci s materiálem Prezentace slouží jako náhrada učebního materiálu, pro obor sociální péče nejsou zpracované učebnice. Jednotlivé dávky jsou doplněné o příklady výpočtu výše dávek. Pro lepší pochopení učiva je vhodné příklady obměnit a s žáky více procvičit.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google