Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová aktivita III/2) Téma Přemysl Otakar II. Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Jeden z našich nejslavnějších panovníků z rodu Přemyslovců je představován prostřednictvím této prezentace jako zajímavá historická postava, jež stojí za pozornost žáků. Časté odbočky k jiným osobnostem či místům spjatým s Přemyslovým životem mají za cíl žákovo pochopení dobových souvislostí a vztahů. Datum tvorby4. 10. 2013

2 PŘEMYSL OTAKAR II. © Dušan Kráčmar 2013

3 PŘEMYSL OTAKAR II. ÚVOD král Přemysl Otakar II. byl jedním z nejvýznamnějších panovníků v našich dějinách král Přemysl Otakar II. byl jedním z nejvýznamnějších panovníků v našich dějinách žil v letech 1233 – 1278, vládl od roku 1253 až do své smrti žil v letech 1233 – 1278, vládl od roku 1253 až do své smrti patřil do dynastického rodu Přemyslovců, byl v pořadí pátým královským (nikoli knížecím) panovníkem Českého státu patřil do dynastického rodu Přemyslovců, byl v pořadí pátým královským (nikoli knížecím) panovníkem Českého státu pro své úspěchy a bohatství bývá označován jako „král železný a zlatý“ pro své úspěchy a bohatství bývá označován jako „král železný a zlatý“ v české mutaci celosvětové zábavné ankety „Největší Čech“ pořádané v roce 2005 dosáhl na šestnácté místo, mezi hlavami našeho státu však obsadil „bramborové“ čtvrté místo (současná hlava státu skončila celkově na stém místě), jen o tři příčky zaostal za Karlem Gottem v české mutaci celosvětové zábavné ankety „Největší Čech“ pořádané v roce 2005 dosáhl na šestnácté místo, mezi hlavami našeho státu však obsadil „bramborové“ čtvrté místo (současná hlava státu skončila celkově na stém místě), jen o tři příčky zaostal za Karlem Gottem

4 PŘEMYSL OTAKAR II. VYBRANÉ POŘADÍ ANKETY NEJVĚTŠÍ ČECH Karel IV. Karel Gott Karel Zeman Miloš Zeman Přemysl Otakar II. 1. ??? 13. 16.100.

5 PŘEMYSL OTAKAR II. PŘEDKOVÉ A NÁSLEDOVNÍCI NA TRŮNU narodil se kolem roku 1233 rodičům Václavu I. (českému králi) a jeho manželce Kunhutě Štaufské (dceři říšskoněmeckého krále) narodil se kolem roku 1233 rodičům Václavu I. (českému králi) a jeho manželce Kunhutě Štaufské (dceři říšskoněmeckého krále) jeho dědečkem byl Přemysl Otakar I. – král, který získal pro české země dědičný královský titul Zlatou bulou sicilskou roku 1212 jeho dědečkem byl Přemysl Otakar I. – král, který získal pro české země dědičný královský titul Zlatou bulou sicilskou roku 1212 po smrti Přemysla Otakara II. se objevili Braniboři v Čechách – jeho synovi Václavu II. bylo pouze sedm let, jeho poručníkem se tak stal jeho bratranec Ota Braniborský po smrti Přemysla Otakara II. se objevili Braniboři v Čechách – jeho synovi Václavu II. bylo pouze sedm let, jeho poručníkem se tak stal jeho bratranec Ota Braniborský Přemyslův vnuk Václav III. byl pak posledním Přemyslovcem na českém trůnu, po jeho smrti roku 1306 rod vymírá Přemyslův vnuk Václav III. byl pak posledním Přemyslovcem na českém trůnu, po jeho smrti roku 1306 rod vymírá

6 PŘEMYSL OTAKAR II. PŘEDKOVÉ A NÁSLEDOVNÍCI NA TRŮNU časová osa doby posledních Přemyslovců – „silniční“ ukazatelé počítají léta od konce panování či do začátku panování významných osob historie časová osa doby posledních Přemyslovců – „silniční“ ukazatelé počítají léta od konce panování či do začátku panování významných osob historie KAREL IV. 40 ZEMAN 707 KRÁČMAR 712 262 SV. VÁCLAV 307? BOŘIVOJ ??? PŘEMYSL ORÁČ Přemysl Otakar I.Václav I. Přemysl Otakar II. Václav II. Václav III. POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI

7 PŘEMYSL OTAKAR II. PŘED NÁSTUPEM NA TRŮN Přemysl Otakar II. byl jako druhorozený syn původně vychováván pro církevní karieru, následníkem trůnu se stal až po předčasné smrti svého bratra v roce 1247 Přemysl Otakar II. byl jako druhorozený syn původně vychováván pro církevní karieru, následníkem trůnu se stal až po předčasné smrti svého bratra v roce 1247 už od mládí byl velmi ctižádostivý – jako mladý se dal ještě v roce 1247 strhnout protikrálovskou šlechtickou opozicí do boje proti otci (Václav I.) o královskou korunu už od mládí byl velmi ctižádostivý – jako mladý se dal ještě v roce 1247 strhnout protikrálovskou šlechtickou opozicí do boje proti otci (Václav I.) o královskou korunu král Václav I. si však se situací poradil a po dvou letech bojů se opět chopil vlády – syna však moudře nezatratil (jediný dědic, údajně smířeni slavnou Anežkou Českou, Václavovou sestrou) král Václav I. si však se situací poradil a po dvou letech bojů se opět chopil vlády – syna však moudře nezatratil (jediný dědic, údajně smířeni slavnou Anežkou Českou, Václavovou sestrou) o tři roky později započal se svými expanzemi všeho druhu – sňatkem s přibližně o třicet let starší Markétou Babenberskou se stal pánem Horního a Dolního Rakouska a Štýrska o tři roky později započal se svými expanzemi všeho druhu – sňatkem s přibližně o třicet let starší Markétou Babenberskou se stal pánem Horního a Dolního Rakouska a Štýrska

8 PŘEMYSL OTAKAR II. PŘED NÁSTUPEM NA TRŮN v 90. letech minulého století, kdy se ještě lidé a dokonce i žáci zajímali o historii, byla po Anežce nazvána velmi populární televizní soutěž „O poklad Anežky české“, jež proslavila moderátora Marka Ebena dcera Přemysla Otakara I., řeholnice, ale současně i významná postava politického života tehdejší Evropy, patronka českého státu za své bohumilé skutky byla v listopadu 1989 svatořečena, čímž opět zasáhla do našich dějin – události s tímto spojené se staly nedílnou součástí tzv. něžné revoluce (nemám rád slovo sametové ), díky níž padl totalitní komunistický režim Svatá Anežka Česká (asi 1211 – 1282) v roce 1252 si jako dědička zemí Rakouských a Štýrska vzala tedy za muže českého prince Přemysla Otakara II. – šlo o svazek spíše formální, když z něj nevzešly žádné děti (Přemysl měl mezitím nemanželského syna s její dvorní dámou), oba manželé se zasadili o to, aby byl sňatek zneplatněn a manželství rozloučeno nejprve byla manželkou římského krále Jindřicha VII. z rodu Štaufů, který byl původně zasnouben s její sousedkou po levici, Anežkou Českou manželovi porodila dva syny, kteří pak zemřeli v mladém věku a později už další děti neměla, což se ukázalo jako důležité pro vztah s o mnoho let mladším Přemyslem Markéta Babenberská (1204/1205 – 1266)

9 PŘEMYSL OTAKAR II. LÉTA VLÁDY – NÁSTUP NA TRŮN po smrti Václava I. v roce 1253 nastupoval Přemysl Otakar II. na trůn v pro České země příznivé době po smrti Václava I. v roce 1253 nastupoval Přemysl Otakar II. na trůn v pro České země příznivé době  německé státy Svaté říše římské byly rozdrobeny na malá vzájemnými rozpory zmítaná území (bezvládí)  Polsko bylo rozdrobeno na navzájem nezávislé úděly Piastovců  mocné Uhry byly ohrožovány tatarskými vpády mladý král tak měl ty nejlepší předpoklady pro to, stát se nejmocnějším panovníkem Evropy, o což nepokrytě usiloval mladý král tak měl ty nejlepší předpoklady pro to, stát se nejmocnějším panovníkem Evropy, o což nepokrytě usiloval Střední Evropa ve 12. a 13. století, červenou linií je vytaženo území Českého státu za vlády Přemysla Otakara II.

10 PŘEMYSL OTAKAR II. LÉTA VLÁDY – KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA DO POBALTÍ krom jižní expanze se nový král snažil rozšířit svůj vliv i severovýchodním směrem – v letech 1254 – 1255 se zúčastnil křížové výpravy do Pobaltí – kde mj. založil i velmi známé město Královec (německy Königsberg, dnes ruský Kaliningrad) krom jižní expanze se nový král snažil rozšířit svůj vliv i severovýchodním směrem – v letech 1254 – 1255 se zúčastnil křížové výpravy do Pobaltí – kde mj. založil i velmi známé město Královec (německy Königsberg, dnes ruský Kaliningrad) Kaliningradská oblast na mapě dnešní Evropy když se dnes více než 400-tisícovým městem prošla historie, ocitl se Kaliningrad po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 v zajímavé pozici - oblast kolem něj patří Rusku, třebaže je ze všech stran obklopena jinými státy (tzv. exkláva) obrázek je důkazem, že německou i českou stopu v něm lze nalézt i dnes – místní Braniborskou branou projíždí česká tramvaj Kaliningrad

11 PŘEMYSL OTAKAR II. LÉTA VLÁDY – BOJ S UHRY oprávněnost svých ambicí pak Přemysl prokázal při obhajobě vyženěného panství v bojích proti uherskému králi Bélovi IV. – ty byly zakončeny Přemyslovým vítězstvím roku 1260 v bitvě u Kressenbrunnu (dnes Dolní Rakousko poblíž slovenských hranic) oprávněnost svých ambicí pak Přemysl prokázal při obhajobě vyženěného panství v bojích proti uherskému králi Bélovi IV. – ty byly zakončeny Přemyslovým vítězstvím roku 1260 v bitvě u Kressenbrunnu (dnes Dolní Rakousko poblíž slovenských hranic) po této bitvě pojal český král za manželku Bélovu vnučku Kunhutu, čímž nejen stvrdil uzavřený mír, ale současně si zajistil ženu, která mu měla dát dědice trůnu po této bitvě pojal český král za manželku Bélovu vnučku Kunhutu, čímž nejen stvrdil uzavřený mír, ale současně si zajistil ženu, která mu měla dát dědice trůnu bitva u Kressenbrunnu zajímavé jsou Kunhutiny osudy i po smrti Přemysla Otakara II. – jejím milencem se stal Záviš z Falkenštejna, který stál v opozici proti Kunhutinu manželovi, posléze dosáhl v českém království obrovské moci, než svého intrikánského otčíma nechal Václav II. uvěznit a popravit velmi krásná Kunhuta se za Přemysla vdala roku 1261 v dnešní Bratislavě a porodila mu celkem šest dětí, dědice trůnu – pozdějšího krále Václava II. – však až v roce 1271, sedm let před manželovou smrtí Kunhuta Uherská (1245 – 1285)

12 PŘEMYSL OTAKAR II. LÉTA VLÁDY - DALŠÍ ÚZEMNÍ EXPANZE další část území připojil Přemysl Otakar II. k českému území díky dědictví další část území připojil Přemysl Otakar II. k českému území díky dědictví  v roce 1266 získal jako věno po své matce (již zmiňovaná Kunhuta Štaufská) Chebsko  roku 1269 pak po svém bratranci z otcovy strany Oldřichu Korutanském i Korutany (dnešní Rakousko) a Kraňsko (dnes Slovinsko) od roku 1272 se pak české země sahaly až k Jaderskému moři – Přemysl získal přímořskou oblast Furlánska v dnešní Itálii od roku 1272 se pak české země sahaly až k Jaderskému moři – Přemysl získal přímořskou oblast Furlánska v dnešní Itálii územní rozsah Českého království za dob PO II. Vypadá to na návrat starých časů – již několik let Češi opět nepotřebují k cestě na Jadran pas…

13 PŘEMYSL OTAKAR II. LÉTA VLÁDY -ÚSILÍ (?) O ŘÍŠSKOU KORUNU první úvahy o korunovaci Přemysla Otakara II. králem Svaté říše římské se objevily už v prvních letech jeho vlády - vzhledem k neuspokojivé situaci v německy mluvících Zemích (viz výše) nepředstavovala říšská koruna pro českého krále atraktivní cíl první úvahy o korunovaci Přemysla Otakara II. králem Svaté říše římské se objevily už v prvních letech jeho vlády - vzhledem k neuspokojivé situaci v německy mluvících Zemích (viz výše) nepředstavovala říšská koruna pro českého krále atraktivní cíl jiná situace nastala v roce 1273 - německá knížata zvolila králem málo známého Rudolfa Habsburského,, třebaže o korunu usilující Přemysl byl v té době zřejmě nejmocnějším evropským panovníkem – tento okamžik bývá označován za osudový zvrat v jeho panování jiná situace nastala v roce 1273 - německá knížata zvolila králem málo známého Rudolfa Habsburského,, třebaže o korunu usilující Přemysl byl v té době zřejmě nejmocnějším evropským panovníkem – tento okamžik bývá označován za osudový zvrat v jeho panování Přemysl Otakar II. volbu neuznal a dostal se s Rudolfem do konfliktu Přemysl Otakar II. volbu neuznal a dostal se s Rudolfem do konfliktu současně však čelil i silné domácí šlechtické opozici (především rod Vítkovců a Rýzmberků), která se cítila upozaděna způsobem Přemyslovy vlády současně však čelil i silné domácí šlechtické opozici (především rod Vítkovců a Rýzmberků), která se cítila upozaděna způsobem Přemyslovy vlády za této situace zahájil Rudolf roku 1276 své tažení proti Přemyslovi - ten byl nucen kapitulovat tzv. Vídeňským mírem, v němž se musel vzdát alpských zemí za této situace zahájil Rudolf roku 1276 své tažení proti Přemyslovi - ten byl nucen kapitulovat tzv. Vídeňským mírem, v němž se musel vzdát alpských zemí Rudolf Habsburský Svatá říše římská nadnárodní útvar založený v 10. století východofranckým králem Otou I., existoval až do roku 1806, kdy padla v Napoleonských válkách jejím těžištěm byly německy mluvící státy, patřily k ní však např. i české země, část Itálie a Francie, Belgie atd. říšská koruna

14 PŘEMYSL OTAKAR II. ZÁVĚR VLÁDY poté, co se král dokázal vypořádat s domácí opozicí, vytáhl do boje nového boje proti Rudolfovi poté, co se král dokázal vypořádat s domácí opozicí, vytáhl do boje nového boje proti Rudolfovi 26. 8. 1278 byl však v bitvě na Moravském poli poblíž Dürnkrut (Suché Kruty, Rakousko) Přemysl Otakar II. poražen a zabit 26. 8. 1278 byl však v bitvě na Moravském poli poblíž Dürnkrut (Suché Kruty, Rakousko) Přemysl Otakar II. poražen a zabit jeho ostatky jsou dnes uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě jeho ostatky jsou dnes uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě královská koruna z Přemyslova hrobu Dürnkrut obec, která má dnes přibližně 2 200 obyvatel, leží při cestě z našeho regionu do Vídně, řidiči tedy kolem ní projíždějí

15 PŘEMYSL OTAKAR II. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ král Přemysl Otakar II. patří mezi nejvýznamnější české vladaře král Přemysl Otakar II. patří mezi nejvýznamnější české vladaře třebaže čelil silné domácí opozici, dokázal vybudovat silný a územně rozsáhlý stát a stal se zřejmě nejvýznamnějším panovníkem celé Evropy třebaže čelil silné domácí opozici, dokázal vybudovat silný a územně rozsáhlý stát a stal se zřejmě nejvýznamnějším panovníkem celé Evropy jeho ambice se staly nepřijatelné pro ostatní významné panovnické rody v říši, a proto byl konec jeho vlády poznamenán vojenskými i politickými porážkami jeho ambice se staly nepřijatelné pro ostatní významné panovnické rody v říši, a proto byl konec jeho vlády poznamenán vojenskými i politickými porážkami přesto je Přemysl Otakar II. jednou z nejznámějších postav české historie proslavená i za hranicemi naší vlasti přesto je Přemysl Otakar II. jednou z nejznámějších postav české historie proslavená i za hranicemi naší vlasti

16 PŘEMYSL OTAKAR II. DĚKUJI ZA POZORNOST.

17 PŘEMYSL OTAKAR II. ZDROJE ČORNEJ P.;ČORNEJOVÁ I.; PARKAN F.; KUDRYS M.. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: SPN, 2010, ISBN 978-80-7275-382-8 KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny zemí Koruny české. Praha: Paseka, 1992, ISBN 80-85192-29-2. KOLEKTIV AUTORŮ. Atlas světových dějin - 1. díl. Praha: Kartografie Praha, 2003, ISBN 80-7011-343-X. ACOMA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Premysl2_nahrobek.jpg ANONYMOUS. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otakarek2.jpg MISTR THEODORIK. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture- fragment.jpg SAJAK, Sven-Sebastian. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture- fragment.jpg AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karel_Zeman.jpg SEDLECKÝ, David. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Milo%C5%A1_Zeman_Praha.JPG UNKNOWN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waclav_2.jpg UNKNOWN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1clav_I..jpg UNKNOWN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otakar_I.jpg ANONYMOUS. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasik3.jpg AUTOR NEUVEDEN. Přemysl Otakar II. [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II. PART, Hans. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Margarete_von_Babenberg.JPG UNKNOWN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AnezkaPremyslovna.jpg ANONYMOUS. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kunhuta_zbrasl.jpg THUROCZ, Johannes. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kressenbrunn.jpg AUTOR NEUVEDEN. Kunhuta Uherská [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kunhuta_Uhersk%C3%A1 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, 2004, ISBN 80-7011-730-3.

18 PŘEMYSL OTAKAR II. ZDROJE PEŠULA, Jan. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaliningrad_Brandenburg_Gate.JPG AUTOR NEUVEDEN. Karel IV. a Přemysl Otakar II. [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/karel-iv-a- premysl-otakar-ii AUTOR NEUVEDEN. Leccos [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://leccos.com/index.php/clanky/premysl-2-otakar AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_deutschen_Kaiser_Rudolf_von_Habsburg.jpg KABEL, Matthias. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imperial_Crown_of_the_Holy_Roman_Empire_left.jpg OPERATING. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crown_of_Ottokar_II.jpg DORONENKO, Stanislav. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCrnkrut_schloss.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google