Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁMĚRY MZ ČR. DLOUHODOBÁ STABILITA SYSTÉMU  finanční  politická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁMĚRY MZ ČR. DLOUHODOBÁ STABILITA SYSTÉMU  finanční  politická."— Transkript prezentace:

1 ZÁMĚRY MZ ČR

2 DLOUHODOBÁ STABILITA SYSTÉMU  finanční  politická

3 ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA r. 2011 r. 2011 - lze očekávat (-)10 mld.Kč minimální možnost redukovat mzdy a počty personálu potřeba zachovat rovnováhu segmentů poskytovatelů nekomplikovat novými úhradovými mechanismy rozprostřít zátěž mezi z.p. a poskytovatele stop stav novým kapacitám a technologiím

4 ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA (dlouhodobý výhled) rozšiřovat mechanismy „peníze jdou za pacientem“ vybudování otevřené systémové informatiky náklady na kmenové pojištěnce počty klíčových výkonů na 1 mil. obyvatel/rok; srovnání s vyspělými zeměmi a regionální srovnání v ČR posílit ekvitu (geografickou, oborovou, finanční)

5 NAPĚTÍ MEZI ZDROJI A OBJEMEM PÉČE definice „lege artis“ úhradové standardy a možnost doplácení regulace vstupu nových technologií úprava Seznamu výkonů

6 DEFINICE lege artis I postup vychází ze současných poznatků lékařské vědy, jeho účinnost je v dané situaci řádně ověřena a v případě že není exaktně ověřena, je postup bez významného rizika pro pacienta péče je poskytována zdravotnickým pracovníkem s příslušnou kvalifikací, pokud se nejedná o neodkladné poskytování péče, které je nezbytné pro záchranu života či zabránění těžkému poškození zdraví příjemce péče s poskytovanou péčí souhlasí (a nebo lze předpokládat, že by s ní souhlasil, jedná-li se o situaci, kdy nelze souhlas aktuálně získat)

7 příjemce péče je schopen péči přijmout a v potřebné míře a po nezbytnou dobu s poskytujícím zdravotnickým pracovníkem spolupracovat tak, aby mohlo být dosaženo očekávaného efektu poskytované péče péče je poskytnuta v prostředí a prostředky, které jsou v potřebném časovém intervalu a v daném místě k dispozici péče přihlíží k potřebám pacienta, ale její rozsah a technologická úroveň zároveň respektují finanční zdroje, které má zdravotnický systém v daném období k dispozici DEFINICE lege artis II

8 ÚHRADOVÉ STANDARDY Péče je plně hrazena, když je poskytnuta lege artis dle poznatků lékařské vědy je účinnost postupu použitého v dané situaci řádně ověřena a zároveň je důvodný předpoklad, že postup bude s ohledem na tělesný a duševní stav pacienta pro něj přínosný péče je poskytována ekonomicky nejméně náročným způsobem, který je v souladu se současnými poznatky lékařské vědy

9 MOŽNOST ZPOPLATNĚNÍ lege artis péče nad rámec úhradového standardu může být zpoplatněna z veř.zdr.pojištění je uhrazena částka, odpovídající příslušnému ekonomicky nejméně náročnému způsobu pacient doplatí zůstatek poskytovatel je povinen zveřejnit informace o hrazených a placených výkonech, konečnou cenu pro pacienta a rizika a výhody jednotlivých alternativ

10 REGULACE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Ministerstvo určuje nové zdravotnické technologie, u kterých je regulován vstup do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění Ministerstvo po projednání se zdravotními pojišťovnami a příslušnými odbornými sdruženími a komorami vydává vyhlášku s metodikou regulace

11 ÚPRAVA SEZNAMU VÝKONŮ Ministerstvo v rámci vyhlášky dopracuje u vybraných výkonů kalkulační listy kde se mohou výkony provádět a jaké mají omezení indikační, personální, materiálové a technické za jakých podmínek (zejména indikačních) jsou plně nebo jen z části hrazené

12 LÉKOVÁ POLITIKA zodpovědný náměstek direktivní opatření na SÚKLu (datové úložiště, úložiště el.receptů) malá novela zák. pro zjednodušení správního řízení a zrychlení vstupu generik dlouhodobě zrevidování cenotvorby, stanovení úhrad a financování lékáren

13 DALŠÍ / LEGISLATIVA Zák. č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění zrychlení procesu správních řízení při stanovování výše úhrad a cen léčivých přípravků umožnění fůze Vojenské zdravotní pojišťovny a Z.p. ministerstva vnitra změna regulačních poplatků drobné úpravy zákonů a vyhlášek ke vzdělávání vyhodnocení vyhlášky o věcném a technickém vybavení vyhláška o personálních normativech nové zákony o zdr. službách, o záchranné službě, o léčivech a o veřejném zdr. pojištění předložit v r. 2011

14 DALŠÍ / řešení aktuálních problémů a systémové efektivity aktuální problémy (nedostatek stomatologů, nízké kapacity neonatologie) systémové informatika řešení zdravotně sociální péče měření kvality atd. pozice f.n. v krajském zdravotnictví, vztah krajů a z.p. zvýšení odpovědnosti ambulantních specialistů dlouhodobé posilování praktických lékařů jednodenní chirurgie, hotelové pobyty pokračování centralizace vysokonákladové a superspecializované péče zvýšení zodpovědnosti posudkových lékařů

15 PŘÍLIV FINANCÍ DO SYSTÉMU DPČ, OBZP, OSVČ korupce zvýšení finanční důvěryhodnosti systému příspěvek na státní pojištěnce zvýšení pojistného

16 Děkuji za pozornost

17 Závěrečný účet kapitoly 335 – MZ ČR za rok 2009

18 Obecný úvod  Závěrečný účet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví byl zpracován podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů pro vypracování návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších úprav.  Údaje týkající se příjmů a výdajů a další číselné údaje byly odkontrolovány podle bankovních odpočtů České národní banky a odsouhlaseny Ministerstvem financí.  Závěrečný účet kapitoly 335 – MZ ČR byl předán Ministerstvu financí, Českému statistickému úřadu a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.  Kapitola 335 – MZ ČR zahrnuje od 1.1.2009 59 příspěvkových organizací a 20 organizačních složek státu

19 Příjmy *vč. příjmů z rozpočtu EU ve výši 1 793 668tis. Kč Struktura plánovaných příjmů :  Příjmy z rozpočtu EU – 1 793 668tis. Kč  Ostatní nedaňové příjmy, kap. příjmy a transfery – 31 000tis. Kč Struktura realizovaných příjmů :  Převody z rezervních fondů – 384 091tis. Kč  Převody z NF (EU) – 9 789tis. Kč  Převody z ostatních fondů – 3 667tis. Kč  Převod zdrojů pro strategické inv. – 870 007tis. Kč  Správní poplatky – 42 344tis. Kč  Ostatní příjmy – 56 309tis. Kč 20092008 Plánované příjmy*1 824 668tis. Kč1 453 234,00tis. Kč Realizované příjmy1 366 209tis. Kč1 514 137,41tis. Kč Procento plnění74,87%100,04%

20 Výdaje 20092008 Plánované výdaje*9 852 437tis. Kč11 120 908,00tis. Kč Realizované výdaje11 312 285tis. Kč8 823 267,12tis. Kč Procento plnění114,82%79% Struktura plánovaných výdajů : Běžné výdaje - 5 615 955tis. Kč Kapitálové výdaje – 4 236 482tis. Kč Struktura skutečných výdajů : Běžné výdaje – 5 673 649tis. Kč Kapitálové výdaje – 5 638 636tis. Kč

21 Podrobná struktura skutečných výdajů Specifický ukazatel2009 /tis. Kč/% z celk. výdajů Výdaje na státní správu - MZ + KHS +SUKL 2 323 893,6020,54 Ústavní péče - investiční dotace - ISPROFIN 3 903 223,6134,50 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby - vakcíny + LZZS + vzdělávání + příspěvky PO + UZIS, KST, NLK, KSRZIS 1 836 482,7616,23 Zdravotnické programy - národní zdrav. programy + programy spolufin. EU +EHP 1 777 306,7615,71 Ostatní činnosti ve zdravotnictví - Krizová připrav. + mez. Dohody 210 485,791,9 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1 260 892,2411,15 Podrobná struktura skutečných výdajů :

22 Přímo řízené organizace 2009 /tis. Kč/2008 /tis. Kč/Změna (%) Hospodářský výsledek 381 843,-631 489,--39,5 Ztráty z minulých let 3 919 625,-4 153 388,--5,7


Stáhnout ppt "ZÁMĚRY MZ ČR. DLOUHODOBÁ STABILITA SYSTÉMU  finanční  politická."

Podobné prezentace


Reklamy Google