Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemocenské pojištění - základní dokumentace Markéta Hornychová Čepelková Vedoucí oddělení nemocenského pojištění OSSZ Liberec Spojení: 485 236 316

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemocenské pojištění - základní dokumentace Markéta Hornychová Čepelková Vedoucí oddělení nemocenského pojištění OSSZ Liberec Spojení: 485 236 316"— Transkript prezentace:

1 Nemocenské pojištění - základní dokumentace Markéta Hornychová Čepelková Vedoucí oddělení nemocenského pojištění OSSZ Liberec Spojení: 485 236 316 marketa.hornychova@cssz.cz 4. 9. 2008

2 Obsah: 1Ú1Ú1Ú1Úvod 2P2P2P2Pracovní neschopnosti 3O3O3O3Ošetřování člena rodiny 4O4O4O4Ostatní tiskopisy od 1. 1. 2009

3 1 Pracovní neschopnosti  vystavování pracovní neschopnosti  žádosti ve smyslu § 6 odst. 4 písm. n) zákona č. 582/1991 Sb.  ukončování pracovní neschopnosti  opravy v tiskopise pracovní neschopnosti  storno tiskopisu pracovní neschopnosti  porušení léčebného režimu a kontrola léčebného režimu  pracovní neschopnosti od 1.1.2009

4 vystavování pracovní neschopnosti  IČZ – identifikační číslo zařízení  IČP – identifikační číslo pracoviště - ke každé ordinaci používat vždy přidělené IČZ nebo IČP  čísla pracovních neschopností - na každé IČZ/IČP k ordinaci se vydává sada pracovních neschopností = pracovní neschopnosti se nesmějí přenášet neschopností = pracovní neschopnosti se nesmějí přenášet do jiné ordinace do jiné ordinace  EČP – evidenční číslo pojištěnce - evidenční číslo pojištěnce vydává ČSSZ - toto číslo je potřebné uvádět na pracovní neschopnosti  diagnózy  vycházky

5 žádosti ve smyslu § 6 odst. 4 písm. n) zákona č. 582/1991 Sb.  souhlas ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti - vydává místně příslušná OSSZ na základě stanoviska LPS  souhlas se změnou pobytu při pracovní neschopnosti na dobu delší než tři dny - vydává místně příslušná OSSZ  souhlas se změnou pobytu při pracovní neschopnosti do ciziny - vydává ČSSZ – příslušný regionální referát rozhodovací činnosti - na základě stanoviska LPS

6 tiskopisy platné nyní  Žádost o souhlas ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti - souhlas vydává příslušná OSSZ na základě stanoviska lékaře LPS na základě stanoviska lékaře LPS - pracovní neschopnost se musí vydávat až po odsouhlasení vydávat až po odsouhlasení příslušné OSSZ příslušné OSSZ

7 tiskopisy platné nyní  Žádost o povolení změny pobytu na dobu delší než tři dny - souhlas vydává příslušná OSSZ na - souhlas vydává příslušná OSSZ na základě stanoviska lékař LPS základě stanoviska lékař LPS - jedná se o stejný tiskopis jako na souhlas ke zpětnému uznání pracovní souhlas ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti neschopnosti

8 tiskopisy platné nyní  Žádost o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině pobytu v cizině - vydává ČSSZ – příslušný regionální referát rozhodovací činnosti na referát rozhodovací činnosti na základě stanoviska lékaře LPS základě stanoviska lékaře LPS

9 ukončování pracovní neschopnosti  zpětné ukončení pracovní neschopnosti lékařem - průkaz o trvání pracovní neschopnosti (lístek na peníze) - přeplatek na nemocenských dávkách  ukončení pracovní neschopnosti OSSZ na základě stanoviska LPS - zdravotní dokumentace - oznámení o ukončení pracovní neschopnosti - doručování

10 opravy v tiskopise pracovní neschopnosti  opravy musí být vždy opatřeny podpisem a razítkem lékaře, který změnu provedl  způsob oprav - tiskopisy

11 storno tiskopisu pracovní neschopnosti  na OSSZ musí být odeslány všechny díly potvrzení pracovní neschopnosti  čestné prohlášení nemocného

12 porušení léčebného režimu a kontrola léčebného režimu  Léčebný režim upravuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (§ 12 písm. d, zákona č. 48/1997 Sb.)  Kontrolu dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany provádí OSSZ  Podnět k provedení kontroly může dát kdokoliv  § 47 odst. 2 a § 48 odst. 2 ZNP. Nemocenské může být dočasně sníženo nebo odňato, jestliže zaměstnanec porušil povinnosti stanovené v § 47, odst. 1, zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců

13 porušení léčebného režimu a kontrola léčebného režimu  V ustanovení § 47 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění se nově stanoví, že nemocenské lze dočasně snížit nebo odejmout z důvodu porušení léčebného režimu dočasně práce neschopným zaměstnancem nejdříve ode dne porušení léčebného režimu, a to i v případě, že nemocenské již bylo vyplaceno. Pokud již nemocenské bylo vyplaceno, považují se částky vyplacené na nemocenském za přeplatek, který je zaměstnanec povinen vrátit. - chybně uvedeny adresy - omluvení při porušení léčebného režimu - vycházky - pravidelné kontroly u lékařů

14 pracovní neschopnosti od 1. 1. 2009  všeobecné informace  tiskopisy

15 všeobecné informace  informace vycházejí ze současného návrhu zákona - dnem 1. 1. 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), který byl již novelizován a schválení rozsáhlejší změny bylo navrženo v červenci 2008 - Jde o komplexní úpravu nemocenského pojištění, která zahrnuje jak okruh osob účastných nemocenského pojištění (tj. zaměstnanců, příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů i osob samostatně výdělečně činných), jejich nároky z tohoto pojištění a stanovení výše poskytovaných dávek, posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, tak organizační uspořádání nemocenského pojištění, jakož i řízení v tomto pojištění.

16 tiskopisy platné nyní  Potvrzení pracovní neschopnosti - pracovní neschopnost má 4 díly

17 tiskopisy platné od 1. 1. 2009  Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti - pracovní neschopnost má 6 dílů - pozor – nové barevné rozlišení - I. díl - lékař odesílá OSSZ (EPN) - II. díl – průkaz práce neschopného (tento díl zůstává lékaři v kartě) (tento díl zůstává lékaři v kartě) - III. díl – pro zaměstnavatele - IV. díl – k výplatě na OSSZ (od 15 dne) (od 15 dne) - V. díl – ukončení pro zaměstnavatele nebo OSSZ pro výplatu nebo OSSZ pro výplatu - VI. díl – lékař odesílá OSSZ (EPN)

18 tiskopisy platné nyní  Náhradní hlášení - tento tiskopis slouží k veškerým změnám k vydané pracovní změnám k vydané pracovní neschopnosti neschopnosti - vycházky - diagnóza - hospitalizace - náhradní díl za ztracenou pracovní neschopnost neschopnost

19 tiskopisy platné od 1. 1. 2009  Hlášení ošetřujícího lékaře

20 tiskopisy platné nyní  Průkaz o trvání pracovní neschopnosti (lístek na peníze) neschopnosti (lístek na peníze)

21 tiskopisy platné od 1. 1. 2009  Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (lístek na peníze)

22 2 Ošetřování člena rodiny  Ošetřování člena rodiny - nyní  Ošetřovné - platnost od 1. 1. 2009

23 tiskopisy platné nyní  Žádost o podporu při ošetřování člena rodiny člena rodiny - odstranění tvrdosti zákona - přestup mezi ošetřováním - pokračování v ošetřování člena rodiny

24 tiskopisy platné od 1. 1. 2009  Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) - tiskopis má 5 dílů - I. díl – pro lékaře - II. díl – evidence PN - III. díl – výplata OSSZ - IV. díl – výplata OSSZ (ukončení) - V. díl – evidence PN - odstranění tvrdosti zákona - další tiskopisy potřebné k vydání rozhodnutí o potřebě ošetřování rozhodnutí o potřebě ošetřování

25 tiskopisy platné od 1. 1. 2009  Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči) převzala ošetřování (péči) - tento tiskopis slouží k převzetí péče o ošetřování člena rodiny ošetřování člena rodiny - společná péče

26 3 Ostatní tiskopisy  tiskopisy platné nyní  tiskopisy platné od 1. 1. 2009

27 tiskopisy platné nyní  Potvrzení o nařízení karantény

28 tiskopisy platné od 1. 1. 2009  Potvrzení o nařízení karantény - tento tiskopis má 5 dílů - I. díl – pro zaměstnavatele - II. díl – evidence PN - III. díl – výplata OSSZ ( 15 den) - III. díl – výplata OSSZ ( 15 den) - IV. díl – výplata OSSZ (ukončení) - IV. díl – výplata OSSZ (ukončení) - V. díl – evidence PN - V. díl – evidence PN

29 tiskopisy platné nyní  Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

30 tiskopisy platné od 1. 1. 2009  Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

31 tiskopisy platné nyní  Žádost o poskytování nemocenského po uplynutí nemocenského po uplynutí podpůrčí doby podpůrčí doby

32 tiskopisy platné od 1. 1. 2009  Příloha k žádosti o: - tento tiskopis slouží pro OSSZ, která - tento tiskopis slouží pro OSSZ, která přebírá výplatu dávek přebírá výplatu dávek - nemocenské - nemocenské - ošetřovné - ošetřovné - peněžitou pomoc v mateřství - peněžitou pomoc v mateřství - vyrovnávací příspěvek v těhotenství - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a mateřství

33 Děkuji za pozornost Markéta Hornychová Čepelková OSSZ Liberec


Stáhnout ppt "Nemocenské pojištění - základní dokumentace Markéta Hornychová Čepelková Vedoucí oddělení nemocenského pojištění OSSZ Liberec Spojení: 485 236 316"

Podobné prezentace


Reklamy Google