Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Zdravotní pojištění Autor Ing. Eva Hradilová Tematická oblast Sociální zabezpečení pro 3. ročník SOŠ Ročník 3. SOŠ Datum tvorby Říjen 2012 Anotace Materiál představuje žákům způsob výpočtu odvodů na zdravotní pojištění z pohledu zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné Metodický pokyn Prezentace + procvičení formou příkladu

2 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění je pojištění, které slouží pro úhradu zdravotní péče pojištěnců Zdravotní pojištění je buď veřejné nebo soukromé je dobrovolné je poskytováno na komerční bázi je určeno ke krytí zdravotní péče přesahující rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v České republice není tento způsob pojištění příliš rozšířený je povinné jak v ČR i v EU toto pojištění musí odvádět každý zákonem stanovený plátce uzavírat jej smějí jen zdravotní pojišťovny se speciální koncesí

3 Kdo má povinnost platit zdravotní pojištění a komu Osoby, které mají povinnost platit zdravotní pojištění: osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zaměstnanci zaměstnavatelé za své zaměstnance osoby, za které ze zákona platí zdravotní pojištění stát Platí se zdravotním pojišťovnám Zdravotní pojišťovna je specializovaná zdravotní a finanční instituce, jejímž hlavním úkolem je provádět všeobecné zdravotní pojištění

4 Stát platí zdravotní pojištění za tyto skupiny osob: nezaopatřené děti (nevýdělečné děti do 26 let) poživatelé důchodů osoby na dávce peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovské dovolené osoby pečující celodenně a osobně o alespoň jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let příjemci rodičovského příspěvku uchazeči o zaměstnání (v evidenci úřadu práce) osoby pobírající dávky sociální péče osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující osoby konající vojenskou službu nebo civilní službu osoby ve vazbě nebo výkonu trestu další osoby dle §7 zákona o všeobecném zdravotním pojištění

5 Zdravotní pojišťovny působící v ČR Od 1. října 2012 funguje v Česku následujících 7 pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

6 Zdravotní pojišťovny v hradí: výběr zdravotního pojištění od pojištěnců a státu, úhradu zdravotní péče podle smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními, úhradu nákladů za neodkladné léčení pojištěnců a to jak na území České republiky tak i v cizině, úhradu částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky, výběr regresů a náhrad v případě cizího zavinění, např. autonehody, pracovní úrazy, poranění a nemoci vzniklé v důsledku trestné činnosti apod.

7 Zdravotní pojištění zaměstnance Vyměřovacím základem je výše hrubé mzdy Zdravotní pojištění = hrubá mzda * 4,5% Povinnost vypočítat a odvést zdravotní pojištění má zaměstnavatel Odvod zdravotního pojištění je uskutečněn na účet zdravotní pojišťovny, se kterou uzavřel zaměstnanec smlouvu Úhradu na účet zdravotní pojišťovny je nutné provést do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, za které pojistné náleží

8 Zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance Vyměřovacím základem je výše hrubé mzdy Zdravotní pojištění = hrubá mzda * 9% Povinnost vypočítat a odvést zdravotní pojištění účet zdravotní pojišťovny, se kterou uzavřel zaměstnanec smlouvu do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, za které pojistné náleží, má zaměstnavatel Z hlediska zaměstnavatele se jedná o mzdový náklad

9 Zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu Vyměřovací základ = (Výnosy – náklady)* 50% Výše platby závisí na tom, zda se jedná o podnikání jako hlavní výdělečné činnosti nebo vedlejší výdělečné činnosti Hlavní výdělečná činnost měsíčně platí zálohu podle posledního Přehledu příjmů a výdajů minimální záloha na měsíc je1697 Kč i v případě začátku podnikání nebo ztráty Vedlejší výdělečná činnost měsíčně se neplatí zálohy zaplatí až po skončení roku na základě výpočtu v Přehled příjmů a výdajů

10 Příklad: Zaměstnavatel zaměstnává dva pracovníky. První z nich má hrubou mzdu v předchozím kalendářním měsíci ve výši 25 000 Kč a druhý 27 000 Kč. Varianta 25% z vyměřovacího základu. Vypočítejte: 1. Sociální pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance. 2. Sociální pojištění, které je placeno ze mzdy zaměstnanců.

11 Řešení 1. Hrubá mzda celkem = 25 000 + 27 000= 52 000 Kč Zdravotní pojištění = 52 000 * 9% = 4 680 Kč Zaměstnavatel bude muset za oba zaměstnance odvést sociální pojištění ve výši 4 680 Kč. 2. Zdravotní pojištění placené z hrubé mzdy: prvního zaměstnance = 25 000 *4,5% = 1 125 Kč druhého zaměstnance = 27 000 * 4,5% = 1 215 Kč Z mezd zaměstnanců bude celkem odvedena částka 2 340 Kč.

12 Zdroje informací: Internetové stránky Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/organizace-zdravotnictvi-a- zdravotni-pojisteni_1791_11.html Zákon č. 48/1997Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění platných předpisů http://business.center.cz/business/pravo/zakony/vzp / Internetová encyklopedie Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnotní_pojisteni Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google