Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kam směřuje reforma terciárního vzdělávání a proč je třeba ji udělat Tisková konference MŠMT 9. dubna 2009 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kam směřuje reforma terciárního vzdělávání a proč je třeba ji udělat Tisková konference MŠMT 9. dubna 2009 1."— Transkript prezentace:

1 Kam směřuje reforma terciárního vzdělávání a proč je třeba ji udělat Tisková konference MŠMT 9. dubna 2009 1

2 Co jsme dosud udělali  Připravili pracovní návrh věcného záměru zákona (VZZ) o terciárním vzdělávání  Diskutovali VZZ s reprezentacemi vysokých škol a dalšími pozvanými aktéry na 4 pracovních setkáních  Vyvolali širokou a otevřenou debatu v akademických obcích o cílech reformy TV  Zahájili individuální projekty národní zaměřené na strategické oblasti TV 2

3 Co budeme dělati v budoucnu  Široká debata s akademickými obcemi, vnějšími aktéry o cílech reformy TV  Příprava analýz, studií, podpůrných materiálů v rámci IPn „Reforma TV“ (do konce roku 2009)  2010: příprava nové verze VZZ o TV a VZZ o finanční pomoci studentům, příprava paragrafového znění obou zákonů 3

4 Teze reformy terciárního vzdělávání  Zvětšení institucionální diverzifikace  Posílení autonomie vysokých škol v jejich rozhodování  Snížení nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání  Zvýšení veřejných i soukromých výdajů na financování institucí terciárního vzdělávání  Změna současného systému akreditací  Zabezpečení kvality na všech úrovních  Modernizovat zákon č. 111/1998 Sb. v právně-technickém smyslu 4

5 Zvětšení institucionální diverzifikace  uspokojení různorodé poptávky po vysokoškolském vzdělání  podpora excelence v různých segmentech systému terciárního vzdělávání  prostupný systém terciárního vzdělávání (de facto i de iure)  jediná legislativní norma pro všechny instituce terciárního vzdělávání 5

6 Posílení autonomie vysokých škol v jejich rozhodování  v oblasti financování (dlouhodobější jasně dané víceleté finanční zajištění vzdělávacího procesu státem)  v oblasti strategického řízení včetně posílení zodpovědnosti při řízení  v oblasti kariérního řádu 6

7 Zvýšení veřejných i soukromých výdajů na financování institucí terciárního vzdělávání  postupné zvyšování veřejných výdajů na průměrnou úroveň zemí EU  zvýšení motivace studentů ke kvalitnímu a včasnému dokončování studia (vytvoření prostoru pro finanční tlak na studenty)  institucím terciárního vzdělávání i jednotlivým zaměstnancům vytvořit motivaci k hledání dalších finančních zdrojů 7

8 Snížení nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání  větší příliv talentů do systému terciárního vzdělávání  oddělit oblast sociálního zabezpečení a podpory studentů a řešit ji systémově zvláštním zákonem (změnit postavení studenta z „dítěte“ na „dospělého“) 8

9 Změna současného systému akreditací  Z akreditace jednotlivých oborů vysokoškolského vzdělávání na akreditaci institucí:  směrem k vyšší autonomii a vlastní zodpovědnosti škol za rozvoj studia  směrem k institucionálnímu hodnocení kvality 9

10 Zabezpečení kvality na všech úrovních  terciárního vzdělávání jako celku  institucí  programů 10

11 Modernizovat zákon č. 111/1998 Sb. v právně-technickém smyslu  není kompatibilní s klíčovými předpisy v oblasti správního práva a v dalších právních oblastech  je nutné reagovat na připravovanou rekodifikaci soukromého práva (občanský zákoník a obchodní zákon, také již zavedený nový zákoník práce)  některé reformy prováděné v terciárním vzdělávání nelegislativně (zejm. kvalifikační rámce) je žádoucí promítnout do legislativy terciárního vzdělávání 11


Stáhnout ppt "Kam směřuje reforma terciárního vzdělávání a proč je třeba ji udělat Tisková konference MŠMT 9. dubna 2009 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google