Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REFERÁT Co je referát? Jak napsat referát? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Dostupné z Metodického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REFERÁT Co je referát? Jak napsat referát? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Dostupné z Metodického."— Transkript prezentace:

1 REFERÁT Co je referát? Jak napsat referát? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 OBSAH Co je referát? Proč je referát užitečný? Co znamená vypracovat referát? Co bylo důležité? Co se stane, když vše zvládneme?

3 CO JE REFERÁT? krátký text nebo přednáška na odborné téma psaný odborníkem pro odborníka obsahuje věcně správné informace a odborné termíny

4 PROČ JE REFERÁT UŽITEČNÝ? referát přináší informace o určité problematice vyvolá diskusi  přispěje k ujasnění názorů autor během práce rozvíjí své logické myšlení, učí se pracovat s informacemi a argumentovat autor referátu předvede, že se v dané problematice vyzná autor sděluje své hodnocení daného tématu

5 CO ZNAMENÁ VYPRACOVAT REFERÁT? – REFERÁT KROK ZA KROKEM správně porozumět zadání uvědomit si, co chceme v referátu sdělit stanovit, na co se zaměříme můžeme si napsat seznam hlavních bodů  URČIT HLAVNÍ OTÁZKU:

6  VYHLEDAT POTŘEBNÉ INFORMACE: důležitá fáze zpracování referátu informace hledáme v učebnicích, v encyklopediích, v odborných knihách a časopisech, na internetu na oficiálních stránkách a odborných serverech důležité je hledat ve více zdrojích děláme si poznámky, fotíme materiály

7  PRACOVAT S INFORMACEMI: porovnáme mezi sebou různé informace utřídíme je  rozhodneme, které použijeme využíváme jen podstatné informace, které zodpoví naši hlavní otázku informace z různých zdrojů vhodně kombinujeme

8  NAPSAT VLASTNÍ TEXT: určíme si strukturu referátu  v jakém pořadí budeme sdělovat určité skutečnosti pomůžeme si vytvořením myšlenkové mapy

9 dodržujeme osnovu: ÚVOD – vysvětlíme, proč jsme si téma vybrali, co bude naším cílem, sdělíme základní údaje, stručně uvedeme posluchače do problematiky STAŤ – podrobněji vysvětlujeme danou problematiku, uvádíme širší souvislosti ZÁVĚR – shrneme základní fakta, zhodnotíme význam daného tématu, sdělíme vlastní názor ZDROJE – uvedeme všechny zdroje, ze kterých jsme čerpali informace, dodržujeme přitom předepsanou formu

10 zjištěná fakta přeformulujeme vlastními slovy, nesmíme je přímo okopírovat píšeme v souvislých větách, nikoli v heslech při psaní text rozdělujeme do odstavců  každý odstavec obsahuje jednu myšlenku jednotlivé odstavce na sebe navazují text tématicky rozdělujeme dílčími titulky píšeme jasně a srozumitelně (nemusíme tvořit dlouhá souvětí) používáme spisovný jazyk

11 krátký úryvek můžeme citovat slovo od slova  musí být kurzívou, v uvozovkách, za citací je nutné uvést zdroj v poznámce pod čarou (příkaz vložit  odkaz  poznámka pod čarou) text můžeme doplnit obrázky, grafy a schématy (také u nich musí být uveden zdroj)

12

13

14 FORMÁLNÍ PODOBA TEXTU: při psaní referátu v textovém editoru dodržujeme formální úpravu na začátek referátu uvedeme svoje jméno a třídu napíšeme nadpis referátu používáme velikost písma 12 (Times New Roman, Arial) nadpisy tučně, velikost písma 14 – 16 číslování stránek (příkaz vložit  čísla stránek) za každým interpunkčním znaménkem (tečka, čárka, dvojtečka, pomlčka…) musí být mezera

15

16 na závěr práce uvedeme bibliografické údaje  seznam veškeré použité literatury, včetně časopisů a internetových článků dodržíme přitom předepsanou formu citace: PŘÍJMENÍ jméno autora. Název publikace. Místo vydání: nakladatelství, datum vydání. ISBN. Příjmení jméno autora. Název článku. Název časopisu. Rok vydání, číslo, citované strany. ISSN. www.adresa.cz

17 pokud se vyskytne problém, se kterým si nevíme rady, můžeme se zeptat učitele

18  PŘEDNÉST REFERÁT PŘED POSLUCHAČI: doma si referát cvičně předneseme předem si zjistíme, jak číst cizí slova nejlepší je referát přednášet zpaměti mluvíme klidně, srozumitelně a nahlas neděláme zbytečná gesta zeptáme se, zda má někdo otázky zodpovíme otázky svůj názor umíme obhájit poděkujeme za pozornost

19 CO BYLO DŮLEŽITÉ? vědět, o čem psát zjistit informace roztřídit informace rozvrhnout strukturu sepsat text, nekopírovat přednést referát zodpovědět otázky

20 CO SE STANE, KDYŽ VŠE ZVLÁDNETE?

21 BUDETE ZA HVĚZDY!!!!! DĚKUJI ZA POZORNOST.

22 ZDROJE: BIERNÁTOVÁ Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. [online] Brno: 2011. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690- interpretace.pdf FISHER Robert, Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. 2. vydání. Praha: Portál, 2004. ISBN: 80-7178- 966-6. SOCHROVÁ Marie, Český jazyk v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN: 978-80-253-0189-0.


Stáhnout ppt "REFERÁT Co je referát? Jak napsat referát? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Dostupné z Metodického."

Podobné prezentace


Reklamy Google