Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč by měl dát zaměstnavatel šanci pracovat člověku po ukončení léčby aneb legislativou dané motivační nástroje Hana Potměšilová 23. října 2015, PRAHA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč by měl dát zaměstnavatel šanci pracovat člověku po ukončení léčby aneb legislativou dané motivační nástroje Hana Potměšilová 23. října 2015, PRAHA."— Transkript prezentace:

1 Proč by měl dát zaměstnavatel šanci pracovat člověku po ukončení léčby aneb legislativou dané motivační nástroje Hana Potměšilová 23. října 2015, PRAHA

2 2 Chrání nás zákony Ústava … Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti („ZoZ“) část III. § 67- § 84 ZoZ Vyhláška MPSV 518/2004 Sb. k provedení ZoZ („Vyhláška“) Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (vymezení kritérií invalidity) Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

3 3 Chrání nás zákony Ústava ČR 1/1993 Sb. Hlava I., článek 3 Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod Hlava první, Obecná ustanovení, článek 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Kde najdete Ústavu a Listinu práv? www.psp.cz nebo třeba www.zakonyprolidi.cz

4 4 Kdo je to vlastně člověk se zdravotním postižení? František Po operaci srdce, od 27 let invalidita 2. stupně Jana S MDS, 39 let, invalidita 3. stupně

5 5 Kdo je to vlastně člověk se zdravotním postižení? Pojem osoba se zdravotním postižením (OZP) dříve = „občan se změněnou pracovní schopností“ Současný Zákon o zaměstnanosti rozlišuje: Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni (= osoba s těžším zdravotním postižením, TZP) Osoba uznaná invalidní v prvním nebo druhém stupni Osoba zdravotně znevýhodněná Kritérium = procentní míra poklesu schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

6 6 Kdo je to vlastně člověk se zdravotním postižení? Vše nám stanoví vyhláška „O posuzování invalidity“ č. 359/2009 Sb. Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni Třetí stupeň invalidity je přiznán člověku, jehož schopnost pracovat se snížila nejméně o 70 procent proti stavu před úrazem nebo před nemocí. Osoba uznaná invalidní ve druhém stupni Druhý stupeň invalidity je přiznán člověku, jehož pracovní schopnost se snížila o 50 až 69 procent proti stavu před úrazem nebo nemocí.

7 7 Kdo je to vlastně člověk se zdravotním postižení? Osoba uznaná invalidní v prvním stupni První stupeň invalidity je přiznán tomu, jehož schopnost pracovat se snížila o 35 až 49 procent proti stavu před úrazem nebo nemocí. Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ) Tito lidé nepobírají invalidní důchod, ale z pohledu zákona o zaměstnanosti se řadí mezi lidi se zdravotním postižením.

8 8 Povinnosti zaměstnavatelů Nad 25 zaměstnanců v přepočtené stavu povinnost zaměstnat 1 člověka se zdravotním postižením. Zaměstnáváním OZP ve výši povinného podílu, zaměstnanec ve 3. stupni ID se počítá 3x. Pokud nezaměstnává: Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP Nákupem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří mají vymezeno více než 50% CHPM pro OZP zaměstnance a to ve výši 7 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP. tzv. náhradní plnění

9 9 Příklad I. – základní škola Celkem zaměstnanců 50 Povinný podíl (výpočet) 2 Skutečně zaměstnáno OZP 0 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP je 2 osoby. Odvod do státního rozpočtu výpočet: cca 126 000,- Náhradní plnění výpočet: cca 353 000,- (bez DPH) POZOR – škola není plátce DPH, je financována z rozpočtu obce

10 10 Příklad II. – poliklinika Celkem zaměstnanců 137 Povinný podíl (výpočet) 5,5 Skutečně zaměstnáno OZP 1 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP je 4,5 osoby. Odvod do státního rozpočtu výpočet: cca 284 000,- Náhradní plnění výpočet: cca 793 000,- (bez DPH)

11 11 Příklad III. – továrna Celkem zaměstnanců 213 Povinný podíl (výpočet) 8,5 Skutečně zaměstnáno OZP 0 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP je 8,5 osoby. Odvod do státního rozpočtu výpočet: cca 535 000,- Náhradní plnění výpočet: cca 1 500 000,- (bez DPH)

12 12 Příklad IV. – banka Celkem zaměstnanců 10 227 Povinný podíl (výpočet) 410 Skutečně zaměstnáno OZP 85 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP je 325 osob. Odvod do státního rozpočtu výpočet: cca 25 810 000,- Náhradní plnění výpočet: cca 57 280 000,- (bez DPH)

13 13 Co přinese samotné zaměstnávání? Prestiž společensky zodpovědné firmy Posílení sociální vyspělosti týmu Kvalitní a loajální zaměstnance Sníží absenci z důvodu nemoci Finanční úspory

14 14 Co přinese samotné zaměstnávání? Splnění povinného podílu  62 948,- zaměstnávání člověka se zdrav. postižením  176 253,- za náhradní plnění Slevy na daních z příjmů 18 000,-/60 000,- Příspěvek na společensky účelné pracovní místo až 120 000,- Příspěvky na chráněná pracovní místa chráněný trh práce/otevřený trh práce

15 15 Důležité mezníky v zákonech Chráněné dílny se transformovaly v roce 2012 se na chrán. pracovní místa Chráněná pracovní místa máme i na otevřeném trhu práce Rozlišujeme pouze běžného zaměstnavatele a zaměstnavatel nad 50% osob se zdravotním postižením Minimální mzda pro OZP je do 31. 12. 2015 8 000,-Kč od 1. 1. 2016 bude 9 300,- Kč, zvyšuje se tedy o 1300,-Kč K 1. 1. 2017 by mělo dojít k vyrovnání běžné minimální mzdy a minimální mzdy pro OZP.

16 16 Důležité mezníky v zákonech Zaměstnavatel z chráněného trhu práce má nárok na příspěvek na mzdu na vymezené chráněné pracovní místo OZP 8 000,-Kč (minimálně 75% mzdových nákladů!), od 1. 10. 2015 nárok na další 2 000,-Kč na režijní náklady Pro OZZ je příspěvek 5000,-Kč (+ 1000,-Kč) Vymezené chráněné pracovní místo: 3 roky, lze přerušit Zřízené chráněné pracovní místo: 3 roky, vyšší příspěvky, ale… stále obsazeno

17 17 Důležité mezníky v zákonech Agentury práce Od 2012 platil zákaz dočasného přidělování OZP agenturami práce Od 2015 mohou agentury dočasně přidělovat. Nemají nárok na příspěvek dle §78

18 18 Výhled do budoucna v systému  posuzování invalidity / zaměstnání  sleva na sociálním pojištěním až do výše odvodu na pojistném na sociální zabezpečení, které zaměstnavatel za sebe odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance  administrativní zjednodušení příspěvků  změna povinného podílu zaměstnávání OZP  změny v poskytování náhradního plnění  síť poradenských center pro OZP a zaměstnavatele

19 19 Výhled do budoucna nás všech…

20 20 Kontakt: potmesilova@nfozp.czpotmesilova@nfozp.cz www.nfozp.cz


Stáhnout ppt "Proč by měl dát zaměstnavatel šanci pracovat člověku po ukončení léčby aneb legislativou dané motivační nástroje Hana Potměšilová 23. října 2015, PRAHA."

Podobné prezentace


Reklamy Google