Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústavní vývoj ČR Barbora Vítová, Kristýna Jiránková, C3A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústavní vývoj ČR Barbora Vítová, Kristýna Jiránková, C3A."— Transkript prezentace:

1 Ústavní vývoj ČR Barbora Vítová, Kristýna Jiránková, C3A

2 1848 – 1918 ústavní vývoj v rámci Rakouska-Uherska  do roku 1848 absolutní monarchie  15. března vydána První rakouská ústava – nenabyla platnosti (Ferdinand V.)  4. března 1849 -,,Březnová oktrojovaná ústava“ – myšlenka jednotného monarchistic. státu (panovník, parlament – zákonodárná moc), koncept lidských práv (zrušeno 1851)  únor 1861 -,,Únorová oktrojovaná ústava“ – výkonná moc císař  1867 prosazení dualismu -,,Prosincová ústava“ deklarace svrchovanosti dvou národů monarchie (společná zahr. politika, finance, obrana, panovník)  1907 všeobecné, rovné, přímé hlasovací právo (do 1918 vyloučeny ženy)

3 1918 – 1992 ústavní vývoj v rámci Československa Prozatimní ústava 1918  zákon č.37/1918 Sb  Národní výbor, 13. listopadu 1918 – dát republice nejdříve zákon, úprava principů nejvyšších orgánů  zřídila Národní shromáždění, prezidenta, vládu  fce prezidenta: zástupce státu navenek, vrchní velitel ozbrojených sil, právo milosti…  nejsilnější postavení parlament, nejslabší prezident

4 Ústava z roku 1920  zákon č. 29/1920 Sb.  cíl Národního shromáždění přijmout definitivní ústavu  přijat: volební řád do sněmovny, zákon o pravomoci senátu, jazykový zákon, zákon o obecních a okresních úřadech  uvozovací zákon (10 čl.), další text (6 hlav)  I. hlava – základní státní principy (demokratická republika), řešení postavení Podkarpatské Rusi  II. hlava - zákonodárná moc (sněmovna 300, senát 150)  III. hlava – vláda prezidenta republiky (35 +, 2x, politicky nezodpovědný, jmenuje a propouští ministry)  IV. hlava – soudnictví, právo občana, zákonný soud  V. hlava – občanská práva a svobody (rovnost občanů + povolání, svoboda tisku…)  VI. hlava - ochrana národnostních, náboženských a rasových menšin, odsouzeno odnárodnění  inspirováno francouzskou, americkou, rakouskou, švýcarskou ústavou

5 Druhá republika (1938 – 1939)  schválen zákon o autonomii Slovenskej krajiny + Podkarpatské Rusi  Československo po přijetí zákonů není unitárním státem (nejednotný právní řád)  14. března konec 2. republiky → odtržení Slovenska

6 Období 1945 - 1960  změna státního zřízení – ustavena tzv. lidová demokracie Socialistická a federální ústava  červenec 1960 - přijata Ústava ČSSR – platnost až do zániku ČSSR  1968 - podstata ústavy změněna (KSČ)  federální stát – 2 republiky – 1 ústava – tam stanoveny: zahraniční politika, obrana, měna, federální hmotné rezervy  zákonodárným sborem federace - Federální shromáždění  v čele federace prezident

7 Ústava ČR  prosinec 1992 - schůze ČNR – ústava přijata Ústavní pořádek  1)Ústava ČR  2)Listina základních práv a svobod  3)Ústavní zákony ČNR, tzv. recepční zákony  4)Ústavní zákony upravující hranice ČR  5)Ústavní zákony, které budou přijaty (např.: zákon o referendu či o úpravě státních hranic apod.). ČNR – Česká národní rada referendum - rozhodnutí všech občanů nebo i všech obyvatel v otázkách zákonodárných nebo výkonných

8 Struktura a obsah Ústavy ČR  preambule – úvodní prohlášení, základní cíle českého státu  osm hlav  113 článků  odděleně přijata Listina základních práv a svobod – součást ústavního pořádku  dvojjediná ústava – Ústava ČR + Listina základních práv a svobod Obsah Ústavy ČR  pravidla chování – právní normy  regulace chování ve společenských vztazích  vyjádřeno ve formě základního zákona

9 Obsah Ústavy ČR  Ustanovení o organizaci a činnosti státu a jeho právu - normy určující území a obyvatelstvo státu - normy upravující členění státní organizace a státu  Ustanovení vyjadřující vztah státu ke společnosti a jednotlivcům a jiným státům  Ustanovení vyjadřující státní cíle a hodnoty  demokracie - žádný jiný zdroj státní moci než lid  státní moc – vykonávat jen prostřednictvím orgánů odvozených od lidu

10 Principy státního uspořádání ČR  stanovené cíle, kterých má ústava svou působností dosáhnout  demokracie  úcta k demokratickým a lidským právům  republikanismus  parlamentní demokracie  materiální právní stát  ochrana vlastnictví a svobody podnikání  unitární stát  samospráva  sociální stát

11 Zdroje Ústava České republiky, [cit. 2016 – 31 - 05] Dostupné z: http://www.psp.cz/http://www.psp.cz/ Ústava České republiky, [cit. 2016 – 31 - 05] Dostupné z: http://zakony.centrum.cz/ Ústavní vývoj ČR, [cit. 2016 – 31 - 05] Dostupné z: http://www.spolved.web2001.cz http://www.spolved.web2001.cz Ústavní vývoj v Česku,, [cit. 2016 – 31 - 05] Dostupné z: https://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Ústavní vývoj ČR Barbora Vítová, Kristýna Jiránková, C3A."

Podobné prezentace


Reklamy Google