Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOBROVOLNICTVÍ nejen V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. HISTORIE, mezníky r. 1995 zemětřesení v Japonsku r. 2001 Mezinárodní rok dobrovolníků 5. 12. Mezinárodní den.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOBROVOLNICTVÍ nejen V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. HISTORIE, mezníky r. 1995 zemětřesení v Japonsku r. 2001 Mezinárodní rok dobrovolníků 5. 12. Mezinárodní den."— Transkript prezentace:

1 DOBROVOLNICTVÍ nejen V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

2 HISTORIE, mezníky r. 1995 zemětřesení v Japonsku r. 2001 Mezinárodní rok dobrovolníků 5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků Všeobecná deklarace o dobrovolnictví r. 2003 Zákon o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. r. 2011 Evropský rok dobrovolnictví

3 účinnosti nabyl k 1. 1. 2003, pověřeným orgánem je Ministerstvo vnitra první právní předpis, který upravuje statut dobrovolníka v ČR, VO, PO aj. definuje oblasti dobrovolnické služby, časové ohraničení cílem není omezit stávající formy dobrovolnictví, zákon je nedirektivní smyslem zákona je vytvářet co nejpříznivější prostředí pro dobrovolnické aktivity v České republice, podporovat dobrovolnickou službu – akreditace, dotace Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dobrovolnická služba se stává známou a uznávanou akreditované programy organizací získávají potřebnou známku kvality (postavení dobrovolníka v organizaci, pojištění, aj.)

4 Základní pojmy Dobročinnost − dárcovství − dobrovolnictví Dobrovolník Dobrovolnická činnost − občanská/sousedská výpomoc − dobrovolnictví vzájemně prospěšné − dobrovolnictví veřejně prospěšné Vysílající X přijímající organizace − dobrovolnické organizace − dobrovolné organizace Dobrovolnické programy Modely dobrovolnictví − evropský/komunitní − americký/manažerský

5 FOKUS VYSOČINA Dobrovolnické centrum pro region Havlíčkův Brod a Chotěboř

6 FOKUS VYSOČINA FOKUS Vysočina je jedním z deseti Fokusů v ČR, které postupně vznikaly od roku 1990, aby vyplnily absenci jakékoliv následné pomoci duševně nemocným lidem po ukončení jejich hospitalizace. Posláním sdružení je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Proto FOKUS Vysočina poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách služby sociální rehabilitace, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, denní stacionář, osobní asistence, služby zacílené na integraci do pracovního procesu a v neposlední řadě rozvíjí dobrovolnické programy.

7 oblast působnosti 2005 2002 2001 Dobrovolnické programy jsou rozvíjeny ve všech regionech, kde má FOKUS Vysočina svá střediska - v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř, v regionu Pelhřimov a Humpolec a Hlinsko. Prostřednictvím dobrovolnických center podporuje FOKUS Vysočina laickou veřejnost. Posláním dobrovolnických center FOKUSu Vysočina je zapojovat dobrovolníky do pomoci lidem, kteří to potřebují.

8 Dobrovolnická centra FOKUSu VYSOČINA Postupně založena od r. 2001. Od r. 2002 členy Koalice dobrovolnických aktivit. Od roku 2004 mají centra udělenu akreditaci od Ministerstva vnitra ČR na programy: - Dobrovolnický program pro duševně nemocné - Dobrovolníci v nemocnicích a domovech důchodců. Akreditace jsou pro oba dobrovolnické programy opakovaně udělovány. Řídí se zákonem o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. Metodicky spolupracují s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA. Dobrovolnická centra, která přijímají dobrovolníky napříč služeb FOKUSu a také vysílají do dalších přijímajících organizací v daných regionech.

9 Dobrovolnická centra FOKUSu VYSOČINA Spolupracují s více než 20 přijímajícími organizacemi. Přijímající organizace dobrovolníků jsou rozmanitého zaměření: (zdravotnictví, sociální oblast, ekologie, kultura) - domovy pro seniory, - pečovatelské služby, - nemocnice, - knihovny, - centra volného času pro děti a mládež aj. Aplikují tzv. manažerský model dobrovolnictví (= organizované dobrovolnictví): -propagují myšlenku dobrovolnictví, aktivně dobrovolníky vyhledávají, školí, uzavírají s nimi smlouvy o dobrovolnické službě, činnost dále koordinují, dobrovolníky pojišťují, zajišťují průběžné supervize, evidují počet hodin, zajišťují motivační programy a další. Každoročně koordinují činnost více než 100 dobrovolníků, kteří věnují více než 10.000 hodin dobrovolnické činnosti.

10 ROK 2012 - celkový počet dobrovolníků: 174 - celkový počet hodin věnovaných dobrovolnické činnosti: 12. 421

11

12 průběh vzájemné spolupráce

13 základní práva a povinnosti dobrovolníků Práva: být informován o dané organizaci a činnosti, kterou bude vykonávat být řádně vyškolen vykonávat činnost naplňující jeho očekávání odmítnout činnost (pozn. odmítnutí je možné také ze strany organizace) kontakt s koordinátorem dobrovolníků a kontaktní osobou supervize pojištění náhrada cestovních výdajů spojených s dobrovolnickou činností aj. Povinnosti: dodržovat zákon o dobrovolnické službě a podmínky smlouvy absolvovat přípravu k dobrovolnické činnosti zachovávat mlčenlivost dodržovat zásady bezpečnosti práce daných organizací být spolehlivý v rámci svého závazku účastnit se supervizí dobrovolníků odevzdávat dobrovolnické hodiny aj.

14 odměňování dobrovolníků udílení ceny Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci potvrzení o dobrovolnické činnosti výlet pro dobrovolníky, přednáška, beseda vánoční setkání dobrovolníků spojené s poděkováním, drobným dárkem a příjemným programem zmínka v místních periodikách, na webu apod.

15 Dobrovolnické centrum pro region Havlíčkův Brod a Chotěboř - spolupracující organizace FOKUS Vysočina Domov pro seniory Havlíčkův Brod Sociální služby města Havlíčkova Brodu Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod Pečovatelská služba města Přibyslav Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Iporadna Olomouc + další

16 Dobrovolnické centrum pro region Havlíčkův Brod a Chotěboř - konkrétní činnosti dobrovolníků individuální práce s klienty, uživateli daného zařízení organizace skupinových aktivit realizace vlastních nápadů, projektů spolupráce na propagaci dobrovolnictví jednorázové akce organizací + další

17 příklady dobré praxe dobrovolnictví seniorů pracovní uplatnění pro nezaměstnané zkušenosti a praxe pro studenty dobrovolnictví duševně nemocných

18 pro více informací www.fokusvysocina.cz (záložka dobrovolnictví) Bc. Michaela Miřátská, koordinátorka dobrovolníků email: dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz tel. č. 774 151 493 facebook DC– Dobrovolnické centrum pro region Havlíčkův Brod a Chotěboř

19 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "DOBROVOLNICTVÍ nejen V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. HISTORIE, mezníky r. 1995 zemětřesení v Japonsku r. 2001 Mezinárodní rok dobrovolníků 5. 12. Mezinárodní den."

Podobné prezentace


Reklamy Google