Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO PŘINESOU NOVÉ ZÁKONY ANEB REFORMA POKRAČUJE Praha, 6. listopad 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO PŘINESOU NOVÉ ZÁKONY ANEB REFORMA POKRAČUJE Praha, 6. listopad 2008."— Transkript prezentace:

1 CO PŘINESOU NOVÉ ZÁKONY ANEB REFORMA POKRAČUJE Praha, 6. listopad 2008

2 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Balík nových zákonů a průběh jejich přípravy Zákony o zdravotních službách Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

3 PŘEHLED NOVÝCH ZÁKONŮ.... Zákon o zdravotních službách Novela zákona o zdravotním pojištění Zákon o specifických zdravotních službách Vymahatelná práva pacientů Pacient zákazníkem Kvalita a bezpečí služeb Práva a povinnosti poskytovatelů Detailnější popis služeb, kde nestačí obecná úprava Upravena práva a povinnosti pacientů i poskytovatelů při poskytování specifických zdravotních služeb Soulad s evropskou legislativou Zlepšení dostupnosti záchranné služby Změna financování Lepší koordinace jednotlivých středisek Zákon o zdravotnické záchranné službě Zapracování dopadů nových zákonů o službách Zachování dnešního rozsahu hrazené péče Legalizace platby za nadstandard

4 ...ZA KTERÝMI JSOU KONKRÉTNÍ PŘÍNOSY PŘÍKLADY: právo na druhý názor, na dříve vyslovená přání, rodiče mohou být se svými dětmi v nemocnici, překladatel znakové řeči pro neslyšící, vodící pes pro nevidomé v nemocnici, léčebný plán, přesné a srozumitelné informace, právo na ceník služeb, dědění praxí, zavedení standardů péče, atd. atd. zlepšení dojezdu ZZS pro více než jeden milión lidí (do 15 min) konec ponižujícím sponzorským darům a úplatkům – legalizace nadstandardu očkování dětí proti pneumokoku

5 PRŮBĚH PŘÍPRAVY NOVÝCH ZÁKONŮ  Věcné záměry předloženy vládě a její legislativní radě 24. ledna 2008  schváleny vládou 9. dubna 2008  Návrhy nových zákonů o službách  připomínky vypořádány během srpna 2008  projednány a DOPORUČENY legislativní radou 3. listopadu 2008

6 DALŠÍ KROKY V PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZÁKONŮ  Projednání ve vládě 12. listopadu 2008  Předložení poslanecké sněmovně  Účinnost

7 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Přehled nových zákonů a průběh jejich přípravy Zákony o zdravotních službách Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

8 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Přínos pro pacienta Aktivní účastník při poskytování zdravotních služeb, JEHO PRÁVA JSOU JASNĚ DEFINOVANÁ A VYMAHATELNÁ:  Moderní zákon respektující evropskou legislativu – zvýšení postavení pacienta; dnes nejsou všechny práva implementována  Právo na všechny informace o zdravotním stavu včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace a její kopie do zákona prosadil až T. Julínek  Poskytování služeb pouze s jeho souhlasem  Právo na svobodnou volbu poskytovatele  Právo na dříve vyslovená přání; nově  Právo na „druhý názor“; nově  Práva nezletilých a zbavených způsobilosti; nově  Právo na návštěvy, přítomnost vodícího a asistenčního psa; nově …

9 Přínos pro pacienta - PACIENT ZÁKAZNÍKEM  Povinnost zveřejnit ordinační (provozní) dobu; dnes není  Povinnost mít ceník zdravotních služeb hrazených pacientem; dnes není  Veškeré potřebné informace (ordinační doba, rozsah poskytovaných služeb, adresa, telefon…) v registru poskytovatelů; dnes není  Jasná pravidla, kdy může poskytovatel pacienta odmítnout a pravomoc krajského úřadu a pojišťovny důvody odmítnutí prošetřit; dnes obecná nedostatečná formulace, nepřezkoumatelná ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

10 Kvalita a bezpečí zdravotních služeb ZÁKONEM ULOŽENÁ POVINNOST SLEDOVAT KVALITU  Standardy odborné zdravotní péče  Stanovení odpovědnosti MZ za jejich zpracování a pravidelnou aktualizaci; dnes není  Povinností všech poskytovatelů jednodenních a lůžkových zdravotních služeb  sledovat a upravit postup při rizikových činnostech; dnes není  sledovat spokojenost pacientů a 1x ročně zveřejnit výsledky; dnes není  Hodnocení kvality a bezpečí  dobrovolný proces jako „nadstavba“ předchozího; procesu akreditace chybí zákonná úprava ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

11 Přínos pro poskytovatele STEJNÁ PRÁVA A POVINNOSTI PRO VŠECHNY, JASNÁ OPRAVIDLA  Stejné podmínky pro poskytování zdravotních služeb pro všechny; dnes rozdíl mezi státními a nestátními, mezi kraji…  Jasná pravidla, která musí být splněna pro poskytování zdravotních služeb; dnes zejména na uvážení krajského úřadu, resp. jeho úředníka  Možnost dědění praxí; dnes nelze  Možnost prodeje a pronájmu praxí; dnes nelze  Možnost poskytovat zdravotní služby ve zdravotnických zařízeních jiných poskytovatelů; dnes nelze  Přesné definice druhů a forem zdravotních služeb – usnadnění dohod s pojišťovnami o úhradě; dnes nejasné – např. následná péče apod. ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

12 ZÁKON O SPECIFICKÝCH SLUŽBÁCH Úprava zdravotních služeb, kde nepostačuje obecná úprava (asistovaná reprodukce, umělé ukončení těhotenství, kastrace, sterilizace, psychochirurgické výkony…) NEZBYTNÉ STANOVENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PACIENTŮ A POSKYTOVATELŮ, KTERÁ JSOU JINAK PORUŠOVÁNA  Za jakých podmínek lze poskytnout  Podrobná úprava vztahu poskytovatel – pacient při poskytování těchto služeb Důvod: nebudou-li přesně stanoveny práva a povinnosti pacienta a poskytovatele, hrozí jejich porušování.  Soulad s evropskou legislativou  Dnes není řada těchto výkonů upravena nebo velmi obecně

13 ZÁKON O ZDRAV. ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ Zcela nový zákon, který dosud chyběl ZÁRUKA PRO OBČANY, ŽE NA CELÉM ÚZEMÍ ČR JE GARANTOVÁNA DOSTUPNOST A KVALITA ZZS  Zlepšení dostupnosti (nyní nemá dojezd do 15 min cca 1 200 000 lidí, podle tzv. Plánu plošného pokrytí pouze cca 120 000 – v jejich případě garance dojezdu do 20 min)  Stejná dostupnost po celé ČR; dnes rozdíly kraj od kraje  Změna financování – více peněz na ZZS; dnes 70% nákladů nese kraj  Stejná struktura ZZS; dnes není upraveno  Úprava předání pacienta mezi ZZS a poskytovatelem lůžkových zdravotních služeb; dnes není upraveno, problémy s převzetím pacienta

14 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Přehled nových zákonů a průběh jejich přípravy Zákony o zdravotních službách Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

15 Jistota nároku pojištěnce LEPŠÍ GARANCE HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI PLNÉM ZACHOVÁNÍ ROZSAHU TÉTO PÉČE  Přílohy určující nehrazenou péči a zdravotnické prostředky bez faktických změn, příloha určující lékové skupiny modernizována při zachování rozsahu hrazené péče  Nová formální definice hrazených služeb NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

16 Jistota při výběru nadstandardu LEGALIZACE PLATBY ZA NADSTANDARD PŘI SOUČASNÉ LEPŠÍ OCHRANĚ POJIŠTĚNCE NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ  Umožnění legálního doplatku za nadstandardní provedení služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění  Ochrana pojištěnce – povinnost zdravotnického zařízení nabídnout nejprve standardní variantu služby  Vypracování doporučených klinických postupů

17 Jistota pro rodiče malých dětí NOVÉ OČKOVÁNÍ PROTI PNEUMOKOKU BUDE MOŽNÉ HRADIT Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ viz. tiskové materiály na www.mzcr.cz NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ


Stáhnout ppt "CO PŘINESOU NOVÉ ZÁKONY ANEB REFORMA POKRAČUJE Praha, 6. listopad 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google