Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Obecné principy schváleného věcného záměru zákona o registrech veřejné správy Seminář sdružení Nemoforum Prostorová identifikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Obecné principy schváleného věcného záměru zákona o registrech veřejné správy Seminář sdružení Nemoforum Prostorová identifikace."— Transkript prezentace:

1 REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Obecné principy schváleného věcného záměru zákona o registrech veřejné správy Seminář sdružení Nemoforum Prostorová identifikace v základních registrech ISVS a registr geografických informací Praha ledna 2002 Vladimír Weis Úřad pro veřejné informační systémy

2 Východiska Státní informační politika (SIP) (strategický dokument) Koncepce budování ISVS (koncepční dokument) Akční plán realizace SIP (2002) a jeho aktualizace (realizační dokument)

3 Právní rámec realizace SIP Zákon č. 106/2000 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy zákony o registrech veřejné správy - ??

4 Zákon o ISVS Základní rámcový zákon, navazující na Koncepci budování ISVS Vymezuje otevřenou soustavu ISVS a obecná základní pravidla fungování této soustavy Vytváří předpoklady pro koordinaci ISVS a stanovuje základní prvky koordinace – referenční bezpečné a sdílené rozhraní, standardy ISVS a atestace ISVS Stanovuje práva a povinnosti správců a provozovatelů ISVS Umožní efektivní, racionální a koordinované využití možností ICT

5 Registry veřejné správy - princip Jednou poskytnuté údaje jednomu orgánu veřejné správy by neměly být již znovu jiným orgánem veřejné správy vyžadovány z jiných důvodů, než pro ověření jejich platnosti.

6 Registry veřejné správy - cíl Sjednocení roztříštěných a duplicitně vedených informačních zdrojů uvnitř veřejné správy Vytvoření referenčních zdrojů - registrů Výměna informací mezi registry a předávání informací do dalších ISVS Poskytování informací z registrů mimo veřejnou správu (v souladu se zákonnými omezeními)

7 Registry veřejné správy Cíle pro veřejnost Snížení byrokratické zátěže veřejnosti (občanů i podnikatelů) a zajištění důvěryhodnosti celé soustavy ISVS Občané a podnikatelé by měli být postupně zbaveni nutnosti neustálého vykazování stejných údajů na různých formulářích, hlášení změn na mnoha úřadech Místo občanů musí obíhat po úřadech informace - podle pravidel a při zachování bezpečnosti a ochrany soukromí.

8 Registry veřejné správy - rozdělení Základní registry - stanovené zákonem o registrech veřejné správy = Základní registr obyvatel (ZRO) = Základní registr ekonomických subjektů (ZRES) = Základní registr územní identifikace a nemovitostí (ZRUIN) Ostatní registry veřejné správy, které splní požadavky zákona o registrech veřejné správy

9 Základní registry Obsahují základní údaje o vedených objektech ZRO - údaje o všech fyzických osobách - obyvatelích ČR ZRES - údaje o všech ekonomických subjektech (FO i PO) podnikatelského i nepodnikatelského charakteru v ČR ZRUIN =údaje o vybraných územních prvcích v rámci ČR = údaje o nemovitostech na území ČR

10 ISVS vedené daňovými a celními orgány ISVS vedené pro potřeby sociálního a penzijního zabezpečení ISVS ve zdravotnictví ISVS v oblasti životního prostředí Další propojené ISVS (inž. sítí, motor. vozidel, zemědělské... aj.) Základní struktura propojení ISVS ZRO OBYVATELÉ ZRUIN NEMOVITOSTI ZRES EKONOMICKÉ SUBJEKTY (práv. i fyz. osoby) ÚZEMNÍ PRVKY Základní registry

11 Návrh věcného záměru zákona o registrech veřejné správy Definice pojmů Obsah registrů, primární datové prvky a referenční datové prvky Pravidla pro zacházení s registry - správnost, aktuálnost, úplnost, důvěryhodnost Poskytování a předávání údajů z registrů Základní registry - vlastnosti, popis

12 Důležité pojmy Registry veřejné správy Objekty vedené v registru Primární datové prvky, referenční datové prvky Identifikátor, základní identifikátor Správce a provozovatel registru Prvotní informační zdrojové místo, původce informace Předávání / přebírání údajů, poskytování / získávání údajů

13 Obsah registrů Množina objektů, které jsou vedeny v registru Seznam údajů vedených o těchto objektech Údaje, které v registru nejsou primární, se přebírají = ze základních registrů = z primárních datových prvků

14 Primární datové prvky a referenční datové prvky Primární datové prvky = jsou v registrech unikátní (jako primární jen v jednom registru) = pocházejí z prvotních datových zdrojů = dávají se neprodleně k dispozici dalším registrům a IS = jsou současně referenčními datovými prvky Referenční datové prvky, které nejsou primární = mají jedinečný zdroj - primární datový prvek = jsou s ním shodné Datové prvky vedené v základních registrech jsou referenční pro ostatní registry a ISVS

15 Pravidla pro zacházení s registry Bezpečnost - protokolování všech akcí Správnost - soulad s podklady Aktuálnost Úplnost  Důvěryhodnost „Plomba“ - označení, že záznam v registru je dotčen změnou Historický stav registru (k libovolnému datu)

16 Poskytování a předávání údajů z registrů Údaje veřejně přístupné (omezení jen zákonem), i dálkovým přístupem (Internet) Veřejné údaje poskytovány bezplatně (výjimky zákonem) Úřední výpis za úhradu (výjimky zákonem) Vlastní údaje bez omezení přístupu, výpis 1x ročně bezplatně (výjimky zákonem) Možnost poskytnutí dat ke komerčnímu zpracování za úhradu Výměna dat (předávání) mezi registry Údaje pro potřebu výkonu veřejné správy bezplatně

17 Další postup - úkoly a termíny Zákon o registrech veřejné správy = návrh zákona (§) ÚVIS+ = účinnost Zákon o základním registru ekonomických subjektů Zákon o územní identifikaci a o základním registru územní identifikace = návrhy věcných záměrů ÚVIS+ = návrhy zákonů ČSÚ+ (ZRES), ČÚZK+ (ZRUIN) = účinnost Novela zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (ZR obyvatel) = návrh zákona MV+ = účinnost Zákonná úprava registru geografických informací = návrh věcného záměru ČÚZK+

18 Děkuji za pozornost tel. (02)


Stáhnout ppt "REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Obecné principy schváleného věcného záměru zákona o registrech veřejné správy Seminář sdružení Nemoforum Prostorová identifikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google